EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0003

Delegirana direktiva Komisije 2014/3/EU z dne 18. oktobra 2013 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinčevega acetata kot markerja za uporabo v stereotaktičnih naglavnih obročih pri CT (računalniški tomografiji) in MRS ter pri sistemih določanja položaja za opremo za zdravljenje z gama žarki in delci zaradi prilagoditve tehničnemu napredku Besedilo velja za EGP

OJ L 4, 9.1.2014, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/3/oj

9.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 4/49


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/3/EU

z dne 18. oktobra 2013

o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinčevega acetata kot markerja za uporabo v stereotaktičnih naglavnih obročih pri CT (računalniški tomografiji) in MRS ter pri sistemih določanja položaja za opremo za zdravljenje z gama žarki in delci zaradi prilagoditve tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1)(a) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU prepoveduje uporabo svinca v električni in elektronski opremi, ki je dana na trg.

(2)

Svinčev acetat je idealna snov za uporabo kot marker v naglavnih obročih, ki se uporabljajo za določanje položaja pri zdravljenju z obsevanjem in postopkih ekstrakcije tumorja z gama žarki.

(3)

Nadomestitev ali opustitev zadevne uporabe svinca znanstveno in tehnično ni izvedljiva, zdi pa se tudi, da uporaben nadomestek ne bo na voljo niti v bližnji prihodnosti.

(4)

Direktivo 2011/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga IV k Direktivi 2011/65/EU se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje zadnji dan šestega meseca po začetku veljavnosti. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. oktobra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.


PRILOGA

V Prilogi IV k Direktivi 2011/65/EU se doda naslednja točka 22:

„22.

Svinčev acetat kot marker za uporabo v stereotaktičnih naglavnih obročih pri CT (računalniški tomografiji) in MRS ter pri sistemih določanja položaja za opremo za zdravljenje z gama žarki in delci. Preneha veljati 30. junija 2021.“


Top