Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1227

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1227 z dne 20. marca 2017 o pogojih za klasifikacijo proizvodov iz lepljenega lameliranega lesa, ki jih zajema harmonizirani standard EN 14080, in proizvodov iz konstrukcijsko zobato spojenega masivnega lesa, ki jih zajema harmonizirani standard EN 15497, glede njihove požarne odpornosti in o spremembi Odločbe 2005/610/ES (Besedilo velja za EGP. )

C/2017/1702

OJ L 177, 8.7.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1227/oj

8.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 177/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1227

z dne 20. marca 2017

o pogojih za klasifikacijo proizvodov iz lepljenega lameliranega lesa, ki jih zajema harmonizirani standard EN 14080, in proizvodov iz konstrukcijsko zobato spojenega masivnega lesa, ki jih zajema harmonizirani standard EN 15497, glede njihove požarne odpornosti in o spremembi Odločbe 2005/610/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (1) ter zlasti člena 27(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sistem za klasifikacijo lastnosti gradbenih proizvodov glede njihove požarne odpornosti je bil sprejet z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/364 (2). Proizvodi iz lepljenega lameliranega lesa in proizvodi iz konstrukcijsko zobato spojenega masivnega lesa sodijo med gradbene proizvode, za katere se uporablja delegirana uredba.

(2)

V odločbi Komisije 2005/610/ES (3) so razredi požarne odpornosti za proizvode iz lepljenega lameliranega lesa, ki jih zajema harmonizirani standard EN 14080, določeni v tabeli 1 Priloge k navedeni odločbi. Vendar je nadaljnje preskušanje teh proizvodov upravičilo prilagoditev pogojev iz navedene odločbe za te proizvode.

(3)

Preskusi so pokazali, da imajo proizvodi iz lepljenega lameliranega lesa, ki jih zajema harmonizirani standard EN 14080, in proizvodi iz konstrukcijsko zobato spojenega masivnega lesa, ki jih zajema harmonizirani standard EN 15497, stabilne in predvidljive lastnosti v zvezi s požarno odpornostjo, če dosegajo določene pogoje glede najmanjše povprečne gostote lesa in najmanjše povprečne debeline proizvoda.

(4)

Za proizvode iz lepljenega lameliranega lesa, ki jih zajema harmonizirani standard EN 14080, in proizvode iz konstrukcijsko zobato spojenega masivnega lesa, ki jih zajema harmonizirani standard EN 15497, bi se zato moralo šteti, da pod navedenimi pogoji dosegajo določen razred lastnosti glede požarne odpornosti iz Delegirane uredbe (EU) 2016/364, ne da bi bilo potrebno nadaljnje preskušanje.

(5)

Zaradi pravne varnosti bi bilo treba črtati tabelo 1 iz Priloge k Odločbi 2005/610/ES in bi se morala za proizvode iz lepljenega lameliranega lesa, ki jih zajema harmonizirani standard EN 14080, uporabljati Priloga k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za proizvode iz lepljenega lameliranega lesa, ki jih zajema harmonizirani standard EN 14080, in proizvode iz konstrukcijsko zobato spojenega masivnega lesa, ki jih zajema harmonizirani standard EN 15497 ter ki izpolnjujejo pogoje iz Priloge, se šteje, da izpolnjujejo razrede lastnosti iz Priloge, ne da bi bilo potrebno preskušanje.

Člen 2

Tabela 1 Priloge k Odločbi 2005/610/ES se črta.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. marca 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 88, 4.4.2011, str. 5.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/364 z dne 1. julija 2015 o klasifikaciji lastnosti gradbenih proizvodov glede požarne odpornosti v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 68, 15.3.2016, str. 4).

(3)  Odločba Komisije 2005/610/ES z dne 9. avgusta 2005 o ustanovitvi razredov požarne odpornosti za določene gradbene proizvode (UL L 208, 11.8.2005, str. 21).


PRILOGA

Proizvodi (1)

Najmanjša povprečna gostota (2)

(v kg/m3)

Najmanjša skupna debelina

(v mm)

Razred (3)

Proizvodi iz lepljenega lameliranega lesa, ki jih zajema harmonizirani standard EN 14080, in proizvodi iz konstrukcijsko zobato spojenega masivnega lesa, ki jih zajema harmonizirani standard EN 15497

380

22

D-s2, d0


(1)  Uporablja se za vse vrste in lepila, ki jih zajemajo standardi proizvoda.

(2)  Kondicionirana v skladu s standardom EN 13238.

(3)  Razred iz tabele 1 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2016/364.


Top