EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0968

Sklep Sveta (EU) 2016/968 z dne 6. junija 2016 o stališču, ki se zavzame v imenu Evropske unije v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode (program ISA2)

OJ L 160, 17.6.2016, p. 90–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/968/oj

17.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/90


SKLEP SVETA (EU) 2016/968

z dne 6. junija 2016

o stališču, ki se zavzame v imenu Evropske unije v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode (program ISA2)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 172 v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1) in zlasti člena 1(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) je začel veljati 1. januarja 1994.

(2)

Na podlagi člena 98 Sporazuma EGP se lahko Skupni odbor EGP med drugim odloči spremeniti Protokol 31 k Sporazumu EGP (v nadaljnjem besedilu: Protokol 31).

(3)

Protokol 31 vsebuje določbe in pravila o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode.

(4)

Sodelovanje pogodbenic Sporazuma EGP je primerno razširiti, da se vključi Sklep (EU) 2015/2240 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(5)

Protokol 31 bi bilo zato treba spremeniti, da se razširjeno sodelovanje omogoči od 1. januarja 2016.

(6)

Stališče Unije v Skupnem odboru EGP bi zato moralo temeljiti na priloženem osnutku sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zavzame v Skupnem odboru EGP glede predlagane spremembe Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP, ki je priložen temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 6. junija 2016

Za Svet

Predsednik

H.G.J. KAMP


(1)  UL L 305, 30.11.1994, str. 6.

(2)  UL L 1, 3.1.1994, str. 3.

(3)  Sklep (EU) 2015/2240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o uvedbi programa za interoperabilnostne rešitve in skupne okvire za evropske javne uprave, podjetja in državljane (program ISA2) kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja (UL L 318, 4.12.2015, str. 1).


OSNUTEK

SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. …/2016

z dne …

o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti členov 86 in 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sodelovanje pogodbenic Sporazuma EGP je primerno razširiti, da se vključi Sklep (EU) 2015/2240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o uvedbi programa za interoperabilnostne rešitve in skupne okvire za evropske javne uprave, podjetja in državljane (program ISA2) kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja (1).

(2)

Protokol 31 k Sporazumu EGP bi bilo zato treba spremeniti, da se to razširjeno sodelovanje omogoči od 1. januarja 2016 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 17 (telematska izmenjava podatkov) Protokola 31 k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

„Države Efte bodo od 1. januarja 2016 sodelovale pri projektih in dejavnostih programa Unije, navedenega v odstavku 6(d).“;

2.

za odstavkom 5 se vstavi naslednji odstavek:

„5a.   Države Efte od začetka sodelovanja v programu iz odstavka 6(d) v celoti, vendar brez glasovalne pravice, sodelujejo v Odboru o interoperabilnostnih rešitvah za evropske javne uprave, podjetja in državljane (odbor ISA2), ki pomaga Evropski komisiji pri izvajanju, vodenju in razvijanju tega programa.“;

3.

v odstavku 6 se doda naslednja točka:

„(d)

glede udeležbe od 1. januarja 2016:

32015 D 2240: Sklep (EU) 2015/2240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o uvedbi programa za interoperabilnostne rešitve in skupne okvire za evropske javne uprave, podjetja in državljane (program ISA2) kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja (UL L 318, 4.12.2015, str. 1).

Lihtenštajn je izvzet iz sodelovanja v tem programu in finančnega prispevka zanj.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po predložitvi zadnjega uradnega obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*).

Uporablja se od 1. januarja 2016.

Člen 3

Ta sklep se objavi v oddelku EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Sekretarja Skupnega odbora EGP


(1)  UL L 318, 4.12.2015, str. 1.

(*)  [Navedena ni nobena ustavna zahteva.] [Navedene so ustavne zahteve.]


Top