Help Print this page 

Document 32014R0315

Title and reference
Uredba Sveta (EU) št. 315/2014 z dne 24. marca 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 43/2014 glede določenih omejitev ulova
  • In force
OJ L 93, 28.3.2014, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/315/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 24/03/2014
  • Date of effect: 01/01/2014; uporaba glej člen 2
  • Date of effect: 29/03/2014; začetek veljavnosti datum objave +1 glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Uredba
  • Additional information: NLE 2014/0092, Kom 2014/0169
Relationship between documents
Text

28.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/12


UREDBA SVETA (EU) št. 315/2014

z dne 24. marca 2014

o spremembi Uredbe (EU) št. 43/2014 glede določenih omejitev ulova

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Do predložitve mnenja Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (v nadaljnjem besedilu: ICES) so bile omejitve ulova za pravo peščenko v vodah Unije območij ICES IIa, IIIa in IV v Prilogi IA Uredbe Sveta (EU) št. 43/2014 (1) določene na vrednost nič.

(2)

Mnenje ICES o staležu je na voljo od 21. februarja 2014 in zdaj je mogoče določiti TAC za pravo peščenko na tem območju, ki je razdeljeno na sedem območij upravljanja, da bi se izognili lokalnemu izčrpanju.

(3)

Ribolovne možnosti za plovila Unije v norveških vodah in vodah Ferskih otokov ter za norveška plovila in plovila Ferskih otokov v vodah Unije, kakor tudi pogoji za medsebojni dostop do ribolovnih možnosti v vodah druge stranke, se določijo vsako leto v luči posvetovanj o ribolovnih pravicah, opravljenih v skladu z dvostranskimi sporazumi na področju ribištva z Norveško (2) oziroma s Ferskimi otoki (3). Do zaključka teh posvetovanj o dogovorih za leto 2014 Uredba (EU) št. 43/2014 določa začasne ribolovne možnosti za zadevne staleže sinjega mola. Posvetovanja z Norveško in Ferskimi otoki so bila zaključena 12. marca 2014, tudi tista v zvezi s sinjim molom.

(4)

Prilogo IA k Uredbi (EU) št. 43/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Omejitve ulova iz Uredbe (EU) št. 43/2014 se uporabljajo od 1. januarja 2014. Določbe v zvezi z omejitvami ulova iz te uredbe bi se zato prav tako morale uporabljati od navedenega datuma. Takšna retroaktivna uporaba ne posega v načeli pravne varnosti in legitimnega pričakovanja, saj so bile zadevne ribolovne možnosti v Uredbi (EU) št. 43/2014 določene na vrednost nič. Ker sprememba te omejite ulova vpliva na gospodarske dejavnosti in načrtovanje ribolovne sezone plovil Unije, bi morala ta uredba začeti veljati takoj po objavi.

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Uredbe (EU) št. 43/2014

Priloga IA k Uredbi (EU) št. 43/2014 se spremeni v skladu z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. marca 2014

Za Svet

Predsednik

A.. TSAFTARIS


(1)  Uredba Sveta (EU) št. 43/2014 z dne 20. januarja 2014 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2014 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode Unije in za plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije (UL L 24, 28.1.2014, str. 1).

(2)  Sporazum o ribištvu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško (UL L 226, 29.8.1980, str. 48).

(3)  Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko gospodarsko skupnostjo na eni strani in vlado Danske ter lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani (UL L 226, 29.8.1980, str. 12).


PRILOGA

Priloga IA k Uredbi (EU) št. 43/2014 se spremeni:

(a)

vnos za pravo peščenko v vodah Unije območij ICES IIa, IIIa in IV se nadomesti z naslednjim:

Vrsta

:

prava peščenka

Ammodytes spp.

Območje

:

vode Unije območij IIa, IIIa in IV (1)

Danska

195 471 (2)

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja

Združeno kraljestvo

4 273 (2)

Nemčija

298 (2)

Švedska

7 177 (2)

Unija

207 219

TAC

207 219

Posebni pogoj:

v mejah zgoraj navedenih kvot se lahko v naslednjih območjih upravljanja prave peščenke, kot so določena v Prilogi IID, ulovijo samo naslednje količine:

Območje: vode Unije območij upravljanja prave peščenke

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Danska

53 769

4 717

132 062

4 717

0

206

0

Združeno kraljestvo

1 175

103

2 887

103

0

5

0

Nemčija

82

7

202

7

0

0

0

Švedska

1 974

173

4 849

173

0

8

0

Unija

57 000

5 000

140 000

5 000

0

219

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

57 000

5 000

140 000

5 000

0

219

0“

(b)

vnos za sinjega mola v norveških vodah območji II in IV se nadomesti z naslednjim:

Vrsta

:

sinji mol

Micromesistius poutassou

Območje

:

norveške vode območij II in IV

(WHB/24-N.)

Danska

0

Analitski TAC

Združeno kraljestvo

0

Unija

0

TAC

1 200 000“

(c)

vnos za sinjega mola v vodah Unije in mednarodnih vodah območij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV se nadomesti z naslednjim:

Vrsta

:

sinji mol

Micromesistius poutassou

Območje

:

vode Unije in mednarodne vode območij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

(WHB/1X14)

Danska

28 325 (3)

Analitski TAC

Nemčija

11 013 (3)

Španija

24 013 (3)  (4)

Francija

19 712 (3)

Irska

21 934 (3)

Nizozemska

34 539 (3)

Portugalska

2 231 (3)  (4)

Švedska

7 007 (3)

Združeno kraljestvo

36 751 (3)

Unija

185 525 (3)  (5)

Norveška

100 000

Ferski otoki

15 000

TAC

1 200 000

(d)

vnos za sinjega mola v območjih VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1 se nadomesti z naslednjim:

Vrsta

:

sinji mol

Micromesistius poutassou

Območje

:

VIIIc, IX in X; vode Unije območja CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Španija

24 658

Analitski TAC

Portugalska

6 165

Unija

30 823 (6)

TAC

1 200 000

(e)

vnos za sinjega mola v vodah Unije območij II, IVa, V, VI severno od 56° 30′ S in območje VII zahodno od 12° Z se nadomesti z naslednjim

Vrsta

:

sinji mol

Micromesistius poutassou

Območje

:

vode Unije območij II, IVa, V, VI severno od 56° 30′ S in območje VII zahodno od 12° Z

(WHB/24A567)

Norveška

0 (7)  (8)

Analitski TAC

Ferski otoki

25 000 (9)  (10)

TAC

1 200 000


(1)  Brez voda znotraj šestih morskih milj od temeljnih črt Združenega kraljestva pri Šetlandskih otokih, otokih Fair in Foula.

(2)  Prave peščenke obsegajo najmanj 98 % iztovorjene količine, ki se všteva v to kvoto. Prilov limande, skuše in mola se všteje v preostala 2 % kvote (OT1/*2A3A4).

(3)  Posebni pogoj: od tega je naslednji odstotek dovoljeno uloviti v norveški ekonomski coni ali v ribolovnem območju okrog otoka Jan Mayen (WHB/*NZJM1): 0 %

(4)  Ta kvota se lahko prenese na vode območij VIIIc, IX in X ter vode Unije območja CECAF 34.1.1. Vendar se o teh prenosih vnaprej obvesti Komisijo.

(5)  Posebni pogoj: od tega je naslednjo količino dovoljeno uloviti v vodah Ferskih otokov (WHB/*05-F.): 25 000“

(6)  Posebni pogoj: od tega je naslednji odstotek dovoljeno uloviti v izključni ekonomski coni norveške ali v ribolovnem območju okrog otoka Jan Mayen (WHB/*NZJM2): 0 %“

(7)  Se všteje v norveško kvoto omejitve ulova, določeno v sporazumu obalnih držav

(8)  Posebni pogoj: ulov v območju IV ne presega naslednje količine (WHB/*04A-C): 0

Ta omejitev ulova v območju IV dosega naslednji odstotek dovoljene kvote za dostop za Norveško: 0 %

(9)  Se všteje v kvoto omejitve ulova Ferskih otokov.

(10)  Posebni pogoji: lovi se lahko tudi v območju VIb (WHB/*06B-C). Ulov v območju IVa ne sme presegati 6 250 ton (WHB/*04A-C).“


Top