EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0323

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 323/2014 z dne 28. marca 2014 o spremembi prilog I in II k Uredbi (ES) št. 669/2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora Besedilo velja za EGP

OJ L 95, 29.3.2014, p. 12–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; implicitno zavrnjeno 32019R1793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/323/oj

29.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 95/12


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 323/2014

z dne 28. marca 2014

o spremembi prilog I in II k Uredbi (ES) št. 669/2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (1), zlasti člena 15(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 669/2009 (2) določa pravila za poostreni uradni nadzor pri uvozu krme in živil neživalskega izvora iz Priloge I (v nadaljnjem besedilu: seznam) k Uredbi na vstopnih točkah na območja iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 882/2004.

(2)

Člen 2 Uredbe (ES) št. 669/2009 določa, da se seznam pregleduje redno, najmanj štirikrat letno, pri čemer je treba upoštevati vsaj vire informacij iz navedenega člena.

(3)

Pojav in pomen incidentov v zvezi z živili, ki so bili sporočeni prek sistema hitrega obveščanja za živila in krmo, ugotovitve misij Urada za prehrano in veterinarstvo v tretjih državah ter četrtletna poročila o pošiljkah krme in živil neživalskega izvora, ki jih države članice Komisiji predložijo v skladu s členom 15 Uredbe (ES) št. 669/2009, kažejo na to, da bi bilo treba seznam spremeniti.

(4)

Ustrezni viri informacij zlasti za pošiljke betelovih listov s poreklom iz Indije in Tajske, encimov s poreklom iz Indije, zemeljskih oreškov in proizvodov iz njih s poreklom iz Sudana ter listov vinske trte s poreklom iz Turčije kažejo na pojav novih tveganj, kar upravičuje uvedbo poostrenega uradnega nadzora. Vpise za navedene pošiljke bi bilo zato treba vključiti v seznam.

(5)

Poleg tega bi bilo treba seznam spremeniti tako, da se črtajo vpisi za blago, za katero razpoložljive informacije kažejo na splošno zadovoljivo stopnjo skladnosti z ustreznimi varnostnimi zahtevami, ki jih določa zakonodaja Unije, in za katero višja raven uradnega nadzora zato ni več upravičena. Vpis na seznamu za posušene rezance iz Kitajske bi bilo zato treba črtati.

(6)

Države članice so Komisijo tudi opozorile, da je treba določiti, da vpisi za uvoz zelišč iz Maroka, Tajske in Vietnama, bamije (okre) iz Vietnama ter paprike iz Tajske in Vietnama zajemajo tudi ohlajene proizvode. Zaradi jasnosti zakonodaje Unije je treba na seznam dodati tudi pojasnilo v zvezi z vpisi za uvoz pomaranč in jagod iz Egipta ter graha in fižola iz Kenije.

(7)

Poleg tega je treba spremeniti Prilogo II k Uredbi (ES) št. 669/2009, zlasti da se upoštevajo določbe o nadaljnjem prevozu iz člena 8 navedene uredbe v enotnem vstopnem dokumentu. Potrebne so tudi dodatne tehnične spremembe navodil za izpolnjevanje enotnega vstopnega dokumenta.

(8)

Za zagotovitev skladnosti in jasnosti je primerno nadomestiti prilogi I in II k Uredbi (ES) št. 669/2009.

(9)

Uredbo (ES) št. 669/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi I in II k Uredbi (EU) št. 669/2009 se nadomestita z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. aprila 2014.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. marca 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 669/2009 z dne 24. julija 2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora ter spremembi Odločbe 2006/504/ES (UL L 194, 25.7.2009, str. 11).


PRILOGA

PRILOGA I

Krma in živila neživalskega izvora, za katere velja poostren uradni nadzor na določenih vstopnih točkah

Krma in živila

(predvidena uporaba)

Oznaka KN (1)

Pododdelek TARIC

Država izvora

Nevarnost

Pogostnost fizičnih in identifikacijskih pregledov (%)

suho grozdje

(živila)

0806 20

 

Afganistan (AF)

ohratoksin A

50

arašidi, v lupini

1202 41 00

 

Brazilija (BR)

aflatoksini

10

arašidi, oluščeni

1202 42 00

arašidno maslo

2008 11 10

arašidi, drugače pripravljeni ali konzervirani

(krma in živila)

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

jagode (zamrznjene)

(živila)

0811 10

 

Kitajska (CN)

norovirus in hepatitis A

5

Brassica oleracea

(druge užitne kapusnice, ‚kitajski brokoli‘) (2)

(živila – sveža ali ohlajena)

ex 0704 90 90

40

Kitajska (CN)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (3)

20

pomelo

(živila – sveža)

ex 0805 40 00

31; 39

Kitajska (CN)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (4)

20

čaj, aromatiziran ali ne

(živila)

0902

 

Kitajska (CN)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (5)

10

jajčevci

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

Dominikanska republika (DO)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (6)

10

momordika (Momordica charantia)

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena zelenjava)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

70

70

špargljev fižol

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Dominikanska republika (DO)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (6)

20

paprike (sladke in nesladke) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99

20

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena zelenjava)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

pomaranče (sveže ali suhe)

0805 10 20;

0805 10 80

 

Egipt (EG)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (7)

10

jagode (sveže)

(živila)

0810 10 00

paprike (sladke in nesladke) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99;

20

Egipt (EG)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (8)

10

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

betelovi listi (Piper betle L.)

(živila)

ex 1404 90 00

10

Indija (IN)

salmonela (9)

10

sladka paprika (Capsicum annuum), cela

0904 21 10

 

Indija (IN)

aflatoksini

10

sladka paprika (Capsicum annuum), zdrobljena ali zmleta

ex 0904 22 00

10

suhi plodovi iz rodu Capsicum, razen sladke paprike (Capsicum annuum)

0904 21 90

curry (proizvodi s čilijem)

0910 91 05

muškatni orešček

(Myristica fragrans)

(živila – suhe začimbe)

0908 11 00;

0908 12 00

encimi; pripravljeni encimi

(krma in živila)

3507

 

Indija (IN)

kloramfenikol

50

muškatni orešček

(Myristica fragrans)

(živila – suhe začimbe)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonezija (ID)

aflatoksini

20

grah s stroki (neoluščen)

ex 0708 10 00

40

Kenija (KE)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (10)

10

fižol s stroki (neoluščen)

(živila – sveža ali ohlajena)

ex 0708 20 00

40

meta

(živila – sveža ali ohlajena)

ex 1211 90 86

30

Maroko (MA)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (11)

10

sušeni fižol

(živila)

0713 39 00

 

Nigerija (NG)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (12)

50

seme lubenic (Egusi, Citrullus lanatus) in proizvodi iz njih

(živila)

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

aflatoksini

50

arašidi, v lupini

1202 41 00

 

Sudan (SD)

aflatoksini

50

arašidi, oluščeni

1202 42 00

arašidno maslo

2008 11 10

arašidi, drugače pripravljeni ali konzervirani

(krma in živila)

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

paprike (nesladke) (Capsicum spp.)

(živila – sveža ali ohlajena)

ex 0709 60 99

20

Tajska (TH)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (13)

10

betelovi listi (Piper betle L.)

(živila)

ex 1404 90 00

10

Tajska (TH)

salmonela (9)

10

listi koriandra

ex 0709 99 90

72

Tajska (TH)

salmonela (9)

10

bazilika (Ocimum tenuiflorum, Ocimum basilicum)

ex 1211 90 86

20

meta

(živila – sveža ali ohlajena zelišča)

ex 1211 90 86

30

listi koriandra

ex 0709 99 90

72

Tajska (TH)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (14)

10

bazilika (Ocimum tenuiflorum, Ocimum basilicum)

(živila – sveža ali ohlajena zelišča)

ex 1211 90 86

20

špargljev fižol

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Tajska (TH)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (14)

20

jajčevci

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena zelenjava)

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

sladke paprike (Capsicum annuum)

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena zelenjava)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Turčija (TR)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (15)

10

listi vinske trte

(živila)

ex 2008 99 99

11; 19

Turčija (TR)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (16)

10

suho grozdje

(živila)

0806 20

 

Uzbekistan (UZ)

ohratoksin A

50

listi koriandra

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (17)

20

bazilika (Ocimum tenuiflorum, Ocimum basilicum)

ex 1211 90 86

20

meta

ex 1211 90 86

30

peteršilj

(živila – sveža ali ohlajena zelišča)

ex 0709 99 90

40

bamija (okra)

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (17)

20

paprike (nesladke) (Capsicum spp.)

(živila – sveža ali ohlajena)

ex 0709 60 99

20

PRILOGA II

ENOTNI VSTOPNI DOKUMENT

Image

Image

Image

Navodila za izpolnjevanje enotnih vstopnih dokumentov

Splošno:

Enotni vstopni dokument izpolnite z velikimi tiskanimi črkami. Navodila so prikazana poleg zadevne številke polja.

Del I   Če ni navedeno drugače, ta del izpolni nosilec živilske dejavnosti in dejavnosti poslovanja s krmo ali njegov predstavnik.

Polje I.1.

Pošiljatelj: ime in polni naslov fizične ali pravne osebe (nosilca živilske dejavnosti in dejavnosti poslovanja s krmo), ki odpremlja pošiljko. Informacije o telefonski številki in telefaksu ali elektronskem naslovu so zaželene.

Polje I.2.

Informacije, povezane z referenčno številko enotnega vstopnega dokumenta, zagotovi pristojni organ na določeni vstopni točki. Nosilec živilske dejavnosti in dejavnosti poslovanja s krmo navede določeno vstopno točko, na katero naj prispe pošiljka.

Polje I.3.

Prejemnik: ime in polni naslov fizične ali pravne osebe (nosilca živilske dejavnosti in dejavnosti poslovanja s krmo), kateri je pošiljka namenjena. Informacije o telefonski številki in telefaksu ali elektronskem naslovu so zaželene.

Polje I.4.

Oseba, odgovorna za pošiljko: oseba (nosilec živilske dejavnosti in dejavnosti poslovanja s krmo ali njegov predstavnik ali oseba, ki predloži izjavo v njegovem imenu), ki je odgovorna za pošiljko med obravnavanjem na določeni vstopni točki in ki pristojnim organom v imenu uvoznika predloži potrebne izjave. Navesti ime in polni naslov. Informacije o telefonski številki in telefaksu ali elektronskem naslovu so zaželene.

Polje I.5.

Država porekla: to je tretja država, iz katere blago izvira ali v kateri se goji, pobira ali proizvaja.

Polje I.6.

Država pošiljanja: to je tretja država, v kateri je bila pošiljka poslana v Unijo s končnim prevoznim sredstvom.

Polje I.7.

Uvoznik: ime in polni naslov. Informacije o telefonski številki in telefaksu ali elektronskem naslovu so zaželene.

Polje I.8.

Namembni kraj: naslov za dostavo v Uniji. Informacije o telefonski številki in telefaksu ali elektronskem naslovu so zaželene.

Polje I.9.

Prispetje na določeno vstopno točko: navedite predvideni datum prispetja pošiljke na določeno vstopno točko.

Polje I.10.

Dokumenti: ustrezno navedite datum izdaje in število uradnih dokumentov, ki spremljajo pošiljko.

Polje I.11.

Navedite podrobne informacije o prevoznem sredstvu, s katerim je pošiljka prispela: za letala navedite številko leta, za plovila navedite ime ladje, za cestna prevozna sredstva navedite številko registrske tablice in po potrebi številko priklopnika, za vlake navedite ime vlaka in številko vagona.

Dokumentarne reference: številka letalskega tovornega lista, ladijska nakladnica ali komercialna številka vlaka ali cestnega vozila.

Polje I.12.

Opis blaga: navedite podroben opis blaga (za krmo navedite tudi vrsto krme).

Polje I.13.

Oznaka blaga: uporabite oznako, s katero je opredeljeno blago, kot je navedeno v seznamu v Prilogi I (vključno s pododdelkom TARIC, če se uporablja).

Polje I.14.

Bruto teža: skupna teža v kilogramih. Ta teža je opredeljena kot skupna masa proizvodov, neposredne embalaže in njihovega celotnega pakiranja, vendar brez kontejnerjev za prevoz in druge prevozne opreme.

Neto teža: teža dejanskega proizvoda v kilogramih, brez pakiranja. Ta teža je opredeljena kot masa samih proizvodov brez neposrednih kontejnerjev ali kakršnega koli pakiranja.

Polje I.15.

Število pakiranj.

Polje I.16.

Temperatura: označite ustrezno temperaturo prevoza/skladiščenja.

Polje I.17.

Vrsta pakiranja: navedite vrsto pakiranja proizvodov.

Polje I.18.

Blago, namenjeno za: označite ustrezno polje, odvisno od tega, ali je blago namenjeno za prehrano ljudi brez predhodnega razvrščanja ali drugačne mehanske obdelave (v tem primeru označite ‚prehrano ljudi‘), za prehrano ljudi po takšni obdelavi (v tem primeru označite ‚dodatno obdelavo‘) ali za ‚krmo‘ (v tem primeru označite ‚krmo‘).

Polje I.19.

Navedite vse identifikacijske številke zalivk in kontejnerjev, kadar je to ustrezno.

Polje I.20.

Prevoz do mejne kontrolne točke: v prehodnem obdobju iz člena 19(1) pristojni organ na določeni vstopni točki označi to polje, da odobri prevoz do druge mejne kontrolne točke.

Polje I.21.

Ni relevantno.

Polje I.22.

Za uvoz: to polje je treba označiti, kadar je pošiljka namenjena za uvoz v Unijo (člen 8).

Polje I.23.

Ni relevantno.

Polje I.24.

Označite ustrezno prevozno sredstvo.

Del II   Ta del izpolni pristojni organ.

Polje II.1.

Uporabite isto referenčno številko kot v polju I.2.

Polje II.2.

Po potrebi uporabijo carinske službe.

Polje II.3.

Pregled dokumentov: ta pregled je treba izvesti za vse pošiljke.

Polje II.4.

Pristojni organ na določeni vstopni točki navede, ali je pošiljka izbrana za fizične preglede, ki se lahko v prehodnem obdobju iz člena 19(1) izvedejo na drugi mejni kontrolni točki.

Polje II.5.

Pristojni organ na določeni vstopni točki v prehodnem obdobju iz člena 19(1) in po zadovoljivem pregledu dokumentov navede, kateri mejni kontrolni točki se lahko pošiljka pošlje za kontrolo identifikacije in fizični pregled.

Pristojni organ na določeni vstopni točki navede tudi, ali je pošiljka odobrena za nadaljnji prevoz, kot je določeno v členu 8. Nadaljnji prevoz se lahko odobri samo, če je bila na določeni vstopni točki opravljena kontrola identifikacije in če je njen rezultat zadovoljiv. Polje II.11 se torej izpolni hkrati z odobritvijo nadaljnjega prevoza, medtem ko se Polje II.12 izpolni, ko so na voljo rezultati laboratorijskih testov.

Polje II.6.

Jasno navedite ukrep, ki se sprejme v primeru zavrnitve pošiljke zaradi nezadovoljivih rezultatov pregledov dokumentov. V primeru ‚ponovne odpreme‘, ‚uničenja‘, ‚spremembe‘ ali ‚uporabe za drug namen‘ je treba v polje II.7. vnesti naslov namembnega obrata.

Polje II.7.

Navedite ustrezno številko dovoljenja in naslov (ali ime ladje in pristanišče) za vse namembne kraje, v katerih je treba izvesti dodatne preglede pošiljke, na primer če je v polju II.6. označeno ‚ponovna odprema‘, ‚uničenje‘, ‚sprememba‘ ali ‚uporaba za drug namen‘.

Polje II.8.

V to polje odtisnite uradni žig pristojnega organa na določeni vstopni točki.

Polje II.9.

Podpis odgovornega uradnika pristojnega organa na določeni vstopni točki.

Polje II.10.

Ni relevantno.

Polje II.11.

V tem polju pristojni organ na določeni vstopni točki ali v prehodnem obdobju iz člena 19(1) pristojni organ na mejni kontrolni točki navede rezultate kontrole identifikacije.

Polje II.12.

V tem polju pristojni organ na določeni vstopni točki ali v prehodnem obdobju iz člena 19(1) pristojni organ na mejni kontrolni točki navede rezultate fizičnih pregledov.

Polje II.13.

V tem polju pristojni organ na določeni vstopni točki ali v prehodnem obdobju iz člena 19(1) pristojni organ na mejni kontrolni točki navede rezultate laboratorijskih testov. V tem polju navedite kategorijo snovi ali patogena, za katerega je bil izveden laboratorijski test.

Polje II.14.

To polje se uporablja za vse pošiljke, ki se sprostijo v prosti promet znotraj Unije.

Polje II.15.

Ni relevantno.

Polje II.16.

Jasno navedite ukrep, ki se sprejme v primeru zavrnitve pošiljke zaradi nezadovoljivih rezultatov kontrole identifikacije ali fizičnih pregledov. V primeru ‚ponovne odpreme‘, ‚uničenja‘, ‚spremembe‘ ali ‚uporabe za drug namen‘ je treba v polje II.18. vnesti naslov namembnega obrata.

Polje II.17.

Razlogi za zavrnitev: ustrezno navedite dodatne pomembne informacije. Označite ustrezno okence.

Polje II.18.

Navedite ustrezno številko dovoljenja in naslov (ali ime ladje in pristanišče) za vse namembne kraje, v katerih je treba izvesti dodatne preglede pošiljke, na primer če je v polju II.16. označeno ‚ponovna odprema‘, ‚uničenje‘, ‚sprememba‘ ali ‚uporaba za drug namen‘.

Polje II.19.

To polje uporabite, kadar se originalna zalivka na pošiljki uniči pri odpiranju zabojnika. Ohranjati je treba zbirni seznam vseh zalivk, ki so bile uporabljene v ta namen.

Polje II.20.

Pristojni organ na določeni vstopni točki ali v prehodnem obdobju iz člena 19(1) pristojni organ na mejni kontrolni točki odtisne svoj uradni žig.

Polje II.21.

Podpis odgovornega uradnika pristojnega organa na določeni vstopni točki ali v prehodnem obdobju iz člena 19(1) pristojnega organa na mejni kontrolni točki.

Del III   Ta del izpolni pristojni organ.

Polje III.1.

Podatki o ponovni odpremi: pristojni organ na določeni vstopni točki ali v prehodnem obdobju iz člena 19(1) pristojni organ na mejni kontrolni točki navede informacije o uporabljenem prevoznem sredstvu, njegovi identifikacijski številki, namembni državi in datumu ponovne odpreme takoj, ko so te informacije znane.

Polje III.2.

Nadaljnje spremljanje: navedite enoto lokalnega pristojnega organa, ki je, kot je primerno, odgovorna za nadzor v primeru ‚uničenja‘, ‚spremembe‘ ali ‚uporabe za drug namen‘ pošiljke. V tem polju navedeni organ potrdi prispetje in skladnost pošiljke.

Polje III.3.

Podpis odgovornega uradnika pristojnega organa na določeni vstopni točki ali v prehodnem obdobju iz člena 19(1) pristojnega organa na mejni kontrolni točki v primeru ‚ponovne odpreme‘. Podpis odgovornega uradnika lokalnega pristojnega organa v primeru ‚uničenja‘, ‚spremembe‘ ali ‚uporabe za drug namen‘.


(1)  Kadar se pregledi zahtevajo le za nekatere proizvode pod katero koli oznako KN in v nomenklaturi blaga pod navedeno oznako ne obstaja noben specifičen pododdelek, je oznaka KN označena z ‚ex‘.

(2)  Vrste iz rodu Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Znane tudi kot ‚Kai Lan‘, ‚Gai Lan‘, ‚Gailan‘, ‚Kailan‘ oz. ‚kitajski goli Jielan‘.

(3)  Zlasti ostanki: klorfenapira, fipronila (vsota fipronila in sulfon metabolita (MB46136), izražena kot fipronil), karbendazima in benomila (vsota benomila in karbendazima, izražena kot karbendazim), acetamiprida, dimetomorfa in propikonazola.

(4)  Zlasti ostanki: triazofosa, triadimefona in triadimenola (vsota triadimefona in triadimenola), paration-metila (vsota paration-metila in paraokson-metila, izražena kot paration-metil), fentoata, metidationa.

(5)  Zlasti ostanki: buprofezina; imidakloprida; fenvalerata in esfenvalerata (vsota izomerov RS in SR); profenofosa; trifluralina; triazofosa; triadimefona in triadimenola (vsota triadimefona in triadimenola), cipermetrina (cipermetrin, vključno z drugimi zmesmi sestavnih izomerov (vsota izomerov)).

(6)  Zlasti ostanki: amitraza (amitraz, vključno z metaboliti, ki vsebujejo delež 2,4 –dimetilanilina, izražen kot amitraz), acefata, aldikarba (vsota aldikarba, njegovega sulfoksida in njegovega sulfona, izražena kot aldikarb), karbendazima in benomila (vsota benomila in karbendazima, izražena kot karbendazim), klorfenapira, klorpirifosa, ditiokarbamatov (ditiokarbamati, izraženi kot CS2, vključno z manebom, mankozebom, metiramom, propinebom, tiramom in ziramom), diafentiurona, diazinona, diklorvosa, dikofola (vsota p,p’- in o,p’-izomerov), dimetoata (vsota dimetoata in ometoata, izražena kot dimetoat), endosulfana (vsota alfa- in beta-izomerov in endosulfan-sulfata, izražena kot endosulfan), fenamidona, imidakloprida, malationa (vsota malationa in malaoksona, izražena kot malation), metamidofosa, metiokarba (vsota metiokarba in metiokarbovega sulfoksida in sulfona, izražena kot metiokarb), metomila in tiodikarba (vsota metomila in tiodikarba, izražena kot metomil), monokrotofosa, oksamila, profenofosa, propikonazola, tiabendazola, tiakloprida.

(7)  Zlasti ostanki: karbendazima in benomila (vsota benomila in karbendazima, izražena kot karbendazim), ciflutrina (ciflutrin, vključno z drugimi zmesmi sestavnih izomerov (vsota izomerov)), ciprodinila, diazinona, dimetoata (vsota dimetoata in ometoata, izražena kot dimetoat)), etiona, fenitrotiona, fenpropatrina, fludioksonila, heksaflumurona, lambda-cihalotrina, metiokarba (vsota metiokarba in metiokarbovega sulfoksida in sulfona, izražena kot metiokarb), metomila in tiodikarba (vsota metomila in tiodikarba, izražena kot metomil)), oksamila, fentoata, tiofanat-metila.

(8)  Zlasti ostanki: karbofurana (vsota karbofurana in 3-hidroksikarbofurana, izražena kot karbofuran), klorpirifosa, cipermetrina (cipermetrin, vključno z drugimi zmesmi izomerov (vsota izomerov)), ciprokonazola, dikofola (vsota p,p’- in o,p’-izomerov), difenokonazola, dinotefurana, etion flusilazola, folpeta, prokloraza (vsota prokloraza in njegovih metabolitov, ki vsebujejo delež 2,4,6-triklorofenola, izražena kot prokloraz), profenofosa, propikonazola, tiofanat-metila in triforina.

(9)  Referenčna metoda EN/ISO 6579 ali metoda, validirana na podlagi navedene referenčne metode, kot določa člen 5 Uredbe Komisije (ES) št. 2073/2005 (UL L 338, 22.12.2005, str. 1).

(10)  Zlasti ostanki: dimetoata (vsota dimetoata in ometoata, izražena kot dimetoat), klorpirifosa, acefata, metamidofosa, metomila in tiodikarba (vsota metomila in tiodikarba, izražena kot metomil), diafentiurona, indoksakarba kot vsote izomerov S in R.

(11)  Zlasti ostanki: klorpirifosa, cipermetrina (cipermetrin, vključno z drugimi zmesmi sestavnih izomerov (vsota izomerov)), dimetoata (vsota dimetoata in ometoata, izražena kot dimetoat), endosulfana (vsota alfa- in beta-izomerov in endosulfan-sulfata, izražena kot endosulfan), heksakonazola, paration-metila (vsota paration-metila in paraokson-metila, izražena kot paration-metil), metomila in tiodikarba (vsota metomila in tiodikarba, izražena kot metomil), flutriafola, karbendazima in benomila (vsota benomila in karbendazima, izražena kot karbendazim), flubendiamida, miklobutanila, malationa (vsota malationa in malaoksona, izražena kot malation).

(12)  Zlasti ostanki diklorvosa.

(13)  Zlasti ostanki: karbofurana (vsota karbofurana in 3-hidroksi-karbofurana, izražena kot karbofuran), metomila in tiodikarba (vsota metomila in tiodikarba, izražena kot metomil), dimetoata (vsota dimetoata in ometoata, izražena kot dimetoat), triazofosa, malationa (malationa in malaoksona, izražena kot malation), profenofosa, protiofosa, etiona, karbendazima in benomila (vsota benomila in karbendazima, izražena kot karbendazim), triforina, procimidona, formetanata (vsota formetanata in njegovih soli, izražena kot formetanat hidroklorid).

(14)  Zlasti ostanki: acefata, karbarila, karbendazima in benomila (vsota benomila in karbendazima, izražena kot karbendazim), karbofurana (vsota karbofurana in 3-hidroksi-karbofurana, izražena kot karbofuran), klorpirifosa, klorpirifos-metila, dimetoata (vsota dimetoata in ometoata, izražena kot dimetoat), etiona, malationa (vsota malationa in malaoksona, izražena kot malation), metalaksila in metalaksila-M (metalaksil, vključno z drugimi zmesmi sestavnih izomerov, vključno z metalaksilom-M (vsota izomerov)), metamidofosa, metomila in tiodikarba (vsota metomila in tiodikarba, izražena kot metomil), monokrotofosa, profenofosa, protiofosa, kvinalfosa, triadimefona in triadimenola (vsota triadimefona in triadimenola), triazofosa, dikrotofosa, EPN, triforina.

(15)  Zlasti ostanki: metomila in tiodikarba (vsota metomila in tiodikarba, izražena kot metomil), oksamila, karbendazima in benomila (vsota benomila in karbendazima, izražena kot karbendazim), klofentezina, diafentiurona, dimetoata (vsota dimetoata in ometoata, izražena kot dimetoat), formetanata (vsota formetanata in njegovih soli, izražena kot formetanat hidroklorid), malationa (vsota malationa in malaoksona, izražena kot malation), procimidona, tetradifona, tiofanat-metila.

(16)  Zlasti ostanki: azoksistrobina, boskalida, klorpirifosa, ditiokarbamatov (ditiokarbamati, izraženi kot CS2, vključno z manebom, mankozebom, metiramom, propinebom, tiramom in ziramom), endosulfana (vsota alfa- in beta-izomerov ter endosulfan-sulfata, izražena kot endosulfan), kresoksim-metila, lambda-cihalotrina, metalaksila in metalaksila-M (metalaksil, vključno z drugimi zmesmi sestavnih izomerov, vključno z metalaksilom-M (vsota izomerov)), metoksifenozida, metrafenona, miklobutanila, penkonazola, piraklostrobina, pirimetanila, triadimefona in triadimenola (vsota triadimefona in triadimenola), trifloksistrobina.

(17)  Zlasti ostanki: karbofurana (vsota karbofurana in 3-hidroksi-karbofurana, izražena kot karbofuran), karbendazima in benomila (vsota benomila in karbendazima, izražena kot karbendazim), klorpirifosa, profenofosa, permetrina (vsota izomerov), heksakonazola, difenokonazola, propikonazola, fipronila (vsota fipronila in metabolita sulfona (MB46136), izražena kot fipronil), propargita in flusilazol fentoata, cipermetrina (cipermetrin, vključno z drugimi zmesmi sestavnih izomerov (vsota izomerov)), metomila in tiodikarba (vsota metomila in tiodikarba, izražena kot metomil), kvinalfosa, pencikurona, metidationa, dimetoata (vsota dimetoata in ometoata, izražena kot dimetoat), fenbukonazola.


Top