EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L0013

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2015/13 z dne 31. oktobra 2014 o spremembi Priloge III k Direktivi 2014/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede območja pretoka vodomerov Besedilo velja za EGP

OJ L 3, 7.1.2015, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2015/13/oj

7.1.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 3/42


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2015/13

z dne 31. oktobra 2014

o spremembi Priloge III k Direktivi 2014/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede območja pretoka vodomerov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo merilnih instrumentov na trgu (1) in zlasti člena 47(b) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2014/32/EU določa zahteve, ki jih morajo izpolnjevati nekateri merilni instrumenti, da se lahko dajo na trg in/ali uporabljajo za določene merilne naloge, ki jih določijo države članice.

(2)

Prva od posebnih zahtev za vodomere (zahteva 1) iz Priloge III k Direktivi 2014/32/EU se nanaša na naznačeni obratovalni pogoj za območje pretoka Q3/Q1 ≥ 10.

(3)

Dne 31. oktobra 2011 je začela veljati posodobitev standarda EN 14154, ki vsebuje območje pretoka Q3/Q1 ≥ 40. Spremenjeni standard EN 14154 odraža mednarodni standard. Kar zadeva območje pretoka, je zahtevnejši od posebnih zahtev iz Priloge III k Direktivi 2014/32/EU, zaradi česar so meritve natančnejše.

(4)

Še pred uvedbo območja pretoka Q3/Q1 ≥ 10 z Direktivo 2004/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) o merilnih instrumentih se je v vseh državah članicah začel uporabljati mednarodni standard OIML, ki je že vseboval zahtevo o območju pretoka Q3/Q1 ≥ 40. Zaradi prehodnih določb iz člena 50(2) Direktive 2014/32/EU večina vodomerov na trgu že izpolnjuje zahtevo Q3/Q1 ≥ 40.

(5)

Vodomeri z območjem pretoka Q3/Q1 ≥ 10 so morda precej cenejši od tistih, ki izpolnjujejo zahteve standarda EN 14154 (Q3/Q1 ≥ 40). Točka 10 Priloge III k Direktivi 2014/32/EU distribucijskemu podjetju ali osebi, ki je po zakonu določena za vgraditev vodomera, daje diskrecijsko pravico, da med drugim določi raven območja pretoka, ki je primerna za točno merjenje porabe, ki je predvidena ali predvidljiva (3). Zato se vodomeri, ki ne ustrezajo standardu EN 14154 glede območja pretoka, vendar so v skladu z zahtevami iz Priloge III k Direktivi 2014/32/EU, lahko vgradijo. Vendar se zaradi tega lahko poveča možnost napak v računih strank, ki so posledica manj natančnih meritev merilnika.

(6)

Območje pretoka Q3/Q1 ≥ 40 pomeni novost v obstoječih mednarodnih standardih in proizvodni praksi ter minimalno kakovost na trgu Unije. Zagotavlja natančnejše meritve in s tem višjo raven varstva potrošnikov. Glede na to, da se je na trgu kot minimum več let uporabljalo in se še vedno uporablja območje pretoka Q3/Q1 ≥ 40, skladnost ni povezana z dodatnimi stroški za uporabnike.

(7)

Direktivo 2014/32/EU bi bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

V Prilogi III k Direktivi 2014/32/EU se točka 1 nadomesti z naslednjim:

„1.

Območje pretoka vode.

Vrednosti za območje pretoka izpolnjujejo naslednje pogoje:

 

Q3/Q1 ≥ 40

 

Q2/Q1 = 1,6

 

Q4/Q3 = 1,25“

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 19. aprila 2016. Komisiji nemudoma sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Navedene predpise uporabljajo od 20. aprila 2016.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 31. oktobra 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 96, 29.3.2014, str. 149.

(2)  Direktiva 2004/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o merilnih instrumentih (UL L 135, 30.4.2004, str. 1).

(3)  Glej točko 10 Priloge III k Direktivi 2014/32/EU.


Top