EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zahteve za homologacijo in tržni nadzor za motorna kolesa/mopede in štirikolesnike v Evropi

Zahteve za homologacijo in tržni nadzor za motorna kolesa/mopede in štirikolesnike v Evropi

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 168/2013 – odobritev in tržni nadzor dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

  • Njen namen je nadgradnja zahtev EU za funkcionalno varnost in okoljsko učinkovitost za vozila kategorije L, in sicer kot predpogoj za registracijo vozil.
  • Uporablja se tudi za motorna kolesa enduro, motorna kolesa trial in težke štirikolesnike za vse terene, ki se lahko uporabljajo na cesti in izven nje.

KLJUČNE TOČKE

Organi za odobritev in tržni nadzor

Države EU morajo imenovati

  • organe za odobritev, ki potrdijo, da določen tip vozila izpolnjujejo različne upravne in tehnične zahteve, ki so določene v zakonodaji,
  • organe za tržni nadzor, ki zagotovijo, da so vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote na trgu skladni z zakonodajo in ne ogrožajo zdravja, varnosti ali drugih vidikov zaščite javnega interesa.

Homologacija

Zahteve za homologacijo so namenjene vpletenim proizvajalcem (vozil), organom za odobritev in tehničnim službam (npr. nadzornim organom). Ko vozilo izpolnjuje obsežen sklop zahtev, se tip vozila lahko začne prodajati na trgu EU.

Proizvajalec mora vsakemu vozilu priložiti certifikat o skladnosti, ki lastniku omogoča registracijo vozila.

Zahteve za funkcionalno varnost

Uredba določa zahteve za varnost, na primer:

  • nova motorna kolesa, ki so močnejša od 125 cm3, morajo imeti protiblokirni zavorni sistem,
  • odločitev glede obvezne vgradnje protiblokirnega zavornega sistema, kombiniranega zavornega sistema ali obeh na 2-kolesnih motornih vozilih z manj kot 125 cm3 je prepuščena proizvajalcu,
  • od julija 2014 morajo biti vsi novi tipi vozil kategorije L zaradi vidljivosti opremljeni z mehanizmom, ki samodejno vklopi luči; od 1. januarja 2016 bodo morali to zahtevo izpolnjevati tudi vsi obstoječi tipi teh vozil,
  • obvezna je vgradnja diferenciala (ki kolesom na isti osi omogoča, da se obračajo z različno hitrostjo) na štirikolesnike in vse druge tipe tri- in štirikolesnih vozil kategorije L, kar zagotavlja varno obračanje v ovinkih.

Okoljske zahteve za zmogljivost

Vozilo kategorije L homologacijo dobi, če izpolnjuje osem različnih preskusov, kot so emisije izhlapevanja (hlapi goriva), naprave za uravnavanje onesnaževanja, energetska učinkovitost in zvok.

Uredba določa okoljske zahteve za dve fazi zmanjšanja emisij. Prva faza (Euro 4) bo od 1. januarja 2016 obvezna za nove tipe vozil. Drugi korak (Euro 5) bo začel veljati leta 2020, proizvajalci in dobavitelji pa bodo tako lahko delali srednjeročne načrte. Izvedljivost koraka Euro 5 bo treba potrditi s študijo v letu 2016, in sicer o njegovih potencialnih vplivih na okolje.

Obveznosti proizvajalcev, njihovih zastopnikov, uvoznikov in distributerjev

Uredba navaja obveznosti tistih, ki so vključeni v dobavno verigo:

  • Kadar vozilo pomeni resno tveganje za uporabnike ali okolje, mora proizvajalec ali katera koli druga oseba v dobavni verigi sprejeti učinkovite zaščitne ukrepe, vključno z odpoklicem vozil.
  • Proizvajalci morajo pooblaščenim trgovcem in serviserjem ter neodvisnim izvajalcem zagotoviti neomejen dostop do vgrajenih sistemov za diagnostiko s standardiziranim priključkom in do informacij o popravilu in vzdrževanju vozila prek spletnih mest. To pa ne velja za vozila, izdelana v majhnih serijah.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 1. januarja 2016.

Vendar lahko od 11. septembra 201 proizvajalec prostovoljno zahteva homologacijo vozila na podlagi Uredbe (EU) št. 168/2013. Okvirna direktiva 2002/24/ES bo razveljavljena 1. januarja 2016. Potem bodo postali obvezni Uredba (EU) št. 168/2013 ter njeni delegirani in izvedbeni akti.

OZADJE

Z namenom zmanjšanja onesnaževanja zaradi prometa in povečanja funkcionalne varnosti novih vozil kategorije L je EU leta 2013 sprejela nov zakon, ki bo dne 1. januarja 2016 nadomestil Direktivo 2002/24/ES. Vozila kategorije L zajemajo vozila na motorni pogon, kot so kolesa na motorni pogon, dvo- in trikolesni mopedi, motorna kolesa (z bočno prikolico in brez), trikolesniki in štirikolesniki.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L 60, 2.3.2013, str. 52-128).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 168/2013 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima sam dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 901/2014 z dne 18. julija 2014 o izvajanju Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede upravnih zahtev za homologacijo in tržni nadzor dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L 249, 22.8.2014, str. 1-202).

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 3/2014 z dne 24. oktobra 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami glede funkcionalne varnosti vozil za homologacijo dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L 7, 10.1.2014, str. 1-12). Glejte prečiščeno besedilo.

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 44/2014 z dne 21. novembra 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za konstrukcijo vozil in splošnimi zahtevami za odobritev dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L 25, 28.1.2014, str. 1-102).

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 134/2014 z dne 16. decembra 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljske značilnosti in zmogljivost pogonskega sistema ter o spremembi njene Priloge V (UL L 53, 21.2.2014, str. 1-10).

Zadnja posodobitev 28.06.2016

Top