EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Procesna jamstva za ranljive osebe v kazenskem postopku

Procesna jamstva za ranljive osebe v kazenskem postopku

To priporočilo poziva države članice, naj okrepijo nekatere procesne pravice ranljivih osumljenih ali obdolženih oseb v kazenskem postopku.

AKT

Priporočilo Komisije z dne 27. novembra 2013 o procesnih jamstvih za ranljive osebe, ki so osumljene ali obdolžene v kazenskem postopku

POVZETEK

Namen tega priporočila je okrepiti procesne pravice osumljenih ali obdolženih oseb, ki ne morejo razumeti kazenskega postopka in v njem učinkovito sodelovati zaradi svoje starosti, duševnih ali telesnih značilnosti ali invalidnosti (v nadaljnjem besedilu: ranljive osebe). Velja tudi za ranljive osebe v postopku na podlagi evropskega naloga za prijetje.

Identifikacija ranljivih oseb

Čim prej bi bilo treba ugotoviti, ali je oseba ranljiva, in ji v skladu s tem priznati status ranljive osebe. Po začetni presoji organov kazenskega pregona ali sodnih organov neodvisni zdravstveni strokovnjak preuči stopnjo ranljivosti, potrebe ranljive osebe in ustreznost vseh sprejetih ali predvidenih ukrepov zoper ranljivo osebo.

Pravice ranljivih oseb

  • Ranljive osebe pri uresničevanju procesnih pravic iz tega priporočila ne bi smele biti izpostavljene diskriminaciji.
  • Za osebe z resnimi duševnimi boleznimi ali fizičnimi/senzoričnimi okvarami mora veljati domneva o ranljivosti.
  • Ranljive osebe in njihov zakoniti zastopnik (npr. skrbnik, ki ga imenuje sodišče) ali ustrezna odrasla oseba (npr. sorodnik) bi morali biti obveščeni o njihovih posebnih procesnih pravicah. Ustrezna odrasla oseba bi morala biti navzoča tudi na policijski postaji in na sodnih obravnavah.
  • Če ranljiva oseba ne more razumeti postopka, bi moralo biti določeno, da se pravici do dostopa do odvetnika ne more odpovedati.
  • Ranljive osebe bi morale imeti dostop do zdravstvene pomoči ves čas kazenskega postopka, če jim je odvzeta prostost.
  • Policijsko zaslišanje bi bilo treba snemati z avdiovizualnimi sredstvi.
  • Odvzem prostosti ranljivim osebam pred obsodbo bi moral biti skrajno sredstvo ter sorazmeren in potekati pod pogoji, ki so prilagojeni posebnim potrebam ranljive osebe.
  • Njihova zasebnost, osebna celovitost in osebni podatki bi morali biti varovani v celotnem kazenskem postopku.

Uradnike organov pregona in sodnih organov, ki so pristojni v kazenskem postopku zoper ranljivo osebo, bi bilo treba ustrezno usposobiti.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Priporočilo Komisije

-

-

UL C 378, 24.12.2013

POVEZANI AKTI

Direktiva 2013/48/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje ter pravici do obvestitve tretje osebe ob odvzemu prostosti in do komunikacije s tretjimi osebami in konzularnimi organi med odvzemom prostosti (UL L 294, 6.11.2013)

Zadnja posodobitev: 17.06.2014

Top