EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0035

2014/35/EU: Sklep Sveta z dne 10. maja 2012 o sklenitvi Sporazuma o nekaterih vidikih zračnih prevozov med Unijo in vlado Posebne upravne regije Macao Ljudske republike Kitajske v imenu Evropske unije in o njegovi začasni uporabi

OJ L 21, 24.1.2014, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/35(1)/oj

Related international agreement

24.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 21/1


SKLEP SVETA

z dne 10. maja 2012

o sklenitvi Sporazuma o nekaterih vidikih zračnih prevozov med Unijo in vlado Posebne upravne regije Macao Ljudske republike Kitajske v imenu Evropske unije in o njegovi začasni uporabi

(2014/35/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 100(2) v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom z dne 5. junija 2003 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Unije.

(2)

Komisija je v imenu Unije v pogajanjih dosegla sporazum z vlado Posebne upravne regije Macao Ljudske republike Kitajske o nekaterih vidikih zračnih prevozov (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) v skladu z mehanizmi in smernicami iz Priloge k Sklepu Sveta z dne 5. junija 2003.

(3)

Sporazum bi bilo treba podpisati in začasno uporabljati do zaključka postopkov za njegovo sklenitev –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Sporazuma o nekaterih vidikih zračnih prevozov med Evropsko unijo in vlado Posebne upravne regije Macao Ljudske republike Kitajske se odobri v imenu Unije, s pridržkom sklenitve Sporazuma. Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v imenu Unije.

Člen 3

1.   Sporazum se v skladu s členom 8(2) Sporazuma začasno uporablja od prvega dne meseca po datumu, na katerega se stranke medsebojno uradno obvestijo o dokončanju postopkov, potrebnih v ta namen in do njegove veljavnosti (1).

2.   Predsednik Sveta je pooblaščen, da opravi uradno obvestitev iz člena 8(2) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

V Bruslju, 10. maja 2012

Za Svet

Predsednik

U. ELBÆK


(1)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum, od katerega se Sporazum začasno uporablja.


Top