Help Print this page 

Document 32014L0010

Title and reference
Delegirana direktiva Komisije 2014/10/EU z dne 18. oktobra 2013 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem za svinec v zlitinah kot superprevodnik ali toplotni vodnik, ki se uporablja v hladnih glavah kriogenskih hladilnikov in/ali kriogensko hlajenih hladnih tipalih in/ali kriogensko hlajenih sistemih za izenačitev potencialov v medicinskih napravah (kategorija 8) in/ali industrijskih instrumentih za spremljanje in nadzor zaradi prilagoditve tehničnemu napredku Besedilo velja za EGP
  • In force
OJ L 4, 9.1.2014, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/10/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 18/10/2013
  • Date of effect: 29/01/2014; začetek veljavnosti datum objave +20 glej člen 3
  • Date of transposition: 31/07/2014; najpozneje do glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Delegirana direktiva
  • Addressee: države članice
  • Additional information: velja za EGP
Relationship between documents
Text

9.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 4/63


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/10/EU

z dne 18. oktobra 2013

o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem za svinec v zlitinah kot superprevodnik ali toplotni vodnik, ki se uporablja v hladnih glavah kriogenskih hladilnikov in/ali kriogensko hlajenih hladnih tipalih in/ali kriogensko hlajenih sistemih za izenačitev potencialov v medicinskih napravah (kategorija 8) in/ali industrijskih instrumentih za spremljanje in nadzor zaradi prilagoditve tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1)(a) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU prepoveduje uporabo svinca v električni in elektronski opremi, ki je dana v promet.

(2)

Nadomestitev ali izločitev svinca v zlitinah kot superprevodnika ali toplotnega vodnika, ki se uporablja v hladnih glavah kriogenskih hladilnikov in/ali kriogensko hlajenih hladnih tipalih in/ali kriogensko hlajenih sistemih za izenačitev potencialov v medicinskih napravah (kategorija 8) in/ali industrijskih instrumentih za spremljanje in nadzor, trenutno ni mogoča. Na trgu trenutno niso na voljo izvedljive naprave za ta namen uporabe, ki ne vsebujejo svinca.

(3)

Za preskušanje zanesljivosti in registracijo izdelkov pri alternativnih rešitvah je potrebno določeno obdobje.

(4)

Direktivo 2011/65/EU je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga IV k Direktivi 2011/65/EU se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje zadnji dan šestega meseca po začetku veljavnosti. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. oktobra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.


PRILOGA

V Prilogi IV k Direktivi 2011/65/EU se doda naslednja točka 29:

„29.

Svinec v zlitinah kot superprevodnik ali toplotni vodnik, ki se uporablja v hladnih glavah kriogenskih hladilnikov in/ali kriogensko hlajenih hladnih tipalih in/ali kriogensko hlajenih sistemih za izenačitev potencialov v medicinskih napravah (kategorija 8) in/ali industrijskih instrumentih za spremljanje in nadzor. Preneha veljati 30. junija 2021.“


Top