EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0129

Sklep Sveta 2014/129/SZVP z dne 10. marca 2014 o spodbujanju evropske mreže neodvisnih skupin možganskih trustov za neširjenje orožja, v podporo izvajanju strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje

OJ L 71, 12.3.2014, p. 3–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017: This act has been changed. Current consolidated version: 04/07/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/129(1)/oj

12.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 71/3


SKLEP SVETA 2014/129/SZVP

z dne 10. marca 2014

o spodbujanju evropske mreže neodvisnih skupin možganskih trustov za neširjenje orožja, v podporo izvajanju strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 26(2) in 31(1) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je 12. decembra 2003 sprejel strategijo EU proti širjenju orožja za množično uničevanje (v nadaljnjem besedilu: strategija EU za neširjenje WMD), ki v poglavju III vsebuje seznam ukrepov, ki bi jih bilo treba sprejeti v Uniji in tretjih državah za preprečevanje tovrstnega širjenja.

(2)

Unija dejavno izvaja strategijo EU za neširjenje WMD in ukrepe iz poglavja III navedene strategije, kot je vzpostavitev potrebnih struktur v Uniji.

(3)

Svet je 8. decembra 2008 sprejel sklepe in dokument z naslovom „Nove smernice za ukrepanje Evropske unije proti širjenju orožja za množično uničevanje in njegovih izstrelitvenih sistemov“ (v nadaljnjem besedilu: nove smernice za ukrepanje), v katerem je navedeno, da širjenje orožja za množično uničevanje ostaja eden največjih varnostnih izzivov in da je politika neširjenja bistven del skupne zunanje in varnostne politike (SZVP).

(4)

Svet v novih smernicah za ukrepanje poziva pristojne sestave in telesa Sveta, Komisijo, druge institucije ter države članice, naj na podlagi zadevnega dokumenta sprejmejo konkretne nadaljnje ukrepe.

(5)

Svet v novih smernicah za ukrepanje poudarja, da bi se lahko pri ukrepanju Unije proti širjenju orožja oprli na nevladno mrežo za neširjenje orožja, v kateri bi sodelovale zunanjepolitične ustanove in raziskovalni centri, specializirani za strateška področja Unije, pa tudi na koristne mreže, ki že delujejo. V takšno mrežo bi lahko vključili ustanove v tretjih državah, s katerimi je Unija vzpostavila poseben dialog o neširjenju orožja.

(6)

Evropski svet je na zasedanju 15. in 16. decembra 2005 sprejel strategijo EU za boj proti nedovoljenemu kopičenju in trgovini z osebnim in lahkim orožjem ter pripadajočim strelivom (v nadaljnjem besedilu: strategija EU za SALW), v kateri so določene smernice za ukrepanje Unije na področju osebnega in lahkega orožja. V strategiji EU za SALW je navedeno, da nedovoljeno kopičenje osebnega in lahkega orožja in pripadajočega streliva ter trgovina z njim resno ogroža mednarodni mir in varnost.

(7)

Eden od namenov strategije EU za SALW je spodbujati učinkovito večstranskost, da se vzpostavijo mehanizmi – bodisi mednarodni ali regionalni bodisi v Uniji in njenih državah članicah – za preprečevanje ponudbe in destabilizirajočega širjenja osebnega in lahkega orožja ter pripadajočega streliva.

(8)

Svet je 26. julija 2010 sprejel Sklep 2010/430/SZVP (1), s katerim je bila ustanovljena evropska mreža neodvisnih skupin možganskih trustov o neširjenju orožja in je bilo določeno, da bo za tehnično izvajanje navedenega sklepa pristojen konzorcij EU za neširjenje orožja(v nadaljnjem besedilu: konzorcij).

(9)

Izbira konzorcija kot edinega prejemnika donacije je v tem primeru upravičena, saj bo Unija ob podpori svojih držav članic še naprej plodno sodelovala z mrežo evropskih možganskih trustov, ki prispeva k ustvarjanju skupne evropske kulture neširjenja orožja in razoroževanja, Uniji pomaga pri pripravi in oblikovanju politik na teh področjih ter krepi njeno prepoznavnost. Stoodstotno financiranje je v tem primeru potrebno zaradi same narave konzorcija, ki obstaja zaradi Unije in je v celoti odvisen od podpore Unije. Konzorcij nima neodvisnih finančnih sredstev ali pravnih pooblastil za pridobivanje drugih sredstev. Poleg tega je vzpostavil mrežo, ki poleg štirih skupin možganskih trustov upraviteljev vključuje več kot 60 skupin možganskih trustov in raziskovalnih centrov, ki združujejo skoraj vse nevladne strokovnjake v Uniji.

(10)

Konzorcij je do zdaj organiziral dva strokovna seminarja Unije (maja 2011 in junija 2013 v Bruslju) ter dve veliki mednarodni konferenci o neširjenju orožja ( februarja 2012 in septembra in oktobra 2013 v Bruslju) in je poleg tega na njihovi spletni strani objavil 31 tozadevnih strateških dokumentov. Spletna stran, ki je bila vzpostavljena spomladi 2011 in se od takrat redno posodablja, na njej pa se vsaka dva meseca objavi elektronsko glasilo, je na naslovu nonproliferation.eu. Konzorciju se je od njegove ustanovitve pridružilo več kot 60 neodvisnih skupin evropskih možganskih trustov.

(11)

S sklepom Sveta 2010/799/SZVP in 2012/422/SZVP (2)  (3) je bila konzorciju zaupana organizacija dveh seminarjev za spodbujanje krepitve zaupanja in v podporo procesu, namenjenemu vzpostavitvi območja brez orožja za množično uničevanje in pripadajočih nosilcev na Bližnjem vzhodu, ki sta bila julija 2011 in novembra 2012 v Bruslju. S Sklepom Sveta 2013/43/SZVP (4) pa je bila konzorciju zaupana tudi organizacija dveh zaprtih seminarjev za uspešen zaključek pogajanj o pogodbi o trgovini z orožjem v okviru konference ZN marca 2013 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Da bi pripomogli k boljšemu izvajanju strategije EU za neširjenje WMD, ki temelji na načelih učinkovite večstranskosti, preprečevanja in sodelovanja s tretjimi državami, se za tri leta podaljša stalno spodbujanje in podpiranje dejavnosti evropske mreže neodvisnih skupin možganskih trustov, s čimer se prispeva k uresničitvi naslednjih ciljev:

(a)

v civilni družbi ter zlasti med strokovnjaki, raziskovalci in akademiki spodbuditi dialog o politiki in varnosti ter dolgoročno razpravo o ukrepih za preprečevanje širjenja orožja za množično uničevanje in njegovih izstrelitvenih sistemov;

(b)

udeležencem zadevnih pripravljalnih teles Sveta omogočiti, da lahko mrežo zaprosijo za mnenje o vprašanjih v zvezi z neširjenjem orožja, predstavnikom držav članic pa, da lahko sodelujejo na srečanjih mreže;

(c)

ustvariti koristno izhodišče za ukrepe Unije in mednarodne skupnosti v zvezi z neširjenjem orožja, zlasti s pripravo poročil in/ali priporočil, ki se predložijo predstavnikom visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: VP);

(d)

prispevati k večji ozaveščenosti tretjih držav o izzivih, povezanih s širjenjem orožja, in o potrebi po sodelovanju z Unijo in delovanju v okviru večstranskih forumov, zlasti Združenih narodov, da bi preprečili, odvrnili, ustavili in po možnosti ukinili skrb zbujajoče programe širjenja orožja po vsem svetu;

(e)

prispevati k razvoju strokovnega znanja in institucionalnih zmogljivosti na področju neširjenja orožja in razoroževanja v okviru možganskih trustov in vlad v Uniji in tretjih državah.

2.   Glede na strategijo EU za SALW področje delovanja evropske mreže neodvisnih možganskih trustov za neširjenje orožja ni omejeno na vprašanja v zvezi s tveganji, povezanimi s širjenjem orožja za množično uničevanje in njegovih izstrelitvenih sistemov, temveč zajema tudi vprašanja v zvezi s konvencionalnim orožjem, vključno z osebnim in lahkim. Vključitev konvencionalnega orožja v področje delovanja mreže bo omogočila vzpostavitev dialoga in oblikovanje priporočil o ukrepih Unije glede zadevnega orožja v okviru izvajanja strategije EU za SALW in politike Unije o konvencionalnem orožju.

3.   Projekti, ki naj bi jih podprla Unija, zato zajemajo naslednje specifične dejavnosti:

(a)

zagotavljanje sredstev za organizacijo treh letnih posvetovalnih srečanj in največ sedmih ad hoc seminarjev za strokovnjake in osebe, ki delujejo na tem področju, o vseh vprašanjih v zvezi z neširjenjem orožja in razoroževanjem, tako glede nekonvencionalnega kot konvencionalnega orožja, da se pripravijo poročila in/ali priporočila za predstavnike VP;

(b)

vzpostavitev službe za pomoč uporabnikom v okviru konzorcija, da se zagotovi ad hoc strokovni odziv na vsa vprašanja v zvezi z neširjenjem orožja in razoroževanjem, tako glede nekonvencionalnega kot konvencionalnega orožja, ki bi omogočil zagotavljanje odgovorov v dveh tednih;

(c)

zagotavljanje sredstev za organizacijo treh velikih letnih konferenc s tretjimi državami in civilno družbo o neširjenju orožja in razoroževanju, da se v mednarodnem okviru spodbujajo strategija Unije za neširjenje WMD in strategija Unije za SALW ter vloga institucij Unije in skupin možganskih trustov Unije na tem področju, pri čemer je cilj izboljšati prepoznavnost tozadevnih politik Unije in predstavnikom VP predložiti poročila in/ali priporočila;

(d)

zagotavljanje sredstev za upravljanje in razvoj spletne platforme za lažje navezovanje stikov in pospeševanje dialoga o raziskavah v okviru mreže skupin možganskih trustov, ki preučujejo vprašanja v zvezi s preprečevanjem širjenja orožja za množično uničevanje in konvencionalnim orožjem, vključno z osebnim in lahkim, pa tudi za izobraževanje nove generacije strokovnjakov za neširjenje orožja in razoroževanje;

(e)

zagotavljanje sredstev, da se v okviru skupin možganskih trustov ter vlad v Uniji in tretjih državah zagotovi večja ozaveščenost ter razvija strokovno znanje in institucionalne zmogljivosti na področju neširjenja orožja;

(f)

obravnavanje vprašanj, ki jih predlagajo države članice in Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD), v okviru splošnih raziskovalnih dejavnosti konzorcija.

Projekti so podrobno opisani v Prilogi.

Člen 2

1.   Za izvajanje tega sklepa je odgovoren VP.

2.   Za tehnično izvajanje projektov, ki zajemajo dejavnosti iz člena 1(3) je pristojen konzorcij EU za neširjenje orožja, kateremu pripadajo Fundacija za strateške raziskave (FRS), Mirovni raziskovalni inštitut v Frankfurtu (HSFK/PRIF), Mednarodni inštitut za strateške študije (IISS) in Mednarodni mirovni raziskovalni inštitut v Stockholmu (SIPRI). Konzorcij opravlja nalogo pod pristojnostjo VP. VP v ta namen s konzorcijem sklene potrebne dogovore.

3.   Države članice in ESZD v skladu s politikami Unije predlagajo prednostne naloge in vprašanja, vredna posebne pozornosti, ki naj bi se preučila v okviru raziskovalnih programov konzorcija ter obravnavala v delovnih dokumentih in na seminarjih.

Člen 3

1.   Referenčni finančni znesek za izvajanje projektov, ki zajemajo dejavnosti iz člena 1(3) znaša 3 600 000 EUR.

2.   Izdatki, financirani z zneskom iz odstavka 1, se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki veljajo za splošni proračun Unije.

3.   Komisija nadzira pravilno upravljanje izdatkov iz odstavka 1. V ta namen s konzorcijem sklene sporazum o financiranju. V njem je določeno, da konzorcij zagotovi prepoznavnost prispevka Unije, ki je ustrezna glede na njegov obseg.

4.   Komisija si sporazum o financiranju iz odstavka 3 prizadeva skleniti čim prej po začetku veljavnosti tega sklepa. Če ima v tem postopku kakršne koli težave, o tem obvesti Svet, obvesti pa ga tudi o datumu sklenitve sporazuma.

Člen 4

1.   VP o izvajanju tega sklepa poroča Svetu z rednimi poročili, ki jih pripravi konzorcij. Ta poročila so podlaga za vrednotenje, ki ga izvede Svet.

2.   Komisija poroča o finančnih vidikih projektov iz člena 1(3).

Člen 5

1.   Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

2.   Ta sklep preneha veljati 36 mesecev po sklenitvi sporazuma o financiranju iz člena 3(3).

Vendar pa preneha veljati 6 mesecev po začetku veljavnosti, če do takrat ni bil sklenjen navedeni sporazum o financiranju.

V Bruslju, 10. marca 2014

Za Svet

Predsednik

G. VROUTSIS


(1)  Sklep Sveta 2010/430/SZVP z dne 26. julija 2010 o ustanovitvi evropske mreže neodvisnih skupin možganskih trustov o neširjenju orožja za podporo pri izvajanju strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje (UL L 202, 4.8.2010, str. 5).

(2)  Sklep Sveta 2010/799/SZVP z dne 13. decembra 2010 o podpori procesu krepitve zaupanja kot podlagi za vzpostavitev območja brez orožja za množično uničevanje in pripadajočih nosilcev na Bližnjem vzhodu v podporo izvajanju Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje (UL L 341, 23.12.2010, str. 27).

(3)  Sklep Sveta 2012/422/SZVP z dne 23. julija 2012 o podpori procesu kot podlagi za vzpostavitev območja brez jedrskega orožja in drugega orožja za množično uničevanje na Bližnjem vzhodu (UL L 196, 24.7.2012, str. 67).

(4)  Sklep Sveta 2013/43/SZVP z dne 22. januarja 2013 o nadaljevanju dejavnosti Unije v podporo pogajanjem o pogodbi o trgovini z orožjem v okviru evropske varnostne strategije (UL L 20, 23.01.2013, str. 53).


PRILOGA

EVROPSKA MREŽA NEODVISNIH SKUPIN MOŽGANSKIH TRUSTOV ZA NEŠIRJENJE OROŽJA V PODPORO IZVAJANJU STRATEGIJE EU PROTI ŠIRJENJU OROŽJA ZA MNOŽIČNO UNIČEVANJE (STRATEGIJA EU ZA NEŠIRJENJE OROŽJA ZA MNOŽIČNO UNIČEVANJE)

1.   Cilji

Namen tega sklepa je potrditi in še naprej izvajati politično priporočilo, ki ga je Svet 8. decembra 2008 navedel v dokumentu z naslovom „Nove smernice za ukrepanje Evropske unije proti širjenju orožja za množično uničevanje in njegovih izstrelitvenih sistemov“. V skladu s tem dokumentom bi se lahko pri ukrepanju Unije proti širjenju orožja oprli na nevladno mrežo za neširjenje orožja, v kateri bi sodelovali zunanjepolitične ustanove in raziskovalni centri, specializirani za strateška področja Unije, pa tudi na koristne mreže, ki že delujejo. V takšno mrežo bi lahko vključili ustanove v tretjih državah, s katerimi je Unija vzpostavila poseben dialog o neširjenju orožja.

Ta mreža neodvisnih skupin možganskih trustov za neširjenje orožja bi v civilni družbi, zlasti pa med strokovnjaki, raziskovalci in akademiki, še naprej spodbujala dialog o politiki in varnosti ter dolgoročno razpravo o ukrepih za preprečevanje širjenja orožja za množično uničevanje in njegovih izstrelitvenih sistemov, pa tudi o povezanih vidikih razoroževanja.

Delovanje mreže naj bi se razširilo na vprašanja v zvezi s konvencionalnim orožjem, vključno z osebnim in lahkim orožjem, med drugim na ukrepe, s katerimi bi zagotovili neprekinjeno izvajanje strategije EU za boj proti nedovoljenemu kopičenju in trgovini z osebnim in lahkim orožjem ter pripadajočim strelivom. Mreža bo prispevala k novim vidikom ukrepanja Unije, da se zajameta razsežnost preprečevanja in odzivanja pri varnostnih vprašanjih v zvezi s konvencionalnim orožjem, tudi glede nedovoljene trgovine in čezmernega kopičenja osebnega in lahkega orožja ter pripadajočega streliva, kot je določeno v zadevni strategiji EU. Unija je preprečevanje nedovoljene in neregulirane trgovine s konvencionalnim orožjem, vključno z osebnim in lahkim, določila tudi za prednostno nalogo v okviru procesa oblikovanja pogodbe o trgovini z orožjem.

Mreža bi lahko pripomogla k večji ozaveščenosti tretjih držav o izzivih, povezanih s širjenjem orožja za množično uničevanje in konvencionalnim orožjem, vključno z nedovoljeno trgovino in čezmernim kopičenjem osebnega in lahkega orožja ter pripadajočega streliva, pa tudi o potrebi po sodelovanju z Unijo in delovanju v okviru večstranskih forumov, zlasti Združenih narodov, da bi preprečili, odvrnili, ustavili in po možnosti ukinili skrb zbujajoče programe širjenja orožja po vsem svetu, pa tudi nedovoljeno trgovino in čezmerno kopičenje osebnega in lahkega orožja ter pripadajočega streliva.

Unija želi to mrežo podpreti z naslednjimi ukrepi:

organizacijo rednih seminarjev Unije in po potrebi ad hoc srečanj diplomatov in akademskih strokovnjakov o pomembnih dogodkih in vprašanjih s področja neširjenja orožja ter razoroževanja v zvezi z orožjem za množično uničevanje ter osebnim in lahkim orožjem, da se pripravijo poročila in/ali priporočila za predstavnike VP;

organizacijo velikih letnih konferenc in po potrebi pripravljalnih srečanj, da se pripravijo poročila in/ali priporočila za predstavnike VP;

nadaljnjim vzdrževanjem, upravljanjem in razvojem spletne platforme in povezanih družbenih omrežij za lažje navezovanje stikov in pospeševanje dialoga o raziskavah v okviru mreže skupin možganskih trustov za neširjenje orožja;

krepitvijo pristojnosti in prenosom znanja o politikah EU za neširjenje orožja in razoroževanje po vsej Uniji in v tretje države.

2.   Organizacija mreže

Mreža je dostopna vsem zadevnim skupinam možganskih trustov in raziskovalnim inštitutom iz Unije in pridruženih držav ter dosledno upošteva raznolikost mnenj v Uniji.

Mreža bo še naprej omogočala lažje stike med nevladnimi strokovnjaki, predstavniki držav članic in institucijami Unije. V skladu s strategijama EU za neširjenje WMD in za SALW, ki temeljita na načelih večstranskosti in mednarodnega sodelovanja, bo mreža pripravljena na sodelovanje z nevladnimi akterji iz tretjih držav. Njen mandat zajema neširjenje orožja za množično uničevanje in njegovih izstrelitvenih sistemov, razoroževanje ter vprašanja v zvezi s konvencionalnim orožjem, vključno z osebnim in lahkim.

Udeleženci zadevnih pripravljalnih teles Sveta (CODUN/CONOP/COARM itd.) se bodo lahko z mrežo posvetovali o vprašanjih v zvezi z neširjenjem orožja in konvencionalnim orožjem, vključno z osebnim in lahkim, njihovi predstavniki pa lahko sodelujejo na sestankih mreže. Če je izvedljivo, se lahko sestanki mreže organizirajo neposredno po sestankih delovnih skupin ali pred njimi.

Mrežo bo še naprej vodil konzorcij EU za neširjenje orožja, ki so ga ustanovili FRS, HSFK/PRIF, IISS in SIPRI; pristojen bo za upravljanje projekta v tesnem sodelovanju s predstavniki VP.

Konzorcij bo po posvetovanju s predstavniki VP in državami članicami na strokovne seminarje in velike letne konference povabil udeležence, ki so strokovnjaki za politike neširjenja orožja in razoroževanja v zvezi z orožjem za množično uničevanje in konvencionalnim orožjem, ter jih bo pozval, naj na posebni spletni strani objavljajo prispevke in dejavnosti.

3.   Opis projektov

3.1.   Projekt 1: Organizacija treh letnih posvetovalnih srečanj in največ sedmih ad hoc seminarjev za diplomate in akademske strokovnjake ter priprava poročila in/ali priporočil

3.1.1.   Namen projekta

Cilj letnih posvetovalnih srečanj in ad hoc seminarjev je spodbuditi dialog o varnosti med strokovnjaki, uradniki in akademiki Unije, v okviru katerega bodo obravnavani trenutni izzivi na področju neširjenja orožja in razoroževanja v zvezi z orožjem za množično uničevanje in njegovimi izstrelitvenimi sistemi ter konvencionalnim orožjem, vključno z osebnim in lahkim. Seminarji bi morali prav tako okrepiti sodelovanje neodvisnih možganskih trustov za neširjenje orožja s sedežem v državah članicah v okviru evropske mreže.

3.1.2.   Rezultati projekta

izmenjava informacij in analiz v zvezi s trenutnimi trendi širjenja med političnimi akterji in akademskimi strokovnjaki iz držav članic ter strokovnim osebjem ESZD in drugih institucij Unije;

razprava o najboljših načinih in sredstvih za izvajanje politik Unije proti širjenju orožja;

okrepitev evropske mreže neodvisnih skupin možganskih trustov za neširjenje orožja;

zagotavljanje konstruktivnih pripomb neodvisnih skupin možganskih trustov Unije Uniji glede njenih strategij za neširjenje WMD in za SALW, hkrati pa zagotavljanje predlogov političnih akterjev skupinam možganskih trustov glede najpomembnejših političnih vprašanj, v zvezi s katerimi so potrebne nadaljnje raziskave;

opredelitev vprašanj s področja neširjenja orožja in razoroževanja, ki so pomembna za pripravo poročil za zadevne politike;

priprava poročil za zadevne politike in sklopa priporočil za ukrepanje, ki se predložijo predstavnikom VP. Ta poročila bi prejele zadevne institucije Unije in države članice.

3.1.3.   Opis projekta

Projekt predvideva organizacijo treh letnih posvetovalnih srečanj in največ sedmih ad hoc strokovnih seminarjev ter pripravo povezanih poročil in/ali priporočil.

Dnevni red teh dogodkov se pripravi v tesnem sodelovanju z delovnimi skupinami Sveta za SZVP s področij neširjenja orožja in razoroževanja (CODUN/CONOP/CODUN vesolje), osebnega in lahkega orožja ter prenosov konvencionalnega orožja (COARM in COARM ATT). Seminarji bi morali obravnavati kratko- in srednjeročne izzive Unije na področju neširjenja orožja in razorožitve za naslednje vrste orožja: orožje za množično uničevanje in njegove izstrelitvene sisteme, konvencionalno orožje, vključno z osebnim in lahkim, ter nove vrste orožja in izstrelitvenih sistemov. Nosilcem odločanja Unije bi morali zlasti omogočiti, da se osredotočijo na dolgoročne izzive in trende na področju takšnega orožja, pa tudi na druga vprašanja, ki presegajo njihovo običajno vsakodnevno delo.

Letna posvetovalna srečanja trajajo 1,5 dni, udeleži pa se jih do 100 posameznikov iz skupin možganskih trustov, držav članic in institucij Unije, ki so specializirani za vprašanja neširjenja orožja in konvencionalnega orožja, vključno z osebnim in lahkim. Glavni namen teh seminarjev bi moralo biti posvetovanje med skupinami možganskih trustov Unije za neširjenje orožja, Unijo in njenimi državami članicami.

Ad hoc seminarji trajajo največ dva dni, udeleži pa se jih do 45 posameznikov, ki se jih določi za vsak seminar posebej. Namen teh seminarjev bi moralo biti zlasti ad hoc posvetovanje med skupinami možganskih trustov Unije za neširjenje orožja, Unijo in njenimi državami članicami, da se obravnavajo pomembni dogodki in možnosti politik Unije ter da se skupinam možganskih trustov, državam članicam in institucijam Unije omogoči doseganje ciljnih skupin v Uniji in zunaj nje.

Letna posvetovalna srečanja bi morala biti v Bruslju, največ trije ad hoc strokovni seminarji pa bi lahko potekali zunaj Unije.

3.2.   Projekt 2: Organizacija velike letne konference ter priprava poročila in/ali priporočil

3.2.1.   Namen projekta

Velikih letnih konferenc o neširjenju orožja in razoroževanju se bodo udeleževali vladni strokovnjaki, neodvisni možganski trusti in drugi strokovnjaki z akademskega področja iz Unije, pridruženih držav in tretjih držav, ki bodo razpravljali in odločali o nadaljnjih ukrepih za preprečevanje širjenja orožja za množično uničevanje in njegovih izstrelitvenih sistemov ter povezanih ciljih razoroževanja, obravnavali pa bodo tudi izzive v zvezi s konvencionalnim orožjem, vključno s preprečevanjem nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter pripadajočim strelivom in onemogočanjem čezmernega kopičenja tega orožja in streliva. Letna konferenca kot osrednji dogodek projekta bo usmerjala pozornost mednarodne skupnosti na strategijo EU za neširjenje WMD in prizadevanja institucij Unije za njeno izvajanje ter povezana prizadevanja neodvisnih skupin možganskih trustov in akademskih strokovnjakov v državah članicah.

Letne konference bodo prav tako spodbudile vlogo in povezanost evropskih skupin možganskih trustov, specializiranih za vprašanja neširjenja orožja, ter okrepile zmogljivosti teh in drugih institucij, tudi na območjih po svetu, kjer ni obsežnega tovrstnega strokovnega znanja.

Na letnih konferencah in morebitnih pripravljalnih srečanjih se bodo obravnavala vprašanja neširjenja orožja, ki so pomembna za delo ESZD. Na podlagi teh razprav in drugega dela pod okriljem konzorcija bodo oblikovani poročila za zadevne politike in sklop priporočil za ukrepanje, ki se predložijo predstavnikom VP. Poročilo bi prejele zadevne institucije Unije in države članice, na voljo pa bi bilo tudi na spletu.

3.2.2.   Rezultati projekta

vzpostavitev velike mednarodne konference o neširjenju orožja in razoroževanju pod evropskim vodstvom, ki bi postala ključno prizorišče za spodbujanje strateške razprave o ukrepih za preprečevanje širjenja orožja za množično uničevanje in njegovih izstrelitvenih sistemov ter povezanih ciljih razoroževanja, pa tudi za obravnavo izzivov v zvezi s konvencionalnim orožjem, vključno s preprečevanjem nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter pripadajočim strelivom in onemogočanjem čezmernega kopičenja tega orožja in streliva;

boljša prepoznavnost politik Unije na področju neširjenja orožja za množično uničevanje, osebnega in lahkega orožja ter kemičnega, biološkega, radiacijskega in jedrskega ukrepanja med vladnimi uradniki, akademiki in civilno družbo tretjih držav, pa tudi njihova večja ozaveščenost o teh politikah;

spodbuditev vloge in kohezije evropske mreže neodvisnih skupin možganskih trustov za neširjenje orožja ter vloge Unije na tem področju, pa tudi izpopolnitev strokovnega znanja o neširjenju orožja v državah, kjer to znanje ni zadostno, vključno s tretjimi državami;

priprava poročil za zadevne politike in/ali priporočil za ukrepanje, ki bi pospešila izvajanje strategij EU za neširjenje WMD in za SALW ter ustvarila koristno izhodišče za Unijo in mednarodno skupnost za izvajanje ukrepov za preprečevanje širjenja orožja in ukrepov v zvezi s konvencionalnim orožjem;

večja ozaveščenost institucij Unije, držav članic, civilne družbe in tretjih držav o tveganjih, povezanih z orožjem za množično uničevanje in njegovimi izstrelitvenimi sistemi, ter boljše poznavanje teh tveganj, da jih bo lažje predvideti.

3.2.3.   Opis projekta

V okviru projekta je predvidena organizacija velikih letnih konferenc in po potrebi pripravljalnih srečanj ter priprava povezanih poročil in/ali priporočil:

letna konferenca v Bruslju bi trajala 1,5 dni in bi se je udeležilo do 300 strokovnjakov iz skupin možganskih trustov, akademskega področja in vlad iz Unije, pridruženih držav in tretjih držav, ki so specialisti za vprašanja neširjenja orožja, razoroževanja, nadzora nad orožjem ter konvencionalnega orožja, vključno z osebnim in lahkim;

pozornost bi bila namenjena izobraževanju strokovnjakov „naslednje generacije“, tudi iz držav zunaj Evrope in Severne Amerike, ki bi bili dan pred konferenco ali po njej povabljeni na specializirano usposabljanje in spoznavanje zadevnih institucij Unije;

poročila za zadevne politike in/ali priporočila za ukrepanje bi spodbudila izvajanje strategij EU za neširjenje WMD in za SALW.

3.3.   Projekt 3: Vzpostavitev in upravljanje službe za pomoč uporabnikom

3.3.1.   Namen projekta

Vzpostavitev in upravljanje službe za pomoč uporabnikom v okviru konzorcija, ki naj bi zagotavljala ad hoc strokovni odziv na vsa vprašanja v zvezi z neširjenjem orožja in razoroževanjem, tako glede nekonvencionalnega kot konvencionalnega orožja, bo prispevala k oblikovanju strateških ukrepov ESZD v zvezi s specifičnimi in nujnimi vprašanji.

3.3.2.   Rezultati projekta

obravnava prošenj ESZD za ad hoc raziskave o posameznih vprašanjih, pri čemer se odziv zagotovi v dveh tednih;

spodbujanje ad hoc dialoga o posameznih temah med možganskimi trusti konzorcija in ESZD;

ESZD bi se lahko pri kratkoročnih in občasnih prošnjah oprla na ad hoc strokovno znanje konzorcija in njegova sredstva za raziskave.

3.3.3.   Opis projekta

V okviru projekta bo v roku dveh tednov pripravljenih do dvajset 5 do 10 strani dolgih strokovnih prispevkov o trenutnih vprašanjih v zvezi z neširjenjem orožja in razoroževanjem, glede katerih bo ESZD zaprosila za pomoč; prispevki bodo pripravljeni na podlagi obstoječe znanstvene literature (ne pa izvirnega raziskovalnega dela).

3.4.   Projekt 4: Upravljanje in razvoj spletne platforme

3.4.1.   Namen projekta

Vzdrževanje in razvoj spletnega mesta bosta olajšala stike med člani mreže v času med posameznimi srečanji in pospešila dialog o raziskavah med skupinami možganskih trustov za neširjenje orožja. Posebno spletno mesto, na katerem si člani mreže izmenjujejo informacije in zamisli ter objavljajo študije o neširjenju orožja za množično uničevanje in njegovih izstrelitvenih sistemih ter o vprašanjih v zvezi s konvencionalnim orožjem, vključno z osebnim in lahkim, bi lahko koristilo tudi institucijam Unije in državam članicam. Poleg spletnega mesta se bo še naprej razširjalo elektronsko glasilo. Projekt bo omogočil nadaljnje ukrepanje prek spleta po dogodkih in nove možnosti za evropske raziskave. Prispeval bo k učinkovitemu razširjanju rezultatov raziskav v skupnosti možganskih trustov in vladnih krogih. To bo omogočilo boljše predvidevanje in poznavanje tveganj, povezanih s širjenjem orožja za množično uničevanje in njegovih izstrelitvenih sistemov ter konvencionalnim orožjem, tudi glede nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter pripadajočim strelivom in čezmernega kopičenja tega orožja in streliva.

3.4.2.   Rezultati projekta

upravljanje platforme, kjer si lahko možganski trusti za neširjenje orožja stalno izmenjujejo neodvisna mnenja in analize o vprašanjih širjenja orožja za množično uničevanje in konvencionalnega orožja, vključno z osebnim in lahkim;

razširitev, upravljanje in posodobitev sedanje mreže neodvisnih možganskih trustov;

spodbujanje boljšega razumevanja strategij Unije za neširjenje WMD in za SALW v civilni družbi ter delovanje kot vmesnik med Unijo in mrežo skupin možganskih trustov;

stalno brezplačno prenašanje datotek v zvezi s srečanji mreže ter dokumentov neodvisnih skupin možganskih trustov, ki bi želeli rezultate svojih raziskav brezplačno deliti z drugimi;

večja ozaveščenost institucij Unije, držav članic, civilne družbe in tretjih držav o tveganjih, povezanih s konvencionalnim orožjem ter orožjem za množično uničevanje in njegovimi izstrelitvenimi sistemi, ter boljše poznavanje teh tveganj, da jih bo lažje predvideti.

3.4.3.   Opis projekta

da bi omogočili dejavno spletno komuniciranje in izmenjavo informacij med člani mreže v znanem okolju, bi lahko uporabili tehnologijo, ki jo sicer uporabljajo družabna omrežja, če bi bilo to izvedljivo in ustrezno;

konzorcij, ki je pristojen za projekt, bo odgovoren za spletno gostovanje, oblikovanje spletnega mesta in njegovo tehnično vzdrževanje;

na podlagi politik Unije v zvezi z vprašanji širjenja orožja za množično uničevanje in konvencionalnega orožja, vključno z osebnim in lahkim, bo redno pripravljena ustrezna dokumentacija, ki bo podprla zadevne politike;

publikacije konzorcija se bodo spodbudile in podprle s specifičnimi evidencami;

konference, ki jih bo organiziral konzorcij, se bodo oglaševale in prenašale na spletnem mestu (ozadja, dnevni redi, predstavitve, videoposnetki odprtih sej, če je to ustrezno);

vsaka dva meseca bo objavljeno elektronsko glasilo z institucionalnimi novicami o neširjenju orožja v Uniji, v katerem bo predstavljeno znanstveno delo raziskovalnih centrov mreže;

mesečno bodo objavljena posebna poročila o aktualnih temah v zvezi s širjenjem orožja za množično uničevanje in konvencionalnim orožjem, vključno z osebnim in lahkim.

3.5.   Projekt 5: Publikacije

3.5.1.   Namen projekta

zagotoviti do dvajset strateških dokumentov o vprašanjih v zvezi z neširjenjem orožja za množično uničevanje in njegovimi izstrelitvenimi sistemi, osebnim in lahkim orožjem ter razoroževanjem;

zagotoviti informacije in analize, ki lahko prispevajo k dialogu o politiki in varnosti glede ukrepov za preprečevanje širjenja orožja za množično uničevanje in njegovih izstrelitvenih sistemov, zlasti med strokovnjaki, raziskovalci in akademiki;

zagotoviti vir, ki udeležencem zadevnih pripravljalnih teles Sveta zagotavlja podatke, ki jih lahko uporabijo v razpravi o politikah in praksah EU na področju neširjenja orožja;

zagotoviti ideje, informacije in analize, ki lahko prispevajo k oblikovanju ukrepov za neširjenje orožja na ravni Unije.

3.5.2.   Rezultati projekta

okrepitev dialoga o politiki in varnosti glede ukrepov za preprečevanje širjenja orožja za množično uničevanje in njegovih izstrelitvenih sistemov, zlasti med strokovnjaki, raziskovalci in akademiki;

večja ozaveščenost civilne družbe in vlad o vprašanjih v zvezi s politikami EU za neširjenje orožja in razoroževanje ter njihovo boljše poznavanje in razumevanje teh vprašanj;

zagotavljanje političnih in/ali operativnih strateških možnosti VP, institucijam Unije in državam članicam;

zagotavljanje idej, informacij in analiz, ki lahko prispevajo k oblikovanju ukrepov za neširjenje orožja na ravni Unije.

3.5.3.   Opis projekta

Projekt predvideva pripravo in objavo do dvajsetih strateških dokumentov. Te bo pripravil ali naročil konzorcij in ne bodo nujno predstavljali stališč institucij Unije ali držav članic.

V njih bodo obravnavane teme, za katere je pristojen konzorcij. V vsakem dokumentu bodo začrtane politične in/ali operativne strateške možnosti.

Strateški dokumenti bodo zaradi svojega formata in sloga dostopni ciljnim skupinam in razumljivi.

Vsi bodo objavljeni na spletni strani konzorcija.

3.6.   Projekt 6: Izobraževanje

3.6.1.   Namen projekta

okrepiti zmogljivosti nove generacije akademikov in strokovnjakov na področju politike in načrtovanja neširjenja orožja;

izboljšati podrobno poznavanje politik EU za neširjenje orožja in razoroževanje po vsej Uniji in v tretjih državah;

vzpostaviti mreže mladih strokovnjakov in akademikov na regionalni ravni, kjer si Unija zelo prizadeva za neširjenje orožja;

obnoviti in nadgraditi strokovno znanje o vprašanjih v zvezi z orožjem za množično uničevanje ter osebnim in lahkim orožjem v Uniji in partnerskih državah;

institucijam Unije, državam članicam in mreži Unije za neširjenje orožja zagotoviti nove ideje in analize o neširjenju orožja.

3.6.2.   Rezultati projekta

oblikovanje temeljev za vzpostavitev orodja za spletno izobraževanje, ki bo vsebovalo primer učnega načrta za vprašanja neširjenja orožja in razoroževanja ter naj bi začelo delovati 24 mesecev po začetku veljavnosti pogodbe;

okrepitev zmogljivosti nove generacije akademikov in strokovnjakov na področju politike in načrtovanja neširjenja orožja;

podrobnejše poznavanje politik EU na področju neširjenja orožja in razoroževanja po vsej Uniji in v tretjih državah;

vzpostavitev mrež mladih strokovnjakov in akademikov ter omogočanje sodelovanja v praksi;

okrepitev strokovnega znanja o vprašanjih neširjenja orožja ter razoroževanja v zvezi z orožjem za množično uničevanje ter osebnim in lahkim orožjem v Uniji in tretjih državah;

zagotavljanje novih prispevkov o neširjenju orožja institucijam Unije, državam članicam, partnerskim državam in mreži EU za neširjenje orožja.

3.6.3.   Opis projekta

Projekt predvideva, da bi konzorcij do 48 študentom dodiplomskega študija ali mladim diplomatom zagotovil do trimesečno pripravništvo. Pripravništvo bo zajemalo predavanja, razprave, usmerjeno preučevanje besedil in povezovanje projektov v okviru vsaj dveh ustanov konzorcija. Da se zagotovi ustrezna prožnost, bo učni načrt sestavljen iz krajših modulov. Vsi študenti bodo povabljeni na konference in seminarje, ki jih bo organiziral konzorcij.

Končni cilj projekta bo oblikovati temelj za vzpostavitev orodja za spletno izobraževanje, ki bo vsebovalo primer učnega načrta za vprašanja neširjenja orožja in razoroževanja. Orodje za spletno izobraževanje bo zajemalo vsa vprašanja v zvezi s konvencionalnim in nekonvencionalnim orožjem ter se bo lahko prilagodilo za različne ciljne skupine (mladi diplomati, novinarji, dodiplomski in podiplomski študenti, udeleženci iz Evrope in od zunaj). Z oziroma na občutljivost področja, se bo lahko zahtevala ustrezna zaupnost udeležencev. Orodje za spletno izobraževanje bi morali omogočati tudi vključitev v univerzitetne magistrske programe in običajno zajemati 15 celovitih predavanj. To ustreza enosemestrskemu dodiplomskemu predmetu za kreditne točke, izpolnjuje pa tudi zahteve za druge ciljne skupine.

4.   Trajanje

Celotno predvideno trajanje izvajanja projektov je 36 mesecev.

5.   Upravičenci

5.1.   Neposredni upravičenci

Širjenje orožja za množično uničevanje s strani držav in nedržavnih akterjev je bilo v evropski varnostni strategiji in strategiji EU za neširjenje WMD opredeljeno kot morebiti največja grožnja varnosti Unije. V strategiji EU za SALW je bilo podobno ugotovljeno, da nedovoljena trgovina z osebnim in lahkim orožjem ter pripadajočim strelivom in čezmerno kopičenje takega orožja in streliva resno ogrožata mednarodni mir in varnost. Predlagani projekti ustrezajo namenom SZVP in prispevajo k uresničevanju strateških ciljev iz evropske varnostne strategije.

5.2.   Posredni upravičenci

Posredni upravičenci projekta so:

(a)

neodvisne skupine možganskih trustov in akademiki iz Unije in tretjih držav, ki se posebej posvečajo vprašanjem v zvezi z neširjenjem orožja in konvencionalnim orožjem, vključno z osebnim in lahkim;

(b)

institucije Unije, vključno z izobraževalnimi ustanovami, študenti in vsemi drugimi prejemniki orodja za spletno izobraževanje;

(c)

države članice,

(d)

tretje države.

6.   Udeležene tretje osebe

Projekti bodo v celoti financirani s tem sklepom. Strokovnjaki iz mreže se lahko štejejo za udeležene tretje osebe. Delovali bodo v skladu s svojimi standardnimi pravili.

7.   Postopkovni vidiki, usklajevanje in usmerjevalni odbor

Usmerjevalni odbor tega projekta bodo sestavljali predstavnik VP in subjekt iz točke 8 te priloge, zadolžen za njegovo izvajanje. Usmerjevalni odbor bo redno in vsaj vsakih šest mesecev preučeval izvajanje tega sklepa, pri čemer bo uporabil tudi elektronska sredstva sporazumevanja.

8.   Subjekt, zadolžen za izvajanje projekta

Za tehnično izvajanje tega sklepa bo zadolžen konzorcij, pri tem pa ga bo nadziral VP. Konzorcij bo pri izvajanju svojih dejavnosti po potrebi sodeloval z VP, državami članicami, drugimi državami pogodbenicami in mednarodnimi organizacijami.


Top