Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0039

2014/39/EU: Sklep Komisije z dne 27. januarja 2014 o potrditvi priključitve Grčije okrepljenemu sodelovanju na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti

OJ L 23, 28.1.2014, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/39(1)/oj

28.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 23/41


SKLEP KOMISIJE

z dne 27. januarja 2014

o potrditvi priključitve Grčije okrepljenemu sodelovanju na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti

(2014/39/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti členov 328(1) in 331(1) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/405/EU z dne 12. julija 2010 o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1259/2010 z dne 20. decembra 2010 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju prava, ki se uporablja za razvezo zakonske zveze in prenehanje življenjske skupnosti (2),

ob upoštevanju uradnega obvestila Grčije, da se namerava priključiti okrepljenemu sodelovanju na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 12. julija 2010 sklenil, da Belgiji, Bolgariji, Nemčiji, Španiji, Franciji, Italiji, Latviji, Luksemburgu, Madžarski, Malti, Avstriji, Portugalski, Romuniji in Sloveniji dovoli vzpostaviti okrepljeno sodelovanje na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti.

(2)

Svet je 20. decembra 2010 sprejel Uredbo (EU) št. 1259/2010 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju prava, ki se uporablja za razvezo zakonske zveze in prenehanje življenjske skupnosti.

(3)

Komisija je 21. novembra 2012 sprejela Sklep 2012/714/EU o potrditvi priključitve Litve okrepljenemu sodelovanju na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti (3).

(4)

Grčija je z dopisom z dne 14. oktobra 2013, katerega prejem je Komisija evidentirala 15. oktobra 2013, uradno sporočila svojo namero o priključitvi okrepljenemu sodelovanju na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti.

(5)

Komisija ugotavlja, da Sklep 2010/405/EU in Uredba (EU) št. 1259/2010 ne predpisujeta nobenih posebnih pogojev za priključitev okrepljenemu sodelovanju na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti, in da bi priključitev Grčije povečala koristi tega okrepljenega sodelovanja.

(6)

Priključitev Grčije okrepljenemu sodelovanju na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti, bi bilo zato treba potrditi.

(7)

Komisija bi morala za Grčijo za uporabo Uredbe (EU) št. 1259/2010 sprejeti prehodne ukrepe.

(8)

Uredba (EU) št. 1259/2010 bi morala v Grčiji začeti veljati dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priključitev Grčije okrepljenemu sodelovanju

1.   Potrdi se priključitev Grčije okrepljenemu sodelovanju na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti, odobrenemu s Sklepom 2010/405/EU.

2.   Uredba (EU) št. 1259/2010 se za Grčijo uporablja v skladu s tem sklepom.

Člen 2

Informacije, ki jih zagotovi Grčija

Grčija Komisijo do 29. oktobra 2014 obvesti o morebitnih nacionalnih določbah glede:

(a)

veljavnih formalnih zahtev za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi, in sicer v skladu s členom 7(2) do (4) Uredbe (EU) št. 1259/2010, in

(b)

možnosti izbire prava, ki se uporabi, in sicer v skladu s členom 5(3) Uredbe (EU) št. 1259/2010.

Člen 3

Prehodne določbe za Grčijo

1.   Uredba (EU) št. 1259/2010 se za Grčijo uporablja le za tekoče sodne postopke in vrste dogovorov iz člena 5 Uredbe (EU) št. 1259/2010, sklenjene od 29. julija 2015.

Vendar za Grčijo učinkuje tudi dogovor o izbiri prava, ki se uporabi, če je sklenjen pred 29. julijem 2015 ter je skladen s členoma 6 in 7 Uredbe Sveta (EU) št. 1259/2010.

2.   Uredba (EU) št. 1259/2010 v zvezi z Grčijo ne posega v dogovore o izbiri prava, ki se uporabi, sklenjene v skladu s pravom udeležene države članice, pred katere sodiščem se je začel postopek pred 29. julijem 2015.

Člen 4

Začetek veljavnosti in uporabe Uredbe (EU) št. 1259/2010 v Grčiji

Uredba (EU) št. 1259/2010 začne v Grčiji veljati dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Evropske unije.

Uredba (EU) št. 1259/2010 se za Grčijo uporablja od 29. julija 2015.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 27. januarja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 189, 22.7.2010, str. 12.

(2)  UL L 343, 29.12.2010, str. 10.

(3)  UL L 323, 22.11.2012, str. 18.


Top