EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0266

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 266/2014 z dne 14. marca 2014 o razdelitvi nacionalnih mlečnih kvot med „oddajo“ in „neposredno prodajo“ , določenih za obdobje 2013/2014 v Prilogi IX k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007

OJ L 76, 15.3.2014, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/266/oj

15.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/31


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 266/2014

z dne 14. marca 2014

o razdelitvi nacionalnih mlečnih kvot med „oddajo“ in „neposredno prodajo“, določenih za obdobje 2013/2014 v Prilogi IX k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1), zlasti člena 69(1) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2) je s 1. januarjem 2014 razveljavila in nadomestila Uredbo (ES) št. 1234/2007. Vendar člen 230(1)(a) Uredbe (EU) št. 1308/2013 določa, da se – kar zadeva sistem omejevanja proizvodnje mleka – oddelek III poglavja III naslova I dela II Uredbe (ES) št. 1234/2007 ter člena 55 in 85 Uredbe in prilogi IX in X k Uredbi uporabljajo do 31. marca 2015.

(2)

Člen 67(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da imajo lahko proizvajalci eno ali dve individualni kvoti, eno za oddaje in drugo za neposredne prodaje, ter da lahko količine iz ene kvote v drugo na ustrezno utemeljeno zahtevo proizvajalca pretvori samo pristojni organ države članice.

(3)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 341/2013 (3) določa razdelitev med oddajo in neposredno prodajo za obdobje od 1. aprila 2012 do 31. marca 2013 za vse države članice.

(4)

V skladu s členom 25(2) Uredbe Komisije (ES) št. 595/2004 (4) so države članice Komisiji sporočile količine, ki so bile na zahtevo proizvajalcev dokončno pretvorjene med individualne referenčne količine za oddajo in za neposredno prodajo.

(5)

Skupne nacionalne kvote za vse države članice, določene v točki 1 Priloge IX k Uredbi (ES) št. 1234/2007, so se povečale za 1 % z učinkom od 1. aprila 2013, razen za Italijo, katere kvota je že bila povečana za 5 % z učinkom od 1. aprila 2009. Države članice, razen Italije, so Komisijo obvestile o razdelitvi dodatne kvote med oddajo in neposredno prodajo.

(6)

Zato je ustrezno, da se določi razdelitev med oddajo in neposredno prodajo nacionalnih kvot iz točke 1 Priloge IX k Uredbi (ES) št. 1234/2007, ki se uporablja za obdobje od 1. aprila 2013 do 31. marca 2014.

(7)

V skladu s členom 69(1) v povezavi s členom 4 Uredbe (ES) št. 1234/2007 je morala Komisija ukrepati v skladu s postopkom iz člena 195(2) navedene uredbe. Ustrezni postopek v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 je postopek pregleda iz člena 229(2) navedene uredbe.

(8)

Zaradi dejstva, da se razdelitev med neposredno prodajo in oddajo uporablja kot referenčna osnova za kontrole v skladu s členi 19 do 22 Uredbe (ES) št. 595/2004 in za oblikovanje letnega vprašalnika iz Priloge I k navedeni uredbi, je primerno določiti datum izteka te uredbe po zadnjem možnem roku za te kontrole.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Razdelitev med „oddajo“ in „neposredno prodajo“ nacionalnih kvot iz Priloge IX k Uredbi (ES) št. 1234/2007, ki se uporablja za obdobje od 1. aprila 2013 do 31. marca 2014, je določena v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Veljati preneha 30. septembra 2015.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. marca 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in o razveljavitvi Uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 341/2013 z dne 16. aprila 2013 o razdelitvi nacionalnih mlečnih kvot med „oddajo“ in „neposredno prodajo“, določenih za obdobje 2012/2013 v Prilogi IX k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007 (UL L 107, 17.4.2013, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 595/2004 z dne 30. marca 2004 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1788/2003 o uvedbi dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov (UL L 94, 31.3.2004, str. 22).


PRILOGA

Države članice

Oddaja (v tonah)

Neposredna prodaja (v tonah)

Belgija

3 563 518,754

38 596,156

Bolgarija

980 634,534

68 883,082

Češka

2 906 440,166

28 704,691

Danska

4 847 745,007

164,466

Nemčija

30 228 356,043

90 572,707

Estonija

686 868,079

6 057,970

Irska

5 782 432,252

1 989,984

Grčija

878 297,757

1 317,000

Španija

6 492 010,746

65 544,699

Francija

26 027 402,340

343 828,937

Hrvaška

698 513,437

66 486,563

Italija

10 923 133,189

365 409,677

Ciper

154 996,181

662,611

Latvija

767 328,466

13 804,232

Litva

1 753 484,887

74 154,094

Luksemburg

292 146,310

608,000

Madžarska

1 967 812,833

165 591,689

Malta

52 205,729

0,000

Nizozemska

11 971 575,644

78 917,011

Avstrija

2 908 728,694

83 999,794

Poljska

9 909 800,752

145 996,304

Portugalska (1)

2 080 100,794

8 803,752

Romunija

1 567 149,958

1 710 046,520

Slovenija

597 475,443

20 697,937

Slovaška

1 075 921,492

39 834,729

Finska (2)

2 615 010,522

4 818,381

Švedska

3 589 229,658

4 800,000

Združeno kraljestvo

15 749 697,318

147 007,248


(1)  Razen Madeire.

(2)  Finska nacionalna kvota iz Priloge IX k Uredbi (ES) št. 1234/2007 in skupna finska nacionalna kvota iz Priloge k tej uredbi se razlikujeta, ker se je kvota v skladu s členom 67(4) Uredbe (ES) št. 1234/2007 povečala za 784,683 ton kot nadomestilo finskim proizvajalcem SLOM.


Top