EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1341

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1341/2013 z dne 13. decembra 2013 o določitvi obsega, v katerem se lahko odobrijo zahtevki za uvozna dovoljenja, predloženi novembra 2013, za nekatere mlečne proizvode v okviru nekaterih tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 2535/2001

OJ L 335, 14.12.2013, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1341/oj

14.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/30


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1341/2013

z dne 13. decembra 2013

o določitvi obsega, v katerem se lahko odobrijo zahtevki za uvozna dovoljenja, predloženi novembra 2013, za nekatere mlečne proizvode v okviru nekaterih tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 2535/2001

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih od 20. do 30. novembra 2013, za nekatere tarifne kvote iz Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 2535/2001 (3) presegajo razpoložljive količine. Zato je treba z določitvijo koeficientov dodeljevanja, ki se bodo uporabili za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se izdajo uvozna dovoljenja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Na podlagi zahtevkov za uvozna dovoljenja za proizvode v okviru tarifnih kvot iz delov I.A, I.F, I.H, I.I, I.J. in I.K Priloge I k Uredbi (ES) št. 2535/2001, predloženih v obdobju od 20. do 30. novembra 2013, se izdajo uvozna dovoljenja za zahtevane količine, za katere se uporabijo koeficienti dodeljevanja iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 14. decembra 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 2535/2001 z dne 14. decembra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot (UL L 341, 22.12.2001, str. 29).


PRILOGA

I.A

Številka tarifne kvote

Koeficient dodeljevanja

09.4590

09.4599

100 %

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

09.4595

3,495052 %

09.4596

100 %

„—“: Komisija ni prejela nobenega zahtevka za izdajo dovoljenja.

I.F

Proizvodi s poreklom iz Švice

Številka tarifne kvote

Koeficient dodeljevanja

09.4155

100 %

I.H

Proizvodi s poreklom z Norveške

Številka tarifne kvote

Koeficient dodeljevanja

09.4179

100 %

I.I

Izdelki s poreklom z Islandije

Številka tarifne kvote

Koeficient dodeljevanja

09.4205

100 %

09.4206

100 %

I. J

Proizvodi s poreklom iz Republike Moldavije

Številka tarifne kvote

Koeficient dodeljevanja

09.4210

„—“: Komisija ni prejela nobenega zahtevka za izdajo dovoljenja.

I.K

Proizvodi s poreklom z Nove Zelandije

Številka tarifne kvote

Koeficient dodeljevanja

09.4514

100 %

09.4515

100 %


Top