EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1093

Uredba Komisije (EU) št. 1093/2013 z dne 4. novembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 638/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1982/2004 v zvezi s poenostavitvijo sistema Intrastat in zbiranjem podatkov v sistemu Intrastat

OJ L 294, 6.11.2013, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1093/oj

6.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 294/28


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1093/2013

z dne 4. novembra 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 638/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1982/2004 v zvezi s poenostavitvijo sistema Intrastat in zbiranjem podatkov v sistemu Intrastat

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 638/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3330/91 (1) ter zlasti členov 9(1) in 10(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 638/2004 je določila skupni okvir za sistematično pripravo statističnih podatkov Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami.

(2)

Zaradi tehničnega in gospodarskega razvoja bi bilo mogoče prilagoditi najnižjo stopnjo zajetja za prihode blaga, ob tem pa ohraniti statistične podatke, ki ustrezajo kazalnikom in veljavnim standardom kakovosti. Poenostavitev bo omogočila zmanjšanje obremenitve poročanja odgovornih za zagotavljanje statističnih podatkov, zlasti malih in srednjih podjetij. Stopnjo zajetja za prihode blaga bi bilo zato treba zmanjšati s 95 % na 93 %.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 1982/2004 z dne 18. novembra 2004 o izvajanju Uredbe (ES) št. 638/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami in o razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 1901/2000 in (EGS) št. 3590/92 (2) opredeljuje določbe za zbiranje podatkov v sistemu Intrastat. Države članice morajo Eurostatu posredovati mesečne rezultate po statistični vrednosti, vendar imajo na voljo omejene praktične določbe za zbiranje teh podatkov. Treba bi bilo zagotoviti skupen, povezan pristop za zbiranje podatkov v sistemu Intrastat ter racionalizirati določbe za načine zbiranja glede statistične vrednosti.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za statistične podatke o blagovni menjavi med državami članicami –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 10(3) Uredbe (ES) št. 638/2004 se „95 %“ nadomesti s „93 %“.

Člen 2

Člen 8(2) Uredbe (ES) št. 1982/2004 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Poleg tega lahko države članice zbirajo tudi statistično vrednost blaga, kot je opredeljeno v Prilogi k Uredbi (ES) št. 638/2004.“

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. novembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 102, 7.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 343, 19.11.2004, str. 3.


Top