EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0090

2014/90/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 14. februarja 2014 o spremembi Priloge I k Odločbi Komisije 2004/558/ES glede odobritve nadzornega programa za izkoreninjenje infekcioznega bovinega rinotraheitisa v regiji v Italiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 737) Besedilo velja za EGP

UL L 46, 18.2.2014, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; implicitno zavrnjeno 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/90/oj

18.2.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/10


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 14. februarja 2014

o spremembi Priloge I k Odločbi Komisije 2004/558/ES glede odobritve nadzornega programa za izkoreninjenje infekcioznega bovinega rinotraheitisa v regiji v Italiji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 737)

(Besedilo velja za EGP)

(2014/90/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (1), in zlasti člena 9(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 64/432/EGS določa pravila za trgovanje z govedom znotraj Unije. Člen 9 določa, da država članica, ki ima obvezen nacionalni nadzorni program za eno od nalezljivih bolezni iz Priloge E(II) k navedeni direktivi, lahko predloži svoj program Komisiji v odobritev. Navedeni seznam vključuje infekciozni bovini rinotraheitis. Infekciozni bovini rinotraheitis je opis najvidnejših kliničnih znakov okužbe z bovinim herpesvirusom tipa 1 (v nadaljnjem besedilu: BHV1).

(2)

Člen 9 Direktive 64/432/EGS tudi opredeljuje dodatna jamstva, ki se lahko zahtevajo v trgovini znotraj Unije.

(3)

Odločba Komisije 2004/558/ES (2) odobri programe za nadzor in izkoreninjenje BHV1, ki so jih predložile države članice, navedene v Prilogi I k Odločbi, za regije, navedene v navedeni prilogi in za katere veljajo dodatna jamstva v skladu s členom 9 Direktive 64/432/EGS.

(4)

Italija je Komisiji predložila program za nadzor in izkoreninjenje BHV1 v avtonomni deželi Valle d’Aosta. Ta program je v skladu z merili iz člena 9(1) Direktive 64/432/EGS. Ta program določa tudi pravila za premikanje goveda znotraj navedene regije in v navedeno regijo, ki so enakovredna tistim, ki so se prej izvajala v pokrajini Bolzano v Italiji in so uspešna pri izkoreninjenju bolezni v navedeni pokrajini.

(5)

Program, ki ga je Italija predložila za navedeno avtonomno deželo Valle d’Aosta, in dodatna jamstva, predložena v skladu s členom 9 Direktive 64/432/EGS, bi bilo treba odobriti.

(6)

Prilogo I k Odločbi 2004/558/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga I k Odločbi 2004/558/ES se nadomesti z besedilom Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 14. februarja 2014

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64.

(2)  Odločba Komisije 2004/558/ES z dne 15. julija 2004 o izvajanju Direktive Sveta 64/432/EGS v zvezi z dodatnimi jamstvi za trgovino z govedom med državami članicami Skupnosti v povezavi z infekcioznim bovinim rinotraheitisom in v zvezi s potrditvijo programov za izkoreninjenje, predloženih s strani nekaterih držav članic (UL L 249, 23.7.2004, str. 20).


PRILOGA

Priloga I k Odločbi 2004/558/EGS se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA I

Države članice

Regije držav članic, za katere v skladu s členom 9 Direktive 64/432/EGS veljajo dodatna jamstva za infekciozni bovini rinotraheitis

Češka

Vse regije

Nemčija

Vse regije, razen zvezne dežele Bavarske

Italija

Dežela Furlanija - Julijska krajina

Dežela Dolina Aoste

Pokrajina Trento“


Top