Help Print this page 

Document 32014B0065

Title and reference
2014/65/EU, Euratom: Dokončno sprejetje spremembe proračuna Evropske unije št. 8 za proračunsko leto 2013
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
OJ L 49, 19.2.2014, p. 13–230 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/budget_suppl_amend/2013/8/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 19/11/2013
  • Date of effect: 01/01/2013; začetek veljavnosti finančno leto 2013
  • Date of end of validity: 31/12/2013; finančno leto 2013
Miscellaneous information
  • Author: Evropski parlament
  • Form: Proračun, Dopolnitev in spremembe proračuna
Procedure
Relationship between documents
Text

19.2.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 49/13


DOKONČNO SPREJETJE

spremembe proračuna Evropske unije št. 8 za proračunsko leto 2013

(2014/65/EU, Euratom)

PREDSEDNIK EVROPSKEGA PARLAMENTA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 314(4)(a) in (9) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti člena 106a Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (1),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (2),

ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, ki je bil dokončno sprejet 12. decembra 2012 (3),

ob upoštevanju predloga spremembe proračuna Evropske unije št. 8 za proračunsko leto 2013, ki ga je Komisija pripravila 25. septembra 2013,

ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 8/2013, ki ga je Svet sprejel 30. oktobra 2013,

ob upoštevanju členov 75b in 75e Poslovnika Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju dejstva, da je Parlament 19. novembra 2013 odobril stališče Sveta –

RAZGLAŠA:

Edini člen

Postopek iz člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije je zaključen in sprememba proračuna Evropske unije št. 8 za proračunsko leto 2013 je dokončno sprejeta.

V Strasbourgu, 19. novembra 2013.

Predsednik

M. SCHULZ


(1)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(2)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(3)  UL L 66, 8.3.2013.


SPREMEMBA PRORAČUNA št. 8 ZA PRORAČUNSKO LETO 2013

VSEBINA

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH

Oddelek III: Komisija

— Odhodki

— Naslov 02: Podjetništvo

— Naslov 04: Zaposlovanje in socialne zadeve

— Naslov 05: Kmetijstvo in razvoj podeželja

— Naslov 07: Okolje in podnebni ukrepi

— Naslov 08: Raziskave

— Naslov 09: Komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologija

— Naslov 10: Neposredne raziskave

— Naslov 11: Pomorske zadeve in ribištvo

— Naslov 12: Notranji trg

— Naslov 13: Regionalna politika

— Naslov 14: Obdavčenje in carinska unija

— Naslov 15: Izobraževanje in kultura

— Naslov 18: Notranje zadeve

— Naslov 19: Zunanji odnosi

— Naslov 20: Trgovina

— Naslov 21: Razvoj in odnosi z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi (AKP) državami

— Naslov 22: Širitev

— Naslov 23: Humanitarna pomoč

— Naslov 26: Upravna služba Komisije

— Naslov 29: Statistika

— Naslov 40: Rezerve

SPLOŠNO STANJE PRIHODKOV

A. Uvod in financiranje splošnega proračuna

B. Splošni izkaz prihodkov po proračunskih postavkah

— Prihodki

— Naslov 1: Lastna sredstva


 

ODDELEK III

KOMISIJA

ODHODKI

Naslov

Postavka

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

01

GOSPODARSKE IN FINANČNE ZADEVE

555 684 796

428 350 972

 

 

555 684 796

428 350 972

02

PODJETNIŠTVO

1 157 245 386

1 304 818 477

 

71 296 862

1 157 245 386

1 376 115 339

03

KONKURENCA

92 219 149

92 219 149

 

 

92 219 149

92 219 149

04

ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

12 214 158 933

12 593 728 861

 

1 149 922 345

12 214 158 933

13 743 651 206

05

KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

58 851 894 643

56 734 357 629

 

161 000 000

58 851 894 643

56 895 357 629

06

MOBILNOST IN PROMET

1 740 800 530

983 961 494

 

 

1 740 800 530

983 961 494

07

OKOLJE IN PODNEBNI UKREPI

498 383 275

397 680 274

 

6 496 799

498 383 275

404 177 073

08

RAZISKAVE

6 901 336 033

5 088 171 210

 

143 771 762

6 901 336 033

5 231 942 972

09

KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA, VSEBINE IN TEHNOLOGIJA

1 810 829 637

1 466 740 211

 

40 965 000

1 810 829 637

1 507 705 211

 

40 01 40, 40 02 41

391 985

391 985

 

 

391 985

391 985

 

 

1 811 221 622

1 467 132 196

 

 

1 811 221 622

1 508 097 196

10

NEPOSREDNE RAZISKAVE

424 319 156

416 522 703

 

2 797 440

424 319 156

419 320 143

11

POMORSKE ZADEVE IN RIBIŠTVO

919 262 394

708 756 335

 

54 514 603

919 262 394

763 270 938

 

40 01 40, 40 02 41

115 220 000

113 885 651

 

–43 695 651

115 220 000

70 190 000

 

 

1 034 482 394

822 641 986

 

10 818 952

1 034 482 394

833 460 938

12

NOTRANJI TRG

103 313 472

101 433 656

 

504 538

103 313 472

101 938 194

 

40 02 41

3 000 000

3 000 000

 

 

3 000 000

3 000 000

 

 

106 313 472

104 433 656

 

 

106 313 472

104 938 194

13

REGIONALNA POLITIKA

43 792 849 672

41 405 215 843

 

2 012 460 268

43 792 849 672

43 417 676 111

14

OBDAVČENJE IN CARINSKA UNIJA

144 620 394

121 807 617

 

5 420 038

144 620 394

127 227 655

15

IZOBRAŽEVANJE IN KULTURA

2 829 575 587

2 497 061 739

 

67 493 938

2 829 575 587

2 564 555 677

16

KOMUNICIRANJE

265 992 159

252 703 941

 

 

265 992 159

252 703 941

17

ZDRAVJE IN VARSTVO POTROŠNIKOV

634 370 124

598 986 674

 

 

634 370 124

598 986 674

18

NOTRANJE ZADEVE

1 227 109 539

857 143 815

 

49 252 413

1 227 109 539

906 396 228

 

40 01 40, 40 02 41

111 280 000

66 442 946

 

 

111 280 000

66 442 946

 

 

1 338 389 539

923 586 761

 

 

1 338 389 539

972 839 174

19

ZUNANJI ODNOSI

5 001 226 243

3 231 193 639

 

61 543 662

5 001 226 243

3 292 737 301

20

TRGOVINA

107 473 453

103 477 972

 

699 360

107 473 453

104 177 332

21

RAZVOJ IN ODNOSI Z AFRIŠKIMI, KARIBSKIMI IN PACIFIŠKIMI (AKP) DRŽAVAMI

1 571 699 626

1 227 715 563

 

7 692 957

1 571 699 626

1 235 408 520

22

ŠIRITEV

1 091 261 928

905 504 113

 

7 692 958

1 091 261 928

913 197 071

23

HUMANITARNA POMOČ

917 322 828

858 578 994

 

120 910 054

917 322 828

979 489 048

24

BOJ PROTI GOLJUFIJAM

75 427 800

69 443 664

 

 

75 427 800

69 443 664

 

40 01 40

3 929 200

3 929 200

 

 

3 929 200

3 929 200

 

 

79 357 000

73 372 864

 

 

79 357 000

73 372 864

25

USKLAJEVANJE POLITIKE KOMISIJE IN PRAVNO SVETOVANJE

193 336 661

194 086 661

 

 

193 336 661

194 086 661

26

UPRAVNA SLUŽBA KOMISIJE

1 030 021 548

1 019 808 608

 

3 496 799

1 030 021 548

1 023 305 407

27

PRORAČUN

142 450 570

142 450 570

 

 

142 450 570

142 450 570

28

REVIZIJA

11 879 141

11 879 141

 

 

11 879 141

11 879 141

29

STATISTIKA

82 071 571

113 760 614

 

1 000 000

82 071 571

114 760 614

 

40 01 40, 40 02 41

51 900 000

7 743 254

 

 

51 900 000

7 743 254

 

 

133 971 571

121 503 868

 

 

133 971 571

122 503 868

30

POKOJNINE IN Z NJIMI POVEZANI ODHODKI

1 399 471 000

1 399 471 000

 

 

1 399 471 000

1 399 471 000

31

JEZIKOVNE SLUŽBE

396 815 433

396 815 433

 

 

396 815 433

396 815 433

32

ENERGETIKA

738 302 781

814 608 051

 

 

738 302 781

814 608 051

33

PRAVOSODJE

218 238 524

184 498 972

 

 

218 238 524

184 498 972

40

REZERVE

1 049 836 185

275 393 036

 

–43 695 651

1 049 836 185

231 697 385

 

Skupaj

148 190 800 171

136 998 346 631

 

3 925 236 145

148 190 800 171

140 923 582 776

 

Of which Reserves: 40 01 40, 40 02 41

285 721 185

195 393 036

 

–43 695 651

285 721 185

151 697 385

NASLOV 02

PODJETNIŠTVO

Naslov

Poglavje

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

02 01

UPRAVNI ODHODKI NA PODROČJU „PODJETNIŠTVO“

 

120 830 851

120 830 851

 

 

120 830 851

120 830 851

02 02

KONKURENČNOST, INDUSTRIJSKA POLITIKA, INOVACIJE IN PODJETNIŠTVO

 

223 790 000

207 453 070

 

18 652 433

223 790 000

226 105 503

02 03

NOTRANJI TRG BLAGA IN SEKTORSKE POLITIKE

 

46 500 000

31 389 364

 

891 684

46 500 000

32 281 048

02 04

SODELOVANJE – VESOLJE IN VARNOST

1

754 424 535

564 607 908

 

44 759 147

754 424 535

609 367 055

02 05

EVROPSKA SATELITSKA NAVIGACIJSKA PROGRAMA (EGNOS IN GALILEO)

1

11 700 000

380 537 284

 

6 993 598

11 700 000

387 530 882

 

Naslov 02 – Skupaj

 

1 157 245 386

1 304 818 477

 

71 296 862

1 157 245 386

1 376 115 339

POGLAVJE 02 02 — KONKURENČNOST, INDUSTRIJSKA POLITIKA, INOVACIJE IN PODJETNIŠTVO

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

02 02

KONKURENČNOST, INDUSTRIJSKA POLITIKA, INOVACIJE IN PODJETNIŠTVO

02 02 01

Okvirni program za konkurenčnost in inovacije – Program za podjetništvo in inovacije

1.1

161 500 000

154 019 206

 

14 980 794

161 500 000

169 000 000

02 02 02

Dopolnitev dela v zvezi s konkurenčnostjo, inovacijami in podjetništvom

02 02 02 01

Podpora Centru za industrijsko sodelovanje EU-Japonska in članstvu v mednarodnih študijskih skupinah

1.1

2 290 000

1 877 996

 

 

2 290 000

1 877 996

02 02 02 02

Dokončanje in dopolnitev dela v zvezi s programom za podjetja in podjetništvo, zlasti za mala in srednje velika podjetja

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Člen 02 02 02 – Vmesni seštevek

 

2 290 000

1 877 996

 

 

2 290 000

1 877 996

02 02 03

Izboljševanje poslovnega okolja za mala in srednje velika podjetja

02 02 03 01

Pilotni projekt – Konsolidacija notranjega trga – Pilotni projekt za sodelovanje in povezovanje malih in srednje velikih podjetij v „grozde“

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 03 02

Pripravljalni ukrep – Podpora malim in srednje velikim podjetjem v novem finančnem okolju

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 03 04

Pilotni projekt – Erasmus za mlade podjetnike

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 03 05

Pripravljalni ukrepi – Erasmus za mlade podjetnike

1.1

p.m.

1 500 000

 

 

p.m.

1 500 000

02 02 03 06

Pripravljalni ukrep – Usklajeni postopki in standardi e-poslovanja med evropskimi malimi in srednje velikimi podjetji v medsebojno povezanih industrijskih sektorjih

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Člen 02 02 03 – Vmesni seštevek

 

p.m.

1 500 000

 

 

p.m.

1 500 000

02 02 04

Zakon o malem gospodarstvu

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 07

Pilotni projekt – Ukrepi, povezani s tekstilnim in obutvenim sektorjem

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 08

Ukrep za turizem

02 02 08 01

Pripravljalni ukrep – Evropske destinacije odličnosti

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 08 02

Pripravljalni ukrep – Trajnostni turizem

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 08 03

Pripravljalni ukrep – Socialni turizem v Evropi

1.1

p.m.

700 000

 

 

p.m.

700 000

02 02 08 04

Pripravljalni ukrep – Spodbujanje evropskih in transnacionalnih turističnih proizvodov s posebnim poudarkom na kulturnih in industrijskih proizvodih

1.1

2 000 000

1 520 000

 

 

2 000 000

1 520 000

02 02 08 05

Pripravljalni ukrep – Turizem in dostopnost za vse

1.1

1 000 000

1 000 000

 

 

1 000 000

1 000 000

 

Člen 02 02 08 – Vmesni seštevek

 

3 000 000

3 220 000

 

 

3 000 000

3 220 000

02 02 09

Pripravljalni ukrep – Prevzem vloge Evropske unije v globaliziranem svetu

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 10

Pripravljalni ukrep – Euromed inovativni podjetniki za spremembe

1.1

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

02 02 11

Pripravljalni ukrep – Operativne storitve GMES

1.1

p.m.

1 350 000

 

 

p.m.

1 350 000

02 02 12

Pilotni projekt – Olajšanje dostopa do zavarovanj samozaposlenim gradbenikom in malim gradbenim podjetjem, da bi se tako spodbudila inovacija in promocija ekoloških tehnologij v Evropski uniji

1.1

p.m.

286 000

 

 

p.m.

286 000

02 02 13

Pripravljalni ukrep – Možnosti za internacionalizacijo malih in srednje velikih podjetij

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 15

Evropski program za spremljanje Zemlje (GMES)

1.1

55 000 000

43 399 868

 

3 671 639

55 000 000

47 071 507

02 02 16

Pilotni projekt – Evropska mreža znanj o redkih zemljah

1.1

p.m.

300 000

 

 

p.m.

300 000

02 02 17

Pilotni projekt – Oblikovanje evropskih „ustvarjalnih območij“

3.2

p.m.

500 000

 

 

p.m.

500 000

 

Poglavje 02 02 – Skupaj

 

223 790 000

207 453 070

 

18 652 433

223 790 000

226 105 503

02 02 01
Okvirni program za konkurenčnost in inovacije – Program za podjetništvo in inovacije

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

161 500 000

154 019 206

 

14 980 794

161 500 000

169 000 000

Opombe

Te odobritve so namenjene spodbujanju konkurenčnosti podjetij, zlasti malih in srednje velikih podjetij, spodbujanju inovacij, vključno z ekološkimi inovacijami, ter podpori gospodarskih in upravnih reform, povezanih s podjetništvom in inovativnostjo.

Izvedejo se zlasti naslednji ukrepi:

omrežja, ki združujejo različne zainteresirane strani,

replikacija trga, projekti in drugi ukrepi za podporo pri prevzemanju inovacij,

analize politik, razvoj in koordinacija s sodelujočimi državami,

izmenjava informacij, razširjanje in ozaveščanje,

podpora skupnim ukrepom držav članic ali regij,

in drugi ukrepi iz okvirnega programa za konkurenčnost in inovacije.

Unija bo podpirala dejavnosti, kot so mreža Enterprise Europe Network in spodbujanje inovativnosti in podjetništva. Podpirala bo tudi ekološko inovativne projekte za prvo uporabo ali tržno reprodukcijo inovativnih ali ekološko inovativnih tehnik, postopkov, izdelkov ali praks, ki so pomembni za Unijo in so se že izkazali za tehnično učinkovite, vendar zaradi preostalega tveganja še niso prodrli na trg. Ti bodo zasnovani tako, da se bo spodbujala njihova širša uporaba v sodelujočih državah in olajšalo njihovo tržno uvajanje.

Ker pripravljalni ukrep „Erasmus za mlade podjetnike“ poteče leta 2011 in bo šele od leta 2014 naprej vključen v novi večletni finančni okvir, je za njegovo nadaljevanje potrebno financiranje za leti 2012 in 2013. Cilj programa je spodbujanje evropskega podjetništva, izmenjava znanja in primerov najboljše prakse ter oblikovanje dragocenih mrež in partnerstev. Del teh sredstev je treba uporabiti, da se zagotovi nemoteno delovanje in nadaljevanje programa „Erasmus za mlade podjetnike“ s pomočjo programa za podjetništvo in inovativnost v okviru programa za konkurenčnost in inovacije, dokler se ne vzpostavi novi finančni okvir.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v to postavko. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov, ki so namenski prejemki v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza odhodkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Predlagani ukrep je namenjen razvoju in preskušanju storitev inovacijske podpore za novoustanovljena evropska podjetja, temelječa na znanju, ki sodelujejo z razširjenimi mrežami evropskih izseljencev na področju znanosti in podjetništva v Silikonski dolini. Mlada podjetja bodo tako hitreje pridobila dostop do trga in dosegla rast v tujini, v Evropi pa ustvarila delovna mesta z veliko dodano vrednostjo. To zahteva usklajeno ukrepanje ponudnikov podpore za evropske inovacije. V projektu bodo zato izčrpno preučene možnosti za skupni center evropskih inovacij v inovacijskem središču. Center bo uradna predstavništva (gospodarske zbornice, konzulate in predstavnike industrije) in ponudnike inovacijske podpore za novoustanovljena evropska podjetja povezoval z evropskimi podjetniki in znanstveniki, ki so se odločili delati in živeti v Silikonski dolini, kar bo omogočilo bolje usklajeno podporo za podjetja, ki obetajo visoko rast.

Ciljne skupine:

Osrednji cilj ukrepa je razvoj in uvajanje novih storitev, ki bodo mladim, na znanju temelječim podjetjem omogočile hitro rast in dostop do kapitala s povezovanjem mrež evropskih izseljenskih podjetnikov in raziskovalcev v Silikonski dolini s storitvami regionalnih in državnih agencij za inovacijsko podporo v Evropi.

Iz vsake države članice bo po eno mlado, na znanju temelječe podjetje povabljeno k preizkušanju storitve, k vzpostavitvi lastne mreže v ekosistemu Silikonske doline ter k poročanju o izkušnjah in posredovanju nasvetov glede prihodnje oblike takšnih storitev.

Agencije za inovacije v državah članicah bodo povabljene, naj izberejo novoustanovljena podjetja in naj v podporo teh podjetij prispevajo svoje strokovno znanje. Agencije z uradi v Silikonski dolini bodo povabljene, naj prispevajo k načrtovanju in opravljanju storitev, predvsem pa zagotovijo pisarniške prostore za mlada evropska podjetja.

Mreže izseljenih podjetnikov in raziskovalcev (1) bodo povabljene, naj prispevajo k usposabljanju in vzpostavljanju mrež evropskih mladih podjetij ter sodelujejo pri načrtovanju inovacijske podpore za ta podjetja.

Predlagane dejavnosti:

1.

Dve delavnici ali konferenci (ena v ZDA in ena v Evropi), na katerih se bodo sešli evropski ponudniki inovacijske podpore ter izseljeni znanstveniki ali podjetniki, da bi nadalje razvijali skupno podporo za mlada podjetja, ki obetajo rast.

2.

Spremljevalna študija, ki bo ocenila pričakovanja in izkušnje na znanju temelječih mladih podjetij, pa tudi sodelujočih izseljenskih mrež.

3.

Načrtovanje in izvedba posebne podpore za 27 na znanju temelječih mladih podjetij s potencialom rasti iz vseh držav članic. Te storitve bodo obsegale organizacijo sektorjem prilagojenih mrež in usposabljanja v Silikonski dolini.

4.

Zaključna konferenca z interesnimi skupinami iz Evropskega parlamenta, služb Komisije, mladih podjetij, ki so sodelovala v pilotnem ukrepu, predstavniki izseljenskih mrež in agencijami za podporo inovacijam.

5.

Posebni ukrepi obveščanja v zvezi s projektom.

Primerna platforma za predlagani ukrep je pobuda Proinno Europe/Europe Innova, ki jo je uvedel Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo, da bi olajšal razvoj politik in skupno izvajanje storitev regionalnih in državnih agencij za inovacije.

Vsi prihodki iz prispevkov držav kandidatk in, če je primerno, potencialnih držav kandidatk Zahodnega Balkana za udeležbo v programih Unije v postavki 6 0 3 1 izkaza prihodkov lahko omogočijo dodatne odobritve v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe.

Vsi prihodki iz prispevkov tretjih oseb, vneseni v postavko 6 0 3 3 izkaza prihodkov, lahko omogočijo dodatne odobritve, vnesene v to postavko, v skladu s finančno uredbo.

Poleg tega se del teh sredstev nameni financiranju ukrepa Mobilnost mladih inovatorjev. Na splošno velja, da je poklicna mobilnost bistvena za razvoj prilagodljive delovne sile, občutka evropske pripadnosti in krepitev evropske konkurenčnosti. Inovativne zamisli se ne bi smele zaustaviti na nacionalnih mejah, temveč bi se njihovo število moralo povečevati z medsebojnim oplemenitenjem, preskušanjem in potrjevanjem znotraj širšega evropskega povezovanja talentov, ustanov, infrastruktur in možnosti financiranja. Tako kot evropskim študentom koristi izkušnja mobilnosti v okviru programa Erasmus, mladim raziskovalcem dejavnosti Marie Curie in mladim podjetnikom program Erasmus za podjetnike, tudi mladi inovatorji zaslužijo priložnost za čezmejno mobilnost, ki bo koristila inovacijam v Evropi. Sedanji programi mobilnosti ne ustrezajo področju uporabe programa Mobilnost mladih inovatorjev, ki se osredotoča na inovacijski proces razvijanja novih idej v začetnih fazah v testne izvedbe. Ta projekt se na primer razlikuje od programa Erasmus za mlade podjetnike, ki je predvsem program izmenjave za podjetnike in se osredotoča na fazo po inovacijah ter novim podjetnikom omogoča učenje ali izboljšanje njihovih poslovnih veščin. S kombinacijo prednosti mobilnosti, potrebe po zmanjšanju inovacijske vrzeli in potrebe po spremembi v načinu razmišljanja z namenom spodbujanja inovacij, pomeni predlog za mobilnosti mladih inovatorjev konkreten ukrep za izvajanje strategije Evropa 2020 za rast in delovna mesta ter zlasti vodilnih pobud „Unija inovacij“ in „Mladi in mobilnost“.

Cilj tega ukrepa je podpreti vsaj 100 mladih inovatorjev. Projekt naj bi se izvajal kot brezmejni uradni program za mobilnost in inovacije, ki bi mladim (starim od 25–36 let) ter potencialnim inovatorjem (starim od 18–24 let) omogočal, da svoje ideje v začetni fazi razvijajo kot mladi inovatorji pod skrbništvom gostiteljske organizacije, ki je lahko veliko ali malo podjetje, novo nastalo podjetje, laboratorij, univerza, inštitut, vladna agencija ali nevladna organizacija.

Pravna podlaga

Sklep št. 1639/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 o ustanovitvi Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost (2007–2013) (UL L 310, 9.11.2006, str. 15).

02 02 15
Evropski program za spremljanje Zemlje (GMES)

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

55 000 000

43 399 868

 

3 671 639

55 000 000

47 071 507

Opombe

Cilj teh odobritev je:

omogočiti začetne operativne dejavnosti storitev GMES po meri potreb uporabnikov,

prispevati k zagotavljanju razpoložljivosti infrastrukture za opazovanje, potrebne za izvajanje storitev GMES,

spodbuditi zasebni sektor k večji uporabi informacijskih virov in večji inovativnosti ponudnikov storitev z dodano vrednostjo.

Razvoj storitev za spremljanje zemlje ključno vpliva zlasti na povečevanje gospodarske konkurenčnosti in inovativnosti v tem sektorju in na prodajnih trgih. Za trajnostno zagotavljanje storitev na področju spremljanja zemlje v Evropi je še vedno nujno dosledno javno posredovanje. Takšno posredovanje je potrebno, ker pri zadovoljevanju različnih potreb javnosti nastajajo tržne nepopolnosti in ker je prodajni sektor nezrel trg, močno odvisen od javnega financiranja, poleg tega pa je bil njegov razvoj do zdaj velikokrat upočasnjen zaradi negotovosti glede uresničljivosti in dolgoročne razpoložljivosti osnovnih storitev in podatkov, ki jih pridobivajo. Doseganje navedenih ciljev bo prispevalo k rasti in novim delovnim mestom v inovativnem prodajnem sektorju, ki je večinoma sestavljen iz malih in srednjih podjetij. Te storitve bodo olajšale dostop do ključnih podatkov, potrebnih pri oblikovanju politik na ravni Unije, nacionalni, regionalni in lokalni ravni na področjih kmetijstva, spremljanja gozdov, upravljanja voda, transporta, urbanističnega načrtovanja, podnebnih sprememb in mnogih drugih področjih. Te odobritve krijejo tudi izvajanje sporazumov o prenosu pooblastil, vključno s stroški poslovanja subjektov, na katere Komisija prenese naloge za program GMES, v skladu s členom 4 Uredbe (EU) št. 911/2010 in členom 54 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1).

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v to postavko. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov in so namenski prejemki v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza odhodkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Vsi prihodki iz prispevkov držav kandidatk in, če je to primerno, potencialnih držav kandidatk Zahodnega Balkana za udeležbo v programih Unije v postavki 6 0 3 1 izkaza prihodkov lahko omogočijo dodatne odobritve v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe.

Vsi prihodki iz prispevkov tretjih oseb, vneseni v postavko 6 0 3 3 izkaza prihodkov, lahko omogočijo dodatne odobritve, vnesene v to postavko, v skladu s finančno uredbo.

Pravna podlaga

Uredba (EU) št. 911/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o evropskem programu za spremljanje zemlje (GMES) in njegovih začetnih operativnih dejavnostih (2011–2013) (UL L 276, 20.10.2010, str. 1).

Spremljajoči akti

Sklep Komisije 2010/67/EU z dne 5. februarja 2010 o ustanovitvi odbora partnerjev GMES (UL L 35, 6.2.2010, str. 23).

POGLAVJE 02 03 — NOTRANJI TRG BLAGA IN SEKTORSKE POLITIKE

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

02 03

NOTRANJI TRG BLAGA IN SEKTORSKE POLITIKE

02 03 01

Delovanje in razvoj notranjega trga, zlasti na področjih obveščanja, potrjevanja in sektorskega usklajevanja

1.1

19 300 000

14 260 576

 

227 292

19 300 000

14 487 868

02 03 03

Evropska agencija za kemikalije – Zakonodaja na področju kemikalij

02 03 03 01

Evropska agencija za kemikalije – Zakonodaja na področju kemikalij – Prispevek k naslovoma 1 in 2

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 03 03 02

Evropska agencija za kemikalije – Zakonodaja na področju kemikalij – Prispevek k naslovu 3

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Člen 02 03 03 – Vmesni seštevek

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 03 04

Standardizacija in uskladitev zakonodaje

02 03 04 01

Podpora dejavnostim standardizacije, ki jih opravljajo CEN, CENELEC in ETSI

1.1

23 500 000

16 061 895

 

664 392

23 500 000

16 726 287

02 03 04 02

Podpora organizacijam, ki zastopajo MSP in družbene zainteresirane strani v dejavnostih standardizacije

1.1

3 700 000

691 893

 

 

3 700 000

691 893

 

Člen 02 03 04 – Vmesni seštevek

 

27 200 000

16 753 788

 

664 392

27 200 000

17 418 180

02 03 05

Pripravljalni ukrep – RECAP: lokalno recikliranje notranje odpadne plastike, nastale v največjih regijah Unije za predelavo polimera

2

p.m.

375 000

 

 

p.m.

375 000

 

Poglavje 02 03 – Skupaj

 

46 500 000

31 389 364

 

891 684

46 500 000

32 281 048

02 03 01
Delovanje in razvoj notranjega trga, zlasti na področjih obveščanja, potrjevanja in sektorskega usklajevanja

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

19 300 000

14 260 576

 

227 292

19 300 000

14 487 868

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za naslednje ukrepe za izboljšanje delovanja notranjega trga:

približevanje standardov in uvajanje informacijskega sistema za tehnične standarde in predpise,

financiranje upravnega in tehničnega usklajevanja in sodelovanja med priglašenimi organi,

pregled pravil, ki jih uradno sporočijo države članice in države Efte ter prevod osnutkov tehničnih predpisov,

uporabo zakonodaje Unije o medicinskih pripomočkih, kozmetičnih izdelkih, živilih, tekstilnih izdelkih, zdravilih, kemikalijah, razvrščanju in označevanju snovi in pripravkov, avtomobilih in varnosti ter kakovosti okolja,

večje sektorsko približevanje na področjih uporabe direktiv o „novih pristopih“, zlasti širitev „novega pristopa“ na druge sektorje,

izvedbeni ukrepi za Uredbo (ES) št. 765/2008, tako za infrastrukturo kot za tržni nadzor,

izvedbeni ukrepi za Uredbo (ES) št. 764/2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih predpisov za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici,

izvedbeni ukrepi za Direktivo 2009/43/ES o poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Unije,

organizacijo partnerstev z državami članicami, podporo upravnemu sodelovanju med organi, odgovornimi za izvajanje zakonodaje o notranjem trgu, in nadzorovanju trga,

pomoč za podporo projektov v interesu Unije, ki jih izvajajo zunanji organi,

informacijske in propagandne dejavnosti, večja ozaveščenost o zakonodaji Unije,

izvajanje strateškega programa o notranjem trgu in spremljanju trga,

dotacije za podporo Evropski organizaciji za tehnično soglasje (EOTA),

pomoč Svetu Evrope v okviru Konvencije o izdelavi evropske farmakopeje,

udeležbo pri pogajanjih o sporazumih o vzajemnem priznavanju in v okviru evropskih sporazumov podporo pridruženim državam pri sprejemanju pravnega reda Unije.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v to postavko. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov, ki so namenski prejemki v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza odhodkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Pravna podlaga

Naloga na podlagi institucionalnih pooblastil Komisije v skladu s členom 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

Direktiva Sveta 76/768/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki (UL L 262, 27.9.1976, str. 169).

Direktiva Sveta 85/374/EGS z dne 25. julija 1985 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z odgovornostjo za proizvode z napako (UL L 210, 7.8.1985, str. 29).

Direktiva Sveta 90/385/EGS z dne 20. junija 1990 o približevanju zakonodaje držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev (UL L 189, 20.7.1990, str. 17).

Direktiva Sveta 91/477/EGS z dne 18. junija 1991 o nadzoru nabave in posedovanja orožja (UL L 256, 13.9.1991, str. 51).

Sklep Sveta (8300/92) z dne 21. septembra 1992, ki Komisijo pooblašča, da s pogajanji doseže sporazume med Skupnostjo in nekaterimi državami nečlanicami o vzajemnem priznavanju.

Direktiva Sveta 93/5/EGS z dne 25. februarja 1993 o pomoči Komisiji in sodelovanju držav članic pri znanstvenem proučevanju vprašanj v zvezi z živili (UL L 52, 4.3.1993, str. 18).

Direktiva Sveta 93/7/EGS z dne 15. marca 1993 o vračanju predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni z ozemlja države članice (UL L 74, 27.3.1993, str. 74).

Uredba Sveta (EGS) št. 793/93 z dne 23. marca 1993 o ocenjevanju in nadzorovanju tveganja, ki ga povzročajo obstoječe snovi (UL L 84, 5.4.1993, str. 1).

Direktiva Sveta 93/15/EGS z dne 5. aprila 1993 o usklajevanju določb v zvezi z dajanjem eksplozivov za civilno uporabo v promet in njihovim nadzorom (UL L 121, 15.5.1993, str. 20).

Direktiva Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih (UL L 169, 12.7.1993, str. 1).

Sklep Sveta 93/465/EGS z dne 22. julija 1993 o modulih za različne faze postopkov za ocenjevanje skladnosti ter pravilih za pritrjevanje in uporabo oznake skladnosti CE, ki so namenjeni uporabi v direktivah o tehničnem usklajevanju (UL L 220, 22.7.1993, str. 23).

Sklep Sveta 94/358/ES z dne 16. junija 1994 o sprejetju Konvencije o izdelavi Evropske farmakopeje v imenu Evropske skupnosti (UL L 158, 25.6.1994, str. 17).

Direktiva 96/100/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. februarja 1997 o spremembi Priloge k Direktivi 93/7/EGS o vračanju predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni z ozemlja države članice (UL L 60, 1.3.1997, str. 59).

Sklep Sveta (8453/97), ki potrjuje interpretacijo Sklepa Sveta z dne 21. septembra 1992 s strani Odbora iz člena 113 in daje Komisiji navodila za pogajanja v zvezi z evropskim sporazumom o ugotavljanju skladnosti.

Direktiva 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe (UL L 204, 21.7.1998, str. 37).

Direktiva 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. julija 1998 o spremembi Direktive 98/34/ES o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L 217, 5.8.1998, str. 18).

Direktiva 98/79/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 1998 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (UL L 331, 7.12.1998, str. 1).

Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju novega pristopa na določenih področjih, kot so strojništvo, elektromagnetna kompatibilnost, radijska in telekomunikacijska oprema, električna oprema nizkih napetosti, oprema za osebno zaščito, dvigala, eksplozivna telesa, medicinski pripomočki, igrače, tlačna oprema, plinske naprave, gradbeništvo, interoperabilnost železniških omrežij, plovila za rekreacijo, pnevmatike, emisije motornih vozil, eksplozivi, pirotehnični izdelki itd.

Direktive Sveta, sprejete za odstranitev tehničnih ovir trgovini na področjih, ki niso zajeta z „novimi pristopi“.

Uredba Sveta (ES) št. 2679/98 z dne 7. decembra 1998 o delovanju notranjega trga glede prostega pretoka blaga med državami članicami (UL L 337, 12.12.1998, str. 8).

Direktiva 1999/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. februarja 1999 o kavnih in cikorijinih ekstraktih (UL L 66, 13.3.1999, str. 26).

Direktiva Sveta 1999/36/ES z dne 29. aprila 1999 o premični tlačni opremi (UL L 138, 1.6.1999, str. 20).

Direktiva 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov (UL L 200, 30.7.1999, str. 1).

Direktiva 2000/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o žičniških napravah za prevoz oseb (UL L 106, 3.5.2000, str. 21).

Direktiva 2000/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. maja 2000 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z emisijo hrupa v okolje, ki ga povzroča oprema, ki se uporablja na prostem (UL L 162, 3.7.2000, str. 1).

Direktiva 2000/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (UL L 200, 8.8.2000, str. 35).

Uredba Sveta (ES) št. 2580/2000 z dne 20. novembra 2000 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (UL L 298, 25.11.2000, str. 5).

Direktiva 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (UL L 311, 28.11.2001, str. 1).

Direktiva 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (UL L 311, 28.11.2001, str. 67).

Direktiva 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (UL L 37, 13.2.2003, str. 19).

Direktiva 2002/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (UL L 37, 13.2.2003, str. 24).

Uredba Sveta (ES) št. 1435/2003 z dne 22. julija 2003 o statutu evropske zadruge (SCE) (UL L 207, 18.8.2003, str. 1).

Uredba (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o gnojilih (UL L 304, 21.11.2003, str. 1).

Direktiva 2003/102/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o zaščiti pešcev in drugih izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu pred in ob trčenju z motornim vozilom ter o spremembi Direktive Sveta 70/156/EGS (UL L 321, 6.12.2003, str. 15).

Uredba (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (UL L 47, 18.2.2004, str. 1).

Direktiva 2004/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o inšpekcijskih pregledih in preverjanju dobre laboratorijske prakse (DLP) (kodificirana različica) (UL L 50, 20.2.2004, str. 28).

Direktiva 2004/10/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi načel dobre laboratorijske prakse ter preverjanju njihove uporabe pri preskusih kemičnih snovi (kodificirana različica) (UL L 50, 20.2.2004, str. 44).

Uredba (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila (UL L 136, 30.4.2004, str. 1).

Uredba (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o detergentih (UL L 104, 8.4.2004, str. 1).

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 769/76/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

Direktiva 2007/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007 o dajanju pirotehničnih izdelkov v promet (UL L 154, 14.6.2007, str. 1).

Uredba (ES) št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici (UL L 218, 13.8.2008, str. 21).

Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov (UL L 218, 13.8.2008, p. 30).

Sklep št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov in razveljavitvi Sklepa Sveta 93/465/EGS (UL L 218, 13.8.2008, str. 82).

Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

Direktiva 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti (UL L 146, 10.6.2009, str. 1).

Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (UL L 285, 31.10.2009, str. 10).

Uredba (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L 88, 4.4.2011, str. 5).

Uredba (EU) št. 1007/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2011 o imenih tekstilnih vlaken in s tem povezanim etiketiranjem in označevanjem surovinske sestave tekstilnih izdelkov in razveljavitvi Direktive Sveta 73/44/EGS in direktiv 96/73/ES in 2008/121/ES Evropskega parlamenta in Sveta. (UL L 272, 18.10.2011, str. 1.)

02 03 04
Standardizacija in uskladitev zakonodaje

02 03 04 01
Podpora dejavnostim standardizacije, ki jih opravljajo CEN, CENELEC in ETSI

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

23 500 000

16 061 895

 

664 392

23 500 000

16 726 287

Opombe

Prejšnji člen 02 03 04

V skladu s splošnim ciljem ohranitve pravilnega delovanja notranjega trga in konkurenčnosti evropske industrije, zlasti z medsebojnim priznavanjem standardov in oblikovanjem evropskih standardov v ustreznih primerih, so te odobritve namenjene za:

finančne obveznosti iz pogodb, ki se sklenejo z Evropskimi organizacijami za standardizacijo (kot so ETSI, CEN in Cenelec), za razvijanje standardov,

preverjanje in certificiranje skladnosti s standardi ter za predstavitvene projekte,

pogodbene odhodke za izvajanje programa in zgoraj naštetih projektov; zadevne pogodbe zajemajo raziskovanje, pridružitev, ocenjevanje, tehnične operacije, koordinacijo, štipendije, posojila, usposabljanje in mobilnost znanstvenikov, udeležbo pri mednarodnih sporazumih in udeležbo pri odhodkih za opremo,

izboljšanje dela organov za standarde,

spodbujanje kakovosti pri standardizaciji in njeni verifikaciji,

podpiranje prenosa evropskih standardov v nacionalne standarde, zlasti z njihovim prevajanjem,

ukrepe, povezane z informiranjem, spodbujanjem in boljšo prepoznavnostjo standardizacije ter zastopanjem evropskih interesov pri mednarodni standardizaciji,

storitve sekretariata za tehnične odbore,

tehnične projekte na področju preizkusov skladnosti s standardi,

programe sodelovanja in pomoči tretjim državam,

izvrševanje dela, potrebnega za enotno uporabo mednarodnih standardov informacijske tehnologije na območju celotne Unije,

navedbo metod certificiranja in določitve tehničnih metod certificiranja,

spodbujanje uporabe teh standardov pri javnih naročilih,

koordiniranje različnih dejavnosti za pripravo standardov in njihovo izvajanje (navodila za uporabo, praktični prikazi itd.).

Finančna sredstva Unije se morajo uporabiti za pripravo in izvajanje standardizacije ob posvetu z glavnimi udeleženci: industrijo, predstavniki delavcev, potrošniki, malimi in srednje velikimi podjetji, nacionalnimi in evropskimi institucijami za standarde, agencijami za javna naročila v državah članicah, vsemi uporabniki in akterji na področju industrijske politike na nacionalni ravni in na ravni Unije.

Za opremo IT in v podporo interoperabilnosti so v Sklep Sveta 87/95/EGS z dne 22. decembra 1986 o standardizaciji na področju informacijske tehnologije in telekomunikacij (UL L 36, 7.2.1987, str. 31) vključene posebne določbe, ki zahtevajo, da države članice zagotovijo, da so v javnih naročilih navedeni sklici na evropske ali mednarodne standarde.

Pravna podlaga

Direktiva 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe (UL L 204, 21.7.1998, str. 37).

Sklep št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 o financiranju evropske standardizacije (UL L 315, 15.11.2006, str. 9).

Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 316, 14.11.2012, str. 12).

02 03 04 02
Podpora organizacijam, ki zastopajo MSP in družbene zainteresirane strani v dejavnostih standardizacije

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

3 700 000

691 893

 

 

3 700 000

691 893

Opombe

Nova postavka

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov delovanja in dejavnosti evropskih nevladnih in neprofitnih organizacij, ki zastopajo interese MSP ter potrošnikov, kakor tudi okoljske in družbene interese pri dejavnostih standardizacije.

Takšna predstavitev v postopku standardizacije na evropski ravni predstavlja del ciljev takšnih organizacij, ki so bile pooblaščene v vsaj dveh tretjinah držav članic s strani vladnih neprofitnih organizacij za zastopanje navedenih interesov.

Prispevki takšnih evropskim organizacijam so bili prej kriti iz okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost, potrošniške politike ter finančnega instrumenta za okolje (LIFE +). V nedavnem predlogu za uredbo o evropski standardizaciji je Komisija predlagala, da bi se v en pravni akt združile dejavnosti na področju standardizacije, ki se financirajo iz posebnih programov.

Pravna podlaga

Sklep št. 1639/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 o ustanovitvi Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost (2007–2013) (UL L 310, 9.11.2006, str. 15).

Sklep št. 1926/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o uvedbi programa ukrepov Skupnosti na področju potrošniške politike (2007–2013) (UL L 404, 30.12.2006, str. 39).

Uredba (ES) št. 614/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007 o finančnem instrumentu za okolje (LIFE +) (UL L 149, 9.6.2007, str. 17).

Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 316, 14.11.2012, str. 12).

POGLAVJE 02 04 — SODELOVANJE – VESOLJE IN VARNOST

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

02 04

SODELOVANJE – VESOLJE IN VARNOST

02 04 01

Raziskave na področju varnosti in vesolja

02 04 01 01

Raziskave na področju vesolja

1.1

312 710 000

271 517 662

 

13 287 956

312 710 000

284 805 618

02 04 01 02

Raziskave na področju varnosti

1.1

300 730 000

186 709 387

 

17 483 995

300 730 000

204 193 382

02 04 01 03

Raziskave na področju prometa (Galileo)

1.1

140 984 535

106 084 333

 

13 987 196

140 984 535

120 071 529

 

Člen 02 04 01 – Vmesni seštevek

 

754 424 535

564 311 382

 

44 759 147

754 424 535

609 070 529

02 04 02

Pripravljalni ukrep – Povečevanje evropskega raziskovanja varnosti

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 04 03

Odobritve iz prispevkov tretjih oseb (ki niso del Evropskega gospodarskega prostora) za raziskovalni in tehnološki razvoj

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 04 04

Zaključek prejšnjih raziskovalnih programov

02 04 04 01

Zaključek programov (pred letom 2003)

1.1

p.m.

 

 

p.m.

02 04 04 02

Zaključek šestega okvirnega programa Skupnosti (2003–2006)

1.1

296 526

 

 

296 526

 

Člen 02 04 04 – Vmesni seštevek

 

296 526

 

 

296 526

 

Poglavje 02 04 – Skupaj

 

754 424 535

564 607 908

 

44 759 147

754 424 535

609 367 055

Opombe

Te opombe veljajo za vse proračunske postavke v tem poglavju.

Te odobritve bodo porabljene za sedmi okvirni program Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, kar vključuje obdobje 2007–2013.

Izvajal se bo, da bi sledili splošnim ciljem iz člena 179 Pogodbe o delovanju Evropske unije in tako prispevali k ustvarjanju družbe znanja, ki bo temeljila na Evropskem raziskovalnem prostoru. Ti cilji so spodbujanje transnacionalnega sodelovanja na vseh ravneh v Uniji, povečanje dinamičnosti, ustvarjalnosti in odličnosti evropskih raziskav do meja znanja, krepitev človeških virov na področju raziskav in tehnologije v Evropi v smislu količine in tudi kakovosti, povečanje raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti v celotni Evropi ter zagotovitev njihove optimalne izrabe.

Te odobritve bodo porabljene v skladu z Uredbo (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa in razširjanju rezultatov raziskav (2007–2013) (UL L 391, 30.12.2006, str. 1).

Za nekatere od teh projektov je predvidena možnost udeležbe tretjih držav ali ustanov iz tretjih držav v evropskem sodelovanju na področju znanstvenih in tehničnih raziskav. Vsi finančni prispevki vneseni v postavki 6 0 1 3 in 6 0 1 5 izkaza prihodkov lahko omogočijo dodatne odobritve v skladu s členom 21 finančne uredbe.

Kateri koli prihodki iz držav, ki so udeležene pri evropskem sodelovanju na področju znanstvenih in tehničnih raziskav vneseni v postavko 6 0 1 6 izkaza prihodkov lahko omogočijo dodatne odobritve v skladu s členom 21 finančne uredbe.

Kateri koli prihodki iz prispevkov držav kandidatk in, kjer je primerno, potencialnih držav kandidatk Zahodnega Balkana za udeležbo v programih Unije, ki se vnesejo v postavko 6 0 3 1 izkaza prihodkov, lahko omogočijo dodatne odobritve v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe.

Kateri koli prihodki iz prispevkov zunanjih organov za dejavnosti Unije, vneseni v postavko 6 0 3 3 izkaza prihodkov, lahko omogočijo dodatne odobritve v skladu s členom 21 finančne uredbe.

Dodatne odobritve bodo odobrene v skladu s členom 02 04 03.

02 04 01
Raziskave na področju varnosti in vesolja

02 04 01 01
Raziskave na področju vesolja

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

312 710 000

271 517 662

 

13 287 956

312 710 000

284 805 618

Opombe

Cilj ukrepov, izvedenih na tem področju, je podpirati Evropski vesoljski program s poudarkom na aplikacijah, kot je GMES (Global Monitoring for Environment and Security), v korist državljanov in konkurenčnosti evropske vesoljske industrije ter krepitev vesoljskih fundacij posebno v korist konkurenčnosti evropske vesoljske industrije. To bo prispevalo k razvoju evropske vesoljske politike in dopolnjevalo prizadevanja držav članic in drugih ključnih akterjev, vključno z Evropsko vesoljsko agencijo. Pričakuje se, da bodo raziskave na področju vesolja znatno prispevale k prednostnim nalogam strategije Evropa 2020, zlasti glede reševanja pomembnih družbenih izzivov ter prispevanja k pametni in trajnostni rasti ter inovacijam.

Prispevke držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v to postavko. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov, ki so namenski prejemki v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza odhodkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Te odobritve bodo krile tudi odhodke, ki ustrezajo prihodkom, ki so podlaga za zagotovitev dodatnih odobritev od tretjih oseb ali tretjih držav (ki niso del Evropskega gospodarskega prostora), ki sodelujejo v projektih na področju raziskav in tehnološkega razvoja.

Vsak prihodek, ki se vnese v postavke 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 in 6 0 3 3 izkaza prihodkov, lahko v skladu s členom 21 finančne uredbe omogoči dodatne odobritve.

Pravna podlaga

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Uredba (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa in razširjanju rezultatov raziskav (2007–2013) (UL L 391, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/971/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu „Sodelovanje“ za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 86).

02 04 01 02
Raziskave na področju varnosti

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

300 730 000

186 709 387

 

17 483 995

300 730 000

204 193 382

Opombe

Cilj izvedenih ukrepov je razvijati tehnologije in znanje za izgradnjo zmogljivosti s poudarkom na uporabi na civilnem področju, ki so potrebne za zagotavljanje varnosti državljanov pred nevarnostjo terorizma in kriminala ter pred vplivi in posledicami nepredvidenih izrednih dogodkov, kot so naravne ali industrijske nesreče; zagotoviti optimalno in sporazumno uporabo razpoložljivih in razvijajočih se tehnologij v korist evropski varnosti ob spoštovanju temeljnih človekovih pravic in zasebnosti; ter spodbujati sodelovanje ponudnikov in uporabnikov varnostnih rešitev; s pomočjo teh dejavnosti istočasno krepiti tehnološko bazo evropske industrije na področju varnosti in povečati konkurenčnost te industrije. V tem okviru si je treba zlasti prizadevati za razvoj evropske strategije za kibernetsko varnost.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v to postavko. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov, ki so namenski prejemki v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza odhodkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Te odobritve bodo krile tudi odhodke, ki ustrezajo prihodkom, ki so podlaga za zagotovitev dodatnih odobritev od tretjih oseb ali tretjih držav (ki niso del Evropskega gospodarskega prostora), ki sodelujejo v projektih na področju raziskav in tehnološkega razvoja.

Vsak prihodek, ki se vnese v postavke 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 in 6 0 3 3 izkaza prihodkov, lahko v skladu s členom 21 finančne uredbe omogoči dodatne odobritve.

Pravna podlaga

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Uredba (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa in razširjanju rezultatov raziskav (2007–2013) (UL L 391, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/971/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu „Sodelovanje“ za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 86).

02 04 01 03
Raziskave na področju prometa (Galileo)

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

140 984 535

106 084 333

 

13 987 196

140 984 535

120 071 529

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju ukrepa za razvoj evropskega satelitskega navigacijskega sistema (Galileo) glede na tehnologijo naslednje generacije za vse načine prevoza, vključno z intermodalnostjo.

Ti raziskovalni ukrepi naj bi prispevali k izboljšanju prevoza.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v to postavko. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov, ki so namenski prejemki v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza odhodkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Te odobritve bodo krile tudi odhodke, ki ustrezajo prihodkom, ki so podlaga za zagotovitev dodatnih odobritev od tretjih oseb ali tretjih držav (ki niso del Evropskega gospodarskega prostora), ki sodelujejo v projektih na področju raziskav in tehnološkega razvoja.

Vsak prihodek, ki se vnese v postavke 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 in 6 0 3 3 izkaza prihodkov, lahko v skladu s členom 21 finančne uredbe omogoči dodatne odobritve.

Pravna podlaga

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Uredba (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa in razširjanju rezultatov raziskav (2007–2013) (UL L 391, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/971/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu „Sodelovanje“ za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 86).

POGLAVJE 02 05 — EVROPSKA SATELITSKA NAVIGACIJSKA PROGRAMA (EGNOS IN GALILEO)

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

02 05

EVROPSKA SATELITSKA NAVIGACIJSKA PROGRAMA (EGNOS IN GALILEO)

02 05 01

Evropska satelitska navigacijska programa (EGNOS in Galileo)

1.1

p.m.

368 837 284

 

6 993 598

p.m.

375 830 882

02 05 02

Agencija za evropski GNSS

02 05 02 01

Agencija za evropski GNSS – Prispevek k naslovoma 1 in 2

1.1

9 337 065

9 337 065

 

 

9 337 065

9 337 065

02 05 02 02

Agencija za evropski GNSS (GSA) – Prispevek k naslovu 3

1.1

2 362 935

2 362 935

 

 

2 362 935

2 362 935

 

Člen 02 05 02 – Vmesni seštevek

 

11 700 000

11 700 000

 

 

11 700 000

11 700 000

 

Poglavje 02 05 – Skupaj

 

11 700 000

380 537 284

 

6 993 598

11 700 000

387 530 882

02 05 01
Evropska satelitska navigacijska programa (EGNOS in Galileo)

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

p.m.

368 837 284

 

6 993 598

p.m.

375 830 882

Opombe

Prispevek Unije, namenjen evropskim programom GNSS, se dodeli za sofinanciranje:

dejavnosti glede zaključka razvojne faze,

dejavnosti v zvezi z uvajalno fazo, ki zajema izdelavo in lansiranje satelitov ter dokončno izvedbo zemeljskega dela infrastrukture,

prvega niza dejavnosti, povezanih z začetkom komercialne obratovalne faze, ki na eni strani zajema upravljanje infrastrukture satelita in zemeljske postaje, na drugi strani pa vzdrževanje in nenehno izboljševanje sistema.

V skladu s finančno izjavo, ki spremlja predlog uredbe (ES) št. 683/2008, niso v letu 2013 predvidene nobene obveznosti.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v to postavko. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov, ki so namenski prejemki v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza odhodkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Pravna podlaga

Uredba (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o nadaljevanju izvajanja evropskih satelitskih navigacijskih programov (EGNOS in Galileo) (UL L 196, 24.7.2008, str. 1).

NASLOV 04

ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

Naslov

Poglavje

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

04 01

UPRAVNI ODHODKI NA PODROČJU „ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE“

 

94 756 546

94 756 546

 

 

94 756 546

94 756 546

04 02

EVROPSKI SOCIALNI SKLAD

1

11 804 862 310

12 221 049 142

 

1 137 508 709

11 804 862 310

13 358 557 851

04 03

DELO V EVROPI – SOCIALNI DIALOG IN MOBILNOST

1

79 097 000

58 354 054

 

 

79 097 000

58 354 054

04 04

ZAPOSLOVANJE, SOCIALNA SOLIDARNOST IN ENAKOST MED SPOLOMA

1

122 286 000

108 376 020

 

 

122 286 000

108 376 020

04 05

EVROPSKI SKLAD ZA PRILAGAJANJE GLOBALIZACIJI (ESPG)

1

p.m.

58 454 161

 

 

p.m.

58 454 161

04 06

INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA) – RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV

4

113 157 077

52 738 938

 

12 413 636

113 157 077

65 152 574

 

Naslov 04 – Skupaj

 

12 214 158 933

12 593 728 861

 

1 149 922 345

12 214 158 933

13 743 651 206

POGLAVJE 04 02 — EVROPSKI SOCIALNI SKLAD

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

04 02

EVROPSKI SOCIALNI SKLAD

04 02 01

Zaključek programov Evropskega socialnega sklada (ESS) – Cilj 1 (2000–2006)

1.2

p.m.

799 461 133

 

146 724 713

p.m.

946 185 846

04 02 02

Zaključek posebnega programa za mir in spravo na Severnem Irskem ter v državah, ki mejijo na Irsko (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 03

Zaključek programov Evropskega socialnega sklada (ESS) – Cilj 1 (pred letom 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 04

Zaključek programov Evropskega socialnega sklada (ESS) – Cilj 2 (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 05

Zaključek programov Evropskega socialnega sklada (ESS) – Cilj 2 (pred letom 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 06

Zaključek programov Evropskega socialnega sklada (ESS) – Cilj 3 (2000–2006)

1.2

p.m.

55 024 594

 

 

p.m.

55 024 594

04 02 07

Zaključek programov Evropskega socialnega sklada (ESS) – Cilj 3 (pred letom 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 08

Zaključek programa EQUAL (2000–2006)

1.2

p.m.

7 000 000

 

 

p.m.

7 000 000

04 02 09

Zaključek prejšnjih programov pobud Skupnosti (pred letom 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 10

Zaključek programov Evropskega socialnega sklada (ESS) – Tehnična pomoč in inovativni ukrepi (2000–2006)

1.2

p.m.

 

 

p.m.

04 02 11

Zaključek programov Evropskega socialnega sklada (ESS) – Tehnična pomoč in inovativni ukrepi (pred letom 2000)

1.2

 

 

04 02 17

Evropski socialni sklad (ESS) – Konvergenca

1.2

8 354 332 569

8 471 518 565

 

566 481 435

8 354 332 569

9 038 000 000

04 02 18

Evropski socialni sklad (ESS) – PEACE

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Evropski socialni sklad (ESS) – Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje

1.2

3 440 529 741

2 881 544 850

 

424 302 561

3 440 529 741

3 305 847 411

04 02 20

Evropski socialni sklad (ESS) – Operativna tehnična pomoč (2007–2013)

1.2

10 000 000

6 500 000

 

 

10 000 000

6 500 000

 

Poglavje 04 02 – Skupaj

 

11 804 862 310

12 221 049 142

 

1 137 508 709

11 804 862 310

13 358 557 851

Opombe

Člen 39 Uredbe (ES) št. 1260/1999 določa finančne popravke, za katere se vnesejo prihodki v postavko 6 5 0 0 izkaza prihodkov. Ti prihodki se lahko uporabijo za zagotovitev dodatnih odobritev v skladu s členom 21 finančne uredbe v posebnih primerih, ko je treba kriti tveganje za predhodno sprejete popravke za primer, da se prekličejo ali zmanjšajo.

Uredba (ES) št. 1083/2006 predvideva finančne popravke za obdobje 2007–2013.

Uredba (ES) št. 1260/1999 določa pogoje odplačila predplačil na račun, ki ne vpliva na zmanjšanje prispevkov iz strukturnih skladov za zadevni ukrep. Vsi prihodki, ki izhajajo iz odplačila predplačil na račun, vnesen v postavko 6 1 5 7 izkaza prihodkov, se uporabijo za zagotavljanje dodatnih odobritev v skladu s členoma 21 in 178 finančne uredbe.

Uredba (ES) št. 1083/2006 določa pogoje za povračilo predfinanciranja za obdobje 2007–2013.

Posebni program za mir in spravo se nadaljuje v skladu s sklepi Evropskega sveta z zasedanja v Berlinu dne 24. in 25. marca 1999 za zagotovitev 500 000 000 EUR za novo obdobje veljavnosti programa. Dodatnost je treba v celoti spoštovati. Komisija predloži letno poročilo o tem ukrepu Evropskemu parlamentu.

Ukrepi za boj proti goljufijam se financirajo po členu 24 02 01.

Pravna podlaga

Pogodba o delovanju Evropske unije, zlasti členi 174, 175 in 177 Pogodbe.

Uredba Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih (UL L 161, 26.6.1999, str. 1).

Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL L 210, 31.7.2006, str. 12).

Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L 210, 31.7.2006, str. 25).

Spremljajoči akti

Sklepi Evropskega sveta z zasedanja v Berlinu z dne 24. in 25. marca 1999.

Sklepi Evropskega sveta z zasedanja v Bruslju z dne 16. in 17. decembra 2005.

04 02 01
Zaključek programov Evropskega socialnega sklada (ESS) – Cilj 1 (2000–2006)

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

p.m.

799 461 133

 

146 724 713

p.m.

946 185 846

Opombe

Te odobritve so namenjene financiranju prevzetih obveznosti v okviru ESS, ki jih je treba poravnati iz programskega obdobja 2000–2006.

Pravna podlaga

Uredba (ES) št. 1784/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 1999 o Evropskem socialnem skladu (UL L 213, 13.8.1999, str. 5).

04 02 17
Evropski socialni sklad (ESS) – Konvergenca

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

8 354 332 569

8 471 518 565

 

566 481 435

8 354 332 569

9 038 000 000

Opombe

Ukrepi, ki jih Unija sprejme v skladu s členom 174 Pogodbe o delovanju Evropske unije, so namenjeni krepitvi ekonomske in socialne kohezije v razširjeni Uniji za spodbujanje skladnega, uravnoteženega in trajnostnega razvoja Unije. Ukrepi se sprejmejo ob pomoči skladov kohezijske politike, Evropske investicijske banke (EIB) in drugih obstoječih finančnih instrumentov. Cilj ukrepov je zmanjšati gospodarske, socialne in ozemeljske razlike, ki so se pojavile zlasti v državah in regijah, ki zaostajajo v razvoju zaradi čedalje večjega obsega gospodarskega in socialnega prestrukturiranja ter staranja prebivalstva.

Ukrepi, sprejeti v okviru skladov kohezijske politike, na nacionalni in regionalni ravni vključujejo prednostne naloge Unije v prid trajnostnemu razvoju s krepitvijo rasti, konkurenčnosti in zaposlovanja, socialnim vključevanjem ter varstvom in boljšo kakovostjo okolja.

Konvergenčni cilj je namenjen pospešitvi približevanja najmanj razvitih držav članic in regij z izboljšanjem pogojev za rast in zaposlovanje v okviru večje kakovosti naložb v fizični in človeški kapital, z razvijanjem inovacij in družbe znanja, s prilagajanjem gospodarskim in socialnim spremembam, z varstvom in izboljšanjem okolja ter z upravno učinkovitostjo. Ta cilj je prednostna naloga skladov kohezijske politike. Pri dejavnostih, ki se izvajajo v okviru skladov kohezijske politike, se bodo spoštovale enake možnosti za ženske in moške.

Del teh sredstev se nameni za izboljšanje otroškega varstva, da se otrokom omogoči življenje v družinskem okolju. Podpora vključuje:

sodelovanje med nevladnimi organizacijami in lokalnimi oblastmi ter tehnično pomoč tem organom, vključno z zagotavljanjem pomoči za opredeljevanje projektov, ki so upravičeni do finančnih sredstev Unije,

opredelitev in izmenjavo primerov najboljšega ravnanja ter širšo uporabo teh primerov, vključno z natančnim spremljanjem na ravni otrok.

Del proračunskih sredstev je namenjen financiranju trajnostnih in okolju prijaznih ukrepov (Green New Deal), ki obravnavajo združljivost gospodarskih, socialnih in okoljskih razvojnih zahtev ter oživitev evropskih regij po gospodarski in finančni krizi.

Del teh sredstev je treba uporabiti za reševanje problema razlik znotraj regij ter zagotoviti posebno pomoč ljudem, ki živijo v manj razvitih ozemeljskih enotah, ki predstavljajo območja revščine v evropskih regijah. Ta pomoč bi se morala osredotočati predvsem na:

vključevanje skupnosti, ki živijo v območjih revščine, v življenje regionalnega prebivalstva s pomočjo državljanske vzgoje, ki spodbuja strpnost in razumevanje kultur,

krepitev lokalnih organov na področju ocenjevanja potreb ter načrtovanja izvajanja projektov,

zmanjšanje gospodarskih in socialnih razlik znotraj regij z začasnim svežnjem pozitivnih ukrepov, ki se bodo osredotočali na zaposlovanje in izobraževanje.

V skladu s členom 105a(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L 210, 31.7.2006, str. 25), kakor je bila spremenjena s točko 7 Priloge III k Pogodbi o pristopu Republike Hrvaške k Evropski uniji (UL L 112, 24.4.2012), se za programe in velike projekte, ki so bili na dan pristopa Hrvaške odobreni na podlagi Uredbe (ES) št. 1085/2006 in ki do tega dne niso bili zaključeni, šteje, da jih je odobrila Komisija v okviru Uredbe (ES) št. 1085/2006, z izjemo programov, odobrenih v okviru komponent iz točk (a) in (e) člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1085/2006.

Pravna podlaga

Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL L 210, 31.7.2006, str. 12).

Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L 210, 31.7.2006, str. 25).

04 02 19
Evropski socialni sklad (ESS) – Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

3 440 529 741

2 881 544 850

 

424 302 561

3 440 529 741

3 305 847 411

Opombe

Ukrepi, ki jih Unija sprejme v skladu s členom 174 Pogodbe o delovanju Evropske unije, so namenjeni krepitvi ekonomske in socialne kohezije v razširjeni Uniji za spodbujanje skladnega, uravnoteženega in trajnostnega razvoja Unije. Ukrepi se sprejmejo ob pomoči skladov kohezijske politike, Evropske investicijske banke (EIB) in drugih obstoječih finančnih instrumentov. Cilj ukrepov je zmanjšati gospodarske, socialne in ozemeljske razlike, ki so se pojavile zlasti v državah in regijah, ki zaostajajo v razvoju zaradi čedalje večjega obsega gospodarskega in socialnega prestrukturiranja ter staranja prebivalstva.

Ukrepi, sprejeti v okviru skladov kohezijske politike, na nacionalni in regionalni ravni vključujejo prednostne naloge Unije v prid trajnostnemu razvoju s krepitvijo rasti, konkurenčnosti in zaposlovanja, socialnim vključevanjem ter varstvom in boljšo kakovostjo okolja.

Cilj regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja je, razen v primeru najmanj razvitih regij, namenjen krepitvi konkurenčnosti, večji privlačnosti regij in krepitvi zaposlovanja s predvidevanjem gospodarskih in socialnih sprememb, vključno s spremembami v zvezi z vzpostavitvijo trgovine, z večjo kakovostjo naložb v človeški kapital, z inovativnostjo, spodbujanjem družbe znanja, podjetništvom, varstvom in izboljšanjem okolja, z večjo dostopnostjo, s prilagoditvijo delavcev in podjetij ter z oblikovanjem vključujočih trgov dela. Pri dejavnostih, ki se izvajajo v okviru skladov kohezijske politike, se bodo spoštovale enake možnosti za ženske in moške.

Del proračunskih sredstev je namenjen financiranju trajnostnih in okolju prijaznih ukrepov (Green New Deal), ki obravnavajo združljivost gospodarskih, socialnih in okoljskih razvojnih zahtev ter oživitev evropskih regij po gospodarski in finančni krizi.

Pravna podlaga

Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL L 210, 31.7.2006, str. 12).

Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L 210, 31.7.2006, str. 25).

POGLAVJE 04 06 — INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA) – RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

04 06

INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA) – RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV

04 06 01

Instrument za predpristopno pomoč (IPA) – Razvoj človeških virov

4

113 157 077

52 738 938

 

12 413 636

113 157 077

65 152 574

 

Poglavje 04 06 – Skupaj

 

113 157 077

52 738 938

 

12 413 636

113 157 077

65 152 574

04 06 01
Instrument za predpristopno pomoč (IPA) – Razvoj človeških virov

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

113 157 077

52 738 938

 

12 413 636

113 157 077

65 152 574

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju pomoči Unije državam kandidatkam v okviru IPA pri postopnem usklajevanju s standardi in politikami Unije, po potrebi vključno s pravnim redom Unije, zaradi članstva v Uniji. V okviru področja razvoja človeških virov je državam dana podpora pri razvoju politike ter pri pripravi na izvajanje in vodenje kohezijske politike Unije, zlasti pri pripravi na izvajanje programov Evropskega socialnega sklada.

V skladu s členom 105a(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L 210, 31.7.2006, str. 25), kakor je bila spremenjena s točko 7 Priloge III k Pogodbi o pristopu Republike Hrvaške k Evropski uniji (UL L 112, 24.4.2012), se za programe in velike projekte, ki so bili na dan pristopa Hrvaške odobreni na podlagi Uredbe (ES) št. 1085/2006 in ki do tega dne niso bili zaključeni, šteje, da jih je odobrila Komisija v okviru Uredbe (ES) št. 1085/2006, z izjemo programov, odobrenih v okviru komponent iz točk (a) in (e) člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1085/2006.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1085/2006 z dne 17. julija 2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) (UL L 210, 31.7.2006, str. 82).

NASLOV 05

KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

Naslov

Poglavje

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

05 01

UPRAVNI ODHODKI NA PODROČJU „KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA“

 

133 234 504

133 234 504

 

 

133 234 504

133 234 504

05 02

INTERVENCIJE NA KMETIJSKIH TRGIH

2

2 773 440 000

2 772 526 798

 

 

2 773 440 000

2 772 526 798

05 03

NEPOSREDNE POMOČI

2

40 931 900 000

40 931 900 000

 

 

40 931 900 000

40 931 900 000

05 04

RAZVOJ PODEŽELJA

2

14 804 955 797

12 861 586 520

 

161 000 000

14 804 955 797

13 022 586 520

05 05

PREDPRISTOPNI UKREPI NA PODROČJU KMETIJSTVA IN RAZVOJA PODEŽELJA

4

259 328 000

81 470 000

 

 

259 328 000

81 470 000

05 06

MEDNARODNI VIDIKI NA PODROČJU „KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA“

4

6 629 000

5 069 602

 

 

6 629 000

5 069 602

05 07

REVIZIJA ODHODKOV ZA KMETIJSTVO

2

–84 900 000

–84 900 000

 

 

–84 900 000

–84 900 000

05 08

STRATEGIJA IN USKLAJEVANJE POLITIKE NA PODROČJU „KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA“

2

27 307 342

33 470 205

 

 

27 307 342

33 470 205

 

Naslov 05 – Skupaj

 

58 851 894 643

56 734 357 629

 

161 000 000

58 851 894 643

56 895 357 629

POGLAVJE 05 04 — RAZVOJ PODEŽELJA

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

05 04

RAZVOJ PODEŽELJA

05 04 01

Razvoj podeželja, ki se financira iz Jamstvenega oddelka EKUJS – Programsko obdobje 2000 do 2006

05 04 01 14

Razvoj podeželja, ki se financira iz Jamstvenega oddelka EKUJS – Programsko obdobje 2000 do 2006

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Člen 05 04 01 – Vmesni seštevek

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02

Razvoj podeželja, ki se financira iz Usmerjevalnega oddelka EKUJS – Zaključek prejšnjih programov

05 04 02 01

Zaključek programa, ki se financira iz Usmerjevalnega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada – Regije iz cilja 1 (2000 do 2006)

2

p.m.

62 376 271

 

121 133 000

p.m.

183 509 271

05 04 02 02

Zaključek posebnega programa za mir in spravo na Severnem Irskem ter v obmejnih okrajih Irske (2000–2006)

2

p.m.

1 423 617

 

765 485

p.m.

2 189 102

05 04 02 03

Zaključek prejšnjih programov v regijah iz ciljev 1 in 6 (pred letom 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 04

Zaključek prejšnjih programov v regijah iz cilja 5b (pred letom 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 05

Zaključek prejšnjih programov v regijah iz cilja 1 (pred letom 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 06

Zaključek pobude Leader (2000–2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 07

Zaključek prejšnjih pobud Skupnosti (pred letom 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 08

Zaključek prejšnjih inovativnih ukrepov (pred letom 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 09

Zaključek Usmerjevalnega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada – Operativna tehnična pomoč (2000–2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Člen 05 04 02 – Vmesni seštevek

 

p.m.

63 799 888

 

121 898 485

p.m.

185 698 373

05 04 03

Drugi ukrepi

05 04 03 01

Pripravljalni ukrep – Rastlinski in živalski genski viri Unije

2

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

05 04 03 02

Rastlinski in živalski genski viri – Zaključek predhodnih ukrepov

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Člen 05 04 03 – Vmesni seštevek

 

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

05 04 04

Prehodni instrument za financiranje razvoja podeželja s strani Jamstvenega oddelka EKUJS za nove države članice – Zaključek programov (2004–2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 05

Razvoj podeželja, ki se financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (2007–2013)

05 04 05 01

Programi za razvoj podeželja

2

14 788 920 797

12 787 822 799

 

39 101 515

14 788 920 797

12 826 924 314

05 04 05 02

Operativna tehnična pomoč

2

14 535 000

8 463 833

 

 

14 535 000

8 463 833

05 04 05 03

Pilotni projekt – Program izmenjave za mlade kmete

2

p.m.

750 000

 

 

p.m.

750 000

 

Člen 05 04 05 – Vmesni seštevek

 

14 803 455 797

12 797 036 632

 

39 101 515

14 803 455 797

12 836 138 147

 

Poglavje 05 04 – Skupaj

 

14 804 955 797

12 861 586 520

 

161 000 000

14 804 955 797

13 022 586 520

05 04 02
Razvoj podeželja, ki se financira iz Usmerjevalnega oddelka EKUJS – Zaključek prejšnjih programov

Opombe

Člen 39 Uredbe (ES) št. 1260/1999 določa finančne popravke za vse prihodke, ki se navedejo pod postavko 6 5 0 0 izkaza prihodkov. Ti prihodki lahko omogočijo dodatne odobritve v skladu s členom 21 finančne uredbe v določenih primerih, ko so potrebne za kritje tveganja ukinitve ali zmanjšanja v popravkih, ki bi bili poprej sprejeti.

Pravna podlaga

Pravna podlaga v nadaljevanju se uporablja za vse vrstice tega člena, razen če ni navedeno drugače.

Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti členi 158, 159 in 161 Pogodbe.

Uredba Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih (UL L 161, 26.6.1999, str. 1).

Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L 209, 11.8.2005, str. 1), in zlasti člen 39 Uredbe.

Spremljajoči akti

Sklepi Evropskega sveta z zasedanja v Berlinu z dne 24. in 25. marca 1999.

05 04 02 01
Zaključek programa, ki se financira iz Usmerjevalnega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada – Regije iz cilja 1 (2000 do 2006)

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

p.m.

62 376 271

 

121 133 000

p.m.

183 509 271

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju prevzetih obveznosti za cilj 1 Usmerjevalnega oddelka EKUJS, ki jih je treba poravnati iz programskega obdobja 2000 do 2006.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) (UL L 160, 26.6.1999, str. 80).

05 04 02 02
Zaključek posebnega programa za mir in spravo na Severnem Irskem ter v obmejnih okrajih Irske (2000–2006)

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

p.m.

1 423 617

 

765 485

p.m.

2 189 102

Opombe

Ta posebni program za mir in spravo je namenjen kritju prevzetih obveznosti, ki jih je treba poravnati iz programskega obdobja 2000 do 2006.

Pravna podlaga

Odločba Komisije 1999/501/ES z dne 1. julija 1999 o določitvi okvirne razdelitve odobrenih pravic za prevzem obveznosti po državah članicah za Cilj 1 Strukturnih skladov za obdobje od leta 2000 do 2006 (UL L 194, 27.7.1999, str. 49), zlasti uvodna izjava 5 Odločbe.

Spremljajoči akti

Sklepi Evropskega sveta z zasedanja v Berlinu z dne 24. in 25. marca 1999, zlasti odstavek 44(b) sklepov.

05 04 02 03
Zaključek prejšnjih programov v regijah iz ciljev 1 in 6 (pred letom 2000)

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju financiranja prevzetih obveznosti, ki jih je treba poravnati iz prejšnjih programskih obdobij glede prejšnjih ciljev 1 in 6.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) (UL L 160, 26.6.1999, str. 80).

05 04 02 04
Zaključek prejšnjih programov v regijah iz cilja 5b (pred letom 2000)

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju financiranja obveznosti, ki jih je treba poravnati iz prejšnjih programskih obdobij glede prejšnjega cilja 5b, iz Usmerjevalnega oddelka EKUJS.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) (UL L 160, 26.6.1999, str. 80).

05 04 02 05
Zaključek prejšnjih programov v regijah iz cilja 1 (pred letom 2000)

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju financiranja obveznosti, ki jih je treba poravnati iz predhodnih programskih obdobij glede prejšnjega cilja 5a, iz Usmerjevalnega oddelka EKUJS.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) (UL L 160, 26.6.1999, str. 80).

05 04 02 06
Zaključek pobude Leader (2000–2006)

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

Opombe

Te odobritve so namenjene financiranju neporavnanih obveznosti iz programskega obdobja 2000–2006 s pobudo Skupnosti Leader+.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) (UL L 160, 26.6.1999, str. 80).

Spremljajoči akti

Sporočilo Komisije državam članicam z dne 14. aprila 2000 o določitvi smernic za Pobudo Skupnosti za razvoj podeželja (Leader+) (UL C 139, 18.5.2000, str. 5).

05 04 02 07
Zaključek prejšnjih pobud Skupnosti (pred letom 2000)

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

Opombe

Te odobritve so namenjene financiranju prevzetih obveznosti, ki jih je treba poravnati v skladu s pobudami Skupnosti, ki izhajajo iz obdobja pred programskim obdobjem 2000–2006.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) (UL L 160, 26.6.1999, str. 80).

Spremljajoči akti

Sporočilo Komisije državam članicam z dne 15. junija 1994 o določitvi smernic za operativne programe, katere naj države članice ustanovijo v okviru Pobude Skupnosti za najbolj oddaljena območja (REGIS II) (UL C 180, 1.7.1994, str. 44).

Sporočilo Komisije državam članicam z dne 15. junija 1994 o določitvi smernic za globalna nepovratna sredstva ali integrirane operativne programe, za katere naj države članice predložijo vloge za pomoč v okviru Pobude Skupnosti za razvoj podeželja (Leader II) (UL C 180, 1.7.1994, str. 48).

Sporočilo Komisije državam članicam z dne 15. junija 1994 o določitvi smernic za operativne programe, katere naj države članice ustanovijo v okviru Pobude Skupnosti za razvoj meja, čezmejno sodelovanje in izbrana energetska omrežja (Interreg II) (UL C 180, 1.7.1994, str. 60).

Sporočilo Komisije državam članicam z dne 16. maja 1995 o določitvi smernic za pobudo v okviru posebnega podpornega programa za mir in spravo na Severnem Irskem in v mejnih okrožjih Irske (PEACE I) (UL C 186, 20.7.1995, str. 3).

Sporočilo Komisije državam članicam z dne 8. maja 1996 o določitvi smernic za operativne programe, katere naj države članice ustanovijo v okviru Pobude Skupnosti za čeznacionalno sodelovanje o prostorskem načrtovanju (Interreg II C) (UL C 200, 10.7.1996, str. 23).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru za regije z dne 26. novembra 1997 o posebnem podpornem programu za mir in spravo na Severnem Irskem in v mejnih okrožjih Irske (1995–1999) (PEACE I) (COM(1997) 642 konč.).

05 04 02 08
Zaključek prejšnjih inovativnih ukrepov (pred letom 2000)

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju poravnav obveznosti, prevzetih v teku predhodnih programskih obdobij, ki se nanašajo na inovativne, pripravljalne, spremljevalne ali ocenjevalne ukrepe ter kakršne koli podobne ukrepe tehnične pomoči, ki jih predvidevajo zadevne uredbe.

Namenjene so tudi kritju neporavnanih zneskov iz prejšnjih večletnih ukrepov, zlasti tistih, ki so bili odobreni in izvršeni po drugih zgoraj navedenih uredbah, ki jih ne pokrivajo prednostni cilji Skladov.

Te odobritve se bodo uporabljale tudi za kritje plačljivih zneskov v zvezi z Usmerjevalnim oddelkom EKUJS za ukrepe, za katere niso na voljo, niti niso bile predvidene ustrezne odobritve za prevzem obveznosti v programskem obdobju 2000–2006.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) (UL L 160, 26.6.1999, str. 80).

05 04 02 09
Zaključek Usmerjevalnega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada – Operativna tehnična pomoč (2000–2006)

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju financiranja neporavnanih obveznosti iz programskega obdobja 2000–2006 za ukrepe tehnične pomoči, kot predvideva člen 23 Uredbe (ES) št. 1260/1999, iz Usmerjevalnega oddelka EKUJS. Tehnična pomoč je krila potrebno pripravo, spremljanje, ocenjevanje, pregled in vodenje izvajanja pomoči s strani Usmerjevalnega oddelka EKUJS. Uporabljena je bila zlasti za:

izdatke za podporo (reprezentanca, usposabljanje, sestanki, službena potovanja),

izdatke za informiranje in objave,

izdatke za informiranje in telekomunikacijsko tehnologijo,

pogodbe za zagotavljanje storitev,

finančne pomoči.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) (UL L 160, 26.6.1999, str. 80).

05 04 05
Razvoj podeželja, ki se financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (2007–2013)

Opombe

Vsak prihodek, vnesen v člen 6 7 1 splošnega izkaza prihodkov, lahko omogoči dodatne odobritve za vsako postavko tega člena v skladu s členom 21 finančne uredbe.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L 209, 11.8.2005, str. 1).

Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L 277, 21.10.2005, str. 1).

Uredba Sveta (ES) št. 378/2007 z dne 27. marca 2007 o pravilih za prostovoljno modulacijo neposrednih plačil, predvidenih v Uredbi (ES) št. 1782/2003 (UL L 95, 5.4.2007, str. 1).

Uredba Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L 30, 31.1.2009, str. 16).

05 04 05 01
Programi za razvoj podeželja

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

14 788 920 797

12 787 822 799

 

39 101 515

14 788 920 797

12 826 924 314

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju programov za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Od vseh odobritev za prevzem obveznosti v tej postavki znesek 2 355 300 000 EUR izhaja iz obvezne modulacije v skladu s členom 9(1) Uredbe (ES) št. 73/2009. Poleg tega znesek 347 900 000 EUR izhaja iz prostovoljne modulacije v skladu z Uredbo (ES) št. 378/2007. Ukrepi za razvoj podeželja na vseh oseh se bodo merili z izboljšanimi kazalniki učinkovitosti kmetijskih sistemov in proizvodnih metod, kar bo odgovor na izzive, ki jih prinašajo podnebne spremembe, varstvo voda, biotska raznovrstnost in obnovljive energije. Države članice poročajo o ukrepih, s katerimi so se spopadle z novimi izzivi pri razvoju podeželja, vključno v mlečnem sektorju.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L 209, 11.8.2005, str. 1).

Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L 277, 21.10.2005, str. 1).

Uredba Sveta (ES) št. 378/2007 z dne 27. marca 2007 o pravilih za prostovoljno modulacijo neposrednih plačil, predvidenih v Uredbi (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L 95, 5.4.2007, str. 1).

Uredba Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L 30, 31.1.2009, str. 16).

05 04 05 02
Operativna tehnična pomoč

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

14 535 000

8 463 833

 

 

14 535 000

8 463 833

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju ukrepov tehnične pomoči, kot predvideva člen 66(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005, zlasti Evropske mreže za razvoj podeželja.

Del teh odobritev je namenjenih stalnemu širjenju evropske mreže za podeželsko solidarnost, ki deluje že dve leti.

1.

Cilj: oblikovanje evropskega območja solidarnosti, preprečevanja in raziskav

1. faza: utrjevanje obstoječe solidarnostne mreže.

2. faza: razširitev mreže, da se tako drugim evropskim državam ponudijo koristi njenega strokovnega znanja pri izvajanju preventivnih ukrepov za zaščito delovnih mest na področju kmetijstva in ohranjanje gospodarske vitalnosti podeželskih območij. Obstaja nujna potreba po delitvi in standardizaciji celovitih shem podpore, ki se že uporabljajo, in izmenjavi stališč o tem, kaj natančno pomeni „biti v težavah“, da se odkrijejo osebe, ki so v tej situaciji, ob uporabi skupnih meril, ki se imenujejo „alarmni signali“. Ta orodja za preprečevanje bodo pomagala na novo ustanovljenim podpornim skupinam na uspešnejši način obravnavati težave, s katerimi se soočajo na podeželju.

2.

Ukrepi, ki jih je treba sprejeti: širjenje orodij za preprečevanje

Med evropskimi kmeti je treba v največji možni meri razširiti naslednje instrumente:

„alarmni signali“: osnovno samoocenjevalno orodje za preprečevanje, ki naj bi ga kmetje uporabili za presojo težav, s katerimi se soočajo. S tem orodjem bodo kmetje lahko natančno določili, kako slaba je njihova situacija, da bodo tako lahko poiskali pomoč agencij, ki bi jim lahko čim prej pomagale iz težav,

„orodje za poenostavljeno upravljanje“: to orodje za finančno samoocenjevanje bo omogočilo kmetom, da ocenijo finančno situacijo svojih kmetij in predvidijo težave, določijo manevrski prostor za investicije oziroma diverzifikacijo in se držijo predhodno določenega načrta za obnovo. Usposabljanje za uporabo orodja za poenostavljeno upravljanje bodo pripravile posamezne podporne skupine na nacionalni ravni. Usposabljanje bo namenjeno ljudem, ki skrbijo za kmete in jih podpirajo, ko so v težavah.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L 209, 11.8.2005, str. 1).

Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L 277, 21.10.2005, str. 1).

05 04 05 03
Pilotni projekt – Program izmenjave za mlade kmete

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

p.m.

750 000

 

 

p.m.

750 000

Opombe

Pilotni projekt je namenjen vzpostavitvi programa izmenjave za mlade kmete, ki bo omogočil čezmejno izmenjavo praktičnih zgledov upravljanja kmetij, zlasti v povezavi z izzivi, ki so pred evropskim kmetijstvom, da bi pomagali razvoju evropskih podeželskih območij.

Program bi bil odlična priložnost za mlade kmete, da se sami seznanijo z različnimi kmetijskimi razmerami v Uniji, tako da nekaj časa preživijo na kmetijah v drugih državah članicah. Izmenjava znanja in izkušenj bi evropskim mladim kmetom omogočila, da bi bili sposobni bolje zadovoljiti potrebe evropskih potrošnikov, prispevala bi k večji zanesljivosti preskrbe s hrano in reševala druge izzive, s katerimi se spopada evropsko kmetijstvo, kot so uporaba obnovljivih virov energije, izguba biotske raznovrstnosti in skladiščenje ogljika.

Pravna podlaga

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1)

NASLOV 07

OKOLJE IN PODNEBNI UKREPI

Naslov

Poglavje

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

07 01

UPRAVNI ODHODKI NA PODROČJU POLITIKE „OKOLJE IN PODNEBNI UKREPI“

 

97 012 878

97 012 878

 

 

97 012 878

97 012 878

07 02

GLOBALNE OKOLJSKE IN PODNEBNE ZADEVE

4

3 200 000

3 121 048

 

 

3 200 000

3 121 048

07 03

RAZVOJ IN IZVAJANJE OKOLJSKE POLITIKE IN ZAKONODAJE UNIJE

2

374 470 397

275 469 859

 

6 496 799

374 470 397

281 966 658

07 12

IZVAJANJE POLITIKE IN ZAKONODAJE UNIJE NA PODROČJU PODNEBNIH UKREPOV

2

20 700 000

19 076 489

 

 

20 700 000

19 076 489

07 13

VKLJUČEVANJE PODNEBNIH UKREPOV IN INOVACIJE

2

3 000 000

3 000 000

 

 

3 000 000

3 000 000

 

Naslov 07 – Skupaj

 

498 383 275

397 680 274

 

6 496 799

498 383 275

404 177 073

POGLAVJE 07 03 — RAZVOJ IN IZVAJANJE OKOLJSKE POLITIKE IN ZAKONODAJE UNIJE

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

07 03

RAZVOJ IN IZVAJANJE OKOLJSKE POLITIKE IN ZAKONODAJE UNIJE

07 03 01

Zaključek ukrepov v zvezi z varstvom gozdov

2

p.m.

 

 

p.m.

07 03 03

Zaključek LIFE III (Finančni instrument za okolje – 2000–2006) – Projekti na ozemlju Unije – Del I (varstvo narave)

2

7 709 669

 

 

7 709 669

07 03 04

Zaključek LIFE III (Finančni instrument za okolje – 2000–2006) – Projekti na ozemlju Unije – Del II (varstvo okolja)

2

889 577

 

 

889 577

07 03 06

Zaključek ukrepov za povečanje osveščenosti in drugih splošnih ukrepov, ki temeljijo na okoljskih akcijskih programih Skupnosti

2

p.m.

 

 

p.m.

07 03 07

LIFE + (Finančni instrument za okolje (2007–2013))

2

325 541 000

214 071 216

 

6 496 799

325 541 000

220 568 015

07 03 09

Prispevek za Evropsko okoljsko agencijo

07 03 09 01

Evropska okoljska agencija – Prispevek za naslova 1 in 2

2

22 835 305

22 835 305

 

 

22 835 305

22 835 305

07 03 09 02

Evropska okoljska agencija – Prispevek za naslov 3

2

12 962 092

12 962 092

 

 

12 962 092

12 962 092

 

Člen 07 03 09 – Vmesni seštevek

 

35 797 397

35 797 397

 

 

35 797 397

35 797 397

07 03 10

Pripravljalni ukrep – Natura 2000

2

 

 

07 03 11

Pilotni projekt – Zaščita in ohranjanje gozdov

2

 

 

07 03 12

Pripravljalni ukrep – Prihodnja pravna podlaga o usklajenih informacijah o stanju gozdov Unije

2

p.m.

250 000

 

 

p.m.

250 000

07 03 13

Pripravljalni ukrep – Celovit sistem za obalno komunikacijo in obvladovanje tveganja

2

p.m.

 

 

p.m.

07 03 15

Pilotni projekt – Trgovanje z emisijami žveplovega dioksida in dušikovega oksida v Baltskem morju

2

 

 

07 03 16

Pilotni projekt – Razvoj preprečevalnih ukrepov za ustavitev dezertifikacije v Evropi

2

p.m.

 

 

p.m.

07 03 17

Pripravljalni ukrep – Podnebje Karpatske kotline

2

1 200 000

 

 

1 200 000

07 03 18

Pilotni projekt – Predelava zastarelih plovil, ki se ne uporabljajo v trgovini z ribiškimi proizvodi

2

p.m.

 

 

p.m.

07 03 19

Pilotni projekt – Gospodarska škoda zaradi velikih količin vodnih izgub v mestih

2

390 000

 

 

390 000

07 03 21

Pilotni projekt – Potrjevanje nizkoogljičnih načinov kmetovanja

2

370 000

 

 

370 000

07 03 22

Pilotni projekt – Celovita raziskava o načinih za ustavitev širjenja alergije na navadni grint in cvetni prah

2

p.m.

 

 

p.m.

07 03 24

Pilotni projekt – Evropski sistem nadomestil za aluminijaste pločevinke

2

p.m.

 

 

p.m.

07 03 25

Zaključek razvoja novih političnih pobud

2

p.m.

 

 

p.m.

07 03 26

Pilotni projekt – Pregled literature o možnih učinkih podnebnih sprememb na zaščitena območja s pitno vodo po vsej Uniji in o opredelitvi prednostnih nalog glede različnih virov oskrbe s pitno vodo

2

185 000

 

 

185 000

07 03 27

Pripravljalni ukrep – Sistem BEST (prostovoljni sistem za storitve s področja biotske raznovrstnosti in ekosistema na ozemlju najbolj oddaljenih regij Unije, v čezmorskih državah in na čezmorskih ozemljih)

2

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

07 03 28

Pilotni projekt – Cikel recikliranja plastike in vpliv na morsko okolje

2

325 000

 

 

325 000

07 03 29

Pripravljalni ukrep – Razvoj preprečevalnih ukrepov za ustavitev dezertifikacije v Evropi

2

p.m.

800 000

 

 

p.m.

800 000

07 03 30

Pilotni projekt – Atmosferske padavine – Varstvo in učinkovita raba sveže vode

2

p.m.

375 000

 

 

p.m.

375 000

07 03 31

Pilotni projekt – Primerjalna študija obremenitev in ukrepov v načrtih upravljanja glavnih povodij v Uniji

2

600 000

 

 

600 000

07 03 32

Pilotni projekt – Dolgoročni vpliv stanovanjskih stavb brez ogljika na sisteme odpadnih voda

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

07 03 33

Pilotni projekt – Zbiranje morskih odpadkov

2

p.m.

250 000

 

 

p.m.

250 000

07 03 34

Pilotni projekt – Razpoložljivost, uporaba in trajnost vode za proizvodnjo jedrske in fosilne energije

2

p.m.

125 000

 

 

p.m.

125 000

07 03 35

Pilotni projekt – Novo znanje za integrirano upravljanje človekovih dejavnosti na morju

2

p.m.

500 000

 

 

p.m.

500 000

07 03 36

Pilotni projekt – Zaščita biološke raznovrstnost s plačilom ekoloških dosežkov, ki temeljijo na rezultatih

2

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

07 03 37

Pilotni projekt – Diagonalna komunikacija o politikah Unije, ki so povezane z okoljem: izboljševanje okoljske osveščenosti državljanov Unije prek avdiovizualnih orodij (filmov)

2

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

07 03 60

Evropska agencija za kemikalije – Dejavnosti na področju zakonodaje o biocidih – Prispevek iz programov iz razdelka 2

07 03 60 01

Evropska agencija za kemikalije – Dejavnosti na področju zakonodaje o biocidih – Prispevek za naslova 1 in 2 iz razdelka 2

2

3 956 133

3 956 133

 

 

3 956 133

3 956 133

07 03 60 02

Evropska agencija za kemikalije – Dejavnosti na področju zakonodaje o biocidih – Prispevek za naslov 3 iz razdelka 2

2

2 114 367

2 114 367

 

 

2 114 367

2 114 367

 

Člen 07 03 60 – Vmesni seštevek

 

6 070 500

6 070 500

 

 

6 070 500

6 070 500

07 03 70

Evropska agencija za kemikalije – Dejavnosti na področju zakonodaje o uvozu in izvozu nevarnih kemikalij

07 03 70 01

Evropska agencija za kemikalije – Dejavnosti na področju zakonodaje o uvozu in izvozu nevarnih kemikalij – Prispevek k naslovoma 1 in 2

2

590 000

590 000

 

 

590 000

590 000

07 03 70 02

Evropska agencija za kemikalije – Dejavnosti na področju zakonodaje o uvozu in izvozu nevarnih kemikalij – Prispevek k naslovu 3

2

971 500

971 500

 

 

971 500

971 500

 

Člen 07 03 70 – Vmesni seštevek

 

1 561 500

1 561 500

 

 

1 561 500

1 561 500

07 03 72

Pilotni projekt – Učinkovitost virov v praksi – Zaključevanje mineralnih ciklov

2

p.m.

250 000

 

 

p.m.

250 000

 

Poglavje 07 03 – Skupaj

 

374 470 397

275 469 859

 

6 496 799

374 470 397

281 966 658

07 03 07
LIFE + (Finančni instrument za okolje (2007–2013))

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

325 541 000

214 071 216

 

6 496 799

325 541 000

220 568 015

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju finančne pomoči za ukrepe in projekte, ki prispevajo k izvajanju, posodabljanju in razvoju okoljske politike in zakonodaje Unije, vključno z vključevanjem okoljske politike v druge politike, kar prispeva k trajnostnemu razvoju. Zlasti program LIFE + podpira izvajanje šestega okoljskega akcijskega programa, vključno s tematskimi strategijami, ter financira ukrepe in projekte z evropsko dodano vrednostjo na treh prednostnih področjih: narava in biotska raznovrstnost, okoljska politika in upravljanje ter informacije in komunikacija.

Te odobritve bodo krile predvsem:

subvencije za ukrepe za inovativne in/ali predstavitvene projekte z letnimi razpisi za zbiranje predlogov, s čimer se podpirajo:

projekti najboljše prakse ali predstavitveni projekti za izvajanje direktiv 79/409/EGS in 2009/147/ES ali Direktive 92/43/EGS, vključno z upravljanjem območij in vrst ter načrtovanjem območij, vključno z izboljšanjem ekološke skladnosti mreže Natura 2000, spremljanjem ohranitvenega stanja, vključno z vzpostavljanjem postopkov in struktur za takšno spremljanje, razvojem in izvajanjem akcijskih načrtov za ohranjanje vrst ter habitatov, širjenjem mreže Natura 2000 v morska območja in, v omejenem številu primerov, nakupom zemljišča,

inovativni ali predstavitveni projekti v zvezi z okoljskimi cilji Unije, vključno z razvojem ali širjenjem tehnik najboljše prakse, znanja in tehnologij,

kampanje za ozaveščanje, konference in usposabljanja, vključno z usposabljanjem osebja, vključenega v dejavnosti za preprečevanje požarov,

projekti za razvoj in izvajanje ciljev Unije v zvezi z obsežnim, usklajenim, celovitim in dolgoročnim spremljanjem gozdov in medsebojnih okoljskih vplivov,

v skladu z zahtevami Uredbe (ES) št. 614/2007 je za projekte, ki se podpirajo s subvencijami za ukrepe, namenjenih najmanj 78 % proračunskih sredstev programa, od česar je vsaj 50 % namenjenih podpori varstva narave in biotske raznovrstnosti,

podporo operativnim dejavnostim nevladnih organizacij, ki so dejavne predvsem na področju varstva in izboljševanja okolja na evropski ravni ter vključene v razvoj in izvajanje politike in zakonodaje Unije,

ukrepe za podporo vloge Komisije pri uvajanju razvoja in izvajanja okoljske politike s:

študijami in vrednotenji,

storitvami, namenjenimi izvajanju in vključevanju okoljske politike in zakonodaje,

seminarji in delavnicami s strokovnjaki in zainteresiranimi stranmi,

razvojem in vzdrževanjem mrež, podatkovnih zbirk ter informacijskih in računalniških sistemov, ki so neposredno povezani z izvajanjem okoljske politike in zakonodaje Unije, zlasti ko gre za izboljšanje dostopa javnosti do okoljskih informacij. Kriti odhodki bodo vključevali stroške razvoja, vzdrževanja, delovanja in podpore (strojna oprema, programska oprema in storitve) informacijskih in komunikacijskih sistemov. Prav tako bodo vključevali stroške projektnega vodenja, nadzora kakovosti, varnosti, dokumentacije in usposabljanja v zvezi z izvajanjem teh sistemov,

informiranjem, publikacijami in komunikacijskimi dejavnostmi, vključno s komunikacijskimi ukrepi in kampanjami, dogodki, konferencami, delavnicami, razstavami in podobnimi ukrepi za ozaveščanje.

Projekti in ukrepi, ki jih financira LIFE +, se lahko izvajajo z donacijami ali prek postopkov javnih naročil.

Vsi prihodki iz prispevkov držav kandidatk in, kjer je primerno, potencialnih držav kandidatk Zahodnega Balkana za udeležbo v programih Unije, ki se vnesejo v postavko 6 0 3 1 izkaza prihodkov, lahko omogočijo dodatne odobritve v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe.

Pravna podlaga

Uredba (ES) št. 614/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007 o finančnem instrumentu za okolje (LIFE +) (UL L 149, 9.6.2007, str. 1).

NASLOV 08

RAZISKAVE

Naslov

Poglavje

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

08 01

UPRAVNI IZDATKI NA PODROČJU „RAZISKAVE“

 

346 871 798

346 871 798

 

 

346 871 798

346 871 798

08 02

SODELOVANJE – ZDRAVJE

1

1 011 075 530

770 595 824

 

72 065 094

1 011 075 530

842 660 918

08 03

SODELOVANJE – HRANA, KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO TER BIOTEHNOLOGIJA

1

363 076 419

300 674 807

 

22 729 193

363 076 419

323 404 000

08 04

SODELOVANJE – NANOZNANOSTI, NANOTEHNOLOGIJE, MATERIALI IN NOVE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE

1

621 408 062

504 625 722

 

 

621 408 062

504 625 722

08 05

SODELOVANJE – ENERGIJA

1

218 718 047

158 055 057

 

6 993 598

218 718 047

165 048 655

08 06

SODELOVANJE – OKOLJE (VKLJUČNO S PODNEBNIMI SPREMEMBAMI)

1

340 570 726

269 105 802

 

13 987 196

340 570 726

283 092 998

08 07

SODELOVANJE – PROMET (VKLJUČNO Z AERONAVTIKO)

1

560 200 746

444 884 572

 

 

560 200 746

444 884 572

08 08

SODELOVANJE – DRUŽBENO-EKONOMSKE IN HUMANISTIČNE ZNANOSTI

1

112 677 988

63 586 684

 

4 369 250

112 677 988

67 955 934

08 09

SODELOVANJE – SKLAD ZA FINANCIRANJE NA OSNOVI DELITVE TVEGANJA (RSFF)

1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 10

ZAMISLI

1

1 714 721 109

1 014 719 704

 

12 238 796

1 714 721 109

1 026 958 500

08 12

ZMOGLJIVOSTI – RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE

1

74 993 775

128 562 844

 

 

74 993 775

128 562 844

08 13

ZMOGLJIVOSTI – RAZISKAVE V KORIST MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ (MSP)

1

274 436 455

229 292 524

 

6 993 598

274 436 455

236 286 122

08 14

ZMOGLJIVOSTI – REGIJE ZNANJA

1

27 351 639

18 316 022

 

953 577

27 351 639

19 269 599

08 15

ZMOGLJIVOSTI – RAZISKOVALNI POTENCIAL

1

74 266 567

55 972 979

 

281 492

74 266 567

56 254 471

08 16

ZMOGLJIVOSTI – ZNANOST V DRUŽBI

1

63 656 771

37 366 692

 

2 797 439

63 656 771

40 164 131

08 17

ZMOGLJIVOSTI – DEJAVNOSTI MEDNARODNEGA SODELOVANJA

1

39 858 805

27 329 402

 

 

39 858 805

27 329 402

08 18

ZMOGLJIVOSTI – SKLAD ZA FINANCIRANJE NA OSNOVI DELITVE TVEGANJA (RSFF)

1

50 221 512

49 975 197

 

262 529

50 221 512

50 237 726

08 19

ZMOGLJIVOSTI – PODPORA ZA SKLADEN RAZVOJ RAZISKOVALNIH POLITIK

1

13 470 414

8 912 772

 

 

13 470 414

8 912 772

08 20

EURATOM – FUZIJSKA ENERGIJA

1

937 673 290

573 362 274

 

 

937 673 290

573 362 274

08 21

EURATOM – JEDRSKA FISIJA IN ZAŠČITA PRED SEVANJEM

1

56 086 380

54 144 745

 

100 000

56 086 380

54 244 745

08 22

ZAKLJUČEK PREJŠNJIH OKVIRNIH PROGRAMOV IN DRUGIH DEJAVNOSTI

1

p.m.

31 815 789

 

 

p.m.

31 815 789

08 23

RAZISKOVALNI PROGRAM RAZISKOVALNEGA SKLADA ZA PREMOG IN JEKLO

1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Naslov 08 – Skupaj

 

6 901 336 033

5 088 171 210

 

143 771 762

6 901 336 033

5 231 942 972

Opombe

Te opombe se nanašajo na vse proračunske postavke iz tega naslova (z izjemo poglavja 08 22).

Te odobritve se bodo uporabile v skladu z Uredbo (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa in razširjanju rezultatov raziskav (2007–2013) (UL L 391, 30.12.2006, str. 1) in Uredbo Sveta (Euratom) št. 1908/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo in pri razširjanju rezultatov raziskav (2007–2011) (UL L 400, 30.12.2006, str. 1).

Za vse odobritve iz tega naslova se uporablja ista opredelitev malih in srednje velikih podjetij (MSP), kot se uporablja za posebne horizontalne programe, namenjene MSP, v sklopu istega okvirnega programa. Ta opredelitev se glasi: upravičen MSP je pravna oseba v skladu z opredelitvijo MSP v Priporočilu Komisije 2003/361/ES in ni raziskovalni center, raziskovalni inštitut, pogodbena raziskovalna organizacija ali svetovalno podjetje. Raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru Sedmega okvirnega programa, morajo spoštovati temeljna etična načela (v skladu s členom 6(1) Sklepa št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1)), vključno z zahtevami za dobro počutje živali. To vključuje zlasti načela iz člena 6 Pogodbe o Evropski uniji in Listine o temeljnih pravicah Evropske unije. Posebna pozornost bo usmerjena na poudarjanje dejavnosti, katerih cilj je promocija vloge žensk v znanosti in raziskovalnih dejavnostih.

Pod te člene in postavke spadajo tudi stroški znanstvenih in tehnoloških srečanj na visoki ravni, konferenc, delavnic in seminarjev, ki jih v okviru evropskega interesa organizira Komisija, financiranje znanstvenih in tehnoloških analiz ter ocen na visoki ravni, ki se jih opravlja v imenu Unije, da bi preučili nova področja raziskovanja, primerna za dejavnost Unije, med drugim tudi v kontekstu Evropskega raziskovalnega prostora, ter ukrepov za spremljanje in razširjanje rezultatov programov, vključno z ukrepi prejšnjih okvirnih programov.

Te odobritve krijejo tudi upravne izdatke, vključno z izdatki za osebje, ki so ali pa ne kriti s Kadrovskimi predpisi, informiranje, publikacije, upravno in tehnično delovanje ter določene druge postavke odhodkov, ki se nanašajo na notranjo infrastrukturo, povezano z doseganjem ciljev konkretnega ukrepa, katerega sestavni del so, vključno z delovanjem in pobudami, ki so potrebni za pripravo in spremljanje strategije raziskav in tehničnega razvoja Unije.

Prihodki iz sporazumov o sodelovanju med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Švico ali večstranskega Evropskega sporazuma o razvoju fuzije (EFDA) bodo vneseni v postavki 6 0 1 1 in 6 0 1 2 izkaza prihodkov in lahko omogočijo dodatne odobritve, dane na voljo v skladu s členom 21 finančne uredbe.

Za nekatere od teh projektov je predvidena možnost udeležbe tretjih držav ali ustanov iz tretjih držav v evropskem sodelovanju na področju znanstvenih in tehničnih raziskav. Vsi finančni prispevki bodo vneseni v postavki 6 0 1 3 in 6 0 1 5 izkaza prihodkov in lahko omogočijo dodatne odobritve, dane na voljo v skladu s členom 21 finančne uredbe.

Prihodki iz držav, ki so udeležene pri evropskem sodelovanju na področju znanstvenih in tehničnih raziskav, bodo vneseni v postavko 6 0 1 6 izkaza prihodkov in lahko omogočijo dodatne odobritve, dane na voljo v skladu s členom 21 finančne uredbe.

Vsi prihodki iz prispevkov držav kandidatk in, kjer je to primerno, potencialnih držav kandidatk zahodnega Balkana za udeležbo v programih Unije, ki se vnesejo v postavko 6 0 3 1 izkaza prihodkov, lahko omogočijo dodatne odobritve v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe.

Vsi prihodki iz prispevkov zunanjih organov za dejavnosti Unije, ki se vnesejo v postavko 6 0 3 3 izkaza prihodkov in lahko omogočijo dodatne odobritve v skladu s členom 21 finančne uredbe.

Dodatne odobritve bodo na voljo v členu 08 22 04.

Da bi uresničili cilj 15 % udeležbe MSP v projektih, ki se financirajo iz teh sredstev, kot določa Sklep št. 1982/2006/ES, so potrebni bolj specifični ukrepi. Projekti, ki se lahko uvrstijo med posebne ukrepe za MSP, bi morali biti upravičeni do financiranja v okviru tematskega programa, če ti projekti izpolnjujejo potrebne (tematske) zahteve.

POGLAVJE 08 02 — SODELOVANJE – ZDRAVJE

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

08 02

SODELOVANJE – ZDRAVJE

08 02 01

Sodelovanje – Zdravje

1.1

799 767 530

665 685 019

 

72 065 094

799 767 530

737 750 113

08 02 02

Sodelovanje – Zdravje – Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila

1.1

207 068 000

100 719 908

 

 

207 068 000

100 719 908

08 02 03

Sodelovanje – Zdravje – Izdatki za podporo skupnemu podjetju za pobudo za inovativna zdravila

1.1

4 240 000

4 190 897

 

 

4 240 000

4 190 897

 

Poglavje 08 02 – Skupaj

 

1 011 075 530

770 595 824

 

72 065 094

1 011 075 530

842 660 918

08 02 01
Sodelovanje – Zdravje

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

799 767 530

665 685 019

 

72 065 094

799 767 530

737 750 113

Opombe

Dejavnosti na področju zdravja so namenjene izboljšanju zdravja evropskih državljanov ter krepitvi konkurenčnosti industrije in podjetij, ki so povezani s sektorjem zdravja v Evropi, z reševanjem zdravstvenih težav na svetovni ravni, vključno z novimi epidemijami. Poudarek bo na translacijskih raziskavah (prenos glavnih odkritij v klinično uporabo), razvoju in uveljavitvi novih terapij, metod za spodbujanje zdravja in preprečevanje bolezni, diagnostičnih orodij in tehnologij ter trajnostnih in učinkovitih zdravstvenih sistemov. Posebna pozornost bo namenjena sporočanju o rezultatih raziskav in vzpostavitvi dialoga s civilno družbo, zlasti s skupinami pacientov, v čim bolj zgodnjih fazah novega razvoja, ki je posledica biomedicinskih in genetičnih raziskav.

Financirajo se lahko klinične raziskave številnih bolezni, na primer HIV/AIDS, malarija, tuberkuloza, diabetes in ostale kronične bolezni (npr. artritis, revmatske bolezni, kostno-mišična obolenja ter bolezni dihal ali redke bolezni.

Večji del sredstev se mora nameniti raziskavam bolezni, povezanih s staranjem.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v ta člen. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov in predstavljajo namenske prejemke v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza izdatkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Pravna podlaga

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Uredba (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa in razširjanju rezultatov raziskav (2007–2013) (UL L 391, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/971/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu Sodelovanje za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 86).

Spremljajoči akti

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. julija 2007 o sporazumu TRIPS in dostopu do zdravil (UL C 175 E, 10.7.2008, str. 591).

POGLAVJE 08 03 — SODELOVANJE – HRANA, KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO TER BIOTEHNOLOGIJA

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

08 03

SODELOVANJE – HRANA, KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO TER BIOTEHNOLOGIJA

08 03 01

Sodelovanje – Hrana, kmetijstvo in ribištvo ter biotehnologija

1.1

363 076 419

300 674 807

 

22 729 193

363 076 419

323 404 000

 

Poglavje 08 03 – Skupaj

 

363 076 419

300 674 807

 

22 729 193

363 076 419

323 404 000

08 03 01
Sodelovanje – Hrana, kmetijstvo in ribištvo ter biotehnologija

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

363 076 419

300 674 807

 

22 729 193

363 076 419

323 404 000

Opombe

Namen dejavnosti, ki se izvajajo na tem področju, je pomagati pri uvedbi znanstvenih in tehnoloških osnov, potrebnih za razvoj „na znanju temelječega evropskega biogospodarstva“ prek povezovanja znanosti, industrije in drugih zainteresiranih strani. Ta pristop podpirajo trije stebri: (1) trajnostna proizvodnja in gospodarjenje z biološkimi viri iz tal, gozdov in vodnih okolij; (2) od vil do vilic: prehrana, zdravje in dobro počutje; (3) znanosti o življenju in biotehnologija za trajnostne neprehranske proizvode in postopke. Tako se lahko izkoristijo na novo nastajajoče priložnosti, ki se soočajo z družbenimi in gospodarskimi izzivi, kot sta naraščajoče povpraševanje po okolju in živalim prijaznih sistemih proizvodnje in dostave varne, zdrave in visoko kakovostne hrane v skladu z zahtevami potrošnika, ter nadzor nad tveganji v zvezi s hrano, ki se opirajo zlasti na biotehnološka orodja, prav tako pa tudi nad tveganji za zdravje v zvezi s spreminjanjem okolja.

Sredstva so namenjena tudi financiranju razvoja in izboljšanja analitskih metod (npr. analiza ostankov v hrani in krmilih).

Ker sedanja zakonodaja ne predvideva posebnih sredstev za raziskave na področju ribištva, se ohrani vsaj enak delež za tovrstne raziskave, kot je predviden v sedanjem proračunu. Sredstva se namenijo tudi za financiranje razvoja in izboljšanja koncepta o največjem trajnostnem donosu kot političnem instrumentu za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov, prav tako za razvoj ukrepov za omejitev izločitve prilova.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v ta člen. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov, ki predstavljajo namenske prejemke v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza izdatkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Pravna podlaga

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Uredba (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa in razširjanju rezultatov raziskav (2007–2013) (UL L 391, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/971/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu „Sodelovanje“ za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 86).

POGLAVJE 08 05 — SODELOVANJE – ENERGIJA

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

08 05

SODELOVANJE – ENERGIJA

08 05 01

Sodelovanje – Energija

1.1

202 473 047

143 639 953

 

6 993 598

202 473 047

150 633 551

08 05 02

Sodelovanje – Energija – Skupno podjetje za gorivne celice in vodik

1.1

15 006 000

13 190 453

 

 

15 006 000

13 190 453

08 05 03

Izdatki za podporo Skupnemu podjetju za gorivne celice in vodik (GCV)

1.1

1 239 000

1 224 651

 

 

1 239 000

1 224 651

 

Poglavje 08 05 – Skupaj

 

218 718 047

158 055 057

 

6 993 598

218 718 047

165 048 655

08 05 01
Sodelovanje – Energija

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

202 473 047

143 639 953

 

6 993 598

202 473 047

150 633 551

Opombe

Prizadevanja bodo usmerjena na naslednje dejavnosti:

Pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov

Tehnologije za povečanje skupne učinkovitosti konverzije, znižanje stroškov proizvodnje električne energije iz domačih obnovljivih virov energije in predstavitev tehnologij, ki ustrezajo različnim regionalnim razmeram.

Proizvodnja goriva iz obnovljivih virov

Celostne tehnologije za konverzijo: razvoj in znižanje cene na enoto za trdna, tekoča in plinasta goriva, ki se proizvajajo iz obnovljivih virov energije, z namenom stroškovno učinkovite proizvodnje in uporabe goriv brez ogljika, zlasti tekočih biogoriv za promet.

Tehnologije za zajetje in skladiščenje CO 2 za pridobivanje energije s skoraj ničelnimi emisijami

Drastično zmanjšanje vpliva, ki ga ima na okolje uporaba fosilnih goriv, z namenom visoko učinkovitih elektrarn s skoraj ničnimi emisijami, ki temeljijo na tehnologijah za zajetje in skladiščenje CO2.

Tehnologije čistega premoga

Znatno izboljšanje učinkovitosti, zanesljivosti in stroškov elektrarn s pomočjo razvoja in predstavitve tehnologij za konverzijo čistega premoga. To vključuje tudi nadaljnje ukrepe pri razvoju in uvajanju učinkovitih tehnologij sežiganja odpadnega lesa kot načina proizvodnje biopremoga za samostojno proizvajanje energije.

Pametna energetska omrežja

Povečanje učinkovitosti, varnosti in zanesljivosti evropskih elektroenergetskih omrežij ter njihove zmogljivosti za uravnavanje energijskih tokov, ki jih ustvarijo trgi. Dolgoročno načrtovanje razvoja vseevropskega elektroenergetskega omrežja v okviru evropske pobude za elektroenergetsko omrežje. Odprava ovir za obsežno dobavo in učinkovito vključevanje porazdeljenih in obnovljivih virov energije.

Energetska učinkovitost in varčevanje z energijo

Novi koncepti in tehnologije za izboljšanje energetske učinkovitosti in varčevanja z energijo za zgradbe, storitve in industrijo. Te dejavnosti vključujejo strategije in tehnologije za boljšo energetsko učinkovitost, uporabo tehnologij s področja novih in obnovljivih virov energije in upravljanje povpraševanja po energiji.

Glavni del te teme v obdobju 2007–2013, ki bo od leta 2012 naprej predstavljal vsaj dve tretjini, bosta obnovljiva energija in učinkovitost končne rabe energije, saj pomembno prispevata k prihodnjim trajnostnim energetskim sistemom. Poudarek bo na dejavnostih, ki najbolje podpirajo razvoj pobud načrta SET v okviru tehnoloških časovnih načrtov.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v ta člen. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov in predstavljajo namenske prejemke v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza odhodkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Z delom teh sredstev se želijo spodbuditi skupni pristopi h glavnim svetovnim izzivom, kot sta zanesljiva oskrba z energijo in pomanjkanje virov, in sicer z združevanjem virov in pospeševanjem izmenjave praktičnih zgledov za napredek raziskav in razvoja na področju energije. Ukrepi bodo usmerjeni v izboljšanje učinkovitosti ukrepov mednarodne skupnosti in bodo dopolnjevali obstoječe mehanizme. Sredstva bodo uporabljena za financiranje inovativnih skupnih projektov evropskih in tretjih držav, ki jih ni mogoče uresničiti v eni sami državi in z obstoječimi orodji, ki so na voljo v okviru obstoječih pravnih instrumentov. Komisija bo pri izvajanju tega ukrepa zagotovila uravnoteženo dodeljevanje subvencij. Pomagala bo pritegniti akterje na svetovni ravni k udeležbi v raziskovalnih partnerstvih, z namenom spodbujanja inovacij na področju varne, čiste in učinkovite energije.

Pravna podlaga

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Uredba (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa in razširjanju rezultatov raziskav (2007–2013) (UL L 391, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/971/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu Sodelovanje za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 86).

POGLAVJE 08 06 — SODELOVANJE – OKOLJE (VKLJUČNO S PODNEBNIMI SPREMEMBAMI)

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

08 06

SODELOVANJE – OKOLJE (VKLJUČNO S PODNEBNIMI SPREMEMBAMI)

08 06 01

Sodelovanje – Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)

1.1

336 619 726

266 434 105

 

13 987 196

336 619 726

280 421 301

08 06 02

Sodelovanje – Okolje – Skupno podjetje za gorivne celice in vodik

1.1

3 951 000

2 671 697

 

 

3 951 000

2 671 697

 

Poglavje 08 06 – Skupaj

 

340 570 726

269 105 802

 

13 987 196

340 570 726

283 092 998

08 06 01
Sodelovanje – Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

336 619 726

266 434 105

 

13 987 196

336 619 726

280 421 301

Opombe

Raziskave na področju okolja v okviru Sedmega okvirnega programa se bodo izvajale znotraj teme „Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)“. Cilj je spodbujati trajnostno gospodarjenje z naravnim in človekovim okoljem ter njegovimi viri s pomočjo pospeševanja našega znanja o medsebojnih vplivih med biosfero, ekosistemi in človekovimi dejavnostmi ter razvijanjem novih tehnologij, orodij in storitev, da bi na celosten način rešili svetovne okoljske probleme. Poudarek bo na napovedovanju sprememb podnebnih, ekoloških, zemeljskih in oceanskih sistemov ter na orodju in tehnologijah za spremljanje, preprečevanje in zmanjševanje pritiskov na okolje in tveganj, vključno s tveganjem za zdravje, ter za trajnost naravne in kulturne krajine.

Raziskave v okviru te teme bodo prispevale k izvajanju mednarodnih obvez in pobud, kot npr. globalno opazovanje Zemlje (GEO). Poleg tega bodo podpirale raziskovalne potrebe, ki izhajajo iz obstoječe in nastajajoče zakonodaje in politik Unije, s tem povezanih tematskih strategij, akcijskega načrta za okoljske tehnologije ter akcijskega načrta za okolje in zdravje. Raziskave bodo prispevale tudi k tehnološkemu razvoju, ki bo izboljšal tržni položaj evropskih podjetij, zlasti majhnih in srednje velikih podjetij, na področjih, kot so okoljske tehnologije.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v ta člen. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov, ki predstavljajo namenske prejemke v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza izdatkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Pravna podlaga

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Uredba (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa in razširjanju rezultatov raziskav (2007–2013) (UL L 391, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/971/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu Sodelovanje za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 86).

POGLAVJE 08 08 — SODELOVANJE – DRUŽBENO-EKONOMSKE IN HUMANISTIČNE ZNANOSTI

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

08 08

SODELOVANJE – DRUŽBENO-EKONOMSKE IN HUMANISTIČNE ZNANOSTI

08 08 01

Sodelovanje – Družbeno-ekonomske in humanistične znanosti

1.1

112 677 988

63 586 684

 

4 369 250

112 677 988

67 955 934

 

Poglavje 08 08 – Skupaj

 

112 677 988

63 586 684

 

4 369 250

112 677 988

67 955 934

08 08 01
Sodelovanje – Družbeno-ekonomske in humanistične znanosti

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

112 677 988

63 586 684

 

4 369 250

112 677 988

67 955 934

Opombe

Ukrepi, ki se izvajajo na tem področju, so namenjeni aktiviranju usklajenih naporov raziskovalnih zmogljivosti, v vsem njihovem bogastvu in raznovrstnosti, v ekonomskih, političnih, zgodovinskih, družbenih in humanističnih znanostih, zmogljivosti, ki so nujno potrebne za razvijanje razumevanja in za ukvarjanje z vprašanji nastajanja na znanju temelječe družbe in novih oblik odnosov med ljudmi na eni strani ter med ljudmi in institucijami na drugi strani.

Del ukrepov je namenjen analizi pravnih, socialnih, ekonomskih in političnih vprašanj, povezanih z razvojem evropskega integracijskega procesa, tudi z zgodovinskega vidika (ustavnih kultur in pravnih tradicij držav članic in Unije, razvoja evropske civilne družbe, nacionalnih gospodarskih politik in evropskega gospodarskega upravljanja, nacionalnih političnih kultur in Evrope).

Del teh sredstev bi bilo treba uporabiti za izvajanje raziskav o področju delovanja, obsegu in sestavi prostovoljnega dela v Uniji.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v ta člen. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov, ki predstavljajo namenske prejemke v skladu s členom 21(2)(e) do (g) Finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza izdatkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Pravna podlaga

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Uredba (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa in razširjanju rezultatov raziskav (2007–2013) (UL L 391, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/971/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu Sodelovanje za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 86).

POGLAVJE 08 10 — ZAMISLI

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

08 10

ZAMISLI

08 10 01

Zamisli

1.1

1 714 721 109

1 014 719 704

 

12 238 796

1 714 721 109

1 026 958 500

 

Poglavje 08 10 – Skupaj

 

1 714 721 109

1 014 719 704

 

12 238 796

1 714 721 109

1 026 958 500

08 10 01
Zamisli

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1 714 721 109

1 014 719 704

 

12 238 796

1 714 721 109

1 026 958 500

Opombe

Splošni cilj dejavnosti Evropskega raziskovalnega sveta v okviru posebnega programa „Zamisli“ je opredeliti najboljše raziskovalne skupine v Evropi in spodbujati „raziskave na novih področjih znanja“ s financiranjem večdisciplinarnih projektov in projektov z visokim tveganjem, ovrednotenih izključno na podlagi merila odličnosti s strokovnim ocenjevanjem na evropski ravni, ter hkrati spodbujati zlasti nastajanje omrežij med raziskovalnimi skupinami v različnih državah, da se spodbuja razvoj evropske znanstvene skupnosti.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v ta člen. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov, ki predstavljajo namenske prejemke v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza izdatkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Te odobritve bodo pokrivale tudi izdatke, ki ustrezajo prihodkom, ki so podlaga za zagotovitev dodatnih odobritev od tretjih oseb ali tretjih držav (ki niso del Evropskega gospodarskega prostora), ki sodelujejo v projektih na področju raziskav in tehnološkega razvoja.

V skladu s členom 21 finančne uredbe lahko vsak prihodek, vnesen v postavke 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 in 6 0 3 3 izkaza prihodkov, omogoči dodatne odobritve.

Pravna podlaga

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Uredba (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa in razširjanju rezultatov raziskav (2007–2013) (UL L 391, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/972/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu „Zamisli“ za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 243).

POGLAVJE 08 13 — ZMOGLJIVOSTI – RAZISKAVE V KORIST MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ (MSP)

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

08 13

ZMOGLJIVOSTI – RAZISKAVE V KORIST MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ (MSP)

08 13 01

Zmogljivosti – Raziskave v korist malih in srednje velikih podjetij (MSP)

1.1

274 436 455

229 292 524

 

6 993 598

274 436 455

236 286 122

 

Poglavje 08 13 – Skupaj

 

274 436 455

229 292 524

 

6 993 598

274 436 455

236 286 122

08 13 01
Zmogljivosti – Raziskave v korist malih in srednje velikih podjetij (MSP)

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

274 436 455

229 292 524

 

6 993 598

274 436 455

236 286 122

Opombe

Posebne dejavnosti za mala in srednje velika podjetja, ki se izvajajo kot podpora evropski konkurenčnosti in podjetniški ter inovacijski politiki, so namenjene pomoči evropskim malim in srednje velikim podjetjem na tradicionalnih in novih področjih, da bi se povečale njihove tehnološke zmogljivosti in razvijala njihova sposobnost za delovanje v evropskem in mednarodnem obsegu. Dopolnjevale bodo raziskave v okviru prednostnih tematskih področij. Osredotočati bi se morale na ideje, ki bi jih bilo mogoče v končni fazi uporabiti pri razvoju inovativnih proizvodov in storitev v korist malih in srednje velikih podjetij.

Prispevki držav Efte v skladu s sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 sporazuma in protokolom 32 k sporazumu se morajo dodati k sredstvom, ki se vnesejo v to postavko. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov, ki so namenski prejemki v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih sredstev in izvrševanje v skladu s prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza odhodkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Ta sredstva bodo pokrivala tudi odhodke, ki ustrezajo prihodkom, ki so podlaga za zagotovitev dodatnih sredstev tretjih oseb ali tretjih držav (ki niso del Evropskega gospodarskega prostora), ki sodelujejo v projektih na področju raziskav in tehnološkega razvoja.

V skladu s členom 21 finančne uredbe lahko vsak prihodek, vnesen v postavke 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 in 6 0 3 3 izkaza prihodkov, omogoči dodatna sredstva.

Pravna podlaga

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Uredba (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru sedmega okvirnega programa in razširjanju rezultatov raziskav (2007–2013) (UL L 391, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/974/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu Zmogljivosti za izvajanje sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 299).

POGLAVJE 08 14 — ZMOGLJIVOSTI – REGIJE ZNANJA

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

08 14

ZMOGLJIVOSTI – REGIJE ZNANJA

08 14 01

Zmogljivosti – Regije znanja

1.1

27 351 639

18 316 022

 

953 577

27 351 639

19 269 599

 

Poglavje 08 14 – Skupaj

 

27 351 639

18 316 022

 

953 577

27 351 639

19 269 599

08 14 01
Zmogljivosti – Regije znanja

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

27 351 639

18 316 022

 

953 577

27 351 639

19 269 599

Opombe

Ta znesek je namenjen finančnim projektom za krepitev raziskovalnega potenciala evropskih regij, zlasti s spodbujanjem in podpiranjem razvoja regionalnih „v raziskave usmerjenih skupin“, ki bodo združevale regionalne organe, univerze, raziskovalna središča, podjetja in druge zainteresirane strani po vsej Evropi.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v ta člen. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov, ki predstavljajo namenske prejemke v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza izdatkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Pravna podlaga

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Uredba (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa in razširjanju rezultatov raziskav (2007–2013) (UL L 391, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/974/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu Zmogljivosti za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 299).

POGLAVJE 08 15 — ZMOGLJIVOSTI – RAZISKOVALNI POTENCIAL

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

08 15

ZMOGLJIVOSTI – RAZISKOVALNI POTENCIAL

08 15 01

Zmogljivosti – Raziskovalni potencial

1.1

74 266 567

55 972 979

 

281 492

74 266 567

56 254 471

 

Poglavje 08 15 – Skupaj

 

74 266 567

55 972 979

 

281 492

74 266 567

56 254 471

08 15 01
Zmogljivosti – Raziskovalni potencial

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

74 266 567

55 972 979

 

281 492

74 266 567

56 254 471

Opombe

Z namenom pomagati raziskovalcem in institucijam v regijah Unije, ki so upravičene do financiranja iz Strukturnih skladov v okviru cilja „Konvergenca“, da prispevajo k splošnim prizadevanjem evropskega raziskovanja in istočasno izkoristijo prednosti znanja in izkušenj, ki obstajajo v drugih regijah Evrope, je ta ukrep usmerjen k oblikovanju pogojev, ki jim bodo omogočali izkoristiti njihov potencial in v celoti pomagali uresničiti zamisli Evropskega raziskovalnega prostora v razširjeni Uniji. Podrobnejši cilji so določeni v Prilogi I k zakonodajnemu predlogu.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v ta člen. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov, ki predstavljajo namenske prejemke v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza izdatkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Pravna podlaga

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Uredba (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa in razširjanju rezultatov raziskav (2007–2013) (UL L 391, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/974/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu Zmogljivosti za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 299).

POGLAVJE 08 16 — ZMOGLJIVOSTI – ZNANOST V DRUŽBI

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

08 16

ZMOGLJIVOSTI – ZNANOST V DRUŽBI

08 16 01

Zmogljivosti – Znanost v družbi

1.1

63 656 771

37 366 692

 

2 797 439

63 656 771

40 164 131

 

Poglavje 08 16 – Skupaj

 

63 656 771

37 366 692

 

2 797 439

63 656 771

40 164 131

08 16 01
Zmogljivosti – Znanost v družbi

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

63 656 771

37 366 692

 

2 797 439

63 656 771

40 164 131

Opombe

Z namenom oblikovanja učinkovite in demokratične evropske družbe znanja je cilj dejavnosti pod to postavko spodbujati harmonično integracijo znanstvenih in tehnoloških prizadevanj ter s tem povezanih raziskovalnih politik v evropsko družbeno mrežo.

Dejavnosti, ki se izvajajo v okviru te postavke, bodo prav tako podpirale usklajevanje nacionalnih raziskovalnih politik ter spremljanje in analizo raziskovalnih politik ter industrijskih strategij.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v ta člen. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov, ki predstavljajo namenske prejemke v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza izdatkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Pravna podlaga

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Uredba (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa in razširjanju rezultatov raziskav (2007–2013) (UL L 391, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/974/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu Zmogljivosti za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 299).

POGLAVJE 08 18 — ZMOGLJIVOSTI – SKLAD ZA FINANCIRANJE NA OSNOVI DELITVE TVEGANJA (RSFF)

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

08 18

ZMOGLJIVOSTI – SKLAD ZA FINANCIRANJE NA OSNOVI DELITVE TVEGANJA (RSFF)

08 18 01

Zmogljivosti – Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja

1.1

50 221 512

49 975 197

 

262 529

50 221 512

50 237 726

 

Poglavje 08 18 – Skupaj

 

50 221 512

49 975 197

 

262 529

50 221 512

50 237 726

08 18 01
Zmogljivosti – Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

50 221 512

49 975 197

 

262 529

50 221 512

50 237 726

Opombe

Cilj Sklada za financiranje na osnovi delitve tveganja (RSFF) je spodbujati zasebne naložbe v raziskave z izboljšanjem dostopa za udeležence v evropskih raziskovalnih infrastrukturah do posojil. RSFF bo Evropski investicijski banki neposredno in posredno (preko svojega omrežja posredniških bank) zagotovil povečanje portfelja za posojila udeležencem v takšnih infrastrukturah.

Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja bo prispeval k izvajanju strategije Evropa 2020, zlasti k dosegi cilja 3 % naložb v raziskave, z odpravljanjem tržnih pomanjkljivosti, povečanjem skupnih sredstev za raziskave in zagotavljanjem raznovrstnosti virov.

V skladu z izidom vmesnega pregleda RSFF se Komisijo spodbuja, naj preizkusi nove modele za delitev tveganja z EIB na podlagi portfelja prvega izgubljenega deleža, kar bo olajšalo dostop do posojil za strateške raziskovalne infrastrukture Unije.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v ta člen. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov, ki predstavljajo namenske prejemke v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza izdatkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Pravna podlaga

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Uredba (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru sedmega okvirnega programa in razširjanju rezultatov raziskav (2007–2013) (UL L 391, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/974/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu zmogljivosti za izvajanje sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 299).

POGLAVJE 08 21 — EURATOM – JEDRSKA FISIJA IN ZAŠČITA PRED SEVANJEM

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

08 21

EURATOM – JEDRSKA FISIJA IN ZAŠČITA PRED SEVANJEM

08 21 01

Euratom – Jedrska fisija in zaščita pred sevanjem

1.1

56 086 380

54 144 745

 

100 000

56 086 380

54 244 745

 

Poglavje 08 21 – Skupaj

 

56 086 380

54 144 745

 

100 000

56 086 380

54 244 745

08 21 01
Euratom – Jedrska fisija in zaščita pred sevanjem

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

56 086 380

54 144 745

 

100 000

56 086 380

54 244 745

Opombe

Cilj tega ukrepa je vzpostavitev trdne znanstvene in tehnične podlage, da bi pospešili praktične rešitve za varnejše ravnanje z dolgoživimi radioaktivnimi odpadki, spodbujali varnejše, z vidika virov učinkovitejše in bolj konkurenčno izkoriščanje jedrske energije ter zagotovili močan in družbeno sprejemljiv sistem zaščite ljudi in okolja pred vplivi ionizirajočega sevanja.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2006/970/Euratom z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2007–2011) (UL L 400, 30.12.2006, str. 60).

Uredba Sveta (Euratom) št. 1908/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo in pri razširjanju rezultatov raziskav (2007–2011) (UL L 400, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/976/Euratom z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2007–2011) (UL L 400, 30.12.2006, str. 404).

Sklep Sveta 2012/93/Euratom z dne 19. decembra 2011 o okvirnem programu Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2012 do 2013) (UL L 47, 18.2.2012, str. 25).

Uredba Sveta (Euratom) št. 139/2012 z dne 19. decembra 2011 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri posrednih ukrepih okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo ter za razširjanje rezultatov raziskav (2012–2013) (UL L 47, 18.2.2012, str. 1).

Sklep Sveta 2012/94/Euratom z dne 19. decembra 2011 o posebnem programu, ki se bo s posrednimi ukrepi izvajal v sklopu okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2012–2013) (UL L 47, 18.2.2012, str. 33).

NASLOV 09

KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA, VSEBINE IN TEHNOLOGIJA

Naslov

Poglavje

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

09 01

UPRAVNI ODHODKI NA PODROČJU POLITIKE „KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA, VSEBINE IN TEHNOLOGIJA“

 

127 323 333

127 323 333

 

 

127 323 333

127 323 333

09 02

REGULATIVNI OKVIR PROGRAMA ZA DIGITALNE TEHNOLOGIJE

 

18 137 969

25 432 322

 

52 452

18 137 969

25 484 774

 

40 02 41

 

391 985

391 985

 

 

391 985

391 985

 

 

 

18 529 954

25 824 307

 

 

18 529 954

25 876 759

09 03

PREVZEM INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ

1

144 265 000

121 020 143

 

11 189 757

144 265 000

132 209 900

09 04

SODELOVANJE – INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)

1

1 483 700 335

1 139 015 611

 

29 722 791

1 483 700 335

1 168 738 402

09 05

ZMOGLJIVOSTI – RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE

1

37 403 000

53 948 802

 

 

37 403 000

53 948 802

 

Naslov 09 – Skupaj

 

1 810 829 637

1 466 740 211

 

40 965 000

1 810 829 637

1 507 705 211

 

40 01 40, 40 02 41

 

391 985

391 985

 

 

391 985

391 985

 

Skupaj + rezerva

 

1 811 221 622

1 467 132 196

 

 

1 811 221 622

1 508 097 196

POGLAVJE 09 02 — REGULATIVNI OKVIR PROGRAMA ZA DIGITALNE TEHNOLOGIJE

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

09 02

REGULATIVNI OKVIR PROGRAMA ZA DIGITALNE TEHNOLOGIJE

09 02 01

Opredelitev in izvajanje politike Unije na področju elektronskega komuniciranja

1.1

2 405 000

1 976 838

 

 

2 405 000

1 976 838

09 02 02

Spodbujanje varnejše uporabe interneta in novih spletnih tehnologij

09 02 02 01

Program Varnejši internet

1.1

2 700 000

10 576 085

 

 

2 700 000

10 576 085

09 02 02 02

Zaključek programa Varnejši internet plus – Spodbujanje varnejše uporabe interneta in novih spletnih tehnologij

1.1

p.m.

 

 

p.m.

 

Člen 09 02 02 – Vmesni seštevek

 

2 700 000

10 576 085

 

 

2 700 000

10 576 085

09 02 03

Evropska agencija za varnost omrežij in informacij

09 02 03 01

Evropska agencija za varnost omrežij in informacij – Prispevek k naslovoma 1 in 2

1.1

5 434 458

5 434 458

 

 

5 434 458

5 434 458

 

40 02 41

 

391 985

391 985

 

 

391 985

391 985

 

 

 

5 826 443

5 826 443

 

 

5 826 443

5 826 443

09 02 03 02

Evropska agencija za varnost omrežij in informacij – Prispevek k naslovu 3

1.1

2 379 815

2 379 815

 

 

2 379 815

2 379 815

 

Člen 09 02 03 – Vmesni seštevek

 

7 814 273

7 814 273

 

 

7 814 273

7 814 273

 

40 02 41

 

391 985

391 985

 

 

391 985

391 985

 

 

 

8 206 258

8 206 258

 

 

8 206 258

8 206 258

09 02 04

Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) – Urad

09 02 04 01

Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) – Urad – Prispevek k naslovoma 1 in 2

1.1

3 165 705

3 165 705

 

 

3 165 705

3 165 705

09 02 04 02

Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) – Urad – Prispevek k naslovu 3

1.1

602 991

602 991

 

 

602 991

602 991

 

Člen 09 02 04 – Vmesni seštevek

 

3 768 696

3 768 696

 

 

3 768 696

3 768 696

09 02 05

Drugi ukrepi v avdiovizualnem sektorju in na področju medijev

3.2

950 000

948 882

 

 

950 000

948 882

09 02 06

Pripravljalni ukrep – Erasmus za novinarje

3.2

97 548

 

52 452

150 000

09 02 07

Pilotni projekt – Izvajanje orodja za spremljanje pluralizma medijev

3.2

500 000

250 000

 

 

500 000

250 000

 

Poglavje 09 02 – Skupaj

 

18 137 969

25 432 322

 

52 452

18 137 969

25 484 774

 

40 02 41

 

391 985

391 985

 

 

391 985

391 985

 

Skupaj + rezerva

 

18 529 954

25 824 307

 

 

18 529 954

25 876 759

09 02 06
Pripravljalni ukrep – Erasmus za novinarje

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

97 548

 

52 452

150 000

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju predhodno prevzetih obveznosti v zvezi s pripravljalnim ukrepom Erasmus za novinarje.

Pravna podlaga

Pripravljalni ukrep v skladu s členom 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

POGLAVJE 09 03 — PREVZEM INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

09 03

PREVZEM INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ

09 03 01

Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost – Podporni program za politiko informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT PSP)

1.1

144 265 000

119 652 155

 

11 189 757

144 265 000

130 841 912

09 03 02

Zaključek programa e-Vsebine plus – Spodbujanje evropskih digitalnih vsebin

1.1

1 367 988

 

 

1 367 988

09 03 03

Pripravljalni ukrep – Internetni sistem za boljše zakonodajne postopke in sodelovanje javnosti

1.1

p.m.

 

 

p.m.

09 03 04

Zaključek prejšnjih programov

09 03 04 01

Zaključek vseevropskih telekomunikacijskih omrežij (eTEN)

1.1

p.m.

 

 

p.m.

09 03 04 02

Zaključek programa MODINIS

1.1

p.m.

 

 

p.m.

 

Člen 09 03 04 – Vmesni seštevek

 

p.m.

 

 

p.m.

 

Poglavje 09 03 – Skupaj

 

144 265 000

121 020 143

 

11 189 757

144 265 000

132 209 900

09 03 01
Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost – Podporni program za politiko informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT PSP)

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

144 265 000

119 652 155

 

11 189 757

144 265 000

130 841 912

Opombe

ICT PSP je eden od treh posebnih programov v okvirnem programu za konkurenčnost in inovacije (CIP).

Okrepili se bodo ukrepi na ravni Unije zaradi spodbujanja širšega prevzema informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT). Sinergični ukrepi na ravni Unije so namenjeni zmanjševanju negotovosti in tveganja podvajanja s prenašanjem in obnavljanjem izkušenj in spoznanj; pospeševanju razsežnosti notranjega trga pri storitvah, ki jih sprožijo IKT, s spodbujanjem interoperabilnosti in bojem proti drobitvi. Namenjeni so tudi spodbujanju zakonodajnega in tehnološkega okolja, ki je potrebno za pospeševanje inovacij in premagovanje možnih ovir (npr. kulturnih, jezikovnih, tehničnih, pravnih ovir in ovir, povezanih z invalidnostjo in „dis“ motnjami).

Kot je navedeno v pravni podlagi, določa podporni program za politiko IKT PSP naslednje ukrepe:

(a)

razvoj enotnega evropskega informacijskega prostora in okrepitev notranjega trga za izdelke in storitve IKT;

(b)

spodbujanje inovacij s širšim prevzemom IKT in naložbami vanje;

(c)

razvoj vključne informacijske družbe ter učinkovitejših in uspešnejših storitev na področjih javnega interesa, pa tudi zboljšanje kakovosti življenja, zlasti za invalidne osebe in osebe, ki bolehajo za „dis“ motnjami (disleksija, dispraksija, disfazija, diskalkulija itd.).

To se bo uresničevalo zlasti s podporo razvoju storitev, ki temeljijo na IKT, ter razvoju in uporabi digitalnih vsebin na področjih javnega interesa, vključno s področji IKT za zdravje in vključenost; IKT za vladne in upravne organe; IKT za energetsko učinkovitost, pametno mobilnost in okolje; digitalne knjižnice ter javno dostopni spletni katalogi knjig v tisku, boljše izkoriščanje informacij javnega sektorja, izobraževanje in učenje.

Del sredstev za IKT PSP se lahko porabi za zagotovitev preskušanja in spodbujanja razvoja nove generacije številk 112, inovativnih storitev medopravilnih služb za pomoč v sili in številk 112 za vse državljane v celotni Uniji, kar bo omogočilo hitrejše in učinkovitejše odzivanje in reševanje življenj, med drugim s preoblikovanjem tradicionalne strukture za klicanje nujnih številk ter zmanjšanjem njenih stroškov in zapletenosti, s ciljem zagotoviti čim boljše odzivanje na klice v sili na številko 112 za vse državljane, tudi invalide. Poleg tega naj bi ukrepi razširjanja, obveščanja in izobraževanja povečali znanje o številki 112 in njeni ustrezni uporabi. Načrtuje se tudi razvoj in testiranje službe SOS, na katero bi se s prošnjo za nujno pomoč lahko obrnile vse invalidne osebe.

IKT PSP v CIP bo spodbujal širšo uporabo IKT za izboljšanje storitev. Evropskim podjetjem in zlasti malim in srednje velikim podjetjem bo tudi omogočil izkoristiti nove priložnosti zaradi naraščajočega povpraševanja po storitvah, ki temeljijo na IKT. Kot je navedeno v pravni podlagi programa za konkurenčnost in inovacije, bo podpora za razvoj in uporabo digitalne vsebine od leta 2009 v celoti del podpornega programa za politiko informacijskih in komunikacijskih tehnologij. V prehodnem obdobju v letih 2007 in 2008 se je to izvajalo v okviru programa e-Vsebina plus (na njegovi pravni podlagi).

Poglavitni del podpore bo namenjen omejenemu številu vplivnih pilotnih projektov in dejavnosti najboljših praks na leto. Uvedeni bodo tudi spremljajoči ukrepi, kot so tematska omrežja, ki združujejo vrsto zainteresiranih strani okrog posebnih ciljev. Dopolnjevali jih bodo spremljanje Evropske informacijske družbe, ukrepi, ki bodo preskrbeli osnovno znanje, potrebno za sprejemanje odločitev o politikah, in ukrepi za spodbujanje in povečevanje ozaveščenosti o koristih, ki jih IKT prinašajo državljanom, podjetjem (zlasti malim in srednje velikim podjetjem) in javnim organizacijam.

IKT PSP v CIP bi morala prispevati k preizkušanju novih finančnih instrumentov, kot je pobuda za projektne obveznice, na področju IKT, še zlasti pa na področju hitrih širokopasovnih povezav. Prispevati bi morala tudi k pripravi novih finančnih instrumentov za novi večletni finančni okvir 2014–2020, zlasti pa preučiti možnosti za zasebne in javne dolgoročne naložbe v vzpostavitev širokopasovne infrastrukture IKT. Komisija bi morala sodelovati s skupino EIB in drugimi dolgoročnimi vlagatelji, z namenom poiskati inovativne načine, kako pritegniti sredstva za infrastrukturo.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v ta člen. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov in so namenski prejemki v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza odhodkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Vsi prihodki iz prispevkov držav kandidatk in, če je primerno, potencialnih držav kandidatk zahodnega Balkana za udeležbo v programih Unije v postavki 6 0 3 1 izkaza prihodkov lahko omogočijo dodatne odobritve v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe.

Vsi prihodki iz prispevkov tretjih, vneseni v postavko 6 0 3 3 izkaza prihodkov, lahko omogočijo dodatne odobritve, vnesene v to postavko, v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe.

Pravna podlaga

Sklep št. 1639/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 o ustanovitvi Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost (2007–2013) (UL L 310, 9.11.2006, str. 15).

POGLAVJE 09 04 — SODELOVANJE – INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

09 04

SODELOVANJE – INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)

09 04 01

Podpora sodelovanju v raziskavah na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT – Sodelovanje)

09 04 01 01

Podpora sodelovanju v raziskavah na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT – Sodelovanje)

1.1

1 307 359 400

1 072 656 852

 

29 722 791

1 307 359 400

1 102 379 643

09 04 01 02

Sodelovanje – Informacijske in komunikacijske tehnologije – Skupno podjetje ARTEMIS

1.1

65 000 000

19 016 953

 

 

65 000 000

19 016 953

09 04 01 03

Sodelovanje – Informacijske in komunikacijske tehnologije – Odhodki za podporo skupnemu podjetju ARTEMIS

1.1

911 793

901 234

 

 

911 793

901 234

09 04 01 04

Sodelovanje – Informacijske in komunikacijske tehnologije – Skupno podjetje ENIAC

1.1

110 000 000

35 143 790

 

 

110 000 000

35 143 790

09 04 01 05

Sodelovanje – Informacijske in komunikacijske tehnologije – Odhodki za podporo skupnemu podjetju ENIAC

1.1

429 142

424 172

 

 

429 142

424 172

 

Člen 09 04 01 – Vmesni seštevek

 

1 483 700 335

1 128 143 001

 

29 722 791

1 483 700 335

1 157 865 792

09 04 02

Odobritve iz prispevkov tretjih oseb (ki niso del Evropskega gospodarskega prostora) za raziskave in tehnološki razvoj

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

09 04 03

Zaključek prejšnjih okvirnih programov Evropske skupnosti (pred letom 2007)

1.1

10 872 610

 

 

10 872 610

 

Poglavje 09 04 – Skupaj

 

1 483 700 335

1 139 015 611

 

29 722 791

1 483 700 335

1 168 738 402

09 04 01
Podpora sodelovanju v raziskavah na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT – Sodelovanje)

09 04 01 01
Podpora sodelovanju v raziskavah na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT – Sodelovanje)

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1 307 359 400

1 072 656 852

 

29 722 791

1 307 359 400

1 102 379 643

Opombe

Cilj sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) ter teme „Informacijske in komunikacijske tehnologije“ posebnega programa „Sodelovanje“ je izboljšati konkurenčnost evropske industrije in omogočiti Evropi, da v skladu z dolgoročno evropsko strategijo za IKT obvladuje in oblikuje prihodnji razvoj IKT tako, da bodo izpolnjene družbene in gospodarske zahteve, evropski standardi pa bodo pomagali oblikovati svetovni razvoj IKT, namesto da sledijo drugim rastočim svetovnim trgom.

Dejavnosti bodo okrepile znanstveno in tehnološko bazo Evrope in zagotovile njen svetovni vodilni položaj na področju IKT, pomagale pospeševati in spodbujati inovativnost z uporabo IKT in zagotovile hitro prenašanje napredka IKT v koristi za državljane, podjetja, industrijo in vlade.

Tema IKT daje prednost strateškim raziskavam v zvezi s ključnimi stebri tehnologije, omogoča neprekinjeno vključevanje tehnologij ter zagotavlja znanje in sredstva za razvoj širokega spektra inovativnih uporab IKT.

Dejavnosti povečujejo industrijsko in tehnološko prednost v sektorju IKT ter izboljšujejo konkurenčno prednost pomembnih sektorjev, ki temeljijo na intenzivni rabi IKT – tako z inovativnimi izdelki in storitvami z veliko vrednostjo, ki temeljijo na IKT, kot tudi z novimi ali izboljšanimi organizacijskimi postopki v podjetjih in upravah. Poleg tega ta tema z aktiviranjem IKT za izpolnjevanje javnih in družbenih zahtev podpira druge politike Unije.

Dejavnosti vključujejo sodelovanje in izmenjavo praktičnih zgledov z namenom opredelitve skupnih standardov Unije, ki so združljivi s svetovnimi ali slednje določajo, povezovanje v omrežja ter pobude za usklajevanje nacionalnih programov. V ta člen sodijo tudi stroški neodvisnih strokovnjakov, ki pomagajo pri ocenjevanju predlogov in preverjanju projektov, stroški dogodkov, srečanj, konferenc, delavnic in seminarjev, ki jih zaradi evropskega interesa organizira Komisija, stroški študij, analiz in ocen, stroški spremljanja in vrednotenja posebnih programov in okvirnih programov ter stroški ukrepov za spremljanje in razširjanje rezultatov programov, vključno z ukrepi prejšnjih okvirnih programov.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v to postavko. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov in so namenski prejemki v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza odhodkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Del teh sredstev je namenjenih spodbujanju skupnih pristopov h glavnim svetovnim izzivom, kot je strategija IKT, ki ne bo sposobna samo tekmovanja s hitro rastočimi trgi IKT, npr. azijskimi, temveč bo določala standarde za politiko IKT na svetovni ravni v korist evropskih vrednot z združevanjem virov in pospeševanjem izmenjave praktičnih zgledov za napredek raziskav, razvoja in inovacij na področju IKT. Ukrepi bodo usmerjeni v izboljšanje učinkovitosti ukrepov mednarodne skupnosti in bodo dopolnjevali obstoječe mehanizme in uspešne delovne odnose. Ta sredstva bodo porabljena za financiranje inovativnih skupnih projektov evropskih in tretjih držav. Obseg teh skupnih projektov ni mogoče uresničiti v eni sami državi, in prejema koristi od Unije in njenih partnerjev pri pripravi njihove vodilne vloge pri določanju prihodnjih standardov IKT. Komisija bo pri izvajanju tega ukrepa zagotovila uravnoteženo dodeljevanje subvencij. Akterje na svetovni ravni bo pomagala pritegniti k udeležbi v raziskovalnih partnerstvih, z namenom spodbujanja inovacij na področju IKT.

Pravna podlaga

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Uredba (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru sedmega okvirnega programa in razširjanju rezultatov raziskav (2007–2013) (UL L 391, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/971/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu „Sodelovanje“ za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 86).

09 04 01 02
Sodelovanje – Informacijske in komunikacijske tehnologije – Skupno podjetje ARTEMIS

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

65 000 000

19 016 953

 

 

65 000 000

19 016 953

Opombe

Skupno podjetje ARTEMIS prispeva k izvajanju sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) ter teme „Informacijske in komunikacijske tehnologije“ posebnega programa „Sodelovanje“. Njegov namen bo zlasti:

opredeliti in izvajati raziskovalni program za razvoj ključnih tehnologij za vgrajene računalniške sisteme na različnih področjih uporabe z namenom izboljšati evropsko konkurenčnost in trajnost ter omogočiti oblikovanje novih trgov in družbenih aplikacij,

podpirati izvajanje raziskovalnih in razvojnih dejavnosti, zlasti z dodeljevanjem sredstev udeležencem projektov, izbranih na podlagi konkurenčnih razpisov za zbiranje predlogov,

spodbujati javno-zasebno partnerstvo, katerega cilj je aktiviranje in združevanje prizadevanj Unije ter nacionalnih in zasebnih prizadevanj, povečanje vseh naložb v raziskave in razvoj na področju vgrajenih računalniških sistemov ter spodbujanje sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem,

zagotavljati učinkovitost in trajnost skupne tehnološke pobude o vgrajenih računalniških sistemih,

doseči sinergijo in usklajenost evropskih raziskovalnih in razvojnih prizadevanj na področju vgrajenih računalniških sistemov, vključno s postopnim vključevanjem povezanih dejavnosti, ki se zdaj izvajajo z medvladnimi programi raziskav in razvoja (Eureka), v skupno podjetje ARTEMIS.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v to postavko. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov in so namenski prejemki v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza odhodkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Pravna podlaga

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/971/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu „Sodelovanje“ za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 86).

Uredba Sveta (ES) št. 74/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi „Skupnega podjetja ARTEMIS“ za izvedbo skupne tehnološke pobude o vgrajenih računalniških sistemih (UL L 30, 4.2.2008, str. 52).

09 04 01 03
Sodelovanje – Informacijske in komunikacijske tehnologije – Odhodki za podporo skupnemu podjetju ARTEMIS

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

911 793

901 234

 

 

911 793

901 234

Opombe

Skupno podjetje ARTEMIS prispeva k izvajanju sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) ter teme „Informacijske in komunikacijske tehnologije“ posebnega programa „Sodelovanje“. Njegov namen bo zlasti:

opredeliti in izvajati raziskovalni program za razvoj ključnih tehnologij za vgrajene računalniške sisteme na različnih področjih uporabe z namenom izboljšati evropsko konkurenčnost in trajnost ter omogočiti oblikovanje novih trgov in družbenih aplikacij,

podpirati izvajanje raziskovalnih in razvojnih dejavnosti, zlasti z dodeljevanjem sredstev udeležencem projektov, izbranih na podlagi konkurenčnih razpisov za zbiranje predlogov,

spodbujati javno-zasebno partnerstvo, katerega cilj je aktiviranje in združevanje prizadevanj Unije ter nacionalnih in zasebnih prizadevanj, povečanje vseh naložb v raziskave in razvoj na področju vgrajenih računalniških sistemov ter spodbujanje sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem,

zagotavljati učinkovitost in trajnost skupne tehnološke pobude o vgrajenih računalniških sistemih,

doseči sinergijo in usklajenost evropskih raziskovalnih in razvojnih prizadevanj na področju vgrajenih računalniških sistemov, vključno s postopnim vključevanjem povezanih dejavnosti, ki se zdaj izvajajo z medvladnimi programi raziskav in razvoja (EUREKA), v skupno podjetje ARTEMIS.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v to postavko. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov in so namenski prejemki v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza odhodkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Pravna podlaga

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/971/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu „Sodelovanje“ za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 86).

Uredba Sveta (ES) št. 74/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi „Skupnega podjetja ARTEMIS“ za izvedbo skupne tehnološke pobude o vgrajenih računalniških sistemih (UL L 30, 4.2.2008, str. 52).

09 04 01 04
Sodelovanje – Informacijske in komunikacijske tehnologije – Skupno podjetje ENIAC

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

110 000 000

35 143 790

 

 

110 000 000

35 143 790

Opombe

Skupno podjetje ENIAC prispeva k izvajanju sedmega okvirnega programa Evropskih skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) ter teme „Informacijske in komunikacijske tehnologije“ posebnega programa „Sodelovanje“.

Njegov namen bo zlasti:

opredeliti in izvajati „raziskovalni program“ za razvoj ključnih pristojnosti nanoelektronike na različnih področjih uporabe, z namenom izboljšali evropsko konkurenčnost in trajnost ter omogočiti oblikovanje novih trgov in družbenih aplikacij,

podpirati dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje raziskovalnega programa, zlasti z dodeljevanjem sredstev udeležencem projektov, izbranih na podlagi konkurenčnih razpisov za zbiranje predlogov,

spodbujati javno-zasebno partnerstvo, katerega cilj je aktiviranje in združevanje prizadevanj Unije ter nacionalnih in zasebnih prizadevanj, povečanje vseh naložb v raziskave in razvoj na področju nanoelektronike ter spodbujanje sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem,

doseči sinergijo in usklajenost evropskih raziskovalnih in razvojnih prizadevanj na področju nanoelektronike, vključno s postopnim vključevanjem povezanih dejavnosti, ki se zdaj izvajajo z medvladnimi raziskovalnimi in razvojnimi programi (EUREKA), v skupno podjetje ENIAC, če je s tem mogoče ustvariti dodano vrednost,

spodbujati vključevanje malih in srednje velikih podjetij v njegove dejavnosti v skladu s cilji sedmega okvirnega programa.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v to postavko. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov in so namenski prejemki v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza odhodkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Pravna podlaga

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/971/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu „Sodelovanje“ za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 86).

Uredba Sveta (ES) št. 72/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi „Skupnega podjetja ENIAC“ (UL L 30, 4.2.2008, str. 21).

09 04 01 05
Sodelovanje – Informacijske in komunikacijske tehnologije – Odhodki za podporo skupnemu podjetju ENIAC

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

429 142

424 172

 

 

429 142

424 172

Opombe

Skupno podjetje ENIAC prispeva k izvajanju sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) ter teme „Informacijske in komunikacijske tehnologije“ posebnega programa „Sodelovanje“.

Njegov namen bo zlasti:

opredeliti in izvajati „raziskovalni program“ za razvoj ključnih pristojnosti nanoelektronike na različnih področjih uporabe, z namenom izboljšali evropsko konkurenčnost in trajnost ter omogočiti oblikovanje novih trgov in družbenih aplikacij,

podpirati dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje raziskovalnega programa, zlasti z dodeljevanjem sredstev udeležencem projektov, izbranih na podlagi konkurenčnih razpisov za zbiranje predlogov,

spodbujati javno-zasebno partnerstvo, katerega cilj je aktiviranje in združevanje prizadevanj Unije ter nacionalnih in zasebnih prizadevanj, povečanje vseh naložb v raziskave in razvoj na področju nanoelektronike ter spodbujanje sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem,

doseči sinergijo in usklajenost evropskih raziskovalnih in razvojnih prizadevanj na področju nanoelektronike, vključno s postopnim vključevanjem povezanih dejavnosti, ki se zdaj izvajajo z medvladnimi raziskovalnimi in razvojnimi programi (EUREKA), v skupno podjetje ENIAC, če je s tem mogoče ustvariti dodano vrednost,

spodbujati vključevanje malih in srednje velikih podjetij v njegove dejavnosti v skladu s cilji sedmega okvirnega programa.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v to postavko. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov in so namenski prejemki v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza odhodkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Pravna podlaga

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/971/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu „Sodelovanje“ za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 86).

Uredba Sveta (ES) št. 72/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi „Skupnega podjetja ENIAC“ (UL L 30, 4.2.2008, str. 21).

NASLOV 10

NEPOSREDNE RAZISKAVE

Naslov

Poglavje

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

10 01

UPRAVNI ODHODKI NA PODROČJU „NEPOSREDNE RAZISKAVE“

1

350 080 000

350 080 000

 

 

350 080 000

350 080 000

10 02

OPERATIVNE ODOBRITVE ZA NEPOSREDNO FINANCIRANE RAZISKAVE – SEDMI OKVIRNI PROGRAM (2007–2013) – EU

1

33 089 156

30 021 794

 

699 360

33 089 156

30 721 154

10 03

OPERATIVNE ODOBRITVE ZA NEPOSREDNO FINANCIRANE RAZISKAVE – SEDMI OKVIRNI PROGRAM (2007–2011 IN 2012–2013) – EURATOM

1

10 250 000

8 614 941

 

699 360

10 250 000

9 314 301

10 04

ZAKLJUČEK PREJŠNJIH OKVIRNIH PROGRAMOV IN DRUGIH DEJAVNOSTI

1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

10 05

ZGODOVINSKE ODGOVORNOSTI, KI IZVIRAJO IZ JEDRSKIH DEJAVNOSTI SKUPNEGA RAZISKOVALNEGA SREDIŠČA V OKVIRU POGODBE EURATOM

1

30 900 000

27 805 968

 

1 398 720

30 900 000

29 204 688

 

Naslov 10 – Skupaj

 

424 319 156

416 522 703

 

2 797 440

424 319 156

419 320 143

Opombe

Te opombe se nanašajo na vse proračunske postavke na področju „neposredne raziskave“ (z izjemo poglavja 10 05).

Odobritve ne krijejo le odhodkov za dejavnosti in osebje, ki so zajeti v Kadrovskih predpisih, ampak tudi odhodke za osebje, pogodbeno delo, infrastrukturo, informiranje in publikacije ter kakršne koli druge upravne odhodke, ki izhajajo iz dejavnosti raziskovalnega in tehnološkega razvoja, vključujoč predhodne raziskave.

V skladu s členom 21 finančne uredbe lahko vsi prihodki, vpisani v postavkah 6 2 2 4 in 6 2 2 5 izkaza prihodkov, omogočijo dodatne odobritve.

Drugi prihodki lahko omogočijo dodatne odobritve, ki se uporabljajo v poglavjih 10 02, 10 03 ali 10 04 ali v členu 10 01 05, odvisno od njihovega namena.

Vsi prihodki iz prispevkov držav kandidatk in, kjer je to primerno, potencialnih držav kandidatk Zahodnega Balkana za udeležbo v programih Unije, ki se vnesejo v postavko 6 0 3 1 izkaza prihodkov, lahko omogočijo dodatne odobritve v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe.

Možnost udeležbe tretjih držav ali organizacij iz tretjih držav v evropskem sodelovanju na področju znanstvenih in tehničnih raziskav je predvidena v primeru nekaterih od teh projektov. Vsi finančni prispevki bodo vneseni v postavko 6 0 1 3 izkaza prihodkov in lahko vodijo do dodatnih odobritev, danih na voljo v skladu s členom 21 finančne uredbe.

Dodatne odobritve bodo na voljo v členih 10 02 02 in 10 03 02.

Odobritve iz tega naslova krijejo stroške osebja, ki dela v finančnem in administrativnem oddelku Skupnega raziskovalnega središča, in podpore, ki jo potrebujejo (približno 15 % stroškov).

POGLAVJE 10 02 — OPERATIVNE ODOBRITVE ZA NEPOSREDNO FINANCIRANE RAZISKAVE — SEDMI OKVIRNI PROGRAM (2007–2013) — EU

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

10 02

OPERATIVNE ODOBRITVE ZA NEPOSREDNO FINANCIRANE RAZISKAVE – SEDMI OKVIRNI PROGRAM (2007–2013) – EU

10 02 01

Dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča (SRS) izven jedrskega področja

1.1

33 089 156

30 021 794

 

699 360

33 089 156

30 721 154

10 02 02

Odobritve iz prispevkov tretjih oseb (ki niso del Evropskega gospodarskega prostora) za raziskave in tehnološki razvoj

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Poglavje 10 02 – Skupaj

 

33 089 156

30 021 794

 

699 360

33 089 156

30 721 154

10 02 01
Dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča (SRS) izven jedrskega področja

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

33 089 156

30 021 794

 

699 360

33 089 156

30 721 154

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju znanstvene in tehnične podpore ter raziskovalnih dejavnosti, ki jih izvaja Skupno raziskovalno središče v skladu s posebnim programom izven jedrskega področja na naslednjih področjih:

blaginja v družbi, bogati z znanjem,

solidarnost in odgovorno upravljanje z viri,

varnost in svoboda,

Evropa kot svetovni partner.

Krijejo posebne odhodke, ki se nanašajo na zadevne raziskovalne in podporne dejavnosti (vse vrste nakupov in pogodbe). To vključuje odhodke znanstvene infrastrukture, neposredno povezane z zadevnimi projekti.

Te odobritve so namenjene tudi kritju kakršnih koli odhodkov, ki se nanašajo na raziskovalne dejavnosti v zvezi z dejavnostmi, zajetimi v tem členu, za katere je bilo zadolženo Skupno raziskovalno središče v okviru svoje udeležbe na konkurenčni osnovi v posrednih dejavnostih.

V skladu s členom 21 in členom 183(2) finančne uredbe lahko vsi prihodki v postavki 6 2 2 6 izkaza prihodkov omogočijo dodatne odobritve.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v ta člen. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov in so namenski prejemki v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza odhodkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Pravna podlaga

Uredba (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa in razširjanju rezultatov raziskav (2007–2013) (UL L 391, 30.12.2006, str. 1).

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/975/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu, ki ga bo s pomočjo neposrednih ukrepov izvajalo Skupno raziskovalno središče v okviru Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 368).

POGLAVJE 10 03 — OPERATIVNE ODOBRITVE ZA NEPOSREDNO FINANCIRANE RAZISKAVE — SEDMI OKVIRNI PROGRAM (2007–2011 IN 2012–2013) — EURATOM

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

10 03

OPERATIVNE ODOBRITVE ZA NEPOSREDNO FINANCIRANE RAZISKAVE – SEDMI OKVIRNI PROGRAM (2007–2011 IN 2012–2013) – EURATOM

10 03 01

Dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča (SRS) na jedrskem področju

1.1

10 250 000

8 614 941

 

699 360

10 250 000

9 314 301

10 03 02

Odobritve iz prispevkov tretjih oseb (ki niso del Evropskega gospodarskega prostora) za raziskave in tehnološki razvoj

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Poglavje 10 03 – Skupaj

 

10 250 000

8 614 941

 

699 360

10 250 000

9 314 301

10 03 01
Dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča (SRS) na jedrskem področju

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

10 250 000

8 614 941

 

699 360

10 250 000

9 314 301

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju znanstvene in tehnične podpore ter raziskovalnih dejavnosti, ki jih izvaja Skupno raziskovalno središče v skladu s posebnim programom na jedrskem področju na naslednjih področjih:

ravnanje z jedrskimi odpadki, vplivi na okolje, temeljno znanje in raziskave glede razgradnje,

jedrska varnost,

jedrsko varstvo.

Te odobritve krijejo dejavnosti, ki so nujne za izvajanje nadzornih ukrepov v skladu s poglavjem 7 naslova II Pogodbe Euratom in obveznosti, ki izhajajo iz Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja ter izvajanja programa Komisije za podporo Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA).

Krijejo posebne odhodke, ki se nanašajo na zadevne raziskovalne in podporne dejavnosti (vse vrste nakupov in pogodbe). To vključuje odhodke znanstvene infrastrukture, neposredno povezane z zadevnimi projekti.

Te odobritve so namenjene tudi kritju kakršnih koli odhodkov, ki se nanašajo na raziskovalne dejavnosti v zvezi z dejavnostmi, zajetimi v tem členu, za katere je bilo zadolženo Skupno raziskovalno središče v okviru svoje udeležbe na konkurenčni osnovi v posrednih dejavnostih.

V skladu s členom 21 in členom 183(2) finančne uredbe lahko vsi prihodki v postavki 6 2 2 6 izkaza prihodkov omogočijo dodatne odobritve.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2006/970/Euratom z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2007–2011) (UL L 400, 30.12.2006, str. 60).

Odločba Sveta 2006/977/Euratom z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu, ki ga bo s pomočjo neposrednih ukrepov izvajalo Skupno raziskovalno središče v okviru Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2007–2011) (UL L 400, 30.12.2006, str. 434).

Uredba Sveta (Euratom) št. 1908/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo in pri razširjanju rezultatov raziskav (2007–2011) (UL L 400, 30.12.2006, str. 1).

Sklep Sveta 2012/93/Euratom z dne 19. decembra 2011 o okvirnem programu Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2012–2013) (UL L 47, 18.2.2012, str. 25).

Uredba Sveta (Euratom) št. 139/2012 z dne 19. decembra 2011 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri posrednih ukrepih okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo ter za razširjanje rezultatov raziskav (2012–2013) (UL L 47, 18.2.2012, str. 1).

Sklep Sveta 2012/95/Euratom z dne 19. decembra 2011 o posebnem programu, ki ga bo z neposrednimi ukrepi izvajalo Skupno raziskovalno središče v sklopu okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2012–2013) (UL L 47, 18.2.2012, str. 40).

POGLAVJE 10 05 — ZGODOVINSKE ODGOVORNOSTI, KI IZVIRAJO IZ JEDRSKIH DEJAVNOSTI SKUPNEGA RAZISKOVALNEGA SREDIŠČA V OKVIRU POGODBE EURATOM

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

10 05

ZGODOVINSKE ODGOVORNOSTI, KI IZVIRAJO IZ JEDRSKIH DEJAVNOSTI SKUPNEGA RAZISKOVALNEGA SREDIŠČA V OKVIRU POGODBE EURATOM

10 05 01

Razgradnja jedrskih objektov in naprav ter ravnanje z odpadki

1.1

30 900 000

27 805 968

 

1 398 720

30 900 000

29 204 688

 

Poglavje 10 05 – Skupaj

 

30 900 000

27 805 968

 

1 398 720

30 900 000

29 204 688

10 05 01
Razgradnja jedrskih objektov in naprav ter ravnanje z odpadki

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

30 900 000

27 805 968

 

1 398 720

30 900 000

29 204 688

Opombe

Te odobritve so namenjene financiranju akcijskega programa za zmanjševanje in odstranitev jedrskih obveznosti, ki so posledica dejavnosti, ki jih od ustanovitve dalje vodi Skupno raziskovalno središče.

Namenjene so kritju razgradnje obratov, ki so bili zaprti, in za odpadke iz takih obratov.

Te odobritve so namenjene tudi financiranju dejavnosti Komisije na podlagi pooblastil, ki jih ji daje člen 8 Pogodbe Euratom, v skladu z določbami Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 139, 14.6.2006, str. 1).

Spremljajoči akti

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 17. marca 1999 o zgodovinski odgovornosti za jedrske dejavnosti, ki jih je izvedlo Skupno raziskovalno središče po Pogodbi Euratom – Razgradnja zastarelih jedrskih objektov in ravnanje z odpadki (COM(99) 114 final).

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z dne 19. maja 2004 o razgradnji jedrskih objektov in ravnanju z odpadki – Jedrska odgovornost, ki izhaja iz dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča (JRC) na osnovi Pogodbe Euratom (SEC(2004) 621 final).

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z dne 12. januarja 2009 o razgradnji jedrskih objektov in ravnanju z radioaktivnimi odpadki – upravljanje jedrskih obveznosti, ki izhajajo iz dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča (JRC) na osnovi Pogodbe Euratom (COM(2008) 903 final).

NASLOV 11

POMORSKE ZADEVE IN RIBIŠTVO

Naslov

Poglavje

Postavka

FO

Proračun 2013

Sprememba proračuna št. 8/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

11 01

UPRAVNI IZDATKI NA PODROČJU „POMORSKE ZADEVE IN RIBIŠTVO“

 

41 694 014

41 694 014

 

 

41 694 014

41 694 014

11 02

TRG Z RIBIŠKIMI PROIZVODI

2

26 896 768

26 943 107

 

 

26 896 768

26 943 107

11 03

MEDNARODNO RIBIŠTVO IN POMORSKO PRAVO

2

38 510 000

37 273 285

 

 

38 510 000

37 273 285

 

40 02 41

 

115 220 000

113 885 651

 

–43 695 651

115 220 000

70 190 000

 

 

 

153 730 000

151 158 936

 

 

153 730 000

107 463 285

11 04

UPRAVLJANJE SKUPNE RIBIŠKE POLITIKE

2

5 390 000

4 820 520

 

 

5 390 000

4 820 520

11 06

EVROPSKI SKLAD ZA RIBIŠTVO (ESR)

2

695 007 712

510 391 412

 

54 514 603

695 007 712

564 906 015

11 07

OHRANJANJE, UPRAVLJANJE IN IZRABA ŽIVIH VODNIH VIROV

2

51 950 000

40 167 555