EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0051

Uredba Komisije (EU) št. 51/2014 z dne 20. januarja 2014 o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za dimetomorf, indoksakarb in piraklostrobin v ali na nekaterih proizvodih Besedilo velja za EGP

OJ L 16, 21.1.2014, p. 13–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/51/oj

21.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 16/13


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 51/2014

z dne 20. januarja 2014

o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za dimetomorf, indoksakarb in piraklostrobin v ali na nekaterih proizvodih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1), zlasti člena 14(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za dimetomorf, indoksakarb in piraklostrobin so bile določene v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005.

(2)

V okviru postopka za registracijo uporabe fitofarmacevtskega proizvoda, ki vsebuje aktivno snov dimetomorf, na semenih začimb (razen muškatnega oreška) in kumine je bila v skladu s členom 6(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 vložena vloga za spremembo obstoječih MRL.

(3)

Za indoksakarb je bila vložena vloga za uporabo na kreši, rani barbici, ogrščici, solati in drugih solatnicah, portulaku, blitvi ter drugih špinačah in podobnem (listi). Za piraklostrobin je bila takšna vloga vložena za uporabo na topinamburu.

(4)

V skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 396/2005 so zadevne države članice te vloge ocenile in Komisiji poslale poročila o ocenah.

(5)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je preučila vloge in poročila o ocenah, zlasti glede tveganj za potrošnike in po potrebi za živali, ter predložila obrazložena mnenja o predlaganih MRL (2). Ta mnenja je poslala Komisiji in državam članicam ter jih javno objavila.

(6)

Agencija je ugotovila, da vse vloge v celoti izpolnjujejo zahteve po podatkih in da so spremembe MRL, ki jih zahtevajo vložniki, sprejemljive glede varnosti potrošnikov na podlagi ocene izpostavljenosti potrošnikov za 27 posebnih skupin evropskih potrošnikov. Agencija je upoštevala najnovejše informacije o toksikoloških značilnostih snovi. Niti pri vseživljenjski izpostavljenosti tem snovem z uživanjem vseh živil, ki bi te snovi lahko vsebovala, niti pri kratkoročni izpostavljenosti zaradi uživanja velikih količin zadevnih pridelkov in proizvodov ni bilo ugotovljeno tveganje, da se preseže sprejemljiv dnevni vnos ali akutni referenčni odmerek.

(7)

Iz obrazloženih mnenj Agencije in ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, je razvidno, da ustrezne spremembe MRL izpolnjujejo ustrezne zahteve iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(8)

Za dimetomorf, indoksakarb, piraklostrobin so bile mejne vrednosti za več osnovnih proizvodov določene z Uredbo Komisije (EU) št. 668/2013 z dne 12. julija 2013 (3). Ker se navedena uredba uporablja od 2. februarja 2014, je ustrezno, da se MRL iz te uredbe uporabljajo od istega datuma.

(9)

Uredbo (ES) št. 396/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 2. februarja 2014.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. januarja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  Znanstvena poročila EFSA na voljo na spletu: http://www.efsa.europa.eu:

 

„Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za dimetomorf na semenih začimb in kumine.“ (Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for dimethomorph in seeds of spices and caraway.) EFSA Journal 2013;11(2):3126 [str. 27]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3126.

 

„Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za indoksakarb v različnih solatnicah in špinači podobnim rastlinam.“ (Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for indoxacarb in various salad plants and in spinach-like plants.) EFSA Journal 2013;11(5):3247 [str. 31]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3247.

 

„Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za piraklostrobin v kumarah in topinamburu“. (Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pyraclostrobin in cucumbers and Jerusalem artichokes.) EFSA Journal 2013;11(2):3109 [str. 27]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3109.

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 668/2013 z dne 12. julija 2013 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za 2,4-DB, dimetomorf, indoksakarb in piraklostrobin v ali na nekaterih proizvodih (UL L 192, 13.7.2013, str. 39).


PRILOGA

V Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 se stolpci za dimetomorf, indoksakarb, piraklostrobin nadomestijo z naslednjim:

Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (1)

Dimetomorf (vsota izomerov)

Indoksakarb (vsota indoksakarba in njegovega R-enantiomera) (F)

Piraklostrobin (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE LUPINARJI

 

 

 

0110000

(i)

Citrusi

 

0,02 (2)

 

0110010

Grenivke (pomelo, sweeties, tangelo (razen mineole), ugli in drugi hibridi)

0,01 (2)

 

1

0110020

Pomaranče (bergamot, grenka pomaranča, chinotto in drugi hibridi)

0,8

 

2

0110030

Limone (citrona, limona, Budova roka (Citrus medica var. sarcodactylis))

0,01 (2)

 

1

0110040

Limete

0,01 (2)

 

1

0110050

Mandarine (klementine, tangerine, mineole in drugi hibridi, tangor (Citrus reticulata x sinensis))

0,01 (2)

 

1

0110990

Drugo

0,01 (2)

 

1

0120000

(ii)

Lupinarji

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0120010

Mandeljni

 

 

0,02 (2)

0120020

Brazilski oreški

 

 

0,02 (2)

0120030

Indijski orehi

 

 

0,02 (2)

0120040

Kostanj

 

 

0,02 (2)

0120050

Kokosovi orehi

 

 

0,02 (2)

0120060

Lešniki (lešniki iz rodu Corylus)

 

 

0,02 (2)

0120070

Makadamija

 

 

0,02 (2)

0120080

Pekani

 

 

0,02 (2)

0120090

Pinjole

 

 

0,02 (2)

0120100

Pistacije

 

 

1

0120110

Orehi

 

 

0,02 (2)

0120990

Drugo

 

 

0,02 (2)

0130000

(iii)

Pečkato sadje

0,01 (2)

 

0,5

0130010

Jabolka (lesnika)

 

0,5 (+)

 

0130020

Hruške (naši)

 

0,5

 

0130030

Kutine

 

0,02 (2)

 

0130040

Nešplja

 

0,02 (2)

 

0130050

Japonska nešplja

 

0,02 (2)

 

0130990

Drugo

 

0,02 (2)

 

0140000

(iv)

Koščičasto sadje

0,01 (2)

1

 

0140010

Marelice

 

 

1

0140020

Češnje (češnje, višnje)

 

 

3

0140030

Breskve (nektarine in podobni hibridi)

 

 

0,3

0140040

Slive (cibora, ringlo, mirabela, plodovi črnega trna, žižola/ kitajski datelj/navadni čičmak (Ziziphus ziziphus))

 

 

0,8

0140990

Drugo

 

 

0,02 (2)

0150000

(v)

Jagodičje in drobno sadje

 

 

 

0151000

(a)

Namizno in vinsko grozdje

3

2

 

0151010

Namizno grozdje

 

 

1 (+)

0151020

Vinsko grozdje

 

 

2

0152000

(b)

Jagode

0,7

0,6

1,5

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

 

 

0153010

Robide

0,05 (+)

0,5

3

0153020

Ostrožnice (Loganova robida, Tayeva robida, Boysenova robida, barjanska robida in drugi križanci iz rodu Rubus)

0,01 (2)

0,02 (2)

2

0153030

Maline (japonska malina, arktična malina (Rubus arcticus), robida križanec arktične maline in rdečeščetinave (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

0,05 (+)

0,6

3

0153990

Drugo

0,01 (2)

0,02 (2)

2

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

0,01 (2)

 

 

0154010

Ameriške borovnice (gozdne borovnice)

 

0,8

4

0154020

Ameriške brusnice (evropska brusnica (V. vitis-idaea))

 

1

3

0154030

Ribez (rdeči, črni in beli)

 

0,8

3

0154040

Kosmulje (vključno s hibridi z drugimi vrstami iz rodu Ribes)

 

0,8

3

0154050

Šipek

 

0,8

3

0154060

Murva (navadna jagodičnica)

 

0,8

3

0154070

Plodovi gloga (sredozemska nešplja) (drobnoplodni kivi (Actinidia arguta))

 

0,8

3

0154080

Bezgove jagode (aronija (Aronia melanocarpa), jerebika, krhlika, (navadni rakitovec), glog, šmarna hrušica in drugo jagodičevje)

 

0,8

3

0154990

Drugo

 

0,8

3

0160000

(vi)

Mešano sadje

0,01 (2)

 

 

0161000

(a)

Užitna lupina

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0161010

Dateljni

 

 

 

0161020

Fige

 

 

 

0161030

Namizne olive

 

 

 

0161040

Kumkvat (marumi kumkvati, nagami kumkvati, limkvati (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0161050

Karambola (bilimbi)

 

 

 

0161060

Kaki

 

 

 

0161070

Jambolan (javanska sliva) (javansko jabolko (Syzygium javanicum Miq.) (water apple), malajsko jabolko (Syzygium Malaccense), rose apple (Syzygium jambos), brazilska češnja (Eugenia brasiliensis), surinamska češnja (Eugenia uniflora))

 

 

 

0161990

Drugo

 

 

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0162010

Kivi

 

 

 

0162020

Liči (pulsan (Nephelium mutabile), rambutan, mangostin, longan (Dimocarpus longan), salak (kažji sadež))

 

 

 

0162030

Pasijonka

 

 

 

0162040

Opuncija (kaktusov sadež)

 

 

 

0162050

Zvezdasto jabolko

 

 

 

0162060

Persimon (virginijski kaki) (črni sapotovec, beli sapotovec, zeleni sapotovec, rumeni sapotovec (Pouteria campechiana) in Pouteria sapota)

 

 

 

0162990

Drugo

 

 

 

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

 

0163010

Avokado

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163020

Banane (mini banana, rajska smokva, apple banana)

 

0,2

0,02 (2)

0163030

Mango

 

0,02 (2)

0,05

0163040

Papaja

 

0,02 (2)

0,07

0163050

Granatno jabolko

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163060

Cherimoya (Annona reticulata L., Annona squamosa, Annona daversifolia in druge vrste iz rodu Annonaceae s srednje velikimi plodovi)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163070

Guava (rdeča pitaja ali zmajev sadež (Hylocereus undatus))

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163080

Ananas

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163090

Kruhovec (jackfruit (Artocarpus heterophyllus))

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163100

Durian

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163110

Graviola

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163990

Drugo

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0200000

2.

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

 

0210000

(i)

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

 

 

 

0211000

(a)

Krompir

0,05

0,02 (2)

0,02 (2)

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0212010

Kasava (manioka) (kolokazija (Clocasia esculenta), karibsko zelje (Xanthosoma sagittifolium))

 

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

 

0212030

Jam (jicama (yam bean), mehiški yam bean)

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

0212990

Drugo

 

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

 

 

0213010

Rdeča pesa

0,01 (2)

0,02 (2)

0,1

0213020

Korenje

0,01 (2)

0,02 (2)

0,5

0213030

Gomoljna zelena

0,01 (2)

0,02 (2)

0,3

0213040

Hren (korenine angelike, korenine luštrka, encijanove korenine)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,3

0213050

Topinambur (Sieboldov čišljak (Stachys sieboldii))

0,01 (2)

0,02 (2)

0,06

0213060

Pastinak

0,01 (2)

0,02 (2)

0,3

0213070

Peteršilj – koren

0,01 (2)

0,02 (2)

0,1

0213080

Redkev (črna redkev, kitajska redkev, mesečna redkvica in podobne varietete, užitna ostrica (Cyperus esculentus))

1,5

0,3

0,5

0213090

Beli koren (kozja brada, črni koren, navadni repinec)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,1

0213100

Podzemna koleraba

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0213110

Repa

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0213990

Drugo

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0220000

(ii)

Zelenjava – čebulnice

 

0,02 (2)

 

0220010

Česen

0,6

 

0,3

0220020

Čebula (druga čebula srebrnjak)

0,6

 

1,5

0220030

Šalotka

0,6

 

0,3

0220040

Spomladanska čebula in zimski luk (druge vrste čebule, pri katerih se uporablja zeleni del, in podobne varietete)

0,2

 

1,5

0220990

Drugo

0,15

 

0,02 (2)

0230000

(iii)

Zelenjava – plodovke

 

 

 

0231000

(a)

Razhudnikovke

1

 

 

0231010

Paradižnik (paradižnik češnjevec, volčje jabolko, plod navadne kustovnice (Lycium barbarum in L. chinense), drevesni paradižnik)

 

0,5

0,3

0231020

Paprike (feferoni)

 

0,3

0,5

0231030

Jajčevec (pepino – črnikasti razhudnik (Solanum muricatum), afriški jajčevec (S. macrocarpon))

 

0,5

0,3

0231040

Bamija (okra)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0231990

Drugo

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

0,5

0,5

0,5

0232010

Kumare

 

 

 

0232020

Kumarice za vlaganje

 

 

 

0232030

Bučke (patisonke, cukini, vodnjača (Lagenaria siceraria), čajota, momordika/grenka melona, kačasta buča, rebrasta lufa)

 

 

 

0232990

Drugo

 

 

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

0,5

0,5

0,5

0233010

Melone (kivano (afriške kumare))

 

 

 

0233020

Orjaška buča (buča (pozna varieteta))

 

 

 

0233030

Lubenice

 

 

 

0233990

Drugo

 

 

 

0234000

(d)

Sladka koruza (mlada koruza v storžu)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0239000

(e)

Druge plodovke

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0240000

(iv)

Kapusnice

 

 

 

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

 

0,3

0,1

0241010

Brokoli (kalabrijski brokoli, brokoli raab, kitajski brokoli)

5

(+)

 

0241020

Cvetača

0,05

(+)

 

0241990

Drugo

0,01 (2)

 

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

 

 

0242010

Brstični ohrovt

0,01 (2)

0,06

0,3

0242020

Glavnato zelje (koničasto zelje, rdeče zelje, glavnati ohrovt, belo zelje)

6

0,2

0,2

0242990

Drugo

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0243000

(c)

Listnate kapusnice

3

 

1,5

0243010

Kitajski kapus (sarepatska ogrščica, pak choi, listnati kitajski kapus, parakitajski kapus (ai goo choi), choi sum, pekinško zelje (pe-tsai))

 

3

 

0243020

Listni ohrovt (kodrolistni ohrovt, portugalski listni ohrovt, portugalsko zelje, krmni ohrovt)

 

0,4

 

0243990

Drugo

 

0,4

 

0244000

(d)

Kolerabica

0,02

0,02 (2)

0,02 (2)

0250000

(v)

Listna zelenjava in sveža zelišča

 

 

 

0251000

(a)

Solata in druge solatnice, vključno z Brassicacea

 

 

 

0251010

Motovilec (volnatoplodni motovilec)

10

30

10

0251020

Solata (glavnata solata, rozetasta solata (rezivka), ledenka, vezivka)

15

2

2

0251030

Endivija (eskarijolka) (cikorija, rdeči radič, kodrolistna endivija, sladkorni radič (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), regratovi listi)

6

1

0,4

0251040

Kreša (kalčki fižola mung (zelena soja) in kalčki lucerne)

10

1

10

0251050

Rana barbica

10

1

10

0251060

Rukvica, rukola (divja rukvica (Diplotaxis spp.))

10

2 (+)

10

0251070

Ogrščica

10

1

10

0251080

Listi in poganjki Brassica spp., vključno z lističi repe (mizuna, listi graha in redkve ter ostali plodovi z mladimi listi, vključno s plodovi brassica (plodovi se pobirajo do faze osmega pravega lista), listi kolerabice)

10

2 (+)

10

0251990

Drugo

10

1

10

0252000

(b)

Špinača in podobno (listi)

 

 

 

0252010

Špinača (novozelandska špinača, vitkocvetni ščir (pak-khom, tampara), listi karibskega zelja, bitterblad/bitawiri)

1

2

0,5

0252020

Portulak (kubanska špinača (Claytonia perfoliata), vrtni tolščak, tolščak, navadna kislica, osočnik, vrtna kreša (Salsola soda))

0,01 (2)

1

0,02 (2)

0252030

Blitva (listi drugih rastlin iz družine Brassicae)

1

1

0,5

0252990

Drugo

0,01 (2)

1

0,02 (2)

0253000

(c)

Trni listi (cejlonska špinača, listi bananovca (Acacia pennata))

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0254000

(d)

Vodna kreša (vodna špinača/kangkung (Ipomea aquatica), vodna detelja (Marsilea crenata), vodna mimoza (Neptunia oleracea))

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0255000

(e)

Vitlof

0,05

0,02 (2)

0,02 (2)

0256000

(f)

Zelišča

10

 

2

0256010

Prava krebuljica

 

2

 

0256020

Drobnjak

 

2

 

0256030

Listi zelene (listi janeža, koriandra, kopra, kumine, luštrka, angelike, navadnega osočnika in drugih rastlin iz družine Apiacea, nepravi koriander (Eryngium foetidum))

 

2

 

0256040

Peteršilj (listi korenastega peteršilja)

 

2

 

0256050

Žajbelj (zimski in vrtni šatraj, listi boreča (Borago officinalis))

 

2

 

0256060

Rožmarin

 

2

 

0256070

Materina dušica (majaron, origano)

 

2

 

0256080

Bazilika (listi melise, meta, poprova meta, indijska bazilika, sladka bazilika, dlakava bazilika, užitni cvetovi (cvetovi ognjiča in drugi), vodni popnjak, listi kadoka (Piper sarmentosum), curryjevi listi)

 

15

 

0256090

Lovorovi listi (lovor) (limonska trava)

 

2

 

0256100

Pehtran (ožep)

 

2

 

0256990

Drugo

 

2

 

0260000

(vi)

Stročnice (presne)

 

 

0,02 (2)

0260010

Fižol (s stroki) (navadni fižol (nizek fižol), laški fižol, stročji fižol, asparagus fižol, guar, soja)

0,01 (2)

0,3

 

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov) (bob, Canavalia ensiformis, limski fižol, vigna (Vigna unguiculata L. Walp.))

0,04

0,02 (2)

 

0260030

Grah (s stroki) (sladkorni grah)

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0260040

Grah (brez strokov) (grah, veliki, navadni grah, navadna čičerika)

0,1

0,02 (2)

 

0260050

Leča

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0260990

Drugo

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0270000

(vii)

Stebelna zelenjava (presna)

 

 

 

0270010

Špargelj

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0270020

Kardij (stebla boreča (Borago officinalis))

0,01 (2)

3

0,02 (2)

0270030

Belušna zelena

15

2

0,02 (2) (+)

0270040

Koromač

0,01 (2)

3

0,02 (2)

0270050

Artičoke (cvet bananovca)

2

0,2

2

0270060

Por

1,5

0,02 (2)

0,7

0270070

Rabarbara

0,01 (2)

3

0,02 (2)

0270080

Bambusovi vršički

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0270090

Palmovi srčki

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0270990

Drugo

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0280000

(viii)

Gobe

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0280010

Gojene (dvotrosni kukmak, bukov ostrigar, šitake, micelj gob (vegetativni deli))

 

 

 

0280020

Gozdne (navadna lisička, poletna gomoljka, mavrah, užitni gobani)

 

 

 

0280990

Drugo

 

 

 

0290000

(ix)

Morske alge

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0300000

3.

STROČNICE, SUŠENE

0,01 (2)

 

 

0300010

Fižol (bob, beli fižol, fižol, Canavalia ensiformis, limski fižol, vigna (Vigna unguiculata L. Walp.))

 

0,2

0,3

0300020

Leča

 

0,01 (2)

0,5

0300030

Grah (čičerka, njivski grah, grahor)

 

0,2

0,3

0300040

Volčji bob

 

0,01 (2)

0,05

0300990

Drugo

 

0,01 (2)

0,3

0400000

4.

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

0,02 (2)

 

 

0401000

(i)

Seme oljnic

 

 

 

0401010

Laneno seme

 

0,02 (2)

0,2

0401020

Zemeljski oreški

 

0,02 (2)

0,04

0401030

Makovo seme

 

0,02 (2)

0,2

0401040

Sezamovo seme

 

0,02 (2)

0,2

0401050

Sončnično seme

 

0,02 (2)

0,3

0401060

Seme oljne ogrščice (bird rapeseed (Brassica rapa), oljna repica)

 

0,04

0,2

0401070

Soja

 

0,5

0,05

0401080

Gorčično seme

 

0,02 (2)

0,2

0401090

Bombaževo seme

 

1

0,3

0401100

Bučno seme (drugo seme bučnic)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0401110

Navadni rumenik

 

0,02 (2)

0,2

0401120

Boreč (trpotčasti gadovec (Echium plantagineum) njivsko ptičje seme (Buglossoides arvensis))

 

0,02 (2)

0,2

0401130

Navadni riček

 

0,02 (2)

0,2

0401140

Konoplja

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0401150

Kloščevec

 

0,02 (2)

0,2

0401990

Drugo

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0402000

(ii)

Plodovi oljnic

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0402010

Olive za proizvodnjo olja

 

 

 

0402020

Orehi oljne palme (koščice oljne palme)

 

 

 

0402030

Plodovi oljne palme

 

 

 

0402040

Kapokovec

 

 

 

0402990

Drugo

 

 

 

0500000

5.

ŽITA

0,01 (2)

0,01 (2)

 

0500010

Ječmen

 

 

1

0500020

Ajda (ščir, kvinoja)

 

 

0,02 (2)

0500030

Koruza

 

 

0,02 (2)

0500040

Proso (italijansko proso, tef, indijska prosenka, sivozeleni muhvič)

 

 

0,02 (2)

0500050

Oves

 

 

1

0500060

Riž (divji riž (Zizania aquatica))

 

 

0,02 (2)

0500070

 

 

0,2

0500080

Sirek

 

 

0,5

0500090

Pšenica (pira, tritikala)

 

 

0,2

0500990

Drugo (semena kanarske pisane trave (Phalaris canariensis))

 

 

0,02 (2)

0600000

6.

ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI IN KAKAV

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0610000

(i)

Čaj

 

 

0,1 (2)

0620000

(ii)

Kavna zrna

 

 

0,3 (+)

0630000

(iii)

Zelišči čaji (sušeni)

 

 

0,1 (2)

0631000

(a)

Cvetovi

 

 

 

0631010

Cvetovi kamilice

 

 

 

0631020

Cvetovi hibiskusa

 

 

 

0631030

Cvetni listi vrtnice

 

 

 

0631040

Cvetovi jasmina (bezgov cvet (Sambucus nigra))

 

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

0631990

Drugo

 

 

 

0632000

(b)

Listi

 

 

 

0632010

Jagodni listi

 

 

 

0632020

Listi rooibos (listi ginka)

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

0632990

Drugo

 

 

 

0633000

(c)

Koreni, korenike

 

 

 

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 

 

 

0633020

Koren ginsenga

 

 

 

0633990

Drugo

 

 

 

0639000

(d)

Drugi zeliščni čaji

 

 

 

0640000

(iv)

Kakavova zrna (fermentirana ali sušena)

 

 

0,1 (2)

0650000

(v)

Rožičevec

 

 

0,1 (2)

0700000

7.

HMELJ (sušen)

80

0,05 (2)

15

0800000

8.

ZAČIMBE

 

 

 

0810000

(i)

Semena

 

0,05 (2)

0,1 (2)

0810010

Janež

30

 

 

0810020

Črnika

30

 

 

0810030

Semena zelene (semena luštrka)

30

 

 

0810040

Semena koriandra

30

 

 

0810050

Semena kumine

30

 

 

0810060

Semena kopra

30

 

 

0810070

Janeževa semena

30

 

 

0810080

Božja rutica

30

 

 

0810090

Muškatni orešček

0,05 (2)

 

 

0810990

Drugo

30

 

 

0820000

(ii)

Sadje in jagodičevje

 

0,05 (2)

0,1 (2)

0820010

Piment

0,05 (2)

 

 

0820020

Sečuanski poper (janežev poper japonski poper)

0,05 (2)

 

 

0820030

Kumina

30

 

 

0820040

Kardamom

0,05 (2)

 

 

0820050

Brinove jagode

0,05 (2)

 

 

0820060

Poper (črni, zeleni in beli) (dolgi poper, rdeči plodovi nepravega poprovca)

0,05 (2)

 

 

0820070

Stroki vanilije

0,05 (2)

 

 

0820080

Tamarinda

0,05 (2)

 

 

0820990

Drugo

0,05 (2)

 

 

0830000

(iii)

Skorja

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0830010

Cimet (kitajski cimet (kasija))

 

 

 

0830990

Drugo

 

 

 

0840000

(iv)

Korenine ali korenike

 

 

 

0840010

Sladki koren (likviricija)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0840020

Ingver

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0840030

Kurkuma

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0840040

Hren

(+)

(+)

(+)

0840990

Drugo

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0850000

(v)

Brsti

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0850010

Dišeči klinčevec

 

 

 

0850020

Kapre

 

 

 

0850990

Drugo

 

 

 

0860000

(vi)

Cvetni pestiči

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0860010

Žafran

 

 

 

0860990

Drugo

 

 

 

0870000

(vii)

Semenski ovoj

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0870010

Muškatov cvet

 

 

 

0870990

Drugo

 

 

 

0900000

9.

SLADKORNE RASTLINE

0,01 (2)

 

 

0900010

Sladkorna pesa (koren)

 

0,1

0,2

0900020

Sladkorni trs

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0900030

Koren cikorije

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0900990

Drugo

 

0,02 (2)

0,02 (2)

1000000

10.

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

 

 

 

1010000

(i)

Tkiva

0,01 (2)

 

0,05 (2)

1011000

(a)

Prašiči

 

 

 

1011010

Meso

 

2

 

1011020

Maščoba

 

2

 

1011030

Jetra

 

0,05

 

1011040

Ledvice

 

0,05

 

1011050

Užitna drobovina

 

0,05

 

1011990

Drugo

 

0,05

 

1012000

(b)

Govedo

 

 

 

1012010

Meso

 

2

 

1012020

Maščoba

 

2

 

1012030

Jetra

 

0,05

 

1012040

Ledvice

 

0,05

 

1012050

Užitna drobovina

 

0,05

 

1012990

Drugo

 

0,05

 

1013000

(c)

Ovce

 

 

 

1013010

Meso

 

2

 

1013020

Maščoba

 

2

 

1013030

Jetra

 

0,05

 

1013040

Ledvice

 

0,05

 

1013050

Užitna drobovina

 

0,05

 

1013990

Drugo

 

0,05

 

1014000

(d)

Koze

 

 

 

1014010

Meso

 

2

 

1014020

Maščoba

 

2

 

1014030

Jetra

 

0,05

 

1014040

Ledvice

 

0,05

 

1014050

Užitna drobovina

 

0,05

 

1014990

Drugo

 

0,05

 

1015000

(e)

Konji, osli, mule ali mezgi

 

 

 

1015010

Meso

 

2

 

1015020

Maščoba

 

2

 

1015030

Jetra

 

0,05

 

1015040

Ledvice

 

0,05

 

1015050

Užitna drobovina

 

0,05

 

1015990

Drugo

 

0,05

 

1016000

(f)

Perutnina (piščanci, gosi, race, purani, pegatke), noji, golobi

 

0,01 (2) (+)

 

1016010

Meso

 

 

 

1016020

Maščoba

 

 

 

1016030

Jetra

 

 

 

1016040

Ledvice

 

 

 

1016050

Užitna drobovina

 

 

 

1016990

Drugo

 

 

 

1017000

(g)

Druge rejne živali (kunci, kenguruji, jelenjad in srnjad)

 

 

 

1017010

Meso

 

2

 

1017020

Maščoba

 

2

 

1017030

Jetra

 

0,05

 

1017040

Ledvice

 

0,05

 

1017050

Užitna drobovina

 

0,05

 

1017990

Drugo

 

0,05

 

1020000

(ii)

Mleko

0,01 (2)

0,1

0,01 (2)

1020010

Govedo

 

 

 

1020020

Ovce

 

 

 

1020030

Koze

 

 

 

1020040

Konji

 

 

 

1020990

Drugo

 

 

 

1030000

(iii)

Ptičja jajca

0,01 (2)

0,02 (+)

0,05 (2)

1030010

Piščanci

 

 

 

1030020

Race

 

 

 

1030030

Gosi

 

 

 

1030040

Prepelice

 

 

 

1030990

Drugo

 

 

 

1040000

(iv)

Med (matični mleček, cvetni prah, satje z medom)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

1050000

(v)

Dvoživke in plazilci (žabji kraki, krokodili)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

1060000

(vi)

Polži

0,01 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

1070000

(vii)

Drugi proizvodi iz kopenskih živali (divjačina)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

(**)

Kombinacija pesticid-oznaka, za katero velja MRL, kakor je določeno v delu B Priloge III.

(F)= topen v maščobi

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o preskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu mejne vrednosti ostanka bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 13. julija 2015, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0153010

Robide

0153030

Maline (japonska malina, arktična malina (Rubus arcticus), robida križanec arktične maline in rdečeščetinave (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

(+)

Veljavna mejna vrednost ostanka za hren (Armoracia rusticana) v skupini Začimbe (oznaka 0840040) je enaka vrednosti za hren (Armoracia rusticana) v skupini Zelenjava – korenovke in gomoljnice (oznaka 0213040), pri čemer se v skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 upoštevajo spremembe v vrednostih ostankov, ki so posledica predelave (sušenja).

0840040

Hren

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o hidrolizi navedla, da niso na voljo. Pri pregledu mejne vrednosti ostanka bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 13. julija 2015, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0130010

Jabolka (lesnika)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o preskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu mejne vrednosti ostanka bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 13. julija 2015, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0241010

Brokoli (kalabrijski brokoli, brokoli raab, kitajski brokoli)

0241020

Cvetača

0251060

Rukvica, rukola (divja rukvica (Diplotaxis spp.))

0251080

Listi in poganjki Brassica spp., vključno z lističi repe (mizuna, listi graha in redkve ter ostali plodovi z mladimi listi, vključno s plodovi brassica (plodovi se pobirajo do faze osmega pravega lista), listi kolerabice)

(+)

Veljavna mejna vrednost ostanka za hren (Armoracia rusticana) v skupini Začimbe (oznaka 0840040) je enaka vrednosti za hren (Armoracia rusticana) v skupini Zelenjava – korenovke in gomoljnice (oznaka 0213040), pri čemer se v skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 upoštevajo spremembe v vrednostih ostankov, ki so posledica predelave (sušenja).

0840040

Hren

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o metabolizmu navedla, da niso na voljo. Pri pregledu mejne vrednosti ostanka bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 13. julija 2015, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1016000

(f)

Perutnina (piščanci, gosi, race, purani, pegatke), noji, golobi

1016010

Meso

1016020

Maščobe

1016030

Jetra

1016040

Ledvice

1016050

Užitna drobovina

1016990

Drugo

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o obstojnosti pri shranjevanju navedla, da niso na voljo. Pri pregledu mejne vrednosti ostanka bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 13. julija 2015, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1030000

(iii)

Ptičja jajca

1030010

Piščanci

1030020

Race

1030030

Gosi

1030040

Prepelice

1030990

Drugo

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o preskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu mejne vrednosti ostanka bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 13. julija 2015, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0151010

Namizno grozdje

0270030

Belušna zelena

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitičnih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu mejne vrednosti ostanka bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 13. julija 2015, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0620000

(ii)

Kavna zrna

(+)

Veljavna mejna vrednost ostanka za hren (Armoracia rusticana) v skupini Začimbe (oznaka 0840040) je enaka vrednosti za hren (Armoracia rusticana) v skupini Zelenjava – korenovke in gomoljnice (oznaka 0213040), pri čemer se v skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 upoštevajo spremembe v vrednostih ostankov, ki so posledica predelave (sušenja).

0840040

Hren


(1)  Za popoln seznam proizvodov rastlinskega in živalskega izvora, za katere veljajo MRL, se je treba sklicevati na Prilogo I.

(2)  Označuje spodnjo mejo analitskega določanja.

(**)

Kombinacija pesticid-oznaka, za katero velja MRL, kakor je določeno v delu B Priloge III.

(F)= topen v maščobi

Dimetomorf (vsota izomerov)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o preskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu mejne vrednosti ostanka bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 13. julija 2015, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0153010

Robide

0153030

Maline (japonska malina, arktična malina (Rubus arcticus), robida križanec arktične maline in rdečeščetinave (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

(+)

Veljavna mejna vrednost ostanka za hren (Armoracia rusticana) v skupini Začimbe (oznaka 0840040) je enaka vrednosti za hren (Armoracia rusticana) v skupini Zelenjava – korenovke in gomoljnice (oznaka 0213040), pri čemer se v skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 upoštevajo spremembe v vrednostih ostankov, ki so posledica predelave (sušenja).

0840040

Hren

Indoksakarb (vsota indoksakarba in njegovega R-enantiomera) (F)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o hidrolizi navedla, da niso na voljo. Pri pregledu mejne vrednosti ostanka bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 13. julija 2015, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0130010

Jabolka (lesnika)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o preskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu mejne vrednosti ostanka bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 13. julija 2015, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0241010

Brokoli (kalabrijski brokoli, brokoli raab, kitajski brokoli)

0241020

Cvetača

0251060

Rukvica, rukola (divja rukvica (Diplotaxis spp.))

0251080

Listi in poganjki Brassica spp., vključno z lističi repe (mizuna, listi graha in redkve ter ostali plodovi z mladimi listi, vključno s plodovi brassica (plodovi se pobirajo do faze osmega pravega lista), listi kolerabice)

(+)

Veljavna mejna vrednost ostanka za hren (Armoracia rusticana) v skupini Začimbe (oznaka 0840040) je enaka vrednosti za hren (Armoracia rusticana) v skupini Zelenjava – korenovke in gomoljnice (oznaka 0213040), pri čemer se v skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 upoštevajo spremembe v vrednostih ostankov, ki so posledica predelave (sušenja).

0840040

Hren

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o metabolizmu navedla, da niso na voljo. Pri pregledu mejne vrednosti ostanka bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 13. julija 2015, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1016000

(f)

Perutnina (piščanci, gosi, race, purani, pegatke), noji, golobi

1016010

Meso

1016020

Maščobe

1016030

Jetra

1016040

Ledvice

1016050

Užitna drobovina

1016990

Drugo

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o obstojnosti pri shranjevanju navedla, da niso na voljo. Pri pregledu mejne vrednosti ostanka bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 13. julija 2015, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1030000

(iii)

Ptičja jajca

1030010

Piščanci

1030020

Race

1030030

Gosi

1030040

Prepelice

1030990

Drugo

Piraklostrobin (F)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o preskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu mejne vrednosti ostanka bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 13. julija 2015, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0151010

Namizno grozdje

0270030

Belušna zelena

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitičnih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu mejne vrednosti ostanka bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 13. julija 2015, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0620000

(ii)

Kavna zrna

(+)

Veljavna mejna vrednost ostanka za hren (Armoracia rusticana) v skupini Začimbe (oznaka 0840040) je enaka vrednosti za hren (Armoracia rusticana) v skupini Zelenjava – korenovke in gomoljnice (oznaka 0213040), pri čemer se v skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 upoštevajo spremembe v vrednostih ostankov, ki so posledica predelave (sušenja).

0840040

Hren


Top