EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0119

Sklep Sveta 2014/119/SZVP z dne 5. marca 2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini

OJ L 66, 6.3.2014, p. 26–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/119(1)/oj

6.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 66/26


SKLEP SVETA 2014/119/SZVP

z dne 5. marca 2014

o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 20. februarja 2014 najodločneje obsodil vsakršno uporabo nasilja v Ukrajini. Pozval je k takojšnji ustavitvi nasilja v Ukrajini ter doslednemu spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ukrajinsko vlado je pozval, naj se v celoti vzdrži vsakršnih ukrepov, voditelje opozicije pa, naj se oddaljijo od vseh, ki se zatekajo k skrajnim dejanjem, vključno z nasiljem.

(2)

Svet je 3. marca 2014 sklenil, da se omejevalni ukrepi osredotočijo na zamrznitev in povrnitev sredstev od oseb, ki so bile opredeljene kot odgovorne za odtujitev ukrajinskih državnih sredstev in oseb, odgovornih za kršitve človekovih pravic, z namenom ureditve in podpore pravni državi in spoštovanju človekovih pravic v Ukrajini.

(3)

Za izvajanje nekaterih ukrepov je potrebno nadaljnje ukrepanje Unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v njihovi lasti, z njimi razpolagajo ali so pod nadzorom oseb, ki so bile opredeljene kot odgovorne za odtujitev ukrajinskih državnih sredstev in oseb, odgovornih za kršitve človekovih pravic, in fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki so z njimi povezani, kot so navedeni v Prilogi.

2.   Fizičnima ali pravnim osebam, subjektom ali organom s seznama v Prilogi se ne dajo neposredno ali posredno na razpolago ali v njihovo korist nobena sredstva ali gospodarski viri.

3.   Pristojni organ države članice lahko pod takimi pogoji, kot meni, da so primerni, dovoli sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov oziroma razpolaganje z njimi, potem ko je ugotovil, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri:

(a)

nujni za osnovne potrebe fizičnih oseb s seznama v Prilogi in njihovih vzdrževanih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravljenje, davke, zavarovalne premije in pristojbine za storitve javnih gospodarskih služb;

(b)

namenjeni izključno za plačilo razumnih honorarjev in nadomestil za nastale izdatke, povezane z opravljanjem pravnih storitev;

(c)

namenjeni izključno za plačilo honorarjev ali stroškov storitev za redno hranjenje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov; ali

(d)

potrebni za kritje izrednih stroškov, pod pogojem, da je pristojni organ o razlogih, zaradi katerih meni, da bi bilo treba izdati posebno odobritev, uradno obvestil druge pristojne organe in Komisijo vsaj dva tedna pred odobritvijo.

Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vsakem dovoljenju, izdanem na podlagi tega odstavka.

4.   Kot odstopanje od odstavka 1 lahko pristojni organi države članice dovolijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

sredstva ali gospodarski viri so predmet arbitražne odločbe, izdane pred datumom uvrstitve fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa iz odstavka 1 na seznam v Prilogi, ali sodne ali upravne odločbe, izdane v Uniji, ali sodne odločbe, izvršljive v zadevni državi članici, pred navedenim datumom ali po njem;

(b)

sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabljali izključno za poravnavo terjatev, ki so zavarovane s takšno odločbo ali v takšni odločbi priznane kot veljavne, v mejah, določenih z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami;

(c)

odločba ni v korist fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama v Prilogi; ter

(d)

priznanje odločbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice.

Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vsakem dovoljenju, izdanem na podlagi tega odstavka.

5.   Odstavek 1 fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu s seznama ne preprečuje, da bi plačal zapadlo plačilo po pogodbi, ki je bila sklenjena pred uvrstitvijo take osebe, subjekta ali organa na seznam v Prilogi, pod pogojem, da se je zadevna država članica prepričala, da plačila neposredno ali posredno ne bo prejela oseba, subjekt ali organ iz odstavka 1.

6.   Odstavek 2 se ne uporablja za prilive na zamrznjene račune, kot so:

(a)

obresti ali drugi donosi na teh računih;

(b)

zapadla plačila po pogodbah, dogovorih ali obveznostih, sklenjenih ali nastalih pred datumom, ko so za te račune začeli veljati ukrepi iz odstavkov 1 in 2, ali

(c)

zapadla plačila po sodnih ali upravnih odločbah, izdanih v Uniji ali izvršljivih v zadevni državi članici,

pod pogojem, da za vse takšne obresti, druge dohodke in plačila še naprej veljajo ukrepi iz odstavka 1.

Člen 2

1.   Svet na predlog države članice ali visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko odloči, da določi in spremeni seznam iz Priloge.

2.   Svet o svojem sklepu iz odstavka 1, vključno z razlogi za uvrstitev na seznam, obvesti zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ, bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo obvestila, s čimer da taki osebi, subjektu ali organu možnost, da predloži pripombe.

3.   Kadar so predložene pripombe ali novi tehtni dokazi, Svet pregleda sklep iz odstavka 1 in o tem ustrezno obvesti zadevno osebo, subjekt ali organ.

Člen 3

1.   V Prilogi so navedeni razlogi za uvrstitev na seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov iz člena 1(1).

2.   Priloga vsebuje tudi informacije, potrebne za ugotavljanje istovetnosti zadevnih fizičnih in pravnih oseb, subjektov ali organov, če so te informacije na voljo. Pri fizičnih osebah lahko take informacije vključujejo imena, vključno z vzdevki, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številko potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Pri pravnih osebah, subjektih in organih lahko te informacije vključujejo imena, kraj in datum registracije, matično številko in sedež podjetja.

Člen 4

Da bi bili ukrepi iz člena 1(1) in (2) čim učinkovitejši, Unija spodbuja tretje države k sprejetju omejevalnih ukrepov, podobnih ukrepom iz tega sklepa.

Člen 5

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta sklep se uporablja do 6. marca 2015.

Ta sklep se redno pregleduje. Če Svet meni, da njegovi cilji niso bili doseženi, se po potrebi podaljša ali ustrezno spremeni.

V Bruslju, 5. marca 2014

Za Svet

Predsednik

D. KOURKOULAS


PRILOGA

Seznam oseb, subjektov in organov iz člena 1

 

Ime

Podatki o identiteti

Utemeljitev

Datum uvrstitve na seznam

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

rojen 9. julija 1950, nekdanji predsednik Ukrajine

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče kazenski postopek zaradi preiskave zločinov v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

rojen 20. januarja 1963, nekdanji minister za notranje zadeve

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče kazenski postopek zaradi preiskave zločinov v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

rojen 6. februarja 1954, nekdanji generalni državni tožilec Ukrajine

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče kazenski postopek zaradi preiskave zločinov v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

4.

Oleksandr Hryhorovych Yakymenko

rojen 22. decembra 1964, nekdanji vodja varnostne službe Ukrajine

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče kazenski postopek zaradi preiskave zločinov v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

5.

Andriy Volodymyrovych Portnov

rojen 27. oktobra 1973, nekdanji svetovalec predsednika Ukrajine

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče kazenski postopek zaradi preiskave zločinov v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

6.

Olena Leonidivna Lukash

rojena 12. novembra 1976, nekdanja ministrica za pravosodje

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče kazenski postopek zaradi preiskave zločinov v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

7.

Andrii Petrovych Kliuiev

rojen 12. avgusta 1964, nekdanji vodja kabineta predsednika Ukrajine

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče kazenski postopek zaradi preiskave zločinov v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

8.

Viktor Ivanovych Ratushniak

rojen 16. oktobra 1959, nekdanji minister za notranje zadeve

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče kazenski postopek zaradi preiskave zločinov v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

9.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

rojen 1. julija 1973, sin nekdanjega predsednika, poslovnež

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče preiskava zaradi sodelovanja pri zločinih v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

10.

Viktor Viktorovych Yanukovych

rojen 16. julija 1981, sin nekdanjega predsednika, član parlamenta (Verkhovna Rada) Ukrajine

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče preiskava zaradi sodelovanja pri zločinih v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

11.

Artem Viktorovych Pshonka

rojen 19. marca 1976, sin nekdanjega generalnega državnega tožilca, namestnik vodje poslanske skupine Stranke regij v parlamentu (Verkhovna Rada) Ukrajine

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče preiskava zaradi sodelovanja pri zločinih v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

12.

Serhii Petrovych Kliuiev

rojen 12. avgusta 1969, poslovnež, brat Andriia Kliuieva

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče preiskava zaradi sodelovanja pri zločinih v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

13.

Mykola Yanovych Azarov

rojen 17. decembra 1947, predsednik vlade Ukrajine do januarja 2014

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče preiskava zaradi sodelovanja pri zločinih v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

14.

Oleksii Mykolayovych Azarov

sin nekdanjega predsednika vlade Azarova

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče preiskava zaradi sodelovanja pri zločinih v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

15.

Serhiy Vitaliyovych Kurchenko

rojen 21. septembra 1985, poslovnež

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče preiskava zaradi sodelovanja pri zločinih v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

16.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

rojen 28. novembra 1963, nekdanji minister za šolstvo in znanost

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče preiskava zaradi sodelovanja pri zločinih v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

17.

Raisa Vasylivna Bohatyriova

rojena 6. januarja 1953, nekdanja ministrica za zdravje

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče preiskava zaradi sodelovanja pri zločinih v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

18.

Ihor Oleksandrovych Kalinin

rojen 28. decembra 1959, nekdanji svetovalec predsednika Ukrajine

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče preiskava zaradi sodelovanja pri zločinih v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014


Top