EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1415

Uredba Sveta (EU) št. 1415/2013 z dne 17. decembra 2013 o prilagoditvi stopnje prispevka za pokojninsko zavarovanje uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije od 1. julija 2013

OJ L 353, 28.12.2013, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1415/oj

28.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 353/23


UREDBA SVETA (EU) št. 1415/2013

z dne 17. decembra 2013

o prilagoditvi stopnje prispevka za pokojninsko zavarovanje uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije od 1. julija 2013

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, določenih z Uredbo (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (1), ter zlasti člena 83a Kadrovskih predpisov in Priloge XII h Kadrovskim predpisom,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 13 Priloge XII h Kadrovskim predpisom je Eurostat predstavil poročilo o petletni aktuarski oceni pokojninskega zavarovanja za leto 2013, ki posodablja parametre iz navedene priloge. Iz te ocene izhaja, da stopnja prispevka, potrebna za ohranitev aktuarskega ravnotežja pokojninskega zavarovanja, znaša 10,3 % osnovne plače.

(2)

Za ohranitev aktuarskega ravnotežja pokojninskega zavarovanja uradnikov in drugih uslužbencev Unije bi bilo zato treba stopnjo prispevka prilagoditi na 10,3 % osnovne plače.

(3)

Vendar se lahko ta prilagoditev še spremeni glede na nedavne in bodoče sodbe v zvezi s prilagoditvijo plač in pokojnin za leti 2011 in 2012 ter v zvezi s prilagoditvijo stopnje prispevka za pokojninsko zavarovanje za leto 2011. Izvršitev teh sodb bi lahko vplivala na izračun stopenj prispevka za leti 2012 in 2013 in bi torej Svet moral ponovno prilagoditi navedene stopnje prispevka z retroaktivnim učinkom. To bi lahko tudi pomenilo, da bi moralo osebje vrniti preplačane zneske –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z učinkom od 1. julija 2012 znaša stopnja prispevka iz člena 83(2) Kadrovskih predpisov 10,6 %.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2013

Za Svet

Predsednik

L. LINKEVIČIUS


(1)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1.


Top