Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0039

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/39 z dne 10. januarja 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (Besedilo velja za EGP.)

C/2019/7

OJ L 9, 11.1.2019, p. 106–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/39/oj

11.1.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 9/106


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/39

z dne 10. januarja 2019

o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (1) ter zlasti člena 33(2) in (3) ter člena 38(d) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga III k Uredbi Komisije (ES) št. 1235/2008 (2) določa seznam tretjih držav, katerih sistemi pridelave in nadzorni ukrepi za ekološko pridelavo kmetijskih proizvodov so priznani kot enakovredni tistim iz Uredbe (ES) št. 834/2007.

(2)

Glede na informacije, ki jih je predložila Avstralija, sta se spremenila ime in internetni naslov njenega pristojnega organa.

(3)

Glede na informacije, ki jih je predložila Kanada, sta se spremenila internetna naslova izvajalcev nadzora „Oregon Tilth Incorporated“ in „TransCanada Organic Certification Services“. Poleg tega je bilo priznanje izvajalcu nadzora „Organic Certifiers“ preklicano.

(4)

Glede na informacije, ki jih je predložila Indija, se je spremenilo ime njenega pristojnega organa.

(5)

Glede na informacije, ki jih je predložila Japonska, je bilo priznanje izvajalcema nadzora „Japan Eco-system Farming Association“ in „The Mushal Research Institute of Japan“ preklicano.

(6)

Glede na informacije, ki jih je predložila Nova Zelandija, so se spremenili ime izvajalca nadzora „BioGro New Zealand“ in internetni naslovi vseh izvajalcev nadzora.

(7)

Glede na informacije, ki jih je predložila Republika Koreja, sta se spremenila spletna naslova izvajalcev nadzora „Jeonnam bioindustry foundation“ in „Green Environmentally - Friendly certification center“. Poleg tega je bilo priznanje izvajalcu nadzora „Controlunion“ preklicano.

(8)

Glede na informacije, ki jih je predložila Švica, sta se spremenila ime in internetni naslov izvajalca nadzora „IMOswiss AG“.

(9)

V Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008 je določen seznam nadzornih organov in izvajalcev nadzora, ki so pristojni za izvajanje nadzora in izdajanje potrdil v tretjih državah za namen enakovrednosti.

(10)

Komisija je prejela in proučila zahtevek izvajalca nadzora „Agricert-Certificação de Produtos Alimentares lda“ za spremembo specifikacij. Na podlagi prejetih informacij je Komisija sklenila, da je upravičeno razširiti geografsko območje uporabe priznanja za kategoriji proizvodov A in D na Egipt, Gvinejo in Mozambik.

(11)

Komisija je prejela in proučila zahtevek „Albinspekt“ za spremembo specifikacij. Na podlagi prejetih informacij je Komisija ugotovila, da je upravičeno razširiti geografsko območje uporabe priznanja za kategorije proizvodov A, B in D na Armenijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo in Srbijo ter za kategorijo proizvodov B na Iran, Kazahstan, Moldavijo, Turčijo in Ukrajino.

(12)

Komisija je prejela in proučila zahtevek izvajalca nadzora „Bioagricert S.r.l.“ za spremembo specifikacij. Na podlagi prejetih informacij je Komisija ugotovila, da je upravičeno razširiti geografsko območje uporabe priznanja za kategoriji proizvodov A, D in E na Kazahstan, za kategorijo proizvodov B na Francosko Polinezijo, za kategorijo proizvodov A in D pa na Filipine.

(13)

Komisija je prejela in proučila zahtevek izvajalca nadzora „Bio.inspecta AG“ za spremembo specifikacij. Na podlagi prejetih informacij je Komisija sklenila, da je upravičeno razširiti geografsko območje uporabe priznanja za kategoriji proizvodov A in D na Alžirijo, Kambodžo, Čad in Tunizijo.

(14)

Dne 6. septembra 2018 je akreditacijski organ na področju ekološke pridelave IOAS obvestil Komisijo o svoji odločitvi, da prekliče akreditacijo izvajalcu nadzora „Bolicert Ltd“, ker ni odpravil neskladnosti v okviru največjega števila obdobij za predložitev, ki so dovoljena v skladu s postopkom ocenjevanja IOAS. Poleg tega je revizija, ki jo je Komisija opravila pri izvajalcu nadzora „Bolicert Ltd“ v Boliviji maja 2017, razkrila pomanjkljivosti v standardih ekološke pridelave in nadzornih ukrepih. Glede na to je Komisija zahtevala, da izvajalec nadzora „Bolicert Ltd“ zagotovi veljavno potrdilo o akreditaciji in sprejme ustrezne ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. Ob upoštevanju, da izvajalec nadzora „Bolicert Ltd“ ni ustrezno in pravočasno sprejel popravnih ukrepov za odpravo pomanjkljivosti in Komisiji ni predložil veljavnega certifikata o akreditaciji, se je Komisija v skladu s členom 12(2)(d), (e) in (f) Uredbe (ES) št. 1235/2008 odločila, da izvajalcu nadzora „Bolicert Ltd“ umakne s seznama izvajalcev nadzora in nadzornih organov za namen enakovrednosti.

(15)

Komisija je prejela in proučila zahtevek izvajalca nadzora „Ecocert SA“ za spremembo specifikacij. Na podlagi prejetih informacij je Komisija ugotovila, da je upravičeno razširiti geografsko območje uporabe priznanja za kategoriji proizvodov A in D na Libanon, za kategorijo proizvodov B na Haiti, Moldavijo in Tanzanijo, za kategorijo proizvodov E na Šrilanko ter za kategorijo F na Kenijo. Poleg tega se zdi, da je treba preklicati priznanje za kategorijo proizvodov C za Brunej, Čile, Kitajsko, Ekvador, Hongkong, Honduras, Indijo, Japonsko, Republiko Korejo, Maroko, Monako, Madagaskar, Mozambik, Peru, Tajsko, Tunizijo, Turčijo, Združene države in Vietnam.

(16)

Komisija je zahtevala, da izvajalec nadzora „Ekoagros“ zagotovi dodatne informacije o dejavnostih, ki jih zajema njegovo letno poročilo v skladu s členom 12(1)(b) Uredbe (ES) št. 1235/2008. Zlasti je bil izvajalec nadzora „Ekoagros“ zaprošen, da predloži informacije o tem, kako so bile v skladu s členom 92 Uredbe Komisije (ES) št. 889/2008 (3) obravnavane neskladnosti izvajalcev, ki so jih prevzeli drugi izvajalci nadzora v Ukrajini. Poleg tega je bil izvajalec nadzora „Ekoagros“ zaprošen, da pojasni, kako je bil izveden dodatni nadzor za nekatere izdelke s poreklom iz Ukrajine, Kazahstana in Rusije. Komisiji ni predložil zadovoljivih odgovorov. Zato bi bilo treba vnos izvajalca nadzora „Ekoagros“ za Ukrajino v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008 začasno črtati, dokler se ne zagotovijo zadovoljive informacije.

(17)

Komisija je prejela in proučila zahtevek izvajalca nadzora „IBD Certificações Ltda“ za spremembo specifikacij. Na podlagi prejetih informacij je Komisija sklenila, da je geografsko območje uporabe priznanja za kategorije proizvodov A, D in E upravičeno razširiti na Rusijo, za Brazilijo pa preklicati priznanje za kategorijo proizvodov C.

(18)

Komisija je prejela in preučila zahtevek izvajalca nadzora „Letis S.A.“ za spremembo specifikacij. Na podlagi prejetih informacij je Komisija ugotovila, da je upravičeno razširiti geografsko območje uporabe priznanja za kategorijo proizvodov A na Uzbekistan, za kategoriji proizvodov A in D na Azerbajdžan, Belorusijo, Egipt, Slonokoščeno obalo, Kirgizistan, Maroko, Turkmenistan in Združene arabske emirate, za kategoriji proizvodov B in C na Kostariko ter za kategorije proizvodov A, B, C in D na Belize, Brazilijo, Kolumbijo, Dominikansko republiko, Gvatemalo, Honduras, Panamo in Salvador.

(19)

Komisija je prejela zahtevek izvajalca nadzora „Oregon Tilth“ za preklic priznanja za Kitajsko.

(20)

Komisija je prejela in proučila zahtevek izvajalca nadzora „Organic Control System“ za spremembo specifikacij. Na podlagi prejetih informacij je Komisija sklenila, da je geografsko območje uporabe priznanja za kategoriji proizvodov A in D upravičeno razširiti na nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo.

(21)

Komisija je prejela zahtevek izvajalca nadzora „ORSER“ za preklic priznanja za Nepal.

(22)

Izvajalec nadzora „Soil Association Certification Limited“ je Komisijo obvestil o spremembi svojega naslova.

(23)

Prilogi III in IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(24)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ekološko pridelavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1235/2008 se spremeni:

(1)

Priloga III se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi;

(2)

Priloga IV se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. januarja 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 189, 20.7.2007, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1235/2008 z dne 8. decembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (UL L 334, 12.12.2008, str. 25).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L 250, 18.9.2008, str. 1).


PRILOGA I

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1235/2008 se spremeni:

(1)

v vnosu, ki se nanaša na Avstralijo, se točka 4 nadomesti z naslednjim:

„4.

Pristojni organ: Department of Agriculture and Water Resources,

http://www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/organic-bio-dynamic“;

(2)

v vnosu, ki se nanaša na Kanado, se točka 5 spremeni:

(a)

vrstici, ki se nanašata na šifri CA-ORG-011 in CA-ORG-021, se nadomestita z naslednjim:

„CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://www.tilth.org

CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

http://www.tcocert.ca/contacts/“

(b)

vrstica, ki se nanaša na šifro CA-ORG-012, se črta;

(3)

v vnosu, ki se nanaša na Indijo, se točka 4 nadomesti z naslednjim:

„4.

Pristojni organ: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp“;

(4)

v vnosu, ki se nanaša na Japonsko, se vrstici, ki se nanašata na JP-BIO-019 in JP-BIO-33, črtata;

(5)

v vnosu, ki se nanaša na Novo Zelandijo, se točka 5 nadomesti z naslednjim:

„5.

Izvajalci nadzora:

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

https://www.asurequality.com

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand Limited

https://www.biogro.co.nz“

(6)

v vnosu, ki se nanaša na Republiko Korejo, se točka 5 spremeni:

(a)

vrstici, ki se nanašata na šifri KR-ORG-017 in KR-ORG-020, se nadomestita z naslednjim:

„KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbf.kr

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

http://cafe.naver.com/greenorganic6279“

(b)

vrstica, ki se nanaša na šifro KR-ORG-018, se črta;

(7)

v vnosu, ki se nanaša na Švico, se v točki 5 vrstica, ki se nanaša na šifro CH-BIO-004, nadomesti z naslednjim:

„CH-BIO-004

Ecocert IMOswiss AG

http://www.ecocert-imo.ch“


PRILOGA II

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008 se spremeni:

(1)

v vnosu, ki se nanaša na „Agricert - Certificação de Produtos Alimentares lda“, se v točki 3 po vrstnem redu šifer vstavijo naslednje vrstice:

„EG-BIO-172

Egipt

x

x

GN-BIO-172

Gvineja

x

x

MZ-BIO-172

Mozambik

x

x

—“

(2)

v vnosu, ki se nanaša na „Albinspekt“, se v točki 3 po vrstnem redu šifer vstavijo naslednje vrstice:

„AM-BIO-139

Armenija

x

x

x

BA-BIO-139

Bosna in Hercegovina

x

x

x

IR-BIO-139

Iran

x

KZ-BIO-139

Kazahstan

x

MD-BIO-139

Moldavija

x

ME-BIO-139

Črna gora

x

x

x

MK-BIO-139

nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

x

x

x

RS-BIO-139

Srbija

x

x

x

TR-BIO-139

Turčija

x

UA-BIO-139

Ukrajina

x

—“

(3)

v vnosu, ki se nanaša na „Bioagricert S.r.l“, se točka 3 spremeni:

(a)

po vrstnem redu šifer se vstavijo naslednje vrstice:

„KZ-BIO-132

Kazahstan

x

x

x

PH-BIO-132

Filipini

x

x

—“

(b)

v vrstici, ki se nanaša na Francosko Polinezijo, se doda križec v stolpcu B;

(4)

v vnosu, ki se nanaša na „Bio.inspecta AG“, se v točki 3 po vrstnem redu šifer vstavijo naslednje vrstice:

„DZ-BIO-161

Alžirija

x

x

KH-BIO-161

Kambodža

x

x

TD-BIO-161

Čad

x

x

TN-BIO-161

Tunizija

x

x

—“

(5)

vnos, ki se nanaša na „Bolicert Ltd“, se črta;

(6)

v vnosu, ki se nanaša na „Ecocert SA“, se točka 3 spremeni:

(a)

po vrstnem redu šifer se vstavi naslednja vrstica:

„LB-BIO-154

Libanon

x

x

—“

(b)

v vrsticah, ki se nanašajo na Haiti, Moldavijo in Tanzanijo, se doda križec v stolpcu B;

(c)

v vrsticah, ki se nanašajo na Čile, Kitajsko, Ekvador, Hongkong, Honduras, Indijo, Japonsko, Republiko Korejo, Maroko, Monako, Madagaskar, Mozambik, Peru, Tajsko, Tunizijo, Turčijo in Vietnam, se križec v stolpcu C črta;

(d)

v vrstici, ki se nanaša na Šrilanko, se doda križec v stolpcu E;

(e)

v vrstici, ki se nanaša na Kenijo, se doda križec v stolpcu F;

(f)

vrstice, ki se nanašajo na Brunej in Združene države, se črtajo;

(7)

v vnosu, ki se nanaša na „Ekoagros“, se v točki 3 črta vrstica, ki se nanaša na Ukrajino;

(8)

v vnosu, ki se nanaša na „IBD Certificações Ltda“, se točka 3 spremeni:

(a)

po vrstnem redu šifer se vstavi naslednja vrstica:

„RU-BIO-122

Rusija

x

x

x

—“

(b)

v vrstici, ki se nanaša na Brazilijo, se črta križec v stolpcu C;

(9)

vnos, ki se nanaša na „Letis S.A.“, se spremeni:

(a)

točka 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.

Naslov: Urquiza 1285 planta alta, Rosario, Santa Fe, Argentina“;

(b)

v točki 3 se po vrstnem redu šifer vstavijo naslednje vrstice:

„AZ-BIO-135

Azerbajdžan

x

x

BY-BIO-135

Belorusija

x

x

BZ-BIO-135

Belize

x

x

x

x

BR-BIO-135

Brazilija

x

x

x

x

CI-BIO-135

Slonokoščena obala

x

x

CO-BIO-135

Kolumbija

x

x

x

x

CR-BIO-135

Kostarika

x

x

DO-BIO-135

Dominikanska republika

x

x

x

x

EG-BIO-135

Egipt

x

x

GT-BIO-135

Gvatemala

x

x

x

x

HN-BIO-135

Honduras

x

x

x

x

KG-BIO-135

Kirgizistan

x

x

MA-BIO-135

Maroko

x

x

PA-BIO-135

Panama

x

x

x

x

SV-BIO-135

Salvador

x

x

x

x

TM-BIO-135

Turkmenistan

x

x

AE-BIO-135

Združeni arabski emirati

x

x

VN-BIO-135

Uzbekistan

x

—“

(10)

v vnosu, ki se nanaša na „Oregon Tilth“, se v točki 3 črta vrstica, ki se nanaša na Kitajsko;

(11)

v vnosu, ki se nanaša na „Organic Control System“, se v točki 3 po vrstnem redu šifer vstavi naslednja vrstica:

„MK-BIO-162

nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

x

x

x

—“

(12)

v vnosu, ki se nanaša na „ORSER“, se črta vrstica, ki se nanaša na Nepal;

(13)

v vnosu, ki se nanaša na „Soil Association Certification Limited“, se točka 1 nadomesti z naslednjim:

„1.

Naslov: Spear House 51 Victoria Street, Bristol BS1 6AD, United Kingdom“.

Top