EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1324

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1324/2013 z dne 11. decembra 2013 o določanju odstotka sprejetja za izdajo izvoznih dovoljenj, o zavračanju zahtevkov za izvozna dovoljenja in začasni odložitvi vlaganja zahtevkov za izvozna dovoljenja za izvenkvotni sladkor

OJ L 333, 12.12.2013, p. 72–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1324/oj

12.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/72


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1324/2013

z dne 11. decembra 2013

o določanju odstotka sprejetja za izdajo izvoznih dovoljenj, o zavračanju zahtevkov za izvozna dovoljenja in začasni odložitvi vlaganja zahtevkov za izvozna dovoljenja za izvenkvotni sladkor

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) in zlasti člena 7e v povezavi s členom 9(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s točko (d) prvega odstavka člena 61 Uredbe (ES) št. 1234/2007 se lahko sladkor, katerega proizvodnja v tržnem letu presega kvoto iz člena 56 navedene uredbe, izvozi le v okviru količinske omejitve, ki jo določi Komisija.

(2)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 476/2013 z dne 23. maja 2013 o določitvi količinske omejitve za izvoz izvenkvotnega sladkorja in izvenkvotne izoglukoze do konca tržnega leta 2013/2014 (3) določa zgoraj navedene omejitve.

(3)

Količine sladkorja iz zahtevkov za izvozna dovoljenja presegajo količinsko omejitev iz Izvedbene uredbe (EU) št. 476/2013. Odstotek sprejetja je zato treba določiti za količine, ki se uporabljajo od 2. do 6. decembra 2013. Vse zahtevke za izvozna dovoljenja za sladkor, ki so bili vloženi po 6. decembru 2013, je treba v skladu s tem zavrniti in začasno odložiti vlaganje zahtevkov za izvozna dovoljenja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za izvenkvotni sladkor, za katerega so bili od 2. do 6. decembra 2013 vloženi zahtevki, se izdajo izvozna dovoljenja za količine iz zahtevkov, pomnožene z odstotkom sprejetja, ki znaša 41,718815 %.

2.   Zahtevki za izvozna dovoljenja za izvenkvotni sladkor, ki so bili predloženi 9., 10., 11., 12. in 13. decembra 2013, se zavrnejo.

3.   Vlaganje zahtevkov za izvozna dovoljenja za izvenkvotni sladkor se začasno odloži za obdobje od 16. decembra 2013 do 30. septembra 2014.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. decembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 138, 24.5.2013, str. 5.


Top