EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0051

2014/51/EU: Sklep Sveta z dne 28. januarja 2014 o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije ratificirajo Konvencijo Mednarodne organizacije dela o dostojnem delu za delavce v gospodinjstvu iz leta 2011 (Konvencija št. 189)

OJ L 32, 1.2.2014, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/51(1)/oj

1.2.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 32/32


SKLEP SVETA

z dne 28. januarja 2014

o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije ratificirajo Konvencijo Mednarodne organizacije dela o dostojnem delu za delavce v gospodinjstvu iz leta 2011 (Konvencija št. 189)

(2014/51/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 153 v povezavi s členom 218(6)(a)(v) ter prvim pododstavkom člena 218(8) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski parlament, Svet in Komisija spodbujajo ratifikacijo mednarodnih konvencij o delovnih standardih, ki jih je Mednarodna organizacija dela opredelila kot aktualne, kot prispevek k prizadevanjem Evropske unije k spodbujanju dostojnega dela za vse, v Uniji in zunaj nje, pri čemer sta zlasti pomembna zaščita in izboljšanje delovnih pogojev delavcev.

(2)

Večino pravil v skladu s Konvencijo št. 189 Mednarodne organizacije dela (MOD) o dostojnem delu za delavce v gospodinjstvu iz leta 2011 (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) v veliki meri vsebuje pravni red Unije na področjih socialne politike, boja proti diskriminaciji, pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah ter azila in priseljevanja.

(3)

Določbe Konvencije o zaščiti delavcev migrantov v gospodinjstvu bi lahko vplivale na prosto gibanje delavcev, kar je področje, ki je v izključni pristojnosti Unije.

(4)

Zato so nekateri deli Konvencije v pristojnosti Unije, države članice pa v zvezi s temi deli ne smejo prevzeti obveznosti zunaj institucionalnega okvira Unije.

(5)

Evropska unija sama ne more ratificirati Konvencije, ker so lahko pogodbenice Konvencije samo države.

(6)

V teh okoliščinah morajo države članice in institucije Unije sodelovati pri ratifikaciji Konvencije.

(7)

Svet bi moral zato pooblastiti države članice, ki jih zavezuje zakonodaja Unije o minimalnih zahtevah na področju delovnih pogojev, da v interesu Unije ratificirajo Konvencijo –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Države članice so pooblaščene, da ratificirajo dele Konvencije Mednarodne organizacije dela o dostojnem delu za delavce v gospodinjstvu iz leta 2011 (Konvencija št. 189), ki so po Pogodbah v pristojnosti Unije.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 28. januarja 2014

Za Svet

Predsednik

G. STOURNARAS


Top