Help Print this page 

Document 32013R1336

Title and reference
Uredba Komisije (EU) št. 1336/2013 z dne 13. decembra 2013 o spremembi direktiv 2004/17/ES, 2004/18/ES in 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njihovih pragov uporabe za postopke za oddajo naročil Besedilo velja za EGP
  • In force
OJ L 335, 14.12.2013, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1336/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 13/12/2013
  • Date of effect: 01/01/2014; začetek veljavnosti glej člen 4
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
  • Additional information: velja za EGP
Relationship between documents
Text

14.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/17


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1336/2013

z dne 13. decembra 2013

o spremembi direktiv 2004/17/ES, 2004/18/ES in 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njihovih pragov uporabe za postopke za oddajo naročil

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2004/17/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo naročil v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (1) in zlasti člena 69 Direktive,

ob upoštevanju Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (2) in zlasti člena 78 Direktive,

ob upoštevanju Direktive 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES (3) in zlasti člena 68 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom 94/800/ES (4) sklenil Sporazum o vladnih naročilih (v nadaljnjem besedilu: Sporazum). Sporazum je treba uporabljati za vsa naročila z vrednostjo, ki dosega ali presega zneske (v nadaljnjem besedilu: pragovi), določene v Sporazumu in izražene v posebnih pravicah črpanja.

(2)

Eden od ciljev direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES je naročnikom, podjetjem ali državnim organom, ki ju uporabljajo, omogočiti, da hkrati spoštujejo obveznosti iz Sporazuma. V ta namen je treba pragove, določene v navedenih direktivah za javna naročila, ki so zajeti tudi v Sporazumu, prilagoditi, da ustrezajo protivrednostim pragov iz Sporazuma, izraženim v eurih in zaokroženim navzdol na najbližjo tisočico.

(3)

Zaradi skladnosti je treba prilagoditi tudi pragove iz direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES, ki niso zajeti v Sporazumu. Hkrati je treba prilagoditi pragove iz Direktive 2009/81/ES, da ustrezajo popravljenim pragovom iz člena 16 Direktive 2004/17/ES.

(4)

Direktive 2004/17/ES, 2004/18/ES in 2009/81/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, ki jih določa ta uredba, so v skladu z mnenjem Svetovalnega odbora za javna naročila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Direktiva 2004/17/ES se spremeni:

1.

Člen 16 se spremeni:

(a)

v točki (a) se znesek „400 000 EUR“ nadomesti s „414 000 EUR“;

(b)

v točki (b) se znesek „5 000 000 EUR“ nadomesti s „5 186 000 EUR“.

2.

Člen 61 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se znesek „400 000 EUR“ nadomesti s „414 000 EUR“;

(b)

v odstavku 2 se znesek „400 000 EUR“ nadomesti s „414 000 EUR“.

Člen 2

Direktiva 2004/18/ES se spremeni:

1.

Člen 7 se spremeni:

(a)

v točki (a) se znesek „130 000 EUR“ nadomesti s „134 000 EUR“;

(b)

v točki (b) se znesek „200 000 EUR“ nadomesti z „207 000 EUR“;

(c)

v točki (c) se znesek „5 000 000 EUR“ nadomesti s „5 186 000 EUR“.

2.

Prvi odstavek člena 8 se spremeni:

(a)

v točki (a) se znesek „5 000 000 EUR“ nadomesti s „5 186 000 EUR“;

(b)

v točki (b) se znesek „200 000 EUR“ nadomesti z „207 000 EUR“.

3.

V členu 56 se znesek „5 000 000 EUR“ nadomesti s „5 186 000 EUR“.

4.

V prvem pododstavku člena 63(1) se znesek „5 000 000 EUR“ nadomesti s „5 186 000 EUR“.

5.

Člen 67(1) se spremeni:

(a)

v točki (a) se znesek „130 000 EUR“ nadomesti s „134 000 EUR“;

(b)

v točki (b) se znesek „200 000 EUR“ nadomesti z „207 000 EUR“;

(c)

v točki (c) se znesek „200 000 EUR“ nadomesti z „207 000 EUR“.

Člen 3

Člen 8 Direktive 2009/81/ES se spremeni:

1.

v točki (a) se znesek „400 000 EUR“ nadomesti s „414 000 EUR“;

2.

v točki (b) se znesek „5 000 000 EUR“ nadomesti s „5 186 000 EUR“.

Člen 4

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 134, 30.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 134, 30.4.2004, str. 114.

(3)  UL L 216, 20.8.2009, str. 76.

(4)  Sklep Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti, doseženih v urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986–1994) (UL L 336, 23.12.1994, str. 1).


Top