EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0186

Uredba Komisije (EU) št. 186/2014 z dne 26. februarja 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 823/2012 glede datuma poteka veljavnosti registracij aktivnih snovi etoksisulfuron, oksadiargil in varfarin Besedilo velja za EGP

OJ L 57, 27.2.2014, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/186/oj

27.2.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/22


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 186/2014

z dne 26. februarja 2014

o spremembi Uredbe (EU) št. 823/2012 glede datuma poteka veljavnosti registracij aktivnih snovi etoksisulfuron, oksadiargil in varfarin

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti drugega odstavka člena 17 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (EU) št. 823/2012 (2) je bil datum poteka veljavnosti registracij aktivnih snovi etoksisulfuron, oksadiargil in varfarin, določen v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (3), prestavljen na 31. julij 2016, da bi lahko vložniki predložili zahtevek tri leta pred iztekom odobritve v skladu s členom 15(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(2)

Do roka ni bil predložen noben zahtevek za obnovitev registracij aktivnih snovi etoksisulfuron, oksadiargil in varfarin.

(3)

Ker ni bil predložen noben zahtevek, je primerno kot datum poteka veljavnosti določiti prvi možni datum po prvotnem datumu poteka veljavnosti, določenem pred sprejetjem Uredbe (EU) št. 823/2012.

(4)

Uredbo (EU) št. 823/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (EU) št. 823/2012

Člen 1 Uredbe (EU) št. 823/2012 se spremeni:

(a)

točka 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.

31. julij 2016 za aktivne snovi: etofumesat (vnos 29), imazamoks (vnos 41), oksasulfuron (vnos 42), foramsulfuron (vnos 44), ciazofamid (vnos 46), linuron (vnos 51), pendimetalin (vnos 53), trifloksistrobin (vnos 59), karfentrazon-etil (vnos 60), mezotrion (vnos 61), fenamidon (vnos 62) in izoksaflutol (vnos 63);“;

(b)

doda se naslednja točka 4:

„4.

31. marec 2014 za aktivne snovi: etoksisulfuron (vnos 43), oksadiargil (vnos 45) in varfarin (vnos 120).“

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. februarja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 823/2012 z dne 14. septembra 2012 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede datumov poteka veljavnosti registracij aktivnih snovi 2,4-DB, benzojska kislina, beta-ciflutrin, karfentrazon-etil, Coniothyrium minitans sev CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, ciflutrin, deltametrin, dimetenamid-p, etofumesat, etoksisulfuron, fenamidon, flazasulfuron, flufenacet, flurtamon, foramsulfuron, fostiazat, imazamoks, jodosulfuron, iprodion, izoksaflutol, linuron, malein hidrazid, mekoprop, mekoprop-P, mesosulfuron, mezotrion, oksadiargil, oksasulfuron, pendimetalin, pikoksistrobin, propikonazol, propineb, propoksikarbazon, propizamid, piraklostrobin, siltiofam, trifloksistrobin, varfarin in zoksamid (UL L 250, 15.9.2012, str. 13).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).


Top