EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Poenostavitev pretoka nekaterih javnih listin v EU

Poenostavitev pretoka nekaterih javnih listin v EU

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 2016/1191 o spodbujanju prostega gibanja državljanov s poenostavitvijo zahtev za predložitev nekaterih javnih listin v EU

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Namen uredbe je skrajšati birokratske postopke in zmanjšati stroške, ki jih imajo državljani, ko organom v eni državi Evropske unije predložijo javno listino, ki so jo izdali organi v drugi državi Evropske unije.
 • Odpravlja potrebo po apostillu (glej spodaj) ter poenostavlja formalnosti v zvezi z overjenimi kopijami in prevodi.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

 • Uredba se uporablja za javne listine, vključno z upravnimi listinami, notarskimi listinami, sodnimi odločbami in konzularnimi listinami na določenih področjih.
 • Področja, za katera velja ta uredba, so:
  • rojstvo,
  • smrt,
  • ime,
  • sklenitev zakonske zveze, vključno s sposobnostjo za sklenitev zakonske zveze in zakonskim stanom,
  • razveza, prenehanje življenjske skupnosti ali razveljavitev zakonske zveze,
  • registrirana partnerska skupnost, vključno s sposobnostjo za registracijo partnerske skupnosti in statusom registriranega partnerstva,
  • prenehanje registrirane partnerske skupnosti, prenehanje življenjske skupnosti partnerjev ali razveljavitev registrirane partnerske skupnosti,
  • starševstvo, vključno s posvojitvijo,
  • stalno prebivališče in/ali prebivališče,
  • državljanstvo,
  • nekaznovanost,
  • volilna pravica in pravica do kandidiranja na občinskih volitvah in na volitvah v Evropski parlament.
 • Uredba zajema samo verodostojnost javne listine, ne pa priznavanja njene vsebine ali učinkov.

Odprava potrebe po apostillu

Ko državljan predloži organom države EU javno listino, ki so jo izdali organi druge države EU, na področjih, za katere velja uredba, organi prejemniki ne smejo zahtevati, da je listina opremljena z žigom apostille (ki dokazuje verodostojnost javne listine, izdane v drugi državi).

Overjene kopije

 • Države EU lahko zahtevajo predložitev izvirne javne listine ali njene overjene kopije, a ne obeh naenkrat.
 • Če država EU dovoljuje predložitev overjene kopije namesto izvirne listine, mora sprejeti tudi overjeno kopijo, izdano v drugi državi EU.

Prevodi

Država EU, v kateri je predložena javna listina, ne sme zahtevati prevoda, če je javna listina v enem od uradnih jezikov države EU ali v neuradnem jeziku, ki je sprejemljiv za državo EU.

Poleg tega se prevoda ne sme zahtevati, če je javni listini priložen večjezični standardni obrazec. To velja pod pogojem, da organ, ki mu je predložena javna listina, meni, da informacije v večjezičnem standardnem obrazcu zadostujejo za obdelavo listine.

Večjezični standardni obrazci

 • Uredba uvaja neobvezne večjezične standardne obrazce v vseh jezikih EU.
 • Obrazce lahko državljani predložijo v drugi državi EU kot prevajalski pripomoček, priložen njihovi javni listini, da bi se izognili potrebi po prevodu.
 • Če je predloženi javni listini priložen večjezični standardni obrazec, država EU prejemnica lahko zahteva prevod dokumenta samo v izjemnih primerih.
 • Če gre za izjemen primer in če država EU prejemnica zahteva overjen prevod, mora sprejeti tudi overjen prevod, narejen v drugi državi EU.
 • Večjezični standardni obrazci kot prevajalski pripomočki za javne listine so na voljo za listine, ki se nanašajo na:
  • rojstvo,
  • dejstvo, da je oseba živa,
  • smrt,
  • sklenitev zakonske zveze, vključno s sposobnostjo za sklenitev zakonske zveze in zakonskim stanom,
  • registrirano partnersko skupnost, vključno s sposobnostjo za registracijo partnerske skupnosti in statusom registriranega partnerstva,
  • stalno prebivališče in/ali prebivališče,
  • nekaznovanost.

Ponarejene listine

 • Uredba vzpostavlja mehanizem za sodelovanje med organi držav EU za boj proti ponarejenim javnim listinam. Mehanizem za sodelovanje temelji na obstoječem IT-sistemu (informacijskem sistemu za notranji trg).
 • Mehanizem za sodelovanje omogoča organom države EU prejemnice, da se obrnejo na organe države EU, ki je izdala javno listino, če resno dvomijo o verodostojnosti listine, ki jo je predložil državljan.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 16. februarja 2019, z izjemo:

 • člena 24(2) (informacije, ki jih sporočijo države EU o rubrikah, ki se nanašajo na posamezne države in jih morajo vključevati večjezični obrazci), ki se uporablja od 16. februarja 2017;
 • člena 12 in člena 24(3) (razpoložljivost rubrik, ki se nanašajo na posamezne države, na evropskem portalu e-pravosodje), ki se uporabljata od 16. februarja 2018, in
 • člena 22 in člena 24(1) (informacije, ki jih sporočijo države EU Evropski komisiji), ki se uporabljata od 16. avgusta 2018.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2016/1191 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o spodbujanju prostega gibanja državljanov s poenostavitvijo zahtev za predložitev nekaterih javnih listin v Evropski uniji in o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 (UL L 200, 26.7.2016, št. 1–136).

Zadnja posodobitev 12.01.2017

Top