EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L1009

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2017/1009 z dne 13. marca 2017 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi kadmija in svinca v filtrskem steklu in steklu za standarde odsevnosti zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (Besedilo velja za EGP. )

C/2017/1518

OJ L 153, 16.6.2017, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2017/1009/oj

16.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 153/21


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2017/1009

z dne 13. marca 2017

o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi kadmija in svinca v filtrskem steklu in steklu za standarde odsevnosti zaradi prilagoditve tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1)(a) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU prepoveduje uporabo svinca in kadmija v električni in elektronski opremi, ki je dana na trg.

(2)

Optična filtrska stekla, ki vsebujejo kadmij ali svinec, se uporabljajo za najrazličnejše optične namene v številnih vrstah električne in elektronske opreme. Tako kadmij kot svinec se uporabljata zaradi edinstvenih optičnih lastnosti, ki jih omogoča njuna uporaba, na primer „ostro zastiranje“ v vidnem spektru ne glede na zorni kot.

(3)

Sicer obstaja več nadomestnih možnosti, vendar te ne zagotavljajo zadostne učinkovitosti zastiranja za vse uporabe. V maloštevilnih primerih, ko naj bi nadomestki zagotavljali zadostno učinkovitost, so materiali, ki se uporabljajo, preveč občutljivi na okoljske pogoje delovanja in zato niso dovolj zanesljivi.

(4)

Nadomestki še vedno niso primerni v številnih primerih uporabe, pri katerih je iskanje nadomestnih rešitev zapleteno in dolgotrajno, zato je petletno obdobje veljavnosti izjeme za kategorije od 1 do 7 in 10 upravičeno.

(5)

Za nekatera optična filtrska stekla, ki vsebujejo kadmij in/ali svinec, bi zato za kategorije od 1 do 7 in 10 do 21. julija 2021 morala veljati izjema. Ob upoštevanju inovacijskih ciklov pri električni in elektronski opremi ni verjetno, da bi trajanje te izjeme negativno vplivalo na inovacije.

(6)

Direktivo 2011/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga III k Direktivi 2011/65/EU se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 6. julija 2018. Besedilo navedenih predpisov nemudoma sporočijo Komisiji.

Navedene predpise uporabljajo od 6. julija 2018.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedilo temeljnih določb predpisov nacionalnega prava, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. marca 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.


PRILOGA

V Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU se točka 13(b) nadomesti z naslednjim:

„13(b)

Kadmij in svinec v filtrskem steklu in steklu za standarde odsevnosti

Uporablja se za kategorije 8, 9 in 11; preneha veljati:

21. julija 2023 za kategorijo 8 in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov;

21. julija 2024 za kategorijo 9 instrumentov za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo ter za kategorijo 11;

21. julija 2021 za druge podkategorije kategorij 8 in 9.

13(b)-(I)

Svinec in kadmij v vrstah optičnega filtrskega stekla, barvanega s kovinskimi ioni

Uporablja se za kategorije 1, 7 in 10; preneha veljati 21. julija 2021 za kategorije od 1 do 7 in 10.“

13(b)-(II)

Kadmij v vrstah optičnega filtrskega stekla, barvanega s koloidnimi raztopinami in termično obdelavo; razen uporab, ki spadajo pod točko 39 te priloge

13(b)-(III)

Kadmij in svinec v steklu za standarde odsevnosti


Top