Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (2014-2020)

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (2014-2020)

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji zagotavlja podporo tistim, ki izgubijo službo zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije.

AKT

Uredba (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014-2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006.

POVZETEK

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) od leta 2007 pomaga pri iskanju nove zaposlitve ali pri preusposabljanju tistim delavcem, ki so bili odpuščeni kot presežni, ker so se njihova podjetja zaradi globalizacije zaprla ali so preselila dejavnost izven EU.

Na splošno velja, da se ESPG lahko uporabi v primerih, ko postane presežnih več kot 500 delavcev v enem samem podjetju (vključno z dobavitelji in proizvajalci v poproizvodni fazi) ali če je bilo odpuščeno veliko število delavcev v določenem sektorju v eni ali več sosednjih regijah.

Z letnim proračunom v višini 150 milijonov EUR, ki je zagotovljen za vsako leto v obdobju od leta 2014 do 2020, lahko ESPG zagotovi znesek, s katerim je mogoče kriti največ 60 % stroškov projektov, namenjenih za pomoč posameznim presežnim delavcem pri iskanju nove zaposlitve ali ustanavljanju lastnega podjetja. Sklad ni namenjen za pomoč podjetjem, da bi ohranila poslovanje ali se prestrukturirala.

Možni prejemniki

ESPG lahko zagotovi pomoč posameznim delavcem (samozaposlenim, začasnim delavcem in delavcem, zaposlenim za določen čas). Do konca leta 2017 lahko podporo ESPG izkoristijo tudi mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET) v regijah z visoko brezposelnostjo mladih, in sicer v enakih številkah kot delavci, ki prejemajo podporo v navedenih regijah.

Upravičeni ukrepi vključujejo:

  • pomoč pri iskanju zaposlitve;
  • poklicno svetovanje;
  • izobraževanje, usposabljanje in preusposabljanje;
  • mentorstvo in inštruiranje;
  • podjetništvo in ustanavljanje podjetij.

Postopek predložitve vlog

Vloge za podporo predložijo Evropski komisiji vlade EU; če so odobrene, jih vodijo in izvajajo nacionalni ali regionalni organi. Projekti se izvajajo 2 leti.

V nasprotju s projekti, ki sodijo v okvir evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESIS) z dolgoročno perspektivo, kot je Evropski socialni sklad (ESS), projekti ESPG zagotavljajo podporo posameznikom za kratek in jasno določen čas.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Uredba (EU) št. 1309/2013

23.12.2013

-

UL L 347, 20.12.2013

Zadnja posodobitev: 24.04.2014

Top