Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0069

Delegirana direktiva Komisije 2014/69/EU z dne 13. marca 2014 o spremembi, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku, Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v dielektrični keramiki v kondenzatorjih z nazivno napetostjo manj kot 125 V AC ali 250 DC, ki se uporabljajo v instrumentih za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo Besedilo velja za EGP

OJ L 148, 20.5.2014, p. 72–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/69/oj

20.5.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/72


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/69/EU

z dne 13. marca 2014

o spremembi, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku, Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v dielektrični keramiki v kondenzatorjih z nazivno napetostjo manj kot 125 V AC ali 250 DC, ki se uporabljajo v instrumentih za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1)(a) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU prepoveduje uporabo svinca v električni in elektronski opremi, ki je dana na trg.

(2)

Nadomestitev svinca v dielektrični keramiki v kondenzatorjih z nazivno napetostjo manj kot 125 V AC ali 250 DC, ki se uporabljajo v instrumentih za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo (v nadaljnjem besedilu: ISNI), kot tudi nadomestitev teh komponent v ISNI sta tehnično še vedno neizvedljivi.

(3)

Čeprav je nadomestitev svinca v nizkonapetostnih keramičnih kondenzatorjih mogoča za druge uporabe, pa uporaba teh neosvinčenih komponent v ISNI od proizvajalcev zahteva, da svoje ISNI ali dele njih ponovno zasnujejo ter ponovno preverijo ustreznost novih zasnov, da te postanejo tehnično izvedljive in da dokažejo njihovo zanesljivost. Uporabo svinca v nizkonapetostnih keramičnih kondenzatorjih, ki se uporabljajo v instrumentih za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo, bi bilo zato treba izvzeti iz prepovedi do 31. decembra 2020. Glede na inovacijske cikle pri ISNI je to relativno kratko prehodno obdobje, ki zelo verjetno ne bo negativno vplivalo na inovacije.

(4)

V skladu z načelom „popraviti, kot je bilo proizvedeno“ iz Direktive 2011/65/EU, ki je namenjeno podaljšanju življenjske dobe proizvodov, ki izpolnjujejo zahteve in so bili dani na trg, se za rezervne dele ta izjema uporablja tudi po njenem končnem datumu in brez časovne omejitve.

(5)

Direktivo 2011/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga IV k Direktivi 2011/65/EU se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje zadnji dan šestega meseca po začetku veljavnosti. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. marca 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.


PRILOGA

V Prilogi IV k Direktivi 2011/65/EU se doda naslednja točka 40:

„40.

Svinec v dielektrični keramiki v kondenzatorjih z nazivno napetostjo manj kot 125 V AC ali 250 DC, ki se uporabljajo v instrumentih za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo

Veljati preneha 31. decembra 2020. Po tem datumu se lahko uporablja v rezervnih delih za instrumente za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo, dane na trg pred 1. januarjem 2021.“


Top