Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0014

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 14/2014 z dne 8. januarja 2014 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za zahtevke za izdajo uvoznih dovoljenj, vložene od 1. do 3. januarja 2014 v okviru tarifne kvote, odprte z Uredbo (ES) št. 969/2006 za koruzo

OJ L 4, 9.1.2014, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/14/oj

9.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 4/44


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 14/2014

z dne 8. januarja 2014

o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za zahtevke za izdajo uvoznih dovoljenj, vložene od 1. do 3. januarja 2014 v okviru tarifne kvote, odprte z Uredbo (ES) št. 969/2006 za koruzo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 188 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 969/2006 (3) je odprla letno tarifno kvoto za uvoz 277 988 ton koruze (zaporedna številka 09.4131).

(2)

Člen 2(1) Uredbe (ES) št. 969/2006 določa količino 138 994 ton za tranšo št. 1 za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2014.

(3)

Iz sporočila, sestavljenega v skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 969/2006, je razvidno, da zahtevki, ki so bili v skladu s členom 4(1) navedene uredbe vloženi od 1. do 3. januarja 2014 do 13. ure po bruseljskem času, presegajo razpoložljivo količino. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja.

(4)

Prav tako je treba zaustaviti izdajo uvoznih dovoljenj na podlagi Uredbe (ES) št. 969/2006 za tekoče kvotno podobdobje.

(5)

Da se zagotovi učinkovito upravljanje postopka izdaje uvoznih dovoljenj, mora ta uredba začeti veljati takoj po objavi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Vsak zahtevek za izdajo uvoznega dovoljenja za koruzo iz kvote, predvidene v členu 2(1) Uredbe (ES) št. 969/2006, vložen od 1. do 3. januarja 2014 do 13. ure po bruseljskem času, daje pravico do izdaje dovoljenja za zahtevane količine, za katere se uporabi koeficient dodelitve 2,367163 %.

2.   Izdaja dovoljenj za zahtevane količine od 3. januarja 2014 od 13. ure po bruseljskem času se ustavi za tekoče kvotno podobdobje.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. januarja 2014

Za Komisijo V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 176, 30.6.2006, str. 44.


Top