EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1387

Uredba Sveta (EU) št. 1387/2013 z dne 17. decembra 2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1344/2011

OJ L 354, 28.12.2013, p. 201–318 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1387/oj

28.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 354/201


UREDBA SVETA (EU) št. 1387/2013

z dne 17. decembra 2013

o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1344/2011

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 31 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Proizvodnja Unije glede določenih kmetijskih in industrijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi I, je trenutno neustrezna ali pa ne obstaja, zato potrebe uporabniške industrije v Uniji ne morejo biti zadovoljene.

(2)

Zato je v interesu Unije, da se avtonomne dajatve skupne carinske tarife za navedene proizvode deloma ali v celoti opustijo.

(3)

Uredba Sveta (EU) št. 1344/2011 (1) je bila velikokrat spremenjena. Poleg tega so bili ribiški proizvodi po spremembi navedene uredbe z Uredbo Sveta (EU) št. 1220/2012 (2) izločeni iz področja uporabe Uredbe (EU) št. 1344/2011. Zaradi preglednosti bi bilo Uredbo (EU) št. 1344/2011 zato treba v celoti nadomestiti.

(4)

Uredbe o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene industrijske in kmetijske proizvode so v veliki meri obnovile prejšnje ukrepe. Zato je v interesu racionalizacije izvajanja zadevnih ukrepov ustrezno, da se ne omeji obdobje veljavnosti te uredbe, saj se njeno področje uporabe lahko prilagodi, proizvodi pa se z uredbo Sveta lahko dodajo v Prilogo I k tej uredbi ali iz nje odstranijo.

(5)

Glede na njihov začasen značaj bi bilo treba opustitve, navedene v Prilogi I k tej uredbi, sistematično pregledovati, in sicer najpozneje pet let po njihovem začetku uporabe ali obnovitvi. Poleg tega utegne biti kadarkoli potrebna odprava določenih opustitev, kot posledica predloga Komisije na podlagi pregleda, izvedenega na pobudo Komisije ali na zahtevo ene ali več držav članic, če ni več v interesu Unije ohranjati opustitve, ali zaradi tehničnega razvoja proizvodov, spremembe okoliščin ali gospodarskih gibanj na trgu.

(6)

Statistični podatki za nekatere proizvode s seznama v Prilogi I k tej uredbi so pogosto izraženi v številu kosov, kvadratnih metrih ali drugih merskih enotah in ne s težo v kilogramih. Vendar v kombinirani nomenklaturi, določeni v Prilogi I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (3) ni nobene take dodatne merske enote. Zato je treba zagotoviti, da se za uvoz zadevnih proizvodov v deklaraciji za njihovo sprostitev v prosti promet ne navede le teža v kilogramih ali tonah, ampak tudi ustrezne dodatne merske enote.

(7)

Ker morajo opustitve iz te uredbe začeti učinkovati 1. januarja 2014, bi morala ta uredba začeti veljati takoj po objavi v Uradnem listu Evropske unije ter se uporabljati od 1. januarja 2014.

(8)

V skladu z načelom sorazmernosti je potrebno in primerno za doseganje osnovnih ciljev za izboljšanje konkurenčne sposobnosti industrije Unije, kar bo omogočalo, da industrija za ohranitev ali ustvarjanje delovnih mest in posodobitev njenih infrastruktur, določiti pravila za opustitev dajatev skupne carinske tarife za proizvode, navedene v Prilogi I. V skladu s členom 5(4) Pogodbe o Evropski uniji ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje želenih ciljev –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Avtonomne dajatve skupne carinske tarife za kmetijske in industrijske proizvode, navedene v Prilogi I, se opustijo.

Člen 2

1.   Komisija lahko kadar koli pregleda opustitve za proizvode, navedene v Prilogi I, v naslednjih primerih:

(a)

na lastno pobudo;

(b)

na prošnjo države članice.

2.   Komisija izvaja pregled opustitev v letu, določenem v Prilogi I.

Člen 3

Če se deklaracija za sprostitev v prosti promet predloži za proizvode, ki spadajo pod oznake KN in oznake TARIC iz Priloge II, se v ustrezno polje te deklaracije vnese dodatna merska enota, določena v navedeni prilogi.

Člen 4

Uredba (EU) št. 1344/2011 se razveljavi.

Člen 5

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2013

Za Svet

Predsednik

L. LINKEVIČIUS


(1)  Uredba Sveta (EU) št. 1344/2011 z dne 19. decembra 2011 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske, ribiške in industrijske proizvode ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1255/96 (UL L 349, 31.12.2011, str. 1).

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 1220/2012 z dne 3. decembra 2012 o trgovinskih ukrepih za zagotovitev oskrbe predelovalcev Unije z nekaterimi ribiškimi proizvodi od leta 2013 do leta 2015, o spremembi uredb (ES) št. 104/2000 in (EU) št. 1344/2011 (UL L 349, 19.12.2012, str. 4).

(3)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).


PRILOGA I

Oznaka KN

TARIC

Opis proizvoda

Stopnja avtonomne dajatve

Datum, predviden za obvezni pregled

ex 0710 21 00

10

Stročji grah vrste Pisum sativum, podvrste Hortense axiphium, zamrznjen, debeline ne več kot 6 mm, ki se uporablja skupaj s stroki v proizvodnji pripravljenih jedi (1)  (2)

0 %

31.12.2018

ex 0710 80 95

50

Bambusovi poganjki, zamrznjeni, ki niso pripravljeni za prodajo na drobno

0 %

31.12.2018

ex 0711 59 00

11

Gobe, razen gob iz rodu Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum in Tricholoma, začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje, vendar takšne neprimerne za takojšnjo porabo, za potrebe konzervne industrije (1)

0 %

31.12.2016

ex 0712 32 00

ex 0712 33 00

ex 0712 39 00

10

10

31

Gobe, razen gob iz rodu Agaricus, sušene, cele ali v prepoznavnih rezinah ali kosih, namenjene za drugo predelavo, razen za preprosto prepakiranje za prodajo na drobno (1)  (2)

0 %

31.12.2018

ex 0804 10 00

30

Dateljni, sveži ali suhi, za proizvodnjo proizvodov živilske industrije in industrije pijač (razen pakiranja) (1)

0 %

31.12.2018

ex 0810 40 50

10

Brusnice vrste Vaccinium macrocarpon, sveže, za proizvodnjo proizvodov živilske industrije in industrije pijač (razen pakiranja) (1)

0 %

31.12.2018

0811 90 50

0811 90 70

ex 0811 90 95

70

Sadje iz rodu Vaccinium, nekuhano ali kuhano v vreli vodi ali sopari, zamrznjeno, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

0 %

31.12.2018

ex 0811 90 95

20

Robide sorte Boysen, zamrznjene, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, ki niso namenjene za prodajo na drobno

0 %

31.12.2018

ex 0811 90 95

30

Ananas (Ananas comosus), v kosih, zamrznjen

0 %

31.12.2018

ex 0811 90 95

40

Šipek, nekuhan ali kuhan v vreli vodi ali sopari, zamrznjen, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

0 %

31.12.2018

ex 1511 90 19

ex 1511 90 91

ex 1513 11 10

ex 1513 19 30

ex 1513 21 10

ex 1513 29 30

10

10

10

10

10

10

Palmovo olje, olje kokosovega oreha (kopre), olje iz palmovih jeder (koščic) za proizvodnjo:

industrijskih monokarboksilnih maščobnih kislin iz tarifne podštevilke 3823 19 10,

metilnih estrov maščobnih kislin iz tarifnih številk 2915 ali 2916,

maščobnih alkoholov iz tarifnih podštevilk 2905 17, 2905 19 in 3823 70, ki se uporabljajo za proizvodnjo kozmetike, izdelkov za pranje ali farmacevtskih izdelkov,

maščobnih alkoholov iz tarifne podštevilke 2905 16, čistih ali mešanih, ki se uporabljajo za proizvodnjo kozmetike, izdelkov za pranje ali farmacevtskih izdelkov,

stearinske kisline iz tarifne podštevilke 3823 11 00 ali

izdelkov iz tarifne številke 3401 (1)

0 %

31.12.2018

ex 1515 90 99

92

Rastlinsko olje, rafinirano, ki vsebuje 35 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % arahidonske kisline ali 35 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % dokozaheksanojske kisline

0 %

31.12.2018

ex 1516 20 96

20

Jojoba olje, hidrogenirano in interesterificirano, ki ni nadalje kemično modificirano niti obdelano s postopkom teksturizacije

0 %

31.12.2014

ex 1517 90 99

10

Rastlinsko olje, rafinirano, ki vsebuje 25 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % arahidonske kisline ali 12 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % dokozaheksanojske kisline, in standardizirano s sončničnim oljem z visoko vsebnostjo oleinske kisline (HOSO)

0 %

31.12.2016

ex 1902 30 10

ex 1903 00 00

10

20

Prosojni rezanci, narezani na kose, dobljeni iz fižola (Vigna radiata (L.) Wilczek), ki niso pripravljeni za prodajo na drobno

0 %

31.12.2018

ex 2005 91 00

10

Bambusovi vršički, pripravljeni ali konzervirani, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 5 kg

0 %

31.12.2018

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

81

91

Koncentrat pireja antilske češnje:

iz rodu Malpighia spp.,

z vsebnostjo sladkorja 13 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. %,

za uporabo v proizvodnji živilske industrije in industrije pijač (1)

9 % (3)

31.12.2017

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

82

92

Koncentrat pireja nakisane banane, dobljen s toplotno obdelavo:

iz rodu Musa cavendish,

z vsebnostjo sladkorja 13 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. %,

za uporabo v proizvodnji živilske industrije in industrije pijač (1)

11,5 % (3)

31.12.2017

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

ex 2007 99 93

83

93

10

koncentrat mangovega pireja, dobljen s toplotno obdelavo:

iz rodu Mangifera spp.,

z vsebnostjo sladkorja do vključno 30 mas. %,

za uporabo v proizvodnji živilske industrije in industrije pijač (1)

6 % (3)

31.12.2017

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

84

94

Koncentrat pireja papaje, dobljen s toplotno obdelavo:

iz rodu Carica spp.,

z vsebnostjo sladkorja 13 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. %,

za uporabo v proizvodnji živilske industrije in industrije pijač (1)

7,8 % (3)

31.12.2017

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

85

95

Koncentrat pireja guave, dobljen s toplotno obdelavo:

iz rodu Psidium spp.,

z vsebnostjo sladkorja 13 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. %,

za uporabo v proizvodnji živilske industrije in industrije pijač (1)

6 % (3)

31.12.2017

ex 2008 93 91

20

Sladkane suhe brusnice, razen pakiranja v smislu predelave, za proizvodnjo proizvodov v živilsko-predelovalni industriji (4)

0 %

31.12.2017

ex 2008 99 48

94

Mangov pire:

ne iz koncentrata,

iz rodu Mangifera,

z Brix vrednostjo 14 ali več, vendar ne več kot 20

za uporabo v proizvodnji proizvodov industrije pijač (1)

6 %

31.12.2015

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

30

40

Pire iz neosemenjenih robid sorte Boysen brez dodanega alkohola, ki vsebuje dodan sladkor ali ne

0 %

31.12.2014

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

70

11

Blanširani listi vinske trte roda Karakishmish v slanici, ki:

vsebuje več kot 6 mas. % koncentracije soli,

vsebuje 0,1 mas. % ali več, vendar ne več kot 1,4 mas. % kislosti, izražene kot monohidrat citronske kisline, in

ne vsebuje natrijevega benzoata ali ga vsebuje, vendar ne več kot 2 000 mg/kg, v skladu s standardom CODEX STAN 192-1995

za pripravo listov vinske trte, polnjenih z rižem (1)

0 %

31.12.2017

ex 2009 41 92

ex 2009 41 99

20

70

Ananasov sok:

ne iz koncentrata,

iz rodu Ananas,

z Brix vrednostjo 11 ali več, vendar ne več kot 16,

za uporabo v proizvodnji pijač (1)

8 %

31.12.2015

ex 2009 49 30

91

Ananasov sok, razen v prahu:

z Brix vrednostjo 20 ali več, vendar ne več kot 67,

z vrednostjo več kot 30 EUR za 100 kg neto mase,

ki vsebuje dodan sladkor

za uporabo v proizvodnji proizvodov živilske industrije ali industrije pijač (1)

0 %

31.12.2014

ex 2009 81 31

10

Koncentrat soka iz brusnic:

z Brix vrednostjo 40 ali več, vendar ne več kot 66,

v izvirni embalaži, ki vsebuje 50 litrov ali več

0 %

31.12.2014

ex 2009 89 79

20

Zamrznjeni koncentrat soka iz robide sorte Boysen z Brix vrednostjo 61 ali več, vendar ne več kot 67, v izvirni embalaži, ki vsebuje 50 litrov ali več

0 %

31.12.2016

ex 2009 89 79

30

Zamrznjeni koncentrat soka antilske češnje (Acerola):

z vrednostjo Brix več kot 48, vendar ne več kot 67,

v izvirni embalaži, ki vsebuje 50 litrov ali več

0 %

31.12.2018

ex 2009 89 79

85

Koncentrat soka acai jagod:

vrste Euterpe oleracea,

zamrznjen,

nesladkan,

ne v prahu,

z Brix vrednostjo 23 ali več, vendar ne več kot 32,

v izvirnih pakiranjih z vsebino 10 kg ali več

0 %

31.12.2016

ex 2009 89 99

93

Neobdelana zamrznjena kokosova voda v izvirni embalaži, ki vsebuje 50 litrov ali več

0 %

31.12.2016

ex 2106 10 20

10

Beljakovinski izolat iz soje, ki vsebuje 6,6 mas. % ali več, vendar ne več kot 8,6 mas. % kalcijevega fosfata

0 %

31.12.2018

ex 2106 90 92

45

Preparat z vsebnostjo:

več kot 30 mas. %, vendar ne več kot 35 mas. % izvlečka sladkega korena,

več kot 65 mas. %, vendar ne več kot 70 mas. % trikaprilina,

ki standardno vsebuje 3 mas. % ali več, vendar ne več kot 4 mas. % glabridina

0 %

31.12.2016

ex 2519 90 10

10

Taljeni magnezijev oksid s čistoto 97 mas. % ali več

0 %

31.12.2016

ex 2804 50 90

10

Telur, s čistoto 99,99 mas. % ali več, vendar ne več kot 99,999 mas. % (CAS RN 13494-80-9)

0 %

31.12.2018

2804 70 00

 

Fosfor

0 %

31.12.2018

ex 2805 19 90

10

Litijeva kovina s čistočo 99,7 mas. % ali več (CAS RN 7439-93-2)

0 %

31.12.2017

ex 2805 30 10

10

Zlitina cerija in drugih redkih zemeljskih kovin, ki vsebuje 47 mas. % ali več cerija

0 %

31.12.2018

ex 2805 30 90

ex 2805 30 90

ex 2805 30 90

45

55

65

Redke zemeljske kovine, skandij in itrij, s čistoto 95 mas. % ali več

0 %

31.12.2015

ex 2811 19 80

10

Sulfamidna kislina (CAS RN 5329-14-6)

0 %

31.12.2018

ex 2811 19 80

20

Vodikov jodid (CAS RN 10034-85-2)

0 %

31.12.2016

ex 2811 19 80

30

Fosforjeva kislina (CAS RN 10294-56-1)/fosfonska kislina (CAS RN 13598-36-2), ki se uporablja kot sestavina v proizvodnji dodatkov, ki se uporabljajo v industriji poli (vinil klorida) (1)

0 %

31.12.2017

ex 2811 22 00

10

Silicijev dioksid (CAS RN 7631-86-9) v obliki prahu, namenjen za uporabo v proizvodnji kolon za visoko ločljivo tekočinsko kromatografijo (HPLC) in kartuš "cartridge" za pripravo vzorcev (1)

0 %

31.12.2018

ex 2811 22 00

30

Kroglice iz poroznega belega silicijevega dioksida z velikostjo delcev več kot 1 μm za uporabo pri proizvodnji kozmetičnih izdelkov (1)

0 %

31.12.2016

ex 2812 90 00

10

Dušikov trifluorid (CAS RN 7783-54-2)

0 %

31.12.2018

ex 2816 40 00

10

Barijev hidroksid (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2017

ex 2818 10 91

10

Sintrani korund z mikro kristalno strukturo, ki vsebuje:

94 mas. % ali več, vendar ne več kot 98,5 mas. % α-Al2O3 (CASRN 1344-28-1),

2(± 1,5)mas. % magnezijevega spinela (CASRN1309-48-4),

1(± 0,6)mas. % itrijevega oksida (CASRN1314-36-9)

in

ali 2(± 1,2)mas. % lantanovega oksida (CASRN1312-81-8)

ali 2(± 1,2)mas. % lantanovega oksida (CASRN1312-81-8) in neodimovega oksida (CASRN1313-97-9)

z manj kot 50 % skupne mase in z velikostjo delcev več kot 10 mm

0 %

31.12.2015

ex 2818 20 00

10

Aktiviran aluminijev oksid s specifično površino vsaj 350 m2/g

0 %

31.12.2014

ex 2818 30 00

10

Aluminijev oksihidroksid v obliki psevdo-bemita

4 %

31.12.2018

2819 10 00

 

Kromov trioksid (CAS RN 1333-82-0)

0 %

31.12.2016

ex 2819 90 90

10

Dikromov trioksid za uporabo v metalurgiji (CAS RN 1308-38-9) (1)

0 %

31.12.2016

ex 2823 00 00

10

Titanov dioksid (CAS RN 13463-67-7):

čistoče 99,9 mas. % ali več

s povprečno velikostjo zrn 1,2 μm ali več, vendar ne več kot 1,8 μm

s specifično površino 0,5 m2/g ali več, vendar ne več kot 7,5 m2/g

0 %

31.12.2017

ex 2823 00 00

20

Titanov dioksid (CAS RN 13463-67-7) s čistočo, ki ni manjša od 99,7 %, in ki vsebuje:

manj kot 0,005 % kalija in natrija skupaj (izraženih kot natrij in elementarni kalij),

manj kot 0,01 % fosforja (izraženega kot elementarni fosfor),

za uporabo v metalurgiji (1)

0 %

31.12.2017

ex 2825 10 00

10

Hidroksilamonijev klorid (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2017

ex 2825 50 00

20

Bakrov (I ali II) oksid, ki vsebuje 78 mas. % ali več bakra in ne več kot 0,03 mas. % klorida

0 %

31.12.2018

ex 2825 60 00

10

Cirkonijev dioksid (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2017

ex 2826 19 90

10

Volframov heksafluorid s čistoto 99,9 mas. % ali več (CAS RN 7783-82-6)

0 %

31.12.2015

ex 2826 90 80

15

Litijev heksafluorofosfat (CAS RN 21324-40-3)

0 %

31.12.2016

ex 2827 39 85

10

Bakrov monoklorid s čistočo 96 mas. % ali več, vendar ne več kot 99 mas. % (CAS RN 7758-89-6)

0 %

31.12.2018

ex 2827 39 85

20

Antimonov pentaklorid s čistoto 99 mas. % ali več (CAS RN 7647-18-9)

0 %

31.12.2016

ex 2827 39 85

30

Manganov diklorid (CAS RN 7773-01-5)

0 %

31.12.2014

ex 2827 49 90

10

Hidriran cirkonijev diklorid oksid

0 %

31.12.2018

ex 2830 10 00

10

Dinatrijev tetrasulfid, ki vsebuje 38 mas. % ali manj natrija, računano na suho maso

0 %

31.12.2018

ex 2833 29 80

20

Manganov sulfat monohidrat (CAS RN 10034-96-5)

0 %

31.12.2018

ex 2833 29 80

30

Cirkonijev sulfat (CAS RN 14644-61-2)

0 %

31.12.2015

ex 2835 10 00

10

Natrijev hipofosfit monohidrat (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2017

ex 2836 91 00

20

Litijev karbonat, ki vsebuje eno ali več od naslednjih nečistoč, v podanih koncentracijah:

2 mg/kg ali več arzena;

200 mg/kg ali več kalcija;

200 mg/kg ali več klorida;

20 mg/kg ali več železa;

150 mg/kg ali več magnezija;

20 mg/kg ali več težkih kovin;

300 mg/kg ali več kalija;

300 mg/kg ali več natrija,

200 mg/kg ali več sulfatov,

določenih z metodami, ki so opisane v Evropski farmakopeji

0 %

31.12.2018

ex 2836 99 17

20

Cirkonijev (IV) bazični karbonat (CAS RN 15667-84-2)

0 %

31.12.2018

ex 2837 19 00

20

Bakrov cianid (CAS RN 544-92-3)

0 %

31.12.2018

ex 2837 20 00

10

Tetranatrijev heksacianoferat (II) (CAS RN 13601-19-9)

0 %

31.12.2016

ex 2837 20 00

20

Amonijev železov (III) heksacianoferat (II) (CAS RN 25869-00-5)

0 %

31.12.2017

ex 2839 19 00

10

Dinatrijev disilikat (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2017

ex 2839 90 00

20

Kalcijev silikat (CAS RN 1344-95-2)

0 %

31.12.2018

2841 30 00

 

Natrijev dikromat (CAS RN 10588-01-9)

0 %

31.12.2018

ex 2841 80 00

10

Diamonijev volframat (amonijev paravolframat) (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2017

ex 2841 90 85

10

Litij-kobaltov(III) oksid z vsebnostjo kobalta vsaj 59 mas. % (CAS RN 12190-79-3)

0 %

31.12.2017

ex 2841 90 85

20

Kalij-titanov oksid v prahu s čistostjo 99 mas. % ali več (CAS RN 12056-51-8)

0 %

31.12.2018

ex 2842 10 00

10

Sintetični beta zeolit v prahu

0 %

31.12.2018

ex 2842 10 00

20

Sintetični habazit zeolit v prahu

0 %

31.12.2014

ex 2842 90 10

10

Natrijev selenat (CAS RN 13410-01-0)

0 %

31.12.2014

ex 2843 29 00

10

Srebrov oksid, brez nitratov in karbonatov, z vsebnostjo najmanj 99,99 mas. % srebra glede na vsebnost kovin, za izdelavo baterij iz srebrovega oksida (1)

0 %

31.12.2016

2845 10 00

 

Težka voda (devterijev oksid) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)

0 %

31.12.2018

2845 90 10

 

Devterij in njegove spojine; vodik in njegove spojine; obogaten z devterijem; mešanice in raztopine, ki vsebujejo te proizvode (Euratom)

0 %

31.12.2018

ex 2845 90 90

10

Helij-3 (CAS RN 14762-55-1)

0 %

31.12.2016

ex 2845 90 90

20

Voda, obogatena z 95 mas. % ali več kisika-18 (CAS RN 14314-42-2)

0 %

31.12.2018

ex 2845 90 90

30

(13C)Ogljikov monoksid (CAS RN 1641-69-6)

0 %

31.12.2016

ex 2845 90 90

40

Železov borid, obogaten z več kot 95 mas. % bora-10 (CAS RN 200513-39-9)

0 %

31.12.2018

ex 2846 10 00

ex 3824 90 97

10

48

Koncentrat redkih zemljin, ki vsebuje 60 mas. % ali več, vendar ne več kot 95 mas. % oksidov redkih zemljin in ne več kot 1 mas. % cirkonijevega oksida, aluminijevega oksida ali železovega oksida, z izgubo pri sežigu 5 mas. % ali več

0 %

31.12.2018

ex 2846 10 00

20

Dicerijev trikarbonat, hidriran ali ne (CAS RN 537-01-9)

0 %

31.12.2018

ex 2846 10 00

30

Cerijev lantanov karbonat, hidriran ali ne

0 %

31.12.2018

ex 2846 10 00

40

Cerijev lantanov neodimov prazeodimov karbonat, hidriran ali ne

0 %

31.12.2014

2846 90 00

 

Anorganske ali organske spojine redkih zemeljskih kovin, itrija ali skandija ali iz mešanic teh kovin, razen tistih iz tarifne podštevilke 2846 10 00

0 %

31.12.2018

ex 2848 00 00

10

Fosfin (CAS RN 7803-51-2)

0 %

31.12.2018

ex 2850 00 20

10

Silan (CAS RN 7803-62-5)

0 %

31.12.2018

ex 2850 00 20

20

Arzin (CAS RN 7784-42-1)

0 %

31.12.2018

ex 2850 00 20

30

Titanov nitrid z velikostjo delcev ne več kot 250 nm (CAS RN 25583-20-4)

0 %

31.12.2017

ex 2850 00 20

40

Germanijev tetrahidrid (CAS RN 7782-65-2)

0 %

31.12.2016

ex 2850 00 20

50

Natrijev tetrahidroborat (CAS RN 16940-66-2) s:

čistostjo 98 mas. % ali več in

ne več kot 10 ppm železa

kot dodatek pri proizvodnji polimerov, ki delujejo kot bariera za kisik (1)

0 %

31.12.2017

ex 2850 00 60

10

Natrijev azid (CAS RN 26628-22-8)

0 %

31.12.2018

ex 2853 00 90

10

Klorosulfonil izocianat (CAS RN 1189-71-5)

0 %

31.12.2016

ex 2903 39 90

10

Ogljikov tretrafluorid (tetrafluorometan) (CAS RN 75-73-0)

0 %

31.12.2018

ex 2903 39 90

15

Petrofluor(4-metil-2-penten) (CAS RN 84650-68-0)

0 %

31.12.2016

ex 2903 39 90

25

2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-en (CAS RN 754-12-1)

0 %

31.12.2017

ex 2903 39 90

30

Perfluoroetan (CAS RN 76-16-4)

0 %

31.12.2018

ex 2903 39 90

40

1,1-difluoroetan (CAS RN 75-37-6)

0 %

31.12.2018

ex 2903 39 90

50

1,1,1,3,3-Pentafluoropropan (CAS RN 460-73-1)

0 %

31.12.2018

ex 2903 39 90

70

1,1,1,2-Tetrafluoroetan, potrjeno brez vonja, z vsebnostjo ne več kot: 600 mas. ppm 1,1,2,2-tetrafluoroetana

2 mas. ppm pentafluoroetana

2 mas. ppm klordifluorometana

2 mas. ppm klorpentafluoroetana

2 mas. ppm diklordifluorometana

za uporabo pri proizvodnji potisnih plinov farmacevtske kakovosti za medicinske inhalatorje z določenim odmerkom (CAS RN 811-97-2) (1)

0 %

31.12.2016

ex 2903 39 90

75

Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-en (CAS RN1645-83-6)

0 %

31.12.2018

ex 2903 39 90

80

Heksafluoropropen (CAS RN 116-15-4)

0 %

31.12.2016

ex 2903 77 30

10

1,1,1-Triklorotrifluoroetan (CAS RN 354-58-5)

0 %

31.12.2018

ex 2903 77 90

10

Klorotrifluoroetilen (CAS RN 79-38-9)

0 %

31.12.2016

ex 2903 89 90

10

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodekakloropentaciklo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dien (CAS RN 13560-89-9)

0 %

31.12.2018

ex 2903 89 90

30

Oktafluorociklopenten (CAS RN 559-40-0)

0 %

31.12.2016

ex 2903 89 90

40

Heksabromociklododekan

0 %

31.12.2016

ex 2903 89 90

50

Klorociklopentan (CAS RN 930-28-9)

0 %

31.12.2017

ex 2903 99 90

20

1,2-bis(pentabromofenil)etan (CAS RN 84852-53-9)

0 %

31.12.2018

ex 2903 99 90

40

2,6-diklorotoluen, s čistoto 99 mas. % ali več, in ki vsebuje:

0,001 mg/kg ali manj tetraklorodibenzodioksina,

0,001 mg/kg ali manj tetraklorodibenzifurana in,

0,2 mg/kg ali manj tetraklorobifenila

0 %

31.12.2018

ex 2903 99 90

50

Fluorobenzen (CAS RN 462-06-6)

0 %

31.12.2018

ex 2903 99 90

70

α,α,α’,α’-Tetrakloro-o-ksilen (CAS RN 25641-99-0)

0 %

31.12.2015

ex 2903 99 90

80

1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzen (CAS RN 138526-69-9)

0 %

31.12.2018

ex 2903 99 90

85

2-Bromo-9H-fluoren (CAS RN 1133-80-8)

0 %

31.12.2018

ex 2904 10 00

30

Natrijev p-stirensulfonat (CAS RN 2695-37-6)

0 %

31.12.2014

ex 2904 10 00

50

Natrijev 2-metilprop-2-en-1-sulfonat (CAS RN 1561-92-8)

0 %

31.12.2014

ex 2904 20 00

10

Nitrometan (CAS RN 75-52-5)

0 %

31.12.2015

ex 2904 20 00

20

Nitroetan (CAS RN 79-24-3)

0 %

31.12.2015

ex 2904 20 00

30

1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)

0 %

31.12.2015

ex 2904 20 00

40

2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9)

0 %

31.12.2014

ex 2904 90 40

10

Trikloronitrometan, za proizvodnjo izdelkov iz tarifne podštevilke 3808 92 (CAS RN 76-06-2) (1)

0 %

31.12.2014

ex 2904 90 95

20

1-Kloro-2,4-dinitrobenzen (CAS RN 97-00-7)

0 %

31.12.2014

ex 2904 90 95

30

Tozil klorid (CAS RN 98-59-9)

0 %

31.12.2014

ex 2904 90 95

40

4-Klorobenzensulfonil klorid (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 2904 90 95

50

Etansulfonil klorid (CAS RN 594-44-5)

0 %

31.12.2018

ex 2905 19 00

11

Kalijev terc-butanolat (CAS RN 865-47-4), v obliki raztopine v tetrahidrofuranu ali ne, v skladu z opombo 1e k poglavju 29 KN

0 %

31.12.2018

ex 2905 19 00

30

2,6-Dimetilheptan-4-ol (CAS RN 108-82-7)

0 %

31.12.2018

ex 2905 19 00

40

2,6-Dimetilheptan-2-ol (CAS RN 13254-34-7)

0 %

31.12.2014

ex 2905 19 00

70

Titanov tetrabutanolat (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2017

ex 2905 19 00

80

Titanov tetraizopropoksid (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2017

ex 2905 19 00

85

Titanijev tetraetanolat (CAS RN 3087-36-3)

0 %

31.12.2018

ex 2905 29 90

10

3,5-Dimetilheks-1-in-3-ol (CAS RN 107-54-0)

0 %

31.12.2014

ex 2905 29 90

20

Dec-9-en-1-ol (CAS RN 13019-22-2)

0 %

31.12.2014

ex 2905 29 90

30

Dodeka-8,10-dien-1-ol (CAS RN 33956-49-9)

0 %

31.12.2015

ex 2905 39 95

10

Propan-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)

0 %

31.12.2015

ex 2905 39 95

20

Butan-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)

0 %

31.12.2016

ex 2905 39 95

30

2,4,7,9-Tetrametil-4,7-dekanediol (CAS RN 17913-76-7)

0 %

31.12.2016

ex 2905 39 95

40

Dekan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)

0 %

31.12.2017

ex 2905 39 95

50

2-Metil-2-propilpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)

0 %

31.12.2018

ex 2905 49 00

10

Etilidintrimetanol (CAS RN 77-85-0)

0 %

31.12.2014

ex 2905 59 98

20

2,2,2-Trifluoroetanol (CAS RN 75-89-8)

0 %

31.12.2014

2906 11 00

 

Mentol (CAS RN 1490-04-6)

0 %

31.12.2018

ex 2906 19 00

10

Cikloheksa-1,4-ilendimetanol (CAS RN 105-08-8)

0 %

31.12.2018

ex 2906 19 00

20

4,4′-Izopropilidendicikloheksanol (CAS RN 80-04-6)

0 %

31.12.2018

ex 2906 29 00

10

2,2′-(m-Fenilen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)

0 %

31.12.2014

ex 2906 29 00

20

1-Hidroksimetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorobenzen (CAS RN 79538-03-7)

0 %

31.12.2018

ex 2906 29 00

30

2-Feniletanol (CAS RN 60-12-8)

0 %

31.12.2017

ex 2907 15 90

10

2-Naftol (CAS RN 135-19-3)

0 %

31.12.2016

ex 2907 19 90

10

2,3,5-Trimetilfenol (CAS RN 697-82-5)

0 %

31.12.2014

ex 2907 19 90

20

Bifenil-4-ol (CAS RN 92-69-3)

0 %

31.12.2018

ex 2907 21 00

10

Rezorcinol (CAS RN 108-46-3)

0 %

31.12.2018

ex 2907 23 00

10

4,4′-Izopropilidenedifenol (CAS RN 80-05-7)

0 %

31.12.2017

ex 2907 29 00

15

6,6′-Di-tert-butil-4,4′-butilidenedi-m-krezol (CAS RN 85-60-9)

0 %

31.12.2018

ex 2907 29 00

20

4,4′-(3,3,5-trimetilcikloheksiliden)difenol (CAS RN 129188-99-4)

0 %

31.12.2018

ex 2907 29 00

30

4, 4′,4″-Etilidintrifenol (CAS RN 27955-94-8)

0 %

31.12.2018

ex 2907 29 00

35

4-[2-(4-Hidroksi-3-prop-2-enilfenil)propan-2-il]-2-prop-2-enilfenol (CAS RN 1745-89-7)

0 %

31.12.2016

ex 2907 29 00

40

2,3,5-Trimetilhidrokinon (CAS RN 700-13-0)

0 %

31.12.2016

ex 2907 29 00

45

2-Metilhidrokinon (CAS RN 95-71-6)

0 %

31.12.2016

ex 2907 29 00

50

6,6′,6″-tricikloheksil-4,4′,4″-butan-1,1,3-triiltrii(m-kreozol) (CAS RN 111850-25-0)

0 %

31.12.2018

ex 2907 29 00

55

Bifenil-2,2′-diol (CAS RN 1806-29-7)

0 %

31.12.2017

ex 2907 29 00

70

2,2′,2″,6,6′,6″-Heksa-terc-butil-α,α’,α″-(mezitilen-2,4,6-triil)tri-p-krezol (CAS RN 1709-70-2)

0 %

31.12.2018

ex 2907 29 00

85

Fluoroglucinol, hidriran ali ne

0 %

31.12.2018

ex 2908 19 00

10

Pentafluorofenol (CAS RN 771-61-9)

0 %

31.12.2018

ex 2908 19 00

20

4,4′-(Perfluoroizopropiliden)difenol (CAS RN 1478-61-1)

0 %

31.12.2018

ex 2908 99 00

30

4-Nitrofenol (CAS RN 100-02-7)

0 %

31.12.2018

ex 2908 99 00

40

4,5-Dihidroksinaftalen-2,7-disulfonska kislina (CAS RN 148-25-4)

0 %

31.12.2017

ex 2909 19 90

20

Bis(2-kloretil) eter (CAS RN 111-44-4)

0 %

31.12.2018

ex 2909 19 90

30

Mešanica izomerov nonaflourobutil metil etra ali nonaflourobutil etil etra, s čistoto 99 mas. % ali več

0 %

31.12.2018

ex 2909 19 90

50

3-Etoksi-perfluoro-2-metilheksan (CAS RN 297730-93-9)

0 %

31.12.2016

ex 2909 19 90

60

1-Metoksiheptafluoropropan (CAS RN 375-03-1)

0 %

31.12.2018

ex 2909 20 00

10

8-Metoksicedran (CAS RN 19870-74-7)

0 %

31.12.2016

ex 2909 30 38

10

Bis(pentabromofenil) eter (CAS RN 1163-19-5)

0 %

31.12.2018

ex 2909 30 38

20

1,1′-Propan-2,2-diilbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoksi)benzen] (CAS RN 21850-44-2)

0 %

31.12.2016

ex 2909 30 90

10

2-(Fenilmetoksi)naftalen (CAS RN 613-62-7)

0 %

31.12.2014

ex 2909 30 90

20

1,2-Bis(3-metil-fenoksi)etan (CAS RN 54914-85-1)

0 %

31.12.2014

ex 2909 30 90

30

3,4,5-Trimetoksitoluen (CAS RN 6443-69-2)

0 %

31.12.2015

ex 2909 50 00

10

4-(2-metoksietil)fenol (CAS RN 56718-71-9)

0 %

31.12.2018

ex 2909 50 00

20

Ubikinol (CAS RN 992-78-9)

0 %

31.12.2015

ex 2909 60 00

10

Bis(α,α-dimetilbenzil) peroksid (CAS RN 80-43-3)

0 %

31.12.2018

ex 2909 60 00

20

1,4-Di(2-terc-butilperoksiizopropil)benzen (CAS RN 25155-25-3)

0 %

31.12.2016

ex 2910 90 00

15

1,2-Epoksicikloheksan (CAS RN 286-20-4)

0 %

31.12.2018

ex 2910 90 00

30

2,3-Epoksipropan-1-ol (glicidol) (CAS RN 556-52-5)

0 %

31.12.2018

ex 2910 90 00

80

Alil glicidil eter (CAS RN 106-92-3)

0 %

31.12.2016

ex 2912 29 00

40

(2E,4E,6E,8E,10E,12E)-2,7,11-Trimetil-13-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)-2,4,6,8,10,12-tridekaheksenal (CAS RN 1638-05-7)

0 %

31.12.2016

ex 2912 29 00

50

4-Izobutilbenzaldehid (CAS RN 40150-98-9)

0 %

31.12.2017

ex 2912 29 00

60

3,4-Dimetilbenzaldehid (CAS RN 5973-71-7)

0 %

31.12.2018

ex 2912 49 00

10

3-Fenoksibenzaldehid (CAS RN 39515-51-0)

0 %

31.12.2018

ex 2912 49 00

20

4-Hidroksibenzaldehid (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2017

ex 2912 49 00

30

Salicilaldehid (CAS RN 90-02-8)

0 %

31.12.2015

ex 2914 19 90

20

Heptan-2-on (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2017

ex 2914 19 90

30

3-Metilbutanon (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2017

ex 2914 19 90

40

Pentan-2-on (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 29 00

20

Cikloheksadek-8-enon (CAS RN 3100-36–5)

0 %

31.12.2018

ex 2914 29 00

30

(R)-p-menta-1(6),8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1)

0 %

31.12.2015

ex 2914 29 00

40

Kafra

0 %

31.12.2018

ex 2914 29 00

50

trans-β-Damascone (CAS RN 23726-91-2)

0 %

31.12.2016

ex 2914 39 00

30

Benzofenon (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 39 00

50

4-Fenilbenzofenon (CAS RN 2128-93-0)

0 %

31.12.2018

ex 2914 39 00

60

4-Metilbenzofenon (CAS RN 134-84-9)

0 %

31.12.2018

ex 2914 39 00

70

Benzil (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2017

ex 2914 39 00

80

4′-Metilacetofenon (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

20

3′-Hidroksiacetofenon (CAS RN 121-71-1)

0 %

31.12.2015

ex 2914 50 00

25

4′-Metoksiacetofenon (CAS RN 100-06-1)

0 %

31.12.2018

ex 2914 50 00

30

2′-Hidroksiacetofenon (CAS RN 118-93-4)

0 %

31.12.2018

ex 2914 50 00

36

2,7-Dihidroksi-9-fluorenon (CAS RN 42523-29-5)

0 %

31.12.2018

ex 2914 50 00

40

4-(4-Hidroksifenil)butan-2-on (CAS RN 5471-51-2)

0 %

31.12.2016

ex 2914 50 00

45

3,4-Dihidroksibenzofenon (CAS RN 10425-11-3)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

60

2,2-Dimetoksi-2-fenilacetofenon (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

70

16α,17α-Epoksi-3β-hidroksipregn-5-en-20-on (CAS RN 974-23-2)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

80

2′,6′-Dihidroksiacetofenon (CAS RN 699-83-2)

0 %

31.12.2018

ex 2914 69 90

10

2-Etilantrakinon (CAS RN 84-51-5)

0 %

31.12.2018

ex 2914 69 90

20

2-Pentilantrakinon (CAS RN 13936-21-5)

0 %

31.12.2014

ex 2914 69 90

30

1,4-Dihidroksiantrakinon (CAS RN 81-64-1)

0 %

31.12.2018

ex 2914 69 90

40

p-Benzokinon (CAS RN 106-51-4)

0 %

31.12.2016

ex 2914 70 00

20

2,4′-Difluorobenzofenon (CAS RN 342-25-6)

0 %

31.12.2017

ex 2914 70 00

40

Perfluoro(2-metilpentan-3-on) (CAS RN 756-13-8)

0 %

31.12.2018

ex 2914 70 00

50

3′-Kloropropiofenon (CAS RN 34841-35-5)

0 %

31.12.2018

ex 2914 70 00

60

4′-tert-Butil-2′,6′-dimetil-3′,5′-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)

0 %

31.12.2015

ex 2914 70 00

70

4-Kloro-4′-hidroksibenzofenon (CAS RN 42019-78-3)

0 %

31.12.2016

ex 2915 29 00

10

Antimonov triacetat (CAS RN 6923-52-0)

0 %

31.12.2018

ex 2915 39 00

20

Izopentil acetat (CAS RN 123-92-2)

0 %

31.12.2017

ex 2915 39 00

40

terc-Butil acetat (CAS RN 540-88-5)

0 %

31.12.2018

ex 2915 39 00

50

3-Acetilfenil acetat (CAS RN 2454-35-5)

0 %

31.12.2014

ex 2915 39 00

60

Dodec-8-enil acetat (CAS RN 28079-04-1)

0 %

31.12.2015

ex 2915 39 00

65

Dodeka-7,9-dienil acetat (CAS RN 54364-62-4)

0 %

31.12.2015

ex 2915 39 00

70

Dodec-9-enil acetat (CAS RN 16974-11-1)

0 %

31.12.2015

ex 2915 39 00

75

Izobornil acetat (CAS RN 125-12-2)

0 %

31.12.2016

ex 2915 39 00

80

1-Feniletil acetat (CAS RN 93-92-5)

0 %

31.12.2016

ex 2915 39 00

85

2-tert-Butilcikloheksil acetat (CAS RN 88-41-5)

0 %

31.12.2018

ex 2915 60 19

10

Etil butirat (CAS RN 105-54-4)

0 %

31.12.2017

ex 2915 90 70

30

3,3-Dimetilbutiril klorid (CAS RN 7065-46-5)

0 %

31.12.2017

ex 2915 90 70

40

Nonanojska kislina (pelargonska kislina) (CAS RN 112-05-0)

0 %

31.12.2018

ex 2915 90 70

50

Alil heptanoat (CAS RN 142-19-8)

0 %

31.12.2014

ex 2915 90 70

55

Trietil ortoformat (CAS RN 122-51-0)

0 %

31.12.2018

ex 2915 90 70

60

Etil-6,8-diklorooktanoat (CAS RN 1070-64-0)

0 %

31.12.2015

ex 2915 90 70

70

Kobaltovi borat-neodekanoat kompleksi, s čistoto 92 mas. % ali več (CAS RN 68457-13-6)

0 %

31.12.2016

ex 2915 90 70

75

2,2-Dimetilbutiril klorid (CAS RN 5856-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2915 90 70

80

Etil difluoroacetat (CAS RN 454-31-9)

0 %

31.12.2016

ex 2916 12 00

10

2-terc-Butil-6-(3-terc-butil-2-hidroksi-5-metilbenzil)-4-metilfenil akrilat (CAS RN 61167-58-6)

0 %

31.12.2018

ex 2916 12 00

40

2,4-Di-terc-pentil-6-[1-(3,5-di-terc-pentil-2-hidroksifenil)etil]fenilakrilat (CAS RN 123968-25-2)

0 %

31.12.2018

ex 2916 12 00

70

2- (2-Viniloksietoksi) etil akrilat (CAS RN 86273-46-3)

0 %

31.12.2017

ex 2916 13 00

10

Hidroksicinkov metakrilat v prahu (CAS RN 63451-47-8)

0 %

31.12.2014

ex 2916 13 00

20

Cinkov dimetakrilat, v obliki prahu (CAS RN 13189-00-9)

0 %

31.12.2018

ex 2916 14 00

10

2,3-Epoksipropil metakrilat (CAS RN 106-91-2)

0 %

31.12.2018

ex 2916 19 95

20

Metil 3,3-dimetilpent-4-enoat (CAS RN 63721-05-1)

0 %

31.12.2018

ex 2916 19 95

40

Sorbinska kislina za uporabo pri proizvodnji živalske krme (CAS RN 110-44-1) (1)

0 %

31.12.2018

ex 2916 20 00

50

Etil 2,2-dimetil-3-(2-metilpropenil)ciklopropankarboksilat (CAS RN 97-41-6)

0 %

31.12.2018

ex 2916 20 00

60

3-Cikloheksilpropanojska kislina (CAS RN 701-97-3)

0 %

31.12.2015

ex 2916 31 00

10

Benzil benzoat (CAS RN 120-51-4)

0 %

31.12.2016

ex 2916 39 90

10

2,3,4,5-Tetrafluorobenzojska kislina (CAS RN 1201-31-6)

0 %

31.12.2016

ex 2916 39 90

15

2-Kloro-5-nitrobenzojska kislina (CAS RN 2516-96-3)

0 %

31.12.2016

ex 2916 39 90

20

3,5-Diklorobenzoil klorid (CAS RN 2905-62-6)

3,6 %

31.12.2018

ex 2916 39 90

25

2-Metil-3-(4-fluorofenil)-propionil klorid (CAS RN 1017183-70-8)

0 %

31.12.2015

ex 2916 39 90

30

2,4,6-Trimetilbenzoil klorid (CAS RN 938-18-1)

0 %

31.12.2015

ex 2916 39 90

35

Metil 4-tert-butilbenzoat (CAS RN 26537-19-9)

0 %

31.12.2018

ex 2916 39 90

38

6-Bromonaftalen-2-karboksilna kislina (CAS RN 5773-80-8)

0 %

31.12.2018

ex 2916 39 90

45

2-Klorobenzojska kislina (CAS RN 118-91-2)

0 %

31.12.2016

ex 2916 39 90

50

3,5-Dimetilbenzoil klorid (CAS RN 6613-44-1)

0 %

31.12.2018

ex 2916 39 90

55

4-terc-Butilbenzojska kislina (CAS RN 98-73-7)

0 %

31.12.2017

ex 2916 39 90

60

4-Etilbenzoil klorid (CAS RN 16331-45-6)

0 %

31.12.2018

ex 2916 39 90

70

Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)

0 %

31.12.2018

ex 2916 39 90

75

m-Toluidinska kislina (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2017

ex 2916 39 90

85

(2,4,5-trifluorofenil)ocetna kislina (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2017

ex 2917 11 00

20

Bis(p-metilbenzil) oksalat (CAS RN 18241-31-1)

0 %

31.12.2018

ex 2917 11 00

30

Kobaltov oksalat (CAS RN 814-89-1)

0 %

31.12.2014

ex 2917 19 10

10

Dimetil malonat (CAS RN 108-59-8)

0 %

31.12.2014

ex 2917 19 10

20

Dietil malonat (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2017

ex 2917 19 90

20

Natrijev 1,2-bis(cikloheksiloksikarbonil)etansulfonat (CAS RN 23386-52-9)

0 %

31.12.2018

ex 2917 19 90

30

Etilen-brasilat (CAS RN 105-95-3)

0 %

31.12.2014

ex 2917 19 90

50

Tetradekandiojska kislina (CAS RN 821-38-5)

0 %

31.12.2015

ex 2917 19 90

70

Itakonska kislina (CAS RN 97-65-4)

0 %

31.12.2018

ex 2917 20 00

30

1,4,5,6,7,7-Heksakloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboksil anhidrid (CAS RN 115-27-5)

0 %

31.12.2018

ex 2917 20 00

40

3-Metil-1,2,3,6-tetrahidroftal andhidrid (CAS RN 5333-84-6)

0 %

31.12.2018

ex 2917 34 00

10

Dialil ftalat (CAS RN 131-17-9)

0 %

31.12.2018

ex 2917 39 95

20

Dibutil-1,4-benzendikarboksilat (CAS RN 1962-75-0)

0 %

31.12.2015

ex 2917 39 95

30

Benzen-1,2:4,5-tetrakarboksil dianhidrid (CAS RN 89-32-7)

0 %

31.12.2015

ex 2918 16 00

20

Kalcijev diglukonat monohidrat (CAS RN 66905-23-5) za uporabo v proizvodnji kalcijevega glukonata laktata (CAS RN 11116-97-5) (1)

0 %

31.12.2018

ex 2918 19 98

20

L-Maleinska kislina (CAS RN 97-67-6)

0 %

31.12.2018

ex 2918 29 00

10

Monohidroksinaftojske kisline

0 %

31.12.2018

ex 2918 29 00

35

n-Propilester 3,4,5-trihidroksibenzoat (CAS RN 121-79-9)

0 %

31.12.2017

ex 2918 29 00

50

Heksametilen bis[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionat] (CAS RN 35074-77-2)

0 %

31.12.2018

ex 2918 29 00

60

Metilni, etilni, propilni ali butilni estri 4-hidrobenzojske kisline ali njihove natrijeve soli (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)

0 %

31.12.2016

ex 2918 30 00

30

Metil-2-benzoilbenzoat (CAS RN 606-28-0)

0 %

31.12.2018

ex 2918 30 00

50

Etil acetoacetat (CAS RN 141-97-9)

0 %

31.12.2017

ex 2918 99 90

10

3,4-Epoksicikloheksilmetil 3,4-epoksicikloheksankarboksilat (CAS RN 2386-87-0)

0 %

31.12.2018

ex 2918 99 90

15

Etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat (CAS RN 77-83-8)

0 %

31.12.2017

ex 2918 99 90

20

Metil 3-metoksiakrilat (CAS RN 5788-17-0)

0 %

31.12.2014

ex 2918 99 90

30

Metil 2-(4-hidroksifenoksi)propionat (CAS RN 96562-58-2)

0 %

31.12.2018

ex 2918 99 90

40

trans-4-Hidroksi-3-metoksicinamska kislina (CAS RN 1135-24-6)

0 %

31.12.2018

ex 2918 99 90

50

Metil 3,4,5-trimetoksibenzoat (CAS RN 1916-07-0)

0 %

31.12.2018

ex 2918 99 90

60

3,4,5-Trimetoksibenzojeva kislina (CAS RN 118-41-2)

0 %

31.12.2018

ex 2918 99 90

70

Alil-(3-metilbutoksi)acetat (CAS RN 67634-00-8)

0 %

31.12.2014

ex 2918 99 90

80

Natrijev 5-[2-kloro-4-(trifluorometil)fenoksi]-2-nitrobenzoat (CAS RN 62476-59-9)

0 %

31.12.2016

ex 2919 90 00

10

2,2′-Metilen bis(4,6-di-terc-butilfenil) fostat, mononatrijeva sol (CAS RN 85209-91-2)

0 %

31.12.2018

ex 2919 90 00

30

Aluminijev hidroksi bis[2,2′-metilen bis(4,6-di-terc-butilfenil)fosfat] (CAS RN 151841-65-5)

0 %

31.12.2018

ex 2919 90 00

40

Tri-n-heksilfosfat (CAS RN 2528-39-4)

0 %

31.12.2018

ex 2919 90 00

50

Trietil fosfat (CAS RN 78-40-0)

0 %

31.12.2016

ex 2920 19 00

10

Fenitrotion (ISO) (CAS RN 122-14-5)

0 %

31.12.2018

ex 2920 19 00

20

Tolklofos-metil (ISO) (CAS RN 57018-04-9)

0 %

31.12.2018

ex 2920 90 10

10

Dietil sulfat (CAS RN 64-67-5)

0 %

31.12.2018

ex 2920 90 10

20

Dialil 2,2′-oksidietil dikarbonat (CAS RN 142-22-3)

0 %

31.12.2018

ex 2920 90 10

40

Dimetil karbonat (CAS RN 616-38-6)

0 %

31.12.2018

ex 2920 90 10

50

Di-terc-butil dikarbonat (CAS RN 24424-99-5)

0 %

31.12.2018

ex 2920 90 10

60

2,4-Di-tert-butil-5-nitrofenil metil karbonat (CAS RN 873055-55-1)

0 %

31.12.2017

2920 90 30

 

trimetil fosfit (trimetoksifosfin) (CAS RN 121-45-9)

0 %

31.12.2018

2920 90 40

 

Trietil fosfit (CAS RN 122-52-1)

0 %

31.12.2016

ex 2920 90 85

10

O,O’-Dioktadekil pentaeritritol bis(fosfit) (CAS RN 3806-34-6)

0 %

31.12.2018

ex 2920 90 85

20

Tris(metilfenil)fosfit (CAS RN 25586-42-9)

0 %

31.12.2015

ex 2920 90 85

30

2,2′-[[3,3′,5,5′-Tetrakis(1,1-dimetiletil)[1,1′-bifenil]-2,2′-diil]bis(oksi)]bis[bifenil-1,3,2-dioksafosfepin], (CAS RN 138776-88-2)

0 %

31.12.2015

ex 2920 90 85

40

Bis(2,4-dikumilfenil)pentaeritritol difosfit (CAS RN 154862-43-8)

0 %

31.12.2015

ex 2920 90 85

50

Fosetil-aluminij (CAS RN 39148-24-8)

0 %

31.12.2018

ex 2920 90 85

60

Bis(neopentilglikolato)diboron (CAS RN 201733-56-4)

0 %

31.12.2018

ex 2921 19 50

ex 2929 90 00

10

20

Dietilamino-trietoksisilan (CAS RN 35077-00-0)

0 %

31.12.2014

ex 2921 19 60

10

2-(N,N-dietilamino) etil klorid hidroklorid (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 19 99

20

Etil(2-metilalil)amin (CAS RN 18328-90-0)

0 %

31.12.2018

ex 2921 19 99

30

Alilamin (CAS RN 107-11-9)

0 %

31.12.2018

ex 2921 19 99

60

Tetrakis(etilmetilamino) cirkonij (IV), (CAS RN 175923-04-3)

0 %

31.12.2018

ex 2921 19 99

70

N,N-Dimetiloktilamin – borov triklorid (1: 1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2017

ex 2921 29 00

20

Tris[3-(dimetilamino)propil]amin (CAS RN 33329-35-0)

0 %

31.12.2018

ex 2921 29 00

30

Bis[3-(dimetilamino)propil]metilamin (CAS RN 3855-32-1)

0 %

31.12.2018

ex 2921 29 00

40

Dekametilendiamin (CAS RN 646-25-3)

0 %

31.12.2015

ex 2921 29 00

50

N’-[3-(Dimetilamino)propil]-N,N-dimetilpropan-1,3-diamin, (CAS RN 6711-48-4)

0 %

31.12.2016

ex 2921 30 99

30

1,3-Cikloheksandimetanamin (CAS RN 2579-20-6)

0 %

31.12.2015

ex 2921 30 99

40

Ciklopropilamin (CAS RN 765-30-0)

0 %

31.12.2017

ex 2921 42 00

15

4-Amino-3-nitrobenzensulfonska kislina (CAS RN 616-84-2)

0 %

31.12.2018

ex 2921 42 00

20

3-Kloroanilin (CAS RN 108-42-9)

0 %

31.12.2018

ex 2921 42 00

25

Natrijev hidrogen 2-aminobenzen-1,4-disulfonat (CAS RN 24605-36-5)

0 %

31.12.2018

ex 2921 42 00

35

2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4)

0 %

31.12.2018

ex 2921 42 00

45

2,4,5-Trikloroanilin (CAS RN 636-30-6)

0 %

31.12.2018

ex 2921 42 00

50

3-Aminobenzensulfonska kislina (CAS RN 121-47-1)

0 %

31.12.2018

ex 2921 42 00

70

2-Aminobenzen-1,4-disulfonska kislina v(CAS RN 98-44-2)

0 %

31.12.2014

ex 2921 42 00

80

4-Kloro-2-nitroanilin (CAS RN 89-63-4)

0 %

31.12.2018

ex 2921 42 00

82

2-Kloro-4-nitroanilin (CAS RN 121-87-9)

0 %

31.12.2015

ex 2921 42 00

85

3,5-Dikloroanilin (CAS RN 626-43-7)

0 %

31.12.2018

ex 2921 42 00

86

2,5-Dikloroanilin, s čistočo 99,5 mas. % ali več (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 42 00

87

N-Metilanilin (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2017

ex 2921 42 00

88

3,4-Dikloroanilin-6-sulfonska kislina (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2017

ex 2921 43 00

20

4-Amino-6-klorotoluen-3-sulfonska kislina (CAS RN 88-51-7)

0 %

31.12.2018

ex 2921 43 00

30

3-Nitro-p-toluidin (CAS RN 119-32-4)

0 %

31.12.2018

ex 2921 43 00

40

4-Aminotoluen-3-sulfonska kislina (CAS RN 88-44-8)

0 %

31.12.2018

ex 2921 43 00

50

4-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 455-14-1)

0 %

31.12.2015

ex 2921 43 00

60

3-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 98-16-8)

0 %

31.12.2015

ex 2921 43 00

70

N-Etil-m-toluidin(CAS RN 102-27-2)

0 %

31.12.2016

ex 2921 43 00

80

6-Kloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidin (CAS RN 121-50-6)

0 %

31.12.2017

ex 2921 44 00

20

Difenilamin (CAS RN 122-39-4)

0 %

31.12.2018

ex 2921 45 00

10

Natrijev hidrogen 3-aminonaftalen-1,5-disulfonat (CAS RN 4681-22-5)

0 %

31.12.2014

ex 2921 45 00

20

2-Aminonaftalen-1,5-disulfonska kislina (CAS RN 117-62-4) ali ena od njenih natrijevih soli (CAS RN 19532-03-7) ali (CAS RN 62203-79-6)

0 %

31.12.2018

ex 2921 45 00

40

1-Naftilamin (CAS RN 134-32-7)

0 %

31.12.2014

ex 2921 45 00

50

7-Aminonaftalen-1,3,6-trisulfonska kislina (CAS RN 118-03-6)

0 %

31.12.2018

ex 2921 49 00

20

Pendimetalin (ISO) (CAS RN 40487-42-1)

3,5 %

31.12.2018

ex 2921 49 00

40

N-1-Naftilanilin (CAS RN 90-30-2)

0 %

31.12.2018

ex 2921 49 00

60

N-Benzil-N-etilanilin (CAS RN 92-59-1)

0 %

31.12.2014

ex 2921 49 00

70

2-Klorobenzilamin (CAS RN 89-97-4)

0 %

31.12.2015

ex 2921 49 00

80

4-Heptafluoroizopropil-2-metilanilin (CAS RN 238098-26-5)

0 %

31.12.2015

ex 2921 49 00

85

4-Izopropilanilin (CAS RN 99-88-7)

0 %

31.12.2017

ex 2921 51 19

20

Toluendiamin (TDA), ki vsebuje 78 mas. % ali več, vendar ne več kot 82 mas. % 4-metil-m-fenilendiamina in 18 mas. % ali več, vendar ne več kot 22 mas. % 2-metil-m-fenilendiamina, in z vsebnostjo ostankov katrana, ki ne presega 0,23 mas. %

0 %

31.12.2018

ex 2921 51 19

30

2-Metil-p-fenilendiamin sulfat (CAS RN 615-50-9)

0 %

31.12.2018

ex 2921 51 19

40

p-Fenilendiamin (CAS RN 106-50-3)

0 %

31.12.2016

ex 2921 51 19

50

Mono- in dikloroderivati p-fenilendiamina in p-diaminotoluena

0 %

31.12.2014

ex 2921 51 19

60

2,4-Diaminobenzensulfonska kislina (CAS RN 88-63-1)

0 %

31.12.2018

ex 2921 59 90

10

Mešanice izomerov 3,5-dietiltoluendiamina

0 %

31.12.2018

ex 2921 59 90

30

3,3′-Diklorobenzidin dihidroklorid (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 59 90

40

4,4′-Diaminostilben-2,2′-disulfonska kislina (CAS RN 81-11-8)

0 %

31.12.2018

ex 2921 59 90

50

N-Etil-N’,N’-dimetil-N-feniletilen-1,2-diamin (CAS RN 27692-91-7)

0 %

31.12.2014

ex 2921 59 90

60

(2R,5R)-1,6-Difenilheksan-2,5-diamin dihidroklorid (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2017

ex 2922 19 85

20

2-(2-Metoksifenoksi)etilamin hidroklorid (CAS RN 64464-07-9)

0 %

31.12.2017

ex 2922 19 85

25

Titanov bis(trietanolamin)diizopropoksid (CAS RN 36673-16-2)

0 %

31.12.2017

ex 2922 19 85

30

N,N,N’,N’-Tetrametil-2,2′-oksibis(etilamin) (CAS RN 3033-62-3)

0 %

31.12.2018

ex 2922 19 85

40

2-(Dimetilamino) etil benzoat (CAS RN 2208-05-1)

0 %

31.12.2014

ex 2922 19 85

45

2-[2-Hidroksietil(oktadecil)amino]etanol (CAS RN 10213-78-2)

0 %

31.12.2016

ex 2922 19 85

50

2-(2-Metoksifenoksi)etilamin (CAS RN 1836-62-0)

0 %

31.12.2018

ex 2922 19 85

60

N,N,N’-Trimetil-N’-(2-hidroksi-etil) 2,2′-oksibis(etilamin), (CAS RN 83016-70-0)

0 %

31.12.2018

ex 2922 19 85

65

trans-4-Aminocikloheksanol (CAS RN 27489-62-9)

0 %

31.12.2018

ex 2922 19 85

70

D-(-)-treo-2-amino-1-(p-nitrofenil)propan-1,3-diol (CAS RN 716-61-0)

0 %

31.12.2016

ex 2922 19 85

75

2-Etoksietilamin (CAS RN 110-76-9)

0 %

31.12.2018

ex 2922 19 85

80

N-[2-[2-(Dimetilamino)etoksi]etil]-N-metil-1,3-propandiamin, (CAS RN 189253-72-3)

0 %

31.12.2014

ex 2922 19 85

85

(1S,4R)-cis-4-Amino-2-ciklopenten-1-metanol-D-tartrat (CAS RN 229177-52-0)

0 %

31.12.2018

ex 2922 21 00

10

2-Amino-5-hidroksinaftalen-1,7-disulfonska kislina (CAS RN 6535-70-2)

0 %

31.12.2018

ex 2922 21 00

30

6-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonska kislina (CAS RN 90-51-7)

0 %

31.12.2014

ex 2922 21 00

40

7-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonska kislina (CAS RN 87-02-5)

0 %

31.12.2018

ex 2922 21 00

50

Natrijev hidrogen 4-amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disulfonat, (CAS RN 5460-09-3)

0 %

31.12.2014

ex 2922 21 00

60

4-Amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disulfonska kislina s čistostjo 80 mas. % ali več (CAS RN 90-20-0)

0 %

31.12.2018

ex 2922 29 00

20

3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)

0 %

31.12.2018

ex 2922 29 00

25

5-Amino-o-krezol (CAS RN 2835-95-2)

0 %

31.12.2018

ex 2922 29 00

45

Anizidini

0 %

31.12.2018

ex 2922 29 00

55

3-Amino-4-hidroksibenzensulfonska kislina (CAS RN 98-37-3)

0 %

31.12.2014

ex 2922 29 00

65

4-Trifluormetoksianilin (CAS RN 461-82-5)

0 %

31.12.2014

ex 2922 29 00

70

4-Nitro-o-anizidin (CAS RN 97-52-9)

0 %

31.12.2018

ex 2922 29 00

75

4-(2-Aminoetil)fenol (CAS RN 51-67-2)

0 %

31.12.2015

ex 2922 29 00

80

3-Dietilaminofenol (CAS RN 91-68-9)

0 %

31.12.2018

ex 2922 29 00

85

4-Benziloksianilin hidroklorid (CAS RN 51388-20-6)

0 %

31.12.2018

ex 2922 39 00

10

1-Amino-4-brom-9,10-dioksoantracen-2-sulfonska kislina in njene soli

0 %

31.12.2018

ex 2922 39 00

20

2-Amino-5-klorobenzofenon (CAS RN 719-59-5)

0 %

31.12.2015

ex 2922 39 00

70

p-[(2-Kloroetil)etilamino]benzaldehid (CAS RN 2643-07-4)

0 %

31.12.2016

ex 2922 43 00

10

Antranilna kislina (CAS RN 118-92-3)

0 %

31.12.2018

ex 2922 49 85

10

Ornitin aspartat (INNM) (CAS RN 3230-94-2)

0 %

31.12.2018

ex 2922 49 85

15

DL-asparginska kislina za uporabo pri proizvodnji prehranskih dopolnil, (CAS RN 617-45-8) (1)

0 %

31.12.2014

ex 2922 49 85

20

3-Amino-4-klorobenzojska kislina (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2017

ex 2922 49 85

40

Norvalin

0 %

31.12.2018

ex 2922 49 85

45

Glicin (CAS RN 56-40-6)

0 %

31.12.2015

ex 2922 49 85

50

D-(-)-Dihidrofenilglicin (CAS RN 26774-88-9)

0 %

31.12.2014

ex 2922 49 85

60

Etil-4-dimetilaminobenzoat (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2017

ex 2922 49 85

70

2-Etilheksil-4-dimetilaminobenzoat (CAS RN 21245-02-3)

0 %

31.12.2018

ex 2922 50 00

20

1-[2-Amino-1-(4-metoksifenil)-etil]-cikloheksanol hidroklorid, (CAS RN 130198-05-9)

0 %

31.12.2014

ex 2922 50 00

70

2-(1-Hidroksicikloheksil)-2-(4-metoksifenil)etilamonijev acetat

0 %

31.12.2018

ex 2923 90 00

10

Tetrametilamonijev hidroksid v obliki vodne raztopine, ki vsebuje 25 mas. % (± 0,5 %) tetrametilamonijevega hidroksida

0 %

31.12.2018

ex 2923 90 00

25

Tetrakis(dimetilditetradecilamonijev) molibdat, (CAS RN 117342-25-3)

0 %

31.12.2018

ex 2923 90 00

45

Tetrabutilamonijev hidroksid v obliki vodne raztopine, ki vsebuje 55 mas. % (± 1 %) tetrabutilamonijevega hidroksida, (CAS RN 2052-49-5)

0 %

31.12.2014

ex 2923 90 00

70

Tetrapropilamonijev hidroksid, v obliki vodne raztopine, ki vsebuje:

40 mas. % (± 2 mas. %) tetrapropilamonijevega hidroksida,

0,3 mas. % ali manj karbonata,

0,1 mas. % ali manj tripropilamina,

500 mg/kg ali manj bromida in

25 mg/kg ali manj kalija in natrija skupaj

0 %

31.12.2018

ex 2923 90 00

75

Tetraetilamonijev hidroksid, v obliki vodne raztopine, ki vsebuje:

35 (± 0,5) mas. % tetraetilamonijegeva hidroksida;

ne več kot 1 000 mg/kg klorida;

ne več kot 2 mg/kg železa in

ne več kot 10 mg/kg kalija

0 %

31.12.2015

ex 2923 90 00

80

Dialildimetilamonijev klorid, v obliki vodne raztopine, ki vsebuje 63 mas. % ali več vendar ne več kot 67 mas. % dialildimetilamonijevega klorida, (CAS RN 7398-69-8)

0 %

31.12.2018

ex 2924 19 00

10

2-akrilamido-2-metilpropansulfonska kislina (CAS RN 15214-89-8) ali njena natrijeva sol (CAS RN5165-97-9) ali njena amonijeva sol(CAS RN58374-69-9)

0 %

31.12.2018

ex 2924 19 00

30

Metil 2-acetamido-3-klorpropionat (CAS RN 87333-22-0)

0 %

31.12.2018

ex 2924 19 00

40

N-(1,1-Dimetil-3-oksobutil)akrilamid (CAS RN 2873-97-4)

0 %

31.12.2018

ex 2924 19 00

50

Akrilamid (CAS RN 79-06-1)

0 %

31.12.2018

ex 2924 19 00

60

N,N-Dimetilakrilamid (CAS RN 2680-03-7)

0 %

31.12.2016

ex 2924 19 00

70

Metilkarbamat (CAS RN 598-55-0)

0 %

31.12.2018

ex 2924 19 00

80

Tetrabutilsečnina (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2017

ex 2924 21 00

10

4,4′-Dihidroksi-7,7′-ureilendi(naftalen-2-sulfonska kislina) in njene natrijeve soli

0 %

31.12.2018

ex 2924 21 00

20

(3-Aminofenil)urea hidroklorid (CAS RN 59690-88-9)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

10

Alaklor (ISO), (CAS RN 15972-60-8)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

12

4-(Acetilamino)-2-aminobenzensulfonska kislina (CAS RN 88-64-2)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

15

Acetoklor (ISO), (CAS RN 34256-82-1)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

20

2-Kloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-(propan-2-iloksimetil)acetamid, (CAS RN 86763-47-5)

0 %

31.12.2014

ex 2924 29 98

27

2-Bromo-4-fluoroacetanilid (CAS RN 1009-22-9)

0 %

31.12.2016

ex 2924 29 98

40

N,N’-1,4-Fenilenebis[3-oksobutiramid], (CAS RN 24731-73-5)

0 %

31.12.2015

ex 2924 29 98

45

Propoksur (ISO) (CAS RN 114-26-1)

0 %

31.12.2015

ex 2924 29 98

50

N,N’-(2,5-Dikloro-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramid], (CAS RN 42487-09-2)

0 %

31.12.2015

ex 2924 29 98

51

Metil 2-amino-4-[[(2,5-diklorofenil)amino]karbonil]benzoat (CAS RN 59673-82-4)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

53

4-Amino-N-[4-(aminokarbonil)fenil]benzamid (CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

55

N,N’-(2,5-Dimetil-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramid], (CAS RN 24304-50-5)

0 %

31.12.2015

ex 2924 29 98

60

N,N’-(2-Kloro-5-metil-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramid], (CAS RN 41131-65-1)

0 %

31.12.2015

ex 2924 29 98

63

N-Etil-2-(izopropil)-5-metilcikloheksankarboksamid (CAS RN 39711-79-0)

0 %

31.12.2016

ex 2924 29 98

65

2-(4-Hidroksifenil)acetamid (CAS RN 17194-82-0)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

75

3-Amino-p-anisanilid (CAS RN 120-35-4)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

80

5′-Kloro-3-hidroksi-2′,4′-dimetoksi-2-naftanilid (CAS RN 92-72-8)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

85

p-Aminobenzamid (CAS RN 2835-68-9)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

86

Antranilamid, s čistočo 99,5 mas. % ali več (CAS RN 88-68-6)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

87

Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

88

5′-kloro-3-hidroksi-2′-metil-2-naftanilid (CAS RN 135-63-7)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

89

Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

91

3-Hidroksi-2′-metoksi-2-naftanilid (CAS RN 135-62-6)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

92

3-Hidroksi-2-naftanilid (CAS RN 92-77-3)

0 %

31.12.2014

ex 2924 29 98

93

3-Hidroksi-2′-metil-2-naftanilid (CAS RN 135-61-5)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

94

2′-Etoksi-3-hidroksi-2-naftanilid (CAS RN 92-74-0)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

97

1,1-Cikloheksandiocetne kisline monoamid (CAS RN 99189-60-3)

0 %

31.12.2018

ex 2925 11 00

20

Saharin in njegova natrijeva sol

0 %

31.12.2018

ex 2925 19 95

10

N-Fenilmaleimid (CAS RN 941-69-5)

0 %

31.12.2018

ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Tetrahidroizoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2017

ex 2925 19 95

30

N,N′-(m-Fenilen)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)

0 %

31.12.2017

ex 2925 29 00

10

Diciklokeksilkarbodiimid (CAS RN 538-75-0)

0 %

31.12.2018

ex 2925 29 00

20

N-[3-(dimetilamino)propil]-N′-etilkarbodiimid hidroklorid (CAS RN 25952-53-8)

0 %

01.01.2018

ex 2926 90 95

13

alfa-Bromo-o-toluonitril (CAS RN 22115-41-9)

0 %

31.12.2018

ex 2926 90 95

20

2-(m-Benzoilfenil)propionnitril (CAS RN 42872-30-0)

0 %

31.12.2014

ex 2926 90 95

25

2,2-Dibromo-3-nitrilopropionamid (CAS RN 10222-01-2)

0 %

31.12.2016

ex 2926 90 95

30

2-Amino-3-(3,4-dimetoksifenil)-2-metilpropannitril hidroklorid, (CAS RN 2544-13-0)

0 %

31.12.2015

ex 2926 90 95

50

Alkilni ali alkoksialkilni estri cianoocetne kisline

0 %

31.12.2018

ex 2926 90 95

55

Metil-2-ciano-2-fenilbutirat (CAS RN 24131-07-5)

0 %

31.12.2016

ex 2926 90 95

60

Cianoocetna kislina v kristalinični obliki (CAS RN 372-09-8)

0 %

31.12.2014

ex 2926 90 95

61

m-(1-Cianoetil)benzojeva kislina (CAS RN 5537-71-3)

0 %

31.12.2016

ex 2926 90 95

63

1-(Cianoacetil)-3-etilsečnina (CAS RN 41078-06-2)

0 %

31.12.2014

ex 2926 90 95

64

Esfenvalerat, s čistoto 83 mas. % ali več, v mešanicih lastnih izomerov (CAS RN 66230-04-4)

0 %

31.12.2014

ex 2926 90 95

65

Malononitril (CAS RN 109-77-3)

0 %

31.12.2018

ex 2926 90 95

70

Metakrilonitril (CAS RN 126-98-7)

0 %

31.12.2014

ex 2926 90 95

74

Klorotalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)

0 %

31.12.2014

ex 2926 90 95

75

Etil 2-ciano-2-etil-3-metilheksanoat (CAS RN 100453-11-0)

0 %

31.12.2014

ex 2926 90 95

80

Etil 2-ciano-2-fenilbutirat (CAS RN 718-71-8)

0 %

31.12.2018

ex 2926 90 95

86

Etilendiamintetraacetonitril (CAS RN 5766-67-6)

0 %

31.12.2018

ex 2926 90 95

89

Butironitril (CAS RN 109-74-0)

0 %

31.12.2018

ex 2927 00 00

10

2,2′-Dimetil-2,2′-azodipropionamidin dihidroklorid

0 %

31.12.2018

ex 2927 00 00

20

4-Anilino-2-metoksibenzendiazonjev hidrogen sulfat (CAS RN 36305-05-2)

0 %

31.12.2018

ex 2927 00 00

30

4′-Aminoazobenzen-4-sulfonska kislina (CAS RN 104-23-4)

0 %

31.12.2018

ex 2927 00 00

70

Tetranatrijev 3,3′-[azoksibis[(2-metoksi-4,1-fenilen)azo]]bis[4,5-dihidroksinaftalen-2,7-disulfonat], (CAS RN 83968-64-3)

0 %

31.12.2014

ex 2927 00 00

80

4-[(2,5-Diklorofenil)azo]-3-hidroksi-2-naftojske kisline(CAS RN 51867-77-7)

0 %

31.12.2017

ex 2928 00 90

10

3,3′-Bis(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)-N,N’-bipropionamid (CAS RN 32687-78-8)

0 %

31.12.2018

ex 2928 00 90

25

Acetaldehid oksim v vodni raztopini (CAS RN 107-29-9)

0 %

31.12.2015

ex 2928 00 90

30

N-Izopropilhidroksilamin (CAS RN 5080-22-8)

0 %

31.12.2016

ex 2928 00 90

35

2-Kloro-N-metoksi-N-metilacetamid (CAS RN 67442-07-3)

0 %

31.12.2018

ex 2928 00 90

40

O-Etilhidroksilamin, v obliki vodne raztopine (CAS RN 624-86-2)

0 %

31.12.2018

ex 2928 00 90

45

Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)

0 %

31.12.2018

ex 2928 00 90

55

Aminogvanidij hidrogenkarbonat (CAS RN 2582-30-1)

0 %

31.12.2018

ex 2928 00 90

60

Adipohidrazid (CAS RN 1071-93-8)

0 %

31.12.2018

ex 2928 00 90

70

Butanon oksim (CAS RN 96-29-7)

0 %

31.12.2018

ex 2928 00 90

75

Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)

0 %

31.12.2016

ex 2928 00 90

80

Ciflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)

0 %

31.12.2018

ex 2928 00 90

85

Daminozid (ISO) s čistoto 99 mas. % ali več (CAS RN 1596-84-5)

0 %

31.12.2016

ex 2929 10 00

10

Diizocianati metilendicikloheksila (CAS RN 28605-81-4)

0 %

31.12.2018

ex 2929 10 00

15

3,3′-Dimetilbifenil-4,4′-diil diizocianat (CAS RN 91-97-4)

0 %

31.12.2014

ex 2929 10 00

20

Butil izocianat (CAS RN 111-36-4)

0 %

31.12.2017

ex 2929 10 00

40

m-Izopropenil-α,α-dimetilbenzil izocianat (CAS RN 2094-99-7)

0 %

31.12.2018

ex 2929 10 00

50

m-Fenilendiizopropiliden diizocianat (CAS RN 2778-42-9)

0 %

31.12.2018

ex 2929 10 00

55

2,5 (in 2,6)-Bis(izocianatometil)biciklo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8)

0 %

31.12.2015

ex 2929 10 00

60

Trimetilheksametilen diizocianat, mešanica izomerov

0 %

31.12.2018

ex 2929 10 00

80

1,3-Bis(izocianatometil)benzen (CAS RN 3634-83-1)

0 %

31.12.2016

ex 2930 20 00

10

Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

31.12.2017

ex 2930 20 00

20

2-Izopropil etil tiokarbamat (CAS RN 141-98-0)

0 %

31.12.2016

ex 2930 90 99

10

2,3-Bis((2-merkaptoetil)tio)-1-propantiol (CAS RN 131538-00-6)

0 %

31.12.2015

ex 2930 90 99

13

Merkaptamin hidroklorid (CAS RN 156-57-0)

0 %

31.12.2016

ex 2930 90 99

14

4-(metiltio)benzaldehid (CAS RN 3446-89-7)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

15

Etoprofos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

17

2-(3-Aminofenilsulfonil)etil hidrogen sulfat (CAS RN 2494-88-4)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

18

1-Metil-5-[3-metil-4-[4-[(trifluorometil)tio]fenoksi]fenil]biuret (CAS RN 106310-17-2)

0 %

31.12.2016

ex 2930 90 99

20

2-Metoksi-N-[2-nitro-5-(feniltio)fenil]acetamid (CAS RN 63470-85-9)

0 %

31.12.2015

ex 2930 90 99

23

Dimetil [(metilsulfanil)metililiden]biskarbamat (CAS RN 34840-23-8)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

25

Tiofanat-metil (ISO), (CAS RN 23564-05-8)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

30

4-(4-Izopropoksifenilsulfonil)fenol (CAS RN 95235-30-6)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

35

Glutation (CAS RN 70-18-8)

0 %

31.12.2016

ex 2930 90 99

40

3,3′-Tiodi(propanojska kislina) (CAS RN 111-17-1)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

45

2-[(p-Aminofenil)sulfonil]etil hidrogen sulfat (CAS RN 2494-89-5)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

50

[S-(R*,R*)]-2-Amino-1-[4-(metiltio)-fenil]-1,3-propandiol, (CAS RN 23150-35-8)

0 %

31.12.2015

ex 2930 90 99

55

Tiosečnina (CAS RN 62-56-6)

0 %

31.12.2015

ex 2930 90 99

60

Metil fenil sulfid (CAS RN 100-68-5)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

62

Cinkov bis(benzensulfinat) (CAS RN 24308-84-7)

0 %

31.12.2014

ex 2930 90 99

64

3-Kloro-2-metilfenil metil sulfid (CAS RN 82961-52-2)

0 %

31.12.2014

ex 2930 90 99

65

Pentaeritritol tetrakis(3-merkaptopropionat) (CAS RN 7575-23-7)

0 %

31.12.2015

ex 2930 90 99

66

Difenil sulfid (CAS RN 139-66-2)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

67

3-Bromometil-2-kloro-4-(metilsulfonil)benzojeva kislina (CAS RN 120100-05-2)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

68

Kletodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

77

4-[4-(2-Propeniloksi)fenilsulfonil]fenol (CAS RN 97042-18-7)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

78

4-(Merkaptometil)-3,6-ditia-1,8-oktanditiol (CAS RN 131538-00-6)

0 %

31.12.2016

ex 2930 90 99

80

Kaptan(ISO) (CAS RN 133-06-2)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

81

Dinatrijev heksametilen-1,6-bistiosulfat dihidrat (CAS RN 5719-73-3)

3 %

31.12.2014

ex 2930 90 99

83

Metil-p-tolil sulfon (CAS RN 3185-99-7)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

84

2-Kloro-4-(metilsulfonil) benzojeva kislina (CAS RN 53250-83-2)

0 %

31.12.2014

ex 2930 90 99

87

3-Sulfinobenzojeva kislina (CAS RN 15451-00-0)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

89

Kalijeva ali natrijeva sol O-etil-, O-izopropil-, O-butil-, O-izobutil- ali O-pentil-ditiokarbonatov

0 %

31.12.2016

ex 2931 90 90

05

Butiletilmagnezij (CAS RN 62202-86-2), v obliki raztopine v heptanu

0 %

31.12.2018

ex 2931 90 90

10

Dietilmetoksiboran (CAS RN 7397-46-8), v obliki raztopine v tetrahidrofuranu ali ne, v skladu z opombo 1e k poglavju 29 KN

0 %

31.12.2015

ex 2931 90 90

14

Natrijev diizobutilditiofosfinat (CAS RN 13360-78-6) v vodni raztopini

0 %

31.12.2017

ex 2931 90 90

15

Trietilboran (CAS RN 97-94-9)

0 %

31.12.2015

ex 2931 90 90

18

Trioktilfosfin oksid (CAS RN 78-50-2)

0 %

31.12.2016

ex 2931 90 90

20

Metilciklopentadienil manganov trikarbonil, ki ne vsebuje več kot 4,9 mas. % ciklopentadienil manganovega trikarbonila, (CAS RN 12108-13-3)

0 %

31.12.2014

ex 2931 90 90

24

Metil tris (2-pentanonoksim) silan (CAS RN 37859-55-5)

0 %

31.12.2014

ex 2931 90 90

30

Dietilboranov izopropoksid (CAS RN 74953-03-0)

0 %

31.12.2015

ex 2931 90 90

35

(Z)-Prop-1-en-1-ilfosfonska kislina (CAS RN 25383-06-6)

0 %

31.12.2017

ex 2931 90 90

40

N-(Fosfonometil)iminodiocetna kislina (CAS RN 5994-61-6)

0 %

31.12.2014

ex 2931 90 90

50

Bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfinova kislina (CAS RN 83411-71-6)

0 %

31.12.2018

ex 2931 90 90

55

Dimetil[dimetilsilildiindenil]hafnij (CAS RN 220492-55-7)

0 %

31.12.2014

ex 2931 90 90

70

N,N-Dimetilanilin tetrakis(pentafluorofenil)borat (CAS RN 118612-00-3)

0 %

31.12.2014

ex 2931 90 90

72

Fenilfosfonski diklorid (CAS RN 824-72-6)

0 %

31.12.2016

ex 2931 90 90

75

Tetrakis(hidroksimetil)fosfonijev klorid (CAS RN 124-64-1)

0 %

31.12.2016

ex 2931 90 90

86

Mešanica izomerov 9-ikozil-9-fosfabiciklo[3.3.1]nonan in 9-ikozil-9-fosfabiciklo[4.2.1]nonan

0 %

31.12.2018

ex 2931 90 90

87

Tris(4-metilpentan-2-oksimino)metilsilan (CAS RN 37859-57-7)

0 %

31.12.2018

ex 2931 90 90

89

Tetrabutilfosfonijev acetat, v obliki vodne raztopine (CAS RN 30345-49-4)

0 %

31.12.2014

ex 2931 90 90

91

Trimetilsilan (CAS RN 993-07-7)

0 %

31.12.2016

ex 2931 90 90

92

Trimetilboran (CAS RN 593-90-8)

0 %

31.12.2014

ex 2931 90 90

96

3-(Hidroksifenilfosfinoil)propanojska kislina (CAS RN 14657-64-8)

0 %

31.12.2018

ex 2932 13 00

10

Tetrahidrofurfuril alkohol (CAS RN 97-99-4)

0 %

31.12.2018

ex 2932 19 00

40

Furan (CAS RN 110-00-9), s čistoto 99 mas. % ali več

0 %

31.12.2014

ex 2932 19 00

41

2,2 di(tetrahidrofuril)propan (CAS RN 89686-69-1)

0 %

31.12.2014

ex 2932 19 00

45

1,6-Dikloro-1,6-dideoksi-β-D-fruktofuranozil-4-kloro-4 deoksi-α-D-galaktopiranozid, (CAS RN 56038-13-2)

0 %

31.12.2014

ex 2932 19 00

50

2-Metilfuran (CAS RN 534-22-5)

0 %

31.12.2015

ex 2932 19 00

70

Furfurilamin (CAS RN 617-89-0)

0 %

31.12.2014

ex 2932 19 00

75

Tetrahidro-2-metilfuran (CAS RN 96-47-9)

0 %

31.12.2018

ex 2932 19 00

80

5-Nitrofurfuriliden di(acetat) (CAS RN 92-55-7)

0 %

31.12.2016

ex 2932 20 90

10

2′-Anilin-6′-[etil(izopentil)amino]-3′-metilspiro[izobenzofuran-1(3H),9′-ksanten]-3-on (CAS RN 70516-41-5)

0 %

31.12.2018

ex 2932 20 90

15

Kumarin (CAS RN 91-64-5)

0 %

31.12.2016

ex 2932 20 90

20

Etil 6′-(dietilamino)-3-okso-3H-spiro[2-benzofuran-1,9′-ksanten]-2′-karboksilat (CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 2932 20 90

35

6′-Dietilamino-3′-metil-2′-(2,4-ksilidin)spiro[izobenzofuran-1(3H),9′-ksanten]-3-on (CAS RN 36431-22-8)

0 %

31.12.2018

ex 2932 20 90

40

(S)-(-)-α-amino-γ-butirolaktonhidrobromid (CAS RN 15295-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2932 20 90

55

6-Dimetilamino-3,3-bis(4-dimetilaminofenil)ftalid (CAS RN 1552-42-7)

0 %

31.12.2018

ex 2932 20 90

60

6′-(Dietilamino)-3′-metil-2′-(fenilamino)-spiro[izobenzofuran-1(3H),9′-[9H]ksanten]-3-on (CAS RN 29512-49-0)

0 %

31.12.2016

ex 2932 20 90

70

3′,6′-Bis(etilamino)-2′,7′-dimetilspiro[izobenzofuran-1(3H),9′-[9H]-ksanten]-3-on, (CAS RN 41382-37-0)

0 %

31.12.2018

ex 2932 20 90

71

6′-(Dibutilamino)-3′-metil-2′-(fenilamino)-spiro[izobenzofuran-1(3H),9′-[9H]ksanten]-3-on (CAS RN 89331-94-2)

0 %

31.12.2016

ex 2932 20 90

72

2′-[Bis(fenilmetil)amino]6′-(dietilamino)-spiro[izobenzofuran-1(3H),9′-[9H]ksanten]-3-on (CAS RN 34372-72-0)

0 %

31.12.2016

ex 2932 20 90

80

Giberelinska kislina, z minimalno čistoto 88 mas. % (CAS RN 77-06-5)

0 %

31.12.2018

ex 2932 20 90

84

Dekahidro-3a,6,6,9a-tetrametilnaft [2,1-b] furan-2 (1H)-on (CAS RN 564-20-5)

0 %

31.12.2018

ex 2932 99 00

10

Bendiokarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)

0 %

31.12.2018

ex 2932 99 00

15

1,3,4,6,7,8-Heksahidro-4,6,6,7,8,8-heksametilindeno[5,6-c]piran (CAS RN 1222-05-5)

0 %

31.12.2016

ex 2932 99 00

20

Etil-2-metil-1,3-dioksolan-2-acetat (CAS RN 6413-10-1)

0 %

31.12.2016

ex 2932 99 00

25

1- (2,2-Difluorobenzo[d] [1,3]dioksol-5-il)ciklopropankarboksilna kislina (CAS RN 862574-88-7)

0 %

31.12.2017

ex 2932 99 00

35

1,2,3-Trideoksi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil)metilen]-nonitol, (CAS RN 882073-43-0)

0 %

31.12.2018

ex 2932 99 00

40

1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)

0 %

31.12.2018

ex 2932 99 00

45

2-Butilbenzofuran (CAS RN 4265-27-4)

0 %

31.12.2018

ex 2932 99 00

50

7-Metil-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioksepin-3-on (CAS RN 28940-11-6)

0 %

31.12.2015

ex 2932 99 00

55

6-Fluoro-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-karboksilna kislina (CAS RN 99199-60-7)

0 %

31.12.2018

ex 2932 99 00

70

1,3:2,4-bis-O-Benziliden-D-glucitol (CAS RN 32647-67-9)

0 %

31.12.2016

ex 2932 99 00

75

3-(3,4-Metilendioksifenil)-2-metilpropanal (CAS RN 1205-17-0)

0 %

31.12.2016

ex 2932 99 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-Metilbenziliden)-D-glucitol (CAS RN 32647-67-9)

0 %

31.12.2016

ex 2933 19 90

30

3-Metil-1-p-tolil-5-pirazolon (CAS RN 86-92-0)

0 %

31.12.2018

ex 2933 19 90

40

Edaravon (INN) (CAS RN 89-25-8)

0 %

31.12.2018

ex 2933 19 90

50

Fenpiroksimat (ISO) (CAS RN 134098-61-6)

0 %

31.12.2014

ex 2933 19 90

60

Piraflufen-etil (ISO) (CAS RN 129630-19-9)

0 %

31.12.2014

ex 2933 19 90

70

4,5-Diamino-l-(2-hidroksietil)-pirazol sulfat (CAS RN 155601-30-2)

0 %

31.12.2018

ex 2933 19 90

80

3-(4,5-Dihidro-3-metil-5-okso-1H-pirazol-1-il)benzensulfonska kislina (CAS RN 119-17-5)

0 %

31.12.2017

ex 2933 19 90

85

Alil 5-amino-4-(2-metilfenil)-3-okso-2,3-dihidro-1H-1-pirazolkarbotioat (CAS RN 473799-16-5)

0 %

31.12.2017

ex 2933 21 00

50

1-Bromo-3-kloro-5,5-dimetilhidantoin (CAS RN 16079-88-2)

0 %

31.12.2016

ex 2933 21 00

60

DL-p-Hidroksifenilhidantoin (CAS RN 2420-17-9)

0 %

31.12.2016

ex 2933 21 00

70

α-(4-Metoksibenzoil)-α-(1-benzil-5-etoksi-3-hidantoinil)-2-kloro-5-dodeciloksikarbonilacetanilid, (CAS RN 70950-45-7)

0 %

31.12.2016

ex 2933 21 00

80

5,5-Dimetilhidantoin (CAS RN 77-71-4)

0 %

31.12.2015

ex 2933 29 90

15

Etil 4-(1-hidroksi-1-metiletil)-2-propilimidazol-5-karboksilat (CAS RN 144689-93-0)

0 %

31.12.2018

ex 2933 29 90

25

Prokloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5)

0 %

31.12.2018

ex 2933 29 90

35

1-tritil-4-formilimidazol (CAS RN 33016-47-6)

0 %

31.12.2018

ex 2933 29 90

40

Triflumizol (ISO) (CAS RN 68694-11-1)

0 %

31.12.2014

ex 2933 29 90

45

Prokloraz bakrov klorid (ISO) (CAS RN 156065-03-1)

0 %

31.12.2018

ex 2933 29 90

50

1,3-Dimetilimidazolidin-2-on (CAS RN 80-73-9)

0 %

31.12.2018

ex 2933 29 90

60

1-Ciano-2-metil-1-[2-(5-metilimidazol-4-ilmetiltio)etil]izotiourea (CAS RN 52378-40-2)

0 %

31.12.2016

ex 2933 29 90

70

Ciazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3)

0 %

31.12.2016

ex 2933 29 90

80

Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

12

2,3-Dikloropiridin (CAS RN 2402-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

15

Piridin-2,3-dikarboksilna kislina (CAS RN 89-00-9)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

18

6-Kloro-3-nitropiridin-2-ilamin (CAS RN 27048-04-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

20

Bakrov pirition v prahu (CAS RN 14915-37-8)

0 %

31.12.2014

ex 2933 39 99

24

2-Klorometil-4-metoksi-3,5-dimetilpiridin hidroklorid (CAS RN 86604-75-3)

0 %

31.12.2014

ex 2933 39 99

25

Imazetapir (ISO) (CAS RN 81335-77-5)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

30

Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6)

0 %

31.12.2014

ex 2933 39 99

32

2-Klorometil-3,4-dimetoksipiridinijev klorid (CAS RN 72830-09-2)

0 %

31.12.2016

ex 2933 39 99

35

Aminopiralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

37

Vodna raztopina piridin-2-tiol-1-oksida, natrijeva sol (CAS RN 3811-73-2)

0 %

31.12.2016

ex 2933 39 99

40

2-Kloropiridin (CAS RN 109-09-1)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

42

2,2,6,6-Tetrametil piperidin (CAS RN 768-66-1)

0 %

31.12.2016

ex 2933 39 99

45

5-Difluorometoksi-2-[[(3,4-dimetoksi-2-piridil)metil]tio]-1H-benzimidazol, (CAS RN 102625-64-9)

0 %

31.12.2014

ex 2933 39 99

47

(-)-trans-4-(4′-Fluorofenil)-3-hidroksimetil-N-metilpiperidin (CAS RN 105812-81-5)

0 %

31.12.2014

ex 2933 39 99

48

Flonikamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)

0 %

31.12.2014

ex 2933 39 99

49

2-[[[3-Metil-4-(2,2,2-trifluoroetoksi)-2-piridinil]metil]tio]-1H-benzimidazol, (CAS RN 103577-40-8)

0 %

31.12.2015

ex 2933 39 99

50

N-Fluoro-2,6-dikloropiridinijev tetrafluoroborat (CAS RN 140623-89-8)

0 %

31.12.2016

ex 2933 39 99

53

3-Bromopiridin (CAS RN 626-55-1)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

55

Piriproksifen (ISO), s čistoto 97 mas. % ali več (CAS RN 95737-68-1)

0 %

31.12.2014

ex 2933 39 99

57

terc-Butil 3-(6-amino-3-metilpiridin-2-il)benzoat (CAS RN 1083057-14-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

60

2-Fluoro-6-(trifluorometil)piridin (CAS RN 94239-04-0)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

63

2-Aminometil-3-kloro-5-trifluorometilpiridin hidroklorid (CAS RN 326476-49-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

65

Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

67

(1R,3S,4S)-terc-butil 3-(6-bromo-1H-benzo[d]imidazol-2-il)-2-azabiciklo[2.2.1]heptan-2-karboksilat (CAS RN 1256387-74-2)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

70

2,3-Dikloro-5-(trifluorometil)piridin (CAS RN 69045-84-7)

0 %

31.12.2016

ex 2933 39 99

72

5,6-Dimetoksi-2-[(4-piperidinil)metil]indan-1-on (CAS RN 120014-30-4)

0 %

31.12.2016

ex 2933 39 99

77

Imazamoks (ISO) (CAS RN 114311-32-9)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

85

2-Kloro-5-klorometilpiridin (CAS RN 70258-18-3)

0 %

31.12.2015

ex 2933 49 10

10

Kinmerak (ISO) (CAS RN 90717-03-6)

0 %

31.12.2018

ex 2933 49 10

20

3-Hidroksi-2-metilkinolin-4-karboksilna kislina (CAS RN 117-57-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 49 10

30

Etil 4-okso-1,4-dihidrokinolin-3-karboksilat (CAS RN 52980-28-6)

0 %

31.12.2017

ex 2933 49 90

30

Kinolin (CAS RN 91-22-5)

0 %

31.12.2015

ex 2933 49 90

40

Izokinolin (CAS RN 119-65-3)

0 %

31.12.2015

ex 2933 49 90

60

5,6,7,8-Tetrahidrokinolin (CAS RN 10500-57-9)

0 %

31.12.2014

ex 2933 49 90

70

Kinolin-8-ol (CAS RN 148-24-3)

0 %

31.12.2018

ex 2933 52 00

10

Malonilsečnina (barbiturna kislina) (CAS RN 67-52-7)

0 %

31.12.2016

ex 2933 59 95

15

Sitagliptinfosfat monohidrat (CAS RN 654671-77-9)

0 %

01.07.2014

ex 2933 59 95

17

N,N′-(4,6-dikloropirimidin-2,5-diil)diformamid (CAS RN 116477-30-6)

0 %

31.12.2018

ex 2933 59 95

20

2,4-Diamino-6-kloropirimidin (CAS RN 156-83-2)

0 %

31.12.2018

ex 2933 59 95

23

6-Kloro-3-metiluracil (CAS RN 4318-56-3)

0 %

31.12.2018

ex 2933 59 95

27

2-[(2-Amino-6-okso-1,6-dihidro-9H-purin-9-il)metoksi]-3-hidroksipropilacetat (CAS RN 88110-89-8)

0 %

31.12.2018

ex 2933 59 95

30

Mepanipirim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 59 95

45

1-[3-(Hidroksimetil)piridin-2-yl]-4-metil-2-fenilpiperazin (CAS RN 61337-89-1)

0 %

31.12.2014

ex 2933 59 95

50

2-(2-Piperazin-1-iletoksi)etanol (CAS RN 13349-82-1)

0 %

31.12.2014

ex 2933 59 95

55

Tiopental (INNM) (CAS RN 76-75-5)

0 %

31.12.2014

ex 2933 59 95

60

2,6-Dikloro-4,8-dipiperidinopirimido[5,4-d]pirimidin (CAS RN 7139-02-8)

0 %

31.12.2018

ex 2933 59 95

65

1-Klorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabiciklo[2.2.2]oktan bis(tetrafluoroborat), (CAS RN 140681-55-6)

0 %

31.12.2014

ex 2933 59 95

70

N-(4-Etil-2,3-dioksopiperazin-1-ilkarbonil)-D-2-fenilglicin (CAS RN 63422-71-9)

0 %

31.12.2018

ex 2933 59 95

72

Triacetilganciklovir (CAS RN 86357-14-4)

0 %

31.12.2016

ex 2933 59 95

75

(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Kloro-5-fluoro pirimidin-4-il)-2-(2,4-difluorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol hidroklorid, (CAS RN 188416-20-8)

0 %

31.12.2014

ex 2933 59 95

77

3-(Trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazin hidroklorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

31.12.2017

ex 2933 69 80

25

1,3,5-Triazin-2,4,6-triamin monofosfat (CAS RN 20208-95-1)

0 %

31.12.2016

ex 2933 69 80

40

Troklozen natrij (INNM) (CAS RN 2893-78-9)

0 %

31.12.2016

ex 2933 69 80

50

1,3,5-Tris(2,3-dibromopropil)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion (CAS RN 52434-90-9)

0 %

31.12.2018

ex 2933 69 80

55

Terbutrin (ISO) (CAS RN 886-50-0)

0 %

31.12.2015

ex 2933 69 80

60

Cianurska kislina (CAS RN 108-80-5)

0 %

31.12.2015

ex 2933 69 80

80

Tris(2-hidroksietil)-1,3,5-triazintrion (CAS RN 839-90-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 79 00

30

5-Vinil-2-pirolidon (CAS RN 7529-16-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 79 00

50

6-Bromo-3-metil-3H-dibenzo(f,ij)izokinolin-2,7-dion (CAS RN 81-85-6)

0 %

31.12.2018

ex 2933 79 00

60

3,3-pentametilen-4-butirolaktam (CAS RN 64744-50-9)

0 %

31.12.2014

ex 2933 79 00

70

(S)-N-[(Dietilamino)metil]-alfa-etil-2-okso-1-pirolidineacetamid L-(+)-tartrat, (CAS RN 754186-36-2)

0 %

31.12.2015

ex 2933 99 80

10

2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-terc-butilfenol (CAS RN 3846-71-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

13

5-Difluorometoksi-2-merkapto-1-H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)

0 %

31.12.2016

ex 2933 99 80

15

2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-terc-pentilfenol (CAS RN 25973-55-1)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

18

4,4′-[(9-Butil-9H-karbazol-3-il)metilen]bis[N-metil-N-fenilanilin] (CAS RN 67707-04-4)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

20

2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletill)fenol (CAS RN 70321-86-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

22

(2S)-2-Benzil-N,N-dimetilaziridin-1-sulfonamid (CAS RN 902146-43-4)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

24

1,3-Dihidro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

28

N-(2,3-Dihidro-2-okso-1H-benzimidazol-5-il)-3-hidroksinaftalen-2-karboksamid (CAS RN 26848-40-8)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

30

Kvizalofop -P-etil (ISO) (CAS RN 100646-51-3)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

32

5-[4′-(Bromometil)bifenil-2-il]-2-tritil-2H-tetrazol (CAS RN 133051-88-4)

0 %

31.12.2014

ex 2933 99 80

35

1,3,3-Trimetil-2-metilenindolin (CAS RN 118-12-7)

0 %

31.12.2014

ex 2933 99 80

37

8-Kloro-5,10-dihidro-11H-dibenzo [b,e] [1,4]diazepin-11-on (CAS RN 50892-62-1)

0 %

31.12.2014

ex 2933 99 80

40

trans-4-Hidroksi-L-prolin (CAS RN 51-35-4)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

43

2,3-Dihidro-1H-pirol[3,2,1-ij]kinolin (CAS RN 5840-01-7)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

45

Malein hidrazid (ISO) (CAS RN 123-33-1)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

47

Paklobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

50

Metkonazol (ISO) (CAS RN 125116-23-6)

3,2 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

53

Kalijev (S)-5-(tert-butoksikarbonil)-5-azaspiro[2.4]heptan-6-karboksilat (CUS0133723-1) (5)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

55

Piridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)

0 %

31.12.2014

ex 2933 99 80

57

2-(5-metoksindol-3-il)etilamin (CAS RN 608-07-1)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

62

1H-indol-6-karboksilna kislina (CAS RN 1670-82-2)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

64

((3R)-1-{(1R,2R)-2-[2-(3,4-Dimetoksifenil) etoksi]cikloheksil }pirolidin-3-ol.hidroklorid, (CAS RN 748810-28-8)

0 %

31.12.2015

ex 2933 99 80

67

Kandesartan etil ester (INNM) (CAS RN 139481-58-6)

0 %

31.12.2016

ex 2933 99 80

71

10-Metoksiiminostilben (CAS RN 4698-11-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

72

1,4,7-trimetil-1,4,7-triazaciklononan

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

74

Imidazo[1,2-b] piridazin hidroklorid (CAS RN 18087-70-2)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

76

Manganov(2+), bis(oktahidro-1,4,7-trimetil-1H-1,4,7-triazonin-N1,N4,N7) tri-μ-oksodi-, acetat (1:2) (CAS RN 916075-10-0)

0 %

31.12.2014

ex 2933 99 80

78

3-Amino-3-azabiciklo (3.3.0) oktan hidroklorid (CAS RN 58108-05-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

81

1,2,3-Benzotriazol (CAS RN 95-14-7)

0 %

31.12.2016

ex 2933 99 80

82

Toliltriazol (CAS RN 29385-43-1)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

88

2,6-Diklorokinoksalin (CAS RN 18671-97-1)

0 %

31.12.2014

ex 2933 99 80

89

Karbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)

0 %

31.12.2018

ex 2934 10 00

10

Heksitiazoks (ISO) (CAS RN 78587-05-0)

0 %

31.12.2018

ex 2934 10 00

15

4-Nitrofenil tiazol-5-ilmetil karbonat (CAS RN 144163-97-3)

0 %

31.12.2017

ex 2934 10 00

20

2-(4-Metiltiazol-5-il)etanol (CAS RN 137-00-8)

0 %

31.12.2018

ex 2934 10 00

25

(S)-Etil-2-(3-((2-izopropiltiazol-4-il)metil)-3-metilureido)-4-morfolinobutanoat oksalat (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

31.12.2017

ex 2934 10 00

35

(2-Izopropiltiazol-4-il)-N-metilmetanamin dihidroklorid (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

31.12.2017

ex 2934 10 00

40

(Z)-2-(2-terc-butoksikarbonilaminotiazol-4-il)-2-pentenojska kislina (CAS RN 86978-24-7)

0 %

31.12.2018

ex 2934 10 00

60

Fostiazat (ISO) (CAS RN 98886-44-3)

0 %

31.12.2014

ex 2934 10 00

70

2-(Formilamino)-4-tiazolacetil klorid, hidroklorid (CAS RN 372092-18-7)

0 %

31.12.2016

ex 2934 10 00

80

3,4-Dikloro-5-karboksiizotiazol (CAS RN 18480-53-0)

0 %

31.12.2016

ex 2934 20 80

20

S-1,3-Benzotiazol-2-il (2Z)-(5-amino-1,2,4-tiadiazol-3-il)(metoksiimino)etan tioat (CAS RN 89604-91-1)

0 %

31.12.2016

ex 2934 20 80

30

2-[[(Z)-[1-(2-Amino-4-tiazolil)-2-(2-benzotiazoliltio)-2-oksoetiliden]amino]oksi]-ocetna kislina, metil ester (CAS RN 246035-38-1)

0 %

31.12.2016

ex 2934 20 80

40

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (Benziothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0 %

31.12.2017

ex 2934 20 80

50

S-(1,3-Benzotiazol-2-il)-(Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(acetiloksiimino)tioacetat, (CAS RN 104797-47-9)

0 %

31.12.2018

ex 2934 20 80

60

Benzotiazol-2-il-(Z)-2-tritiloksiimino-2-(2-aminotiazol-4-il)-tioacetat (CAS RN 143183-03-3)

0 %

31.12.2015

ex 2934 20 80

70

N,N-Bis(1,3-benzotiazol-2-ilsulfanil)-2-metilpropan-2-amin (CAS RN 3741-80-8)

0 %

31.12.2015

ex 2934 30 90

10

2-Metiltio-fenotiazin (CAS RN 7643-08-5)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

11

Metil 3-{1,4-dioksaspiro[4.5]dec-8-il[(trans-4-metilcikloheksil)karbonil]amino}-5-jodotiofen-2-karboksilat (CAS RN 1026785-65-8)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

12

Dimetomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

13

Buprofezin (ISO), s čistostjo 98,5 mas. % ali več (CAS RN 953030-84-7)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

14

Etil N-{[1-metil-2-({[4-(5-okso-4,5-dihidro-1,2,4-oksadiazol-3-il)fenil]amino}metil)-1H-benzimidazol-5-il]karbonil}-N-piridin-2-il-b-alaninat (CAS RN 872728-84-2)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

15

Karboksin (CAS RN 5234-68-4)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

17

Metil(1,8-dietil-1,3,4,9-tetrahidropirano[3,4-b]indol-1-il)acetat (CAS RN 122188-02-7)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

18

3,3-Bis(2-metil-1-oktil-1H-indol-3-il)ftalid (CAS RN 50292-95-0)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

20

Tiofen (CAS RN 110-02-1)

0 %

31.12.2014

ex 2934 99 90

22

7-[4-(Dietilamino)-2-etoksifenil]-7-(2-metil-1-oktil-1H-indol-3-il) furo[3,4-b]piridin-5(7H)-on (CAS RN 87563-89-1)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

23

Bromukonazol (ISO) s čistoto 96 mas. % ali več (CAS RN 116255-48-2)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

25

2,4-Dietil-9H-tioksanten-9-on (CAS RN 82799-44-8)

0 %

31.12.2015

ex 2934 99 90

28

11-(Piperazin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]tiazepin dihidroklorid (CAS RN 111974-74-4)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

30

Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-on (CAS RN 3159-07-7)

0 %

31.12.2014

ex 2934 99 90

33

[2,2′-Tio-bis(4-terc-oktilfenolato)]-n-butilamin nikelj (CAS RN 14516-71-3)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

35

Dimetenamid (ISO) (CAS RN 87674-68-8)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

37

4-Propan-2-ilmorfolin (CAS RN 1004-14-4)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

40

2-Tiofen etilamin (CAS RN 30433-91-1)

0 %

31.12.2015

ex 2934 99 90

43

Hidroklorid klopidogrelove kisline (CAS RN 144750-42-5)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

45

Tris(2,3-epoksipropil)-1,3,5-triazinantrion (CAS RN 2451-62-9)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

48

Propan-2-ol – 2-metil-4-(4-metilpiperazin-1-il)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin (1:2) dihidrat (CAS RN 864743-41-9)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

50

10-[1,1′-Bifenil]-4-il-2-(1-metiletil)-9-okso-9H-tioksanten heksafluorofosfat, (CAS RN 591773-92-1)

0 %

31.12.2015

ex 2934 99 90

55

Olmesartan medoksomil (INN) (CAS RN 144689-63-4)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

60

DL-Homocistein tiolakton hidroklorid (CAS RN 6038-19-3)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

66

1,1-Tetrahidrotiofen-1,1-dioksid (CAS RN 126-33-0)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

72

1-[3-(5-Nitro-2-furil)alilidenamino]imidazolidin-2,4-dion (CAS RN 1672-88-4)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

74

2-Izopropiltioksanton (CAS RN 5495-84-1)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

75

(4R-cis)-1,1-Dimetiletil-6-[2[2-(4-fluorofenil)-5-(1-izopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino)karbonil]-1H-pirol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioksan-4-acetat (CAS RN 125971-95-1)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

ex 3204 20 00

76

10

2,5-Tiofendiilbis(5-terc-butil-1,3-benzoksazol) (CAS RN 7128-64-5)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

77

Kalijev 5-metil-1,3,4-oksadiazol-2-karboksilat (CAS RN 888504-28-7)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

79

Tiofen-2-etanol (CAS RN 5402-55-1)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

83

Flumioksazin (ISO), s čistoto 96 mas. % ali več (CAS RN 103361-09-7)

0 %

31.12.2014

ex 2934 99 90

84

Etoksazol (ISO), s čistoto 94,8 mas. % ali več (CAS RN 153233-91-1)

0 %

31.12.2014

ex 2934 99 90

85

N2-[1-(S)-Etoksikarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoroacetil-L-lizil-N2-karboksi anhidrid (CAS RN 126586-91-2)

0 %

31.12.2015

ex 2934 99 90

86

Ditianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)

0 %

31.12.2015

ex 2934 99 90

87

2,2′-(1,4-Fenilen)bis(4H-3,1-benzoksazin-4-on) (CAS RN 18600-59-4)

0 %

31.12.2015

ex 2935 00 90

15

Flupirsulfuron-metil-natrij (ISO) (CAS RN 144740-54-5)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

17

6-metil-4-okso-5,6-dihidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-2-sulfonamid (CAS RN 120279-88-1)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

20

Toluensulfonamidi

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

23

N-[4-(2-Kloroacetil)fenil]metansulfonamid (CAS RN 64488-52-4)

0 %

31.12.2016

ex 2935 00 90

25

Triflusulfuron-metil (ISO) (CAS RN 126535-15-7)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

27

Metil (3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorofenil)-6-izopropil-2-[metil(metilsulfonil)amino]pirimidin-5-il}-3,5-dihidroksihept-6-enoat (CAS RN 147118-40-9)

0 %

31.12.2016

ex 2935 00 90

28

N-fluorobenzensulfonimid (CAS RN 133745-75-2)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

30

Mešanica izomerov, ki sestoje iz N-etiltoluen-2-sulfonamida in N-etiltoluen-4-sulfonamida

0 %

31.12.2014

ex 2935 00 90

35

Klorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

40

Imazosulfuron (ISO) s čistočo 98 mas. % ali več (CAS RN 122548-33-8)

0 %

31.12.2015

ex 2935 00 90

42

Penoksulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)

0 %

31.12.2015

ex 2935 00 90

45

Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

48

(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorofenil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il]-3,5-dihidroksihept-6-enojska kislina – 1-[(R)-(4-klorofenil)(fenil)metil]piperazin (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)

0 %

31.12.2016

ex 2935 00 90

50

4,4′-Oksidi(benzensulfonhidrazid) (CAS RN 80-51-3)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

53

2,4-Dikloro-5-sulfamoilbenzojska kislina (CAS RN 2736-23-4)

0 %

31.12.2014

ex 2935 00 90

55

Tifensulfuron-metil (ISO) (CAS RN 79277-27-3)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

63

Nikosulfuron (ISO), s čistočo 91 mas. % ali več (CAS RN 111991-09-4)

0 %

31.12.2014

ex 2935 00 90

65

Tribenuron-metil (ISO) (CAS RN 101200-48-0)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

75

Metsulfuron-metil (ISO) (CAS RN 74223-64-6)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

77

[[4-[2-[[(3-Etil-2,5-dihidro-4-metil-2-okso-1H-pirol-1-il)karbonil]amino] etil]fenil]sulfonil]-etil ester karbamske kisline, (CAS RN 318515-70-7)

0 %

31.12.2014

ex 2935 00 90

82

N-(5,7-Dimetoksi[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-2-metoksi-4-(trifluorometil)piridin-3-sulfonamid, (CAS RN 422556-08-9)

0 %

31.12.2014

ex 2935 00 90

85

N-[4-(Izopropilaminoacetil)fenil]metansulfonamid hidroklorid

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

88

N-(2-(4-Amino-N-etil-m-toluidino)etil) metansulfonamid seskisulfat monohidrat, (CAS RN 25646-71-3)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

89

3-(3-Bromo-6-fluoro-2-metilindol-1-ilsulfonil)-N,N-dimetil-1,2,4-triazol-1-sulfonamid (CAS RN 348635-87-0)

0 %

31.12.2016

ex 2938 90 30

10

Amonijev glicirizinat (CAS RN 53956-04-0)

0 %

31.12.2015

ex 2938 90 90

10

Hesperidin (CAS RN 520-26-3)

0 %

31.12.2018

ex 2938 90 90

20

Etilvanilin beta-D-glukopiranozid (CAS RN 122397-96-0)

0 %

31.12.2018

ex 2941 20 30

10

Dihidrostreptomicin sulfat (CAS RN 5490-27-7)

0 %

31.12.2016

ex 3102 50 00

10

Naravni natrijev nitrat

0 %

31.12.2017

3201 20 00

 

Ekstrakt avstralske akacije

0 %

31.12.2018

ex 3201 90 90

20

Strojilni ekstrakti, dobljeni iz sadežev "gambier" in mirobolan

0 %

31.12.2018

ex 3204 11 00

20

Barvilo C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9), s čistočo 97 mas. % ali več, kot je določeno s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti

0 %

31.12.2015

ex 3204 11 00

30

Preparat disperzijskih barvil, ki vsebuje:

C.I. Disperse Orange 61,

C.I. Disperse Blue 291:1,

C.I. Disperse Violet 93:1,

C.I. Disperse Red 54

0 %

31.12.2015

ex 3204 11 00

40

Barvilo C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5)

0 %

31.12.2016

ex 3204 11 00

50

Barvilo C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1)

0 %

31.12.2016

ex 3204 11 00

60

Barvilo C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 213328-78-0)

0 %

31.12.2016

ex 3204 11 00

70

Barvilo C.I. Disperse Red 343 (CAS RN 99035-78-6)

0 %

31.12.2017

ex 3204 11 00

80

Pripravek neionogenskega barvila, ki vsebuje:

N-[5-(acetilamino)-4-[(2-kloro-4,6-dinitrofenil)azo]-2-metoksifenil]- 2-okso-2-(fenilmetoski)etil-β-alanin (CAS RN 159010-67-0)

N-[4-[(2-ciano-4-nitrofenil)azo]fenil]-N-metil-2-(1,3-dihidro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-il)etil-β-alanin (CAS RN 170222-39-6) in

N-[4-[(2-ciano-4-nitrofenil)azo]fenil]-2-[2-(1,3-dihidro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-il)etoksi]-2-oksoetil-β-alanin (CAS RN 371921-34-5) in

0 %

31.12.2017

ex 3204 12 00

10

Barvilo C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 3844-45-9)

0 %

31.12.2016

ex 3204 12 00

20

Pripravek anionskega barvila, ki vsebuje 75 mas. % ali več (dinatrijev-7- (4-kloro-6-(dodecilamino)-1,3,5-triazin-2-il]amino)-4-hidroksi-3- ((4-((4-sulfofenil)azo)fenil)azo)-2-naftalensulfonat (CAS RN 145703-76-0)

0 %

31.12.2017

ex 3204 12 00

30

Pripravek anionskega kislega barvila, ki vsebuje:

litijev-amino-4-(4-terc-butilanilino)antrakinon-2-sulfonat (CAS RN 125328-86-1),

C.I. Acid Green 25 (CAS RN 4403-90-1) in

C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2)

0 %

31.12.2017

ex 3204 12 00

40

Pripravek tekočega barvila, ki vsebuje barvilo anionske kisline C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)

0 %

31.12.2018

ex 3204 13 00

10

Barvilo C.I. Basic Red 1(CAS RN 989-38-8)

0 %

31.12.2016

ex 3204 13 00

20

(2,2′-(3,3′-Dioksidobifenil-4,4′-diildiazo)bis(6-(4-(3-(dietilamino)propilamino)-6-(3-(dietilamonijev)propilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-3-sulfonato-1-naftolato))dikoper(II) acetat laktat (CAS RN 159604-94-1)

0 %

31.12.2017

ex 3204 13 00

30

Barvilo C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5)

0 %

31.12.2017

ex 3204 13 00

40

Barvilo C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4)/(CAS RN 8004-87-3)

0 %

31.12.2017

ex 3204 15 00

10

Barvilo: C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43) (CAS RN 4424-06-0)

0 %

31.12.2017

ex 3204 15 00

60

Barvilo C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6)

0 %

31.12.2018

ex 3204 17 00

10

Barvilo C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5)

0 %

31.12.2018

ex 3204 17 00

15

Barvilo C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6)

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

20

Barvilo C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8)

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

25

Barvilo C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7)

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

30

Barvilo: C.I. Pigment Yellow 97 (CAS RN 12225-18-2)

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

35

Barvilo C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6)

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

40

Barvilo C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8)

0 %

31.12.2014

ex 3204 17 00

50

Barvilo C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0)

0 %

31.12.2014

ex 3204 17 00

60

Barvilo C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1)

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

65

Barvilo C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0)

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

70

Barvilo C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0)

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

75

Barvilo C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1)

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

80

Barvilo C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7)

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

85

Barvilo C.I. Pigment Blue 61(CAS RN 1324-76-1)

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

88

Barvilo C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2)

0 %

31.12.2017

ex 3204 19 00

11

Fotokromatsko barvilo, 3-(4-butoksifenil-6,7-dimetoksi-3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-11-karbonitril

0 %

31.12.2014

ex 3204 19 00

21

Fotokromatsko barvilo, 4-(3-(4-butoksifenil)-6-metoksi-3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-11-(trifluorometil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-7-il)morfolin (CAS RN 1021540-64-6)

0 %

31.12.2014

ex 3204 19 00

31

Fotokromatsko barvilo, N-heksil -6,7-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-11-karboksamid

0 %

31.12.2014

ex 3204 19 00

41

Fotokromatsko barvilo, 4,4′-(13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-3,3-diil)difenol

0 %

31.12.2014

ex 3204 19 00

43

Fotokromatsko barvilo, bis(2-(4-(7-metoksi-3-(4-metoksifenil)-11-fenil-13, 13-dipropil-3, 13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-3-il)fenoksi)etil) dekanedioat (CUS 0133724-2) (5)

0 %

31.12.2018

ex 3204 19 00

47

Fotokromatsko barvilo, 4-(4-(13,13-dimetil-3,11-difenil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f] kromen-3-il)fenil)morfolin (CUS 0133726-4) (5)

0 %

31.12.2018

ex 3204 19 00

51

Fotokromatsko barvilo, 4-(4-(6,11-difluoro-13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f ]kromen-3-il)fenil)morfolin(CAS RN 1360882-72-6)

0 %

31.12.2014

ex 3204 19 00

53

Fotokromatsko barvilo, 3-(4-butoksifenil)-3-(4-fluorofenil)-6,7-dimetoksi-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-11-karbonitril (CUS 0133725-3) (5)

0 %

31.12.2018

ex 3204 19 00

55

Fotokromatsko barvilo, 4, 4′-(7-metoksi-11-fenil-13, 13-dipropil-3, 13-dihidrobenzo[h]indeno[2, 1-f]kromen-3, 3-diil)difenol (CUS 0133728-6) (5)

0 %

31.12.2018

ex 3204 19 00

57

Fotokromatsko barvilo, bis(2-{4-[11-ciano-3-(4-flourofenil)-6,7-dimetoksi-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-3-yl]fenoksi}etil) dekanedioat (CUS 0133729-7) (5)

0 %

31.12.2018

ex 3204 19 00

61

Fotokromatsko barvilo, 3-(4-butoksifenil)-6,7-dimetoksi-3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-11-(trifluorometil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen (CAS RN 1021540-61-3)

0 %

31.12.2014

ex 3204 19 00

63

Fotokromatsko barvilo, 1-{4-(6-metoksi-3-(4-metoksifenil)-13, 13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-3-il)fenil}piperidin (CUS 0133727-5) (5)

0 %

31.12.2018

ex 3204 19 00

70

Barvilo: C.I. Solvent Red 49 (CAS RN 509-34-2)

0 %

31.12.2018

ex 3204 19 00

71

Barvilo C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6)

0 %

31.12.2015

ex 3204 19 00

73

Barvilo C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6), s čistočo 97 mas. % ali več, kot je določeno s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti

0 %

31.12.2015

ex 3204 19 00

77

Barvilo C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4)

0 %

31.12.2016

ex 3204 19 00

84

Barvilo C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7)

0 %

31.12.2017

ex 3204 19 00

85

Barvilo C.I. Solvent Red HPR

0 %

31.12.2017

ex 3204 20 00

20

Barvilo C.I. Fluorescent Brightener 71 (CAS RN 16090-02-1)

0 %

31.12.2016

ex 3204 20 00

30

Barvilo C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 38775-22-3)

0 %

31.12.2016

ex 3204 20 00

40

Dinatrijev 5-[[4-anilino-6-[2-hidroksietil (metil)amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]-2-[(E)-2-[4-[[4-anilino-6-[2-hidroksietil(metil)amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]-2- sulfonatofenil]etenil] benzensulfonat (CAS RN 13863-31-5)

0 %

31.12.2018

ex 3205 00 00

10

Aluminijeva “lake” barvila, pripravljena iz barvil, za proizvodnjo pigmentov, ki se uporabljajo v farmacevtski industriji (1)

0 %

31.12.2018

ex 3205 00 00

20

Barvilo C.I. Carbon Black 7 Lake

0 %

31.12.2016

ex 3206 11 00

10

Titan dioksid, prevlečen z izopropoksititan triizostearatom, ki vsebuje 1,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 2,5 mas. % izopropoksititanovega triizostearata

0 %

31.12.2018

ex 3206 19 00

10

Pripravek vsebuje glede na maso:

72 % (± 2 %) sljude (CAS RN 12001-26-2) in

28 % (± 2 %) titanovega dioksida (CAS RN 13463-67-7)

0 %

31.12.2016

ex 3206 42 00

10

Litopon (CAS RN 1345-05-7)

0 %

31.12.2018

3206 50 00

 

Anorganski proizvodi, ki se uporabljajo kot luminofori

0 %

31.12.2018

ex 3207 30 00

10

Preparat, ki vsebuje:

ne več kot 85 mas. % srebra,

ne manj kot 2 mas. % paladija,

barijev titanat,

terpinol, in

etil celulozo,

ki se uporablja za sitotisk pri proizvodnji večplastnih keramičnih kondenzatorjev (1)

0 %

31.12.2018

ex 3207 40 85

20

Kosmiči iz stekla, prevlečeni s srebrom, s povprečnim premerom 40 (± 10) μm

0 %

31.12.2018

ex 3207 40 85

40

Kosmiči iz stekla (CAS RN 65997-17-3):

debeline 0,3 μm ali več, vendar ne več kot 10 μm in

prevlečeni s titanovim dioksidom (CAS RN 13463-67-7) ali železovim oksidom (CAS RN 18282-10-5)

0 %

31.12.2017

ex 3208 10 90

ex 3707 90 90

10

60

Proti-refleksijski premaz iz polimera na bazi estra, modificiranega s kromoforno skupino, v obliki raztopine iz ali 2-metoksi-1-propanol, 2-metoksi-1-metiletil acetata ali metil-2-hidroksiizobutirata, z vsebnostjo ne več kot 10 mas % polimera

0 %

31.12.2018

ex 3208 20 10

10

Kopolimer N-vinilkaprolatama, N-vinil-2-pirolidona in dimetilaminoetil metakrilata, v obliki raztopine v etanolu, ki vsebuje 34 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 mas. % kopolimerov

0 %

31.12.2018

ex 3208 20 10

20

Imerzijska raztopina za zgornji premaz, ki vsebuje 0,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 15 mas. %, akrilat-metakrilat-alkensulfonat-kopolimerov s fluoriranimi stranskimi verigami, v raztopini n-butanola in/ali 4-metil-2-pentanola in/ali diizoamiletra

0 %

31.12.2018

ex 3208 90 19

10

Kopolimer maleinske kisline in metil vinil etra, monoestrificiran z etilnimi in/ali izopropilnimi in/ali butilnimi skupinami, v obliki raztopine v etanolu, etanolu in butanolu, izopropanolu ali izopropanolu in butanolu

0 %

31.12.2018

ex 3208 90 19

ex 3902 90 90

15

94

Modificirani klorirani poliolefini, v obliki raztopine ali disperzije ali ne

0 %

31.12.2018

ex 3208 90 19

ex 3208 90 91

25

20

Tetrafluoretilen kopolimer v raztopini butilacetata z vsebnostjo topila 50 % (± 2 mas. %)

0 %

31.12.2017

ex 3208 90 19

35

Silikoni v vsebnostjo 50 mas. % ali več ksilena za uporabo v proizvodnji dolgotrajnih kirurških vsadkov

0 %

31.12.2018

ex 3208 90 19

40

Polimer metilsiloksana, v obliki raztopine v mešanici acetona, butanola, etanola in izopropanola, ki vsebuje 5 mas. % ali več, vendar ne več kot 11 mas. % polimera metilsiloksana

0 %

31.12.2018

ex 3208 90 19

50

Raztopina, ki vsebuje:

(65 ± 10) mas. % γ-butirolaktona,

(30 ± 10) mas. % poliamidne smole,

(3,5 ± 1,5) mas. % derivata naftokinonskega estra in

(1,5 ± 0,5) mas. % arilsilicijeve kisline

0 %

31.12.2018

ex 3208 90 19

60

Kopolimer hidroksistirena z eno ali več naslednjih sestavin:

stiren,

alkoksistiren,

alkilakrilati,

raztopljen v etil laktatu

0 %

31.12.2016

ex 3208 90 19

75

Kopolimer acenaftalena v raztopini etil laktata

0 %

31.12.2017

ex 3208 90 99

10

Raztopina na podlagi kemično modificiranih naravnih polimerov, ki vsebuje dve ali več od naslednjih barvil:

metil 8′-acetoksi-1,3,3,5,6-pentametil-2,3-dihidrospiro[1H-indol-2,3′-nafto[2,1-b][1,4]oksazin]-9′-karboksilat,

metil 6-(izobutiriloksi)-2,2-difenil-2H-benzo[h]kromen-5-karboksilat,

13-izopropil-3,3-bis(4-metoksifenil)-6,11-dimetil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]kromen-13-ol,

etoksikarbonilmethil 8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]kromen-5-karboksilat,

13-etil-3-[4-(morfolino)fenil]-3-fenil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]kromen-13-ol

0 %

31.12.2018

ex 3215 11 00

ex 3215 19 00

10

10

Tiskarsko črnilo, tekoče, ki sestoji iz disperzije kopolimera vinil akrilata in barvnih pigmentov v izoparafinih, ki vsebuje ne več kot 13 mas. % kopolimera vinil akrilata in barvnih pigmentov

0 %

31.12.2018

ex 3215 19 00

20

Črnilo:

vsebuje polimer poliestra in disperzijo srebra (CAS RN 7440-22-4) ter srebrovega klorida (CAS RN 7783-90-6) v metil propil ketonu(CAS RN 107-87-9),

vsebuje skupno suho trdno snov 55 mas. % ali več, vendar ne več kot 57 %, in

ima specifično maso 1,40 g/cm3 ali več, vendar ne več kot 1,60 g/cm3,

uporablja se za odtise na elektrodah (1)

0 %

31.12.2017

ex 3215 90 00

10

Pripravljena črnila, za uporabo v proizvodnji kartuš za brizgalne tiskalnike (1)

0 %

31.12.2018

ex 3215 90 00

20

Toplotno občutljivo črnilo, ki je nanešeno na plastični film

0 %

31.12.2018

ex 3215 90 00

30

Črnilo v kartušah za enkratno uporabo, z vsebnostjo po masi:

5 mas. % ali več, vendar ne več kot 10 mas. % amorfnega silicijevega dioksida ali

3,8 mas. % ali več barvila C.I. Solvent Black 7 v organskih topilih

za označevanje integriranih vezij (1)

0 %

31.12.2018

ex 3215 90 00

40

Suho črnilo v prahu na osnovi hibridne smole (narejene iz polistirenske akrilne smole in poliestrske smole), zmešano:

z voskom,

s polimerom na osnovi vinila

in z barvilom,

za uporabo v proizvodnji plastenk za tonerje za fotokopirne stroje, fakse, tiskalnike in večnamenske naprave (1)

0 %

31.12.2015

3301 12 10

 

Eterično olje iz pomaranč, nedeterpenirano

0 %

31.12.2018

ex 3402 11 90

10

Natrijev lauril metil izetionat

0 %

31.12.2015

ex 3402 13 00

10

Vinil kopolimerna površinsko aktivna snov na osnovi polipropilen glikola

0 %

31.12.2018

ex 3402 13 00

20

Površinsko aktivna snov, ki vsebuje 1,4-dimetil-1,4-bis(2-metilpropil)-2-butin-1,4-diil eter, polimeriziran z oksiranom, zaključen z metilom

0 %

31.12.2017

ex 3402 13 00

30

Polioksietilirana 12- hidroksistearinska kislina (CAS RN 70142-34-6)

0 %

31.12.2018

ex 3402 90 10

20

Zmes dokuzat natrija (INN) in natrijevega benzoata

0 %

31.12.2018

ex 3402 90 10

30

Površinsko aktivni preparat, sestavljen iz mešanice dokuzat natrija in etoksiliranega 2,4,7,9-tetrametildeka-5-in-4,7-diola (CAS RN 577-11-7 and 9014-85-1)

0 %

31.12.2015

ex 3402 90 10

50

Površinsko aktivni preparat, ki je sestavljen iz mešanice polisiloksana in poli(etilen glikola)

0 %

31.12.2015

ex 3402 90 10

60

Površinsko aktivni preparat, ki vsebuje 2-etilheksiloksimetil oksiran

0 %

31.12.2014

ex 3402 90 10

70

Površinsko aktivni preparat, ki vsebuje etoksiliran 2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol (CAS RN 9014-85-1)

0 %

31.12.2014

ex 3403 99 00

10

Rezalne tekočine na osnovi vodne raztopine sintetičnih polipeptidov

0 %

31.12.2018

ex 3504 00 90

10

Avidin (CAS RN 1405-69-2)

0 %

31.12.2014

ex 3505 10 50

20

O-(2-Hidroksietil)-derivat hidroliziranega koruznega škroba (CAS RN 9005-27-0)

0 %

31.12.2018

ex 3506 91 00

10

Lepila na osnovi vodne disperzije mešanice dimerizirane smole in kopolimera etilena in vinil acetata (EVA)

0 %

31.12.2018

ex 3506 91 00

30

Dvokomponentno mikroinkapsulirano epoksidno lepilo, dispergirano v topilu

0 %

31.12.2018

ex 3506 91 00

40

Akrilni lepljivi premaz, občutljiv na pritisk, debeline 0,076 mm ali več, vendar ne več kot 0,127 mm, pripravljen v zvitkih širine 45,7 cm ali več, vendar ne več kot 132 cm, na zaščitni plasti z vrednostjo lepljivosti pri odstranitvi z najmanj 15N/25 mm (izmerjeno v skladu z ASTM D3330)

0 %

31.12.2014

ex 3601 00 00

10

Pirotehnični prah v obliki zrnc cilindrične oblike, sestavljen iz stroncijevega nitrata ali bakrovega nitrata v raztopini nitrogvanidina, veziva in dodatkov, ki se uporablja kot sestavina sistema za napihovanje zračnih blazin (1)

0 %

31.12.2016

ex 3701 30 00

10

Reliefna tiskarska plošča, ki se uporablja za tiskanje časopisov in ki sestoji iz kovinske podlage, prevlečene s fotopolimerizirajočo plastjo debeline 0,2 mm ali več, vendar ne več kot 0,8 mm, neprekrita z odstranljivo zaščitno folijo in s skupno debelino ne več kot 1 mm

0 %

31.12.2018

ex 3701 30 00

20

Fotoobčutljiva plošča iz fotopolimerizirajoče plasti na poliestrski foliji skupne debeline več kot 0,43 mm, vendar ne več kot 3,18 mm

0 %

31.12.2014

ex 3701 99 00

10

Plošča iz kremena ali stekla, prekrita s kromovim filmom in premazana s fotoobčutljivo ali elektron-občutljivo smolo, za proizvodnjo šablon za proizvode iz tarifne številke 8541 ali 8542

0 %

01.07.2014

ex 3705 90 90

10

Fotomaske za fotografski prenos shem tokokrogov na polprevodniške rezine

0 %

31.12.2014

ex 3707 10 00

10

Emulzija občutljiva na svetlobo, ki se uporablja za senzibilizacijo silicijevih diskov (1)

0 %

31.12.2018

ex 3707 10 00

15

Senzibilna emulzija, ki je sestavljena iz:

ne več kot 12 mas. % estra diazooksonaftalensulfonske kisline in

fenolnih smol,

v raztopini, ki vsebuje najmanj 2-metoksi-1-metiletil acetat ali etil laktat ali metil 3-metoksipropionat ali 2-heptanon

0 %

31.12.2018

ex 3707 10 00

25

Senzibilna emulzija, ki vsebuje:

fenolne ali akrilne smole

ne več kot 2 mas % na svetlobo občutljive predhodne sestavine za kislino,

v raztopini, ki vsebuje 2-metoksi-1-metiletil acetat ali etil laktat

0 %

31.12.2018

ex 3707 10 00

30

Preparat na osnovi fotoobčutljivega polimera z akrilno skupino v strukturi, ki vsebuje barvne pigmente, 2-metoksi-1-metiletilacetat in cikloheksanon ter lahko vsebuje ali ne vsebuje etil-3-etoksipropionat

0 %

31.12.2018

ex 3707 10 00

ex 3707 90 90

35

70

Senzibilna emulzija ali preparat, ki vsebuje eno ali več naslednjih snovi:

akrilatnih polimerov,

metakrilatnih polimerov,

derivatov polimerov stirena,

ki vsebuje ne več kot 7 mas. % fotoobčutljivih kislinskih predhodnih sestavin, raztopljenih v organskem topilu, ki vsebuje vsaj 2-metoksi-1-metiletil acetat

0 %

31.12.2016

ex 3707 10 00

40

Senzibilna emulzija, ki vsebuje:

ne več kot 10 mas. % naftokinondiazidnih estrov,

2 mas. % ali več, vendar ne več kot 20 mas. % kopolimerov hidroksistirena,

ne več kot 7 mas. % derivatov, ki vsebujejo epokside,

raztopljena v 1-etoksi-2-propil acetatu in/ali etil laktatu

0 %

31.12.2016

ex 3707 10 00

45

Svetlobno občutljiva emulzija cikliziranega poliizoprena, ki vsebuje:

55 mas. % ali več, vendar ne več kot 75 mas. % ksilena in

12 mas. % ali več, vendar ne več kot 18 mas. % etilbenzena

0 %

31.12.2014

ex 3707 10 00

50

Svetlobno občutljiva emulzija, ki vsebuje:

20 mas. % ali več, vendar ne več kot 45 mas. % kopolimerov akrilatov in/ali metakrilatov in derivatov hidroksistirena,

25 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % organskega topila, ki vsebuje vsaj etil laktat in/ali propilen glikolmetileter acetat,

5 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. % akrilatov,

ne več kot 12 mas. % fotoiniciatorja

0 %

31.12.2014

ex 3707 10 00

55

Dielektrični premaz, ki blaži mehanski stres, iz prekurzorja poliamida z nenasičenim ogljikom v stranskih verigah, ki se lahko radikalno fotostrukturira in pretvori v polimid, v obliki raztopine iz N-metil-2-pirolidona ali N-etil-2-pirolidona z vsebnostjo polimerov 10 mas. % ali več

0 %

31.12.2018

ex 3707 90 20

10

Suh toner v obliki prahu ali mešanica za toner, ki sestoji iz kopolimera stirena in butil akrilata in bodisi magnetita ali Carbon Black, ki se uporablja kot razvijalec v proizvodnji kartuš za telefakse, tiskalnike ali kopirne stroje (1)

0 %

31.12.2018

ex 3707 90 20

20

Suh toner v obliki prahu ali mešanica za toner, na osnovi smole poliola, ki se uporablja kot razvijalec v proizvodnji kartuš za telefakse, tiskalnike ali kopirne stroje (1)

0 %

31.12.2018

ex 3707 90 20

40

Suh toner v obliki prahu ali mešanica za toner, na osnovi smole poliola, izdelan s postopkom polimerizacije, ki se uporablja kot razvijalec pri izdelavi kartuš za telefakse, tiskalnike in fotokopirne stroje (1)

0 %

31.12.2018

ex 3707 90 20

50

Suho črnilo v prahu ali mešanica tonerja, sestavljena iz:

kopolimera stirena akrilata/butadiena in

ogljikovega črnila ali organskega pigmenta,

s poliolefinom ali amorfnim silicijevim dioksidom ali brez,

ki se uporablja kot razvijalec v proizvodnji kartuš s črnilom ali tonerjem za faksimilne naprave, računalniške tiskalnike in kopirne stroje (1)

0 %

31.12.2017

ex 3707 90 90

10

Protirefleksijski premaz iz modificiranega metakrilnega polimera, ki vsebuje največ 10 mas. % polimera, v obliki raztopine iz dveh ali treh naslednjih snovi:

2-metoksi-1-metiletil acetat (CAS RN 108-65-6)

1-metoksipropan-2-ol (CAS RN 107-98-2)

etil laktat (CAS RN 97-64-3)

0 %

31.12.2018

ex 3707 90 90

40

Protirefleksijski premaz v obliki vodne raztopine, ki vsebuje ne več kot:

2 mas. % alkil sulfonske kisline brez halogenov ter

5 mas. % fluoriranega polimera

0 %

31.12.2014

ex 3707 90 90

80

Protirefleksijski premaz, sestavljen iz polimera siloksana ali organskega polimera, ki ima fenolno hidroksi skupino modificirano s kromoforno skupino, v obliki raztopine organskega topila, ki vsebuje 1-etoksi-2-propanol ali 2-metoksi-1-metiletil acetat, z vsebnostjo ne več kot 10 mas. % polimera

0 %

31.12.2015

ex 3707 90 90

85

Zvitki, ki vsebujejo:

suho plast fotoobčutljive akrilne smole,

na eni strani zaščitno folijo iz poli(etilen tereftalata)

in na drugi strani zaščitno folijo iz polietilena

0 %

31.12.2014

ex 3801 90 00

10

Raztegljivi grafit (CAS RN 90387-90-9 in CAS RN 12777-87-6)

0 %

31.12.2016

ex 3802 90 00

11

S tokom sode kalcinirana diatomejska zemlja, izprana v kislini, za uporabo kot filtrirno sredstvo pri proizvodnji farmacevtskih in/ali biokemičnih proizvodov (1)

0 %

31.12.2017

3805 90 10

 

Borovo olje

1,7 %

31.12.2018

ex 3806 10 00

ex 3909 40 00

20

50

Kolofonija modificirane fenolne smole,

ki vsebuje 60 mas. % ali več, vendar ne več kot 75 mas. % kolofonije;

s kislinskim številom do vključno25;

ki se uporablja v ofsetnem tiskanju

0 %

31.12.2016

ex 3808 91 90

10

Indoksakarb (ISO) in njegov (R) izomer, na podlagi iz silicijevega dioksida

0 %

31.12.2018

ex 3808 91 90

30

Preparat, ki vsebuje endospore ali spore in proteinske kristale, pridobljene iz:

Bacillus thuringiensis Berliner podvrste aizawai in kurstaki ali

Bacillus thuringiensis podvrste kurstaki ali

Bacillus thuringiensis podvrste israelensis ali

Bacillus thuringiensis podvrste aizawai ali

Bacillus thuringiensis podvrste tenebrionis

0 %

31.12.2014

ex 3808 91 90

40

Spinosad (ISO)

0 %

31.12.2018

ex 3808 91 90

60

Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), priprava dveh spinosin komponent (3′-etoksi-5,6-dihidro spinosin J) in (3′-etoksi- spinosin L)

0 %

31.12.2017

ex 3808 92 90

10

Fungicidi v obliki prahu, ki vsebujejo 65 mas. % ali več, vendar ne več kot 75 mas. % himeksazola (ISO), ki ni namenjen prodaji na drobno

0 %

31.12.2018

ex 3808 92 90

30

Preparat iz suspenzije cinkovega piritiona (INN) v vodi, ki vsebuje:

24 mas. % ali več, vendar ne več kot 26 mas. % cinkovega piritiona (INN) ali

39 mas. % ali več, vendar ne več kot 41 mas. % cinkovega piritiona (INN)

0 %

31.12.2018

ex 3808 92 90

50

Pripravki na osnovi bakrovega piritiona (CAS RN 14915-37-8)

0 %

31.12.2014

ex 3808 93 15

10

Pripravek na osnovi koncentrata, ki vsebuje 45 mas. % ali več, vendar ne več kot 55 mas. % aktivne herbicidne sestavine Penoksulam, kot vodne suspenzije

0 %

31.12.2017

ex 3808 93 23

10

Herbicid, ki vsebuje aktivno snov flazasulfuron (ISO)

0 %

31.12.2014

ex 3808 93 27

40

Preparat iz suspenzije tepraloksidima (ISO), ki vsebuje:

30 mas. % ali več tepraloksidima (ISO)

ne več kot 70 mas. % frakcij nafte iz aromatskih ogljikovodikov

0 %

31.12.2016

ex 3808 93 90

10

Pripravek v obliki zrnc, ki vsebuje:

38,8 mas. % ali več, vendar ne več kot 41,2 mas % giberelina A3, ali

9,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 10,5 mas % giberelina A4 in A7

0 %

31.12.2014

ex 3808 93 90

20

Pripravek, sestavljen iz benzil(purin-6-il)amina v raztopini glikola, ki vsebuje:

1,88 mas. % ali več, vendar ne več kot 2,00 mas. % benzil(purin-6-il)amina

vrste, ki se uporablja v rastnih regulatorjih

0 %

31.12.2015

ex 3808 93 90

30

Vodna raztopina, ki vsebuje:

1,8 mas. % natrijevega para-nitrofenolata;

1,2 mas. % natrijevega orto-nitrofenolata;

0,6 mas % natrijevega 5-nitrogvajakolata;

za uporabo v proizvodnji rastnega regulatorja (1)

0 %

31.12.2015

ex 3808 93 90

40

Mešanica v obliki belega prahu, ki vsebuje:

3 mas. % ali več, vendar ne več kot 3,6 mas. % 1-metilciklopropena s čistoto več kot 96 mas. %

in manj kot 0,05 mas. % vsake od nečistoč 1-kloro-2-metilpropena in 3-kloro-2-metilpropena,

za uporabo v proizvodnji rastnega regulatorja za sadje, zelenjavo in okrasne rastline po njihovem spravilu z namenom uporabe skupaj s specifičnim generatorjem (1)

0 %