Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XX0218(03)

Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje – COMP/39.605 – CRT Glass

OJ C 48, 18.2.2012, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 48/16


Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje (1)

COMP/39.605 – CRT Glass

2012/C 48/06

Ta postopek poravnave se nanaša na kartel proizvajalcev stekla za katodne cevi, in sicer podjetja: Asahi Glass Co., Ltd, Nippon Electric Glass Co., Ltd, Samsung Corning Precision Materials Co., Ltd. in Schott AG, katerega namen je bil usklajevanje cen stekla za katodne cevi. Kartelna kršitev je zajemala ves EGP in trajala od 23. februarja 1999 do 27. decembra 2004.

OZADJE

Komisija je med zbiranjem informacij o trgu stekla za katodne cevi prejela prošnjo za imuniteto podjetja Samsung Corning, ki ji je bila pogojno odobrena 10. februarja 2009. Komisija je marca 2009 izvedla nenapovedane preglede v prostorih podjetja Schott. Junija 2009 je podjetje Nippon Electric Glass zaprosilo za imuniteto oziroma prizanesljivost. Marca 2010 je za prizanesljivost zaprosilo podjetje Schott.

Ob začetku postopkov na podlagi člena 11(6) Uredbe (ES) št. 1/2003 (2) dne 29. junija 2010 je Komisija pozvala vsa štiri podjetja, naj navedejo svoj interes glede začetka pogovorov o poravnavi (3). Vsa podjetja so se na poziv odzvala.

POSTOPEK PORAVNAVE

Pogovori o poravnavi so potekali v treh glavnih fazah med junijem 2010 in julijem 2011. V tem času so se zvrstili trije krogi uradnih dvostranskih srečanj med Komisijo in vsako od strank.

Na teh srečanjih so bile stranke ustno seznanjene z nasprotovanjem, ki ga je Komisija nameravala podati proti njim, in dokazi v podporo temu nasprotovanju. Po prvem srečanju julija 2010 je bil strankam v prostorih GD za konkurenco odobren dostop do zadevnega dokaznega materiala, vseh ustnih izjav in seznama vseh dokumentov v spisu Komisije ter kopije dokaznega materiala, ki jim je bil že na voljo. Na prošnjo podjetij Asahi Glass, Nippon Electric Glass in Schott ter glede na to, da so bile stranke upravičene do pojasnitve svojih stališč v zvezi s trajanjem ali katerim koli drugim vidikom kartela, je bil vsem strankam odobren dostop do dodatnih dokumentov, navedenih v spisu o zadevi. Stranke so bile seznanjene tudi z oceno razpona verjetnih glob, ki jih bo Komisija naložila v okviru postopka poravnave.

Ob koncu tretjega kroga srečanj so podjetja Asahi Glass, Nippon Electric Glass, Samsung Corning in Schott zaprosila za poravnavo (4) in priznala vsaka svojo odgovornost za kršitev člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP. Stranke so poleg tega priznale, da so odgovorne za ravnanje svojih odvisnih družb, udeleženih v kartelu. Navedle so tudi najvišji znesek globe, o katerem jih je obvestila Komisija in ki bi ga sprejele v okviru postopka poravnave. V vlogah za poravnavo so stranke potrdile tudi, (i) da so bile zadostno obveščene o nasprotovanju, ki ga je Komisija nameravala podati proti njim, in da so imele dovolj priložnosti, da glede tega nasprotovanja izrazijo svoje mnenje, (ii) da ne nameravajo zahtevati dostopa do spisa ali ustnega zaslišanja, če bosta obvestilo o nasprotovanju in končni sklep odražala vsebino njihovih vlog za poravnavo, ter (iii) da se strinjajo, da sta obvestilo o nasprotovanju in končni sklep izdana v angleščini.

Po tem ko je Komisija 29. julija 2011 sprejela obvestilo o nasprotovanju, so vse stranke v svojih odgovorih potrdile, da je obvestilo o nasprotovanju ustrezalo vsebini vlog za poravnavo. Komisija je tako lahko takoj izdala sklep v skladu s členoma 7 in 13 Uredbe (ES) št. 1/2003.

OSNUTEK SKLEPA

Osnutek sklepa vsebuje le nasprotovanja, navedena v obvestilu o nasprotovanju. Nanaša se torej le na nasprotovanja, o katerih so stranke imele priložnost izraziti svoja mnenja.

Poleg tega ob upoštevanju dejstva, da stranke ne meni ne članu urada za zaslišanje, ki je bil prisoten na srečanjih za poravnavo, niso poslale nobenih zahtev glede dostopa do spisa ali pravic do obrambe, menim, da je bila v tej zadevi pravica do zaslišanja vseh udeležencev v postopku spoštovana.

Bruselj, 18. oktobra 2011

Michael ALBERS


(1)  V skladu s členom 15 [členoma 15 in 16] Sklepa Komisije (2001/462/ES, ESPJ) z dne 23. maja 2001 o mandatu pooblaščenca za zaslišanje v nekaterih postopkih o konkurenci, UL L 162, 19.6.2001, str. 21.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe, UL L 1, 4.1.2003, str. 1.

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 622/2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 773/2004 glede vodenja postopkov poravnave v kartelnih zadevah, UL L 171, 1.7.2008, str. 3, in Obvestilo Komisije o vodenju postopkov poravnave za sprejetje odločb v skladu s členoma 7 in 23 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 v kartelnih zadevah, UL C 167, 2.7.2008, str. 1.

(4)  Člen 10a(2) Uredbe Komisije (ES) št. 773/2004 z dne 7. aprila 2004 v zvezi z vodenjem postopkov Komisije v skladu s členoma 81 in 82 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, UL L 123, 27.4.2004, str. 18.


Top