EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1046

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1046/2013 z dne 25. oktobra 2013 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot, odprtih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1273/2011 za podobdobje oktober 2013

OJ L 284, 26.10.2013, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1046/oj

26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 284/18


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1046/2013

z dne 25. oktobra 2013

o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot, odprtih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1273/2011 za podobdobje oktober 2013

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1273/2011 z dne 7. decembra 2011 o odprtju in zagotovitvi upravljanja nekaterih tarifnih kvot za uvoz riža in lomljenega riža (3) je odprla in določila način upravljanja nekaterih uvoznih tarifnih kvot za riž in lomljeni riž, porazdeljenih po državi porekla in razdeljenih v več podobdobij v skladu s Prilogo I k navedeni izvedbeni uredbi.

(2)

Za kvoto z zaporedno številko 09.4138 iz člena 1(1)(a) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011 je edino podobdobje mesec oktober. Navedena kvota vsebuje ostanek neporabljenih količin iz kvot z zaporednimi številkami 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 predhodnega podobdobja. Mesec oktober je zadnje podobdobje za kvote iz člena 1(1)(b) in (e) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011, ki vsebujejo ostanek neporabljenih količin iz predhodnega podobdobja.

(3)

Iz sporočil, poslanih v skladu s členom 8(a) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011, izhaja, da zahtevki za kvoto z zaporedno številko 09.4138, predloženi v prvih desetih delovnih dneh meseca oktobra 2013 v skladu s členom 4(1) navedene izvedbene uredbe, zajemajo količino, ki je večja od razpoložljive. Zato bi bilo treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevano količino za zadevno kvoto, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja.

(4)

Iz sporočil izhaja tudi, da zahtevki za kvoto z zaporedno številko 09.4148, predloženi v prvih desetih delovnih dneh meseca oktobra 2013 v skladu s členom 4(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011, zajemajo količino, ki je manjša od razpoložljive.

(5)

Prav tako bi bilo treba sporočiti končni odstotek porabe vsake kvote iz Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011 v letu 2013.

(6)

Da se zagotovi učinkovito upravljanje postopka izdaje uvoznih dovoljenj, bi morala ta uredba začeti veljati takoj po objavi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Na podlagi zahtevkov za uvozna dovoljenja za riž v okviru kvote z zaporedno številko 09.4138 iz Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011, predloženih v prvih desetih delovnih dneh meseca oktobra 2013, se izdajo dovoljenja za zahtevano količino, ki se pomnoži s koeficientom dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

2.   Končni odstotek porabe vsake kvote iz Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011 v letu 2013 je naveden v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. oktobra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 325, 8.12.2011, str. 6.


PRILOGA

Količine, ki se na podlagi Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011 dodelijo za podobdobje oktober 2013, in končni odstotki porabe za leto 2013

(a)

Kvota za popolnoma brušen riž ali manj brušen riž iz oznake KN 1006 30, kot je določena v členu 1(1)(a) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011:

Poreklo

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za podobdobje oktober 2013

Končni odstotek porabe kvote za leto 2013

Združene države

09.4127

 

87,29 %

Tajska

09.4128

 

98,82 %

Avstralija

09.4129

 

86,75 %

Drugo poreklo

09.4130

 

100 %

Vse države

09.4138

1,016713 %

100 %

(b)

Kvota za oluščen riž iz oznake KN 1006 20, kot je določena v členu 1(1)(b) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011:

Poreklo

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za podobdobje oktober 2013

Končni odstotek porabe kvote za leto 2013

Vse države

09.4148

 (1)

10,10 %

(c)

Kvota za lomljen riž iz oznake KN 1006 40 00, kot je določena v členu 1(1)(c) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011:

Poreklo

Zaporedna številka

Končni odstotek porabe kvote za leto 2013

Tajska

09.4149

1,03 %

Avstralija

09.4150

3,24 %

Gvajana

09.4152

0 %

Združene države

09.4153

50 %

Drugo poreklo

09.4154

100 %

(d)

Kvota za popolnoma brušen riž ali manj brušen riž iz oznake KN 1006 30, kot je določena v členu 1(1)(d) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011:

Poreklo

Zaporedna številka

Končni odstotek porabe kvote za leto 2013

Tajska

09.4112

100 %

Združene države

09.4116

100 %

Indija

09.4117

100 %

Pakistan

09.4118

100 %

Drugo poreklo

09.4119

100 %

Vse države

09.4166

100 %

(e)

Kvota za lomljen riž iz oznake KN 1006 40 00, kot je določena v členu 1(1)(e) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011:

Poreklo

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za podobdobje oktober 2013

Končni odstotek porabe kvote za leto 2013

Vse države

09.4168

 (2)

100 %


(1)  Za to podobdobje se koeficient dodelitve ne uporabi: Komisiji ni bil poslan noben zahtevek za izdajo dovoljenja.

(2)  Za to podobdobje ni razpoložljive količine.


Top