Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1230

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1230/2013 z dne 28. novembra 2013 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

OJ L 322, 3.12.2013, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1230/oj

3.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1230/2013

z dne 28. novembra 2013

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1), zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali ji dodaja dodatne pododdelke in se predpiše s posebnimi določbami Unije, da bi se lahko uporabljali tarifni in drugi ukrepi v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih se blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznako KN v stolpcu 2 zaradi utemeljitve v stolpcu 3 iste razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (2) še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in niso v skladu s to uredbo. Določiti bi bilo treba, da navedeno obdobje znaša tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 iste razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je mogoče še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. novembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Proizvod je pripravljen za prodajo na drobno v obliki tablet s skupno težo približno 900 mg na posamezno tableto, pri čemer ta vsebuje naslednje (v mg):

alfa-lipoična kislina 300,

kalcij (kot dibazični kalcijev fosfat) 88,5,

mikrokristalna celuloza, hidroksipropil etilceluloza, koloidni silicijev dioksid in magnezijev stearat približno 511.

V skladu z navedbo na etiketi je proizvod prehransko dopolnilo, namenjeno za prehrano ljudi. Priporočen dnevni odmerek, naveden na etiketi, je ena tableta na dan.

3004 90 00

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 3004 in 3004 90 00.

Čeprav je proizvod prehransko dopolnilo, učinkuje na področju preprečevanja ali zdravljenja bolezni ali zdravstvenih težav. Zato je izključena njegova uvrstitev pod tarifno številko 2106 kot živilo, ki ni navedeno ali zajeto na drugem mestu (glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 2106, točka 16).

Proizvod je pripravljen za prodajo na drobno v odmerjenih dozah in ima jasno opredeljene profilaktične ali terapevtske lastnosti, npr. pri polinevropatiji.

Zato ga je treba uvrstiti kot zdravilo, pripravljeno v odmerjenih dozah za prodajo na drobno, iz tar. št. 3004.


Top