EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Motorna vozila – homologacijski sistem EU

This summary has been archived and will not be updated. See 'Odobritev in tržni nadzor motornih vozil in njihovih priklopnikov v EU' for an updated information about the subject.

Motorna vozila – homologacijski sistem EU

 

POVZETEK:

Direktiva 2007/46/ES – odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva zagotavlja državam EU sklop pravil za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila.

V skladu z direktivo je homologacija obvezna za vse kategorije celotnih vozil, vključno s tistimi, izdelanimi v več fazah. Ta direktiva določa:

 • usklajen okvir s splošnimi tehničnimi zahtevami za homologacijo novih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za ta vozila, zato da bi olajšali njihovo registracijo, prodajo in začetek uporabe v EU,
 • predpise za prodajo in začetek uporabe delov in opreme vozil.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Ta direktiva se uporablja za avtomobile, dostavna vozila, tovornjake in avtobuse, ki so zdaj zajeti v celoti usklajene zahteve EU.

Postopek

 • Homologacijski sistem EU temelji na načelih homologacije tretjega subjekta* in vzajemnega priznavanja* teh odobritev.
 • V skladu z režimom homologacije mora nacionalna tehnična služba tip vozila, preden je to dano na trg, preskusiti v skladu z zakonodajo. Nacionalni homologacijski organ nato na podlagi teh preskusov izda homologacijo („ES-certifikat“). Proizvajalec lahko vloži prošnjo za homologacijo v kateri koli državi EU.
 • Zadostuje, da je vozilo homologirano v eni od držav EU za vsa vozila tega tipa, da ga je mogoče registrirati brez dodatnih pregledov v celotni EU na podlagi njegovega certifikata o skladnosti.
 • Certifikat o skladnosti je izjava proizvajalca, da je vozilo skladno z zahtevami EU za homologacijo. Proizvajalec je odgovoren za zagotavljanje skladnosti proizvodnje s homologiranim tipom.

Tehnične zahteve

Direktiva zajema predvsem upravne postopke, ki jih je treba upoštevati pri homologaciji vozil. Dejanske tehnične zahteve, v skladu s katerimi je treba preskusiti vozila, so zajete v drugih besedilih EU, ki so navedene v Prilogi IV k Direktivi. Ta besedila na primer:

 • določajo, da so obvezne nekatere funkcije, kot so:
  • elektronski nadzor stabilnosti,
  • nova in izboljšana ogledala,
  • svetilke za dnevno vožnjo,
  • bočna zaščita, ki onemogoča, da bi pešci in kolesarji padli pod vozilo, ter naprave proti škropljenju;
 • določajo dodatne zahteve za avtobuse:
  • izhodi v sili, ki ustrezajo zmogljivosti vozila,
  • lažji dostop za osebe z omejeno mobilnostjo,
  • ustrezen prostor za preživetje v primeru prevračanja vozila itd.;
 • zajemajo nekatere okoljske obveznosti, kot so:
  • standardiziran ukrep za zmanjševanje emisij CO2,
  • omejitve emisij onesnaževal,
  • poraba goriva,
  • emisije hrupa iz motorja ali vozila.

Evropska komisija je leta 2017 sprejela uredbi (EU) 2017/1151 in (EU) 2017/1154. Ti zagotavljata, da novi modeli avtomobilov od 1. septembra 2017 opravijo nove in zanesljivejše preskuse emisij v dejanskih voznih razmerah („dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo“).

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva je začela veljati 29. oktobra 2007. Glede na kategorijo vozila je bilo direktivo treba postopoma uvesti v obdobju 2009–2014. V državah EU je morala začeti veljati do 28. aprila 2009.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

KLJUČNI POJMI

Homologacija tretjega subjekta: homologacija, ki jo izda tretji subjekt, na primer akreditiran neodvisni organ, ki ga potrdi vsaka država EU.
Vzajemno priznavanje: države EU priznajo potrdila o homologaciji, ki jih izdajo imenovani organi v drugih državah EU.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva) (UL L 263, 9.10.2007, str. 1–160).

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2007/46/EGS so vključeni v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (EU) 2017/1151 z dne 1. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembah Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 (UL L 175, 7.7.2017, str. 1–643).

Glej prečiščeno različico.

Uredba Komisije (EU) 2017/1154 z dne 7. junija 2017 o spremembi Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembah Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 692/2008 in o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z dejanskimi emisijami iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6), ki nastajajo med vožnjo (UL L 175, 7.7.2017, str. 708–732).

Popravek

Uredba Komisije (EU) 2017/2400 z dne 12. decembra 2017 o izvajanju Uredbe (ES) št. 595/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve emisij CO2 in porabe goriva pri težkih vozilih ter o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Komisije (EU) št. 582/2011 (UL L 349, 29.12.2017, str. 1–247).

Zadnja posodobitev 10.04.2018

Top