EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0107

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 107/2014 z dne 5. februarja 2014 o umiku s trga krmnih dodatkov kobaltov klorid heksahidrat, kobaltov nitrat heksahidrat in kobaltov sulfat monohidrat ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1334/2003 Besedilo velja za EGP

OJ L 36, 6.2.2014, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/107/oj

6.2.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 36/7


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 107/2014

z dne 5. februarja 2014

o umiku s trga krmnih dodatkov kobaltov klorid heksahidrat, kobaltov nitrat heksahidrat in kobaltov sulfat monohidrat ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1334/2003

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 10(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj. Člen 10 navedene uredbe določa ponovno oceno dodatkov, dovoljenih v skladu z Direktivo Sveta 70/524/EGS (2).

(2)

Krmni dodatki kobaltov klorid heksahidrat, kobaltov nitrat heksahidrat in kobaltov sulfat monohidrat so bili dovoljeni brez časovne omejitve z Direktivo 70/524/EGS kot spojine elementa v sledovih kobalta, pogoji za njihovo odobritev pa so bili nazadnje določeni v Uredbi Komisije (ES) št. 1334/2003 (3). Navedeni krmni dodatki so bili nato v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 1831/2003 vpisani v register krmnih dodatkov Skupnosti kot obstoječi proizvodi.

(3)

Do roka, določenega v navedeni določbi, ni bila v skladu s člen 10(2) Uredba (ES) št. 1831/2003 predložena nobena vloga za izdajo dovoljenja za uporabo navedenih krmnih dodatkov, ki spadajo v skupino elementov v sledovih.

(4)

Navedene krmne dodatke bi bilo zato treba umakniti s trga.

(5)

Zaradi umika navedenih krmnih dodatkov jih je treba črtati iz vnosa „E3 kobalt-Co“ v Prilogi k Uredba (ES) št. 1334/2003. Uredbo (ES) št. 1334/2003 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Primerno je omogočiti prehodno obdobje, v katerem lahko zainteresirane stranke umaknejo s trga obstoječe zaloge dodatkov ter porabijo premikse, krmne mešanice in posamična krmila, ki so bili proizvedeni z navedenimi dodatki.

(7)

Umik treh proizvodov s trga ne posega v izdajo dovoljenja v zvezi z njimi ali sprejetje ukrepa glede njihovega statusa v skladu z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Umik

Krmni dodatki kobaltov klorid heksahidrat, kobaltov nitrat heksahidrat in kobaltov sulfat monohidrat, ki spadajo v skupino elementov v sledovih, se umaknejo s trga.

Člen 2

Sprememba Uredbe (ES) št. 1334/2003

V Prilogi k Uredbi (ES) št. 1334/2003 se vnosi „kobaltov klorid, heksahidrat“, „kobaltov nitrat, heksahidrat“ in „kobaltov sulfat, monohidrat“, povezani z elementom E 3 Kobalt-Co, črtajo.

Člen 3

Prehodni ukrepi

1.   Obstoječe zaloge proizvodov iz člena 1 se lahko še naprej dajejo na trg in se uporabljajo kot krmni dodatki do 26. avgusta 2014.

2.   Premiksi, proizvedeni z dodatki iz odstavka 1, se lahko še naprej dajejo na trg in se uporabljajo do 26. februarja 2015.

3.   Krmne mešanice in posamična krmila, ki so bili označeni v skladu z Uredbo (ES) št. 767/2009 do 26. avgusta 2015 in so bili proizvedeni z dodatki iz odstavka 1 ali s premiksi iz odstavka 2 se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe zalog.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. februarja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  Direktiva Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi (UL L 270, 14.12.1970, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 1334/2003 z dne 25. julija 2003 o spremembi pogojev za dovoljenje za več krmnih dodatkov, ki spadajo v skupino elementov v sledovih (UL L 187, 26.7.2003, str. 11).


Top