EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1030

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1030/2013 z dne 24. oktobra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora

OJ L 283, 25.10.2013, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1030/oj

25.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/15


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1030/2013

z dne 24. oktobra 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (1) ter zlasti člena 13(3), člena 15(2) in člena 40 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 834/2007 določa osnovne zahteve v zvezi z ekološko pridelavo morskih alg in živali v ribogojstvu. Podrobna pravila za izvajanje navedenih zahtev so določena v Uredbi Komisije (ES) št. 889/2008 (2), kakor so bila spremenjena zlasti z Uredbo Komisije (ES) št. 710/2009 (3).

(2)

V skladu s členom 95(11) Uredbe (ES) št. 889/2008 lahko državni organi za obdobje, ki se izteče 1. julija 2013, dovolijo tistim enotam za ribogojstvo in pridelavo morskih alg, ki so bile ustanovljene in katerih proizvodnja poteka v skladu z nacionalno sprejetimi pravili za ekološko proizvodnjo pred 1. januarjem 2009, da ohranijo ekološki status pod določenimi pogoji.

(3)

Sedem držav članic je nedavno vložilo zahteve za revizijo pravil o proizvodih, snoveh in tehnikah, ki se lahko uporabljajo v ekološkem ribogojstvu. Navedene zahteve bi morala oceniti skupina strokovnjakov za strokovno svetovanje v zvezi z ekološko pridelavo, ustanovljena s Sklepom Komisije 2009/427/ES (4).

(4)

Ekološka pridelava morskih alg in živali v ribogojstvu je še vedno relativno novo področje, za katerega je značilna velika raznovrstnost in visoka stopnja tehnične zahtevnosti, zato je treba prehodno obdobje podaljšati.

(5)

Da se zagotovi kontinuiteto in dovolj časa za potrebno ocenjevanje vlog, ki so jih predložile države članice, in da se izogne motnjam v gojitvenih enotah, ki so bile ustanovljene in katerih proizvodnja poteka v skladu z nacionalno sprejetimi pravili pred 1. januarjem 2009, je treba podaljšati prehodno obdobje, določeno s členom 95(11) Uredbe (ES) št. 889/2008.

(6)

Da se zagotovi ohranitev ekološkega statusa navedenih gojitvenih enot, je treba to uredbo uporabljati od 1. julija 2013.

(7)

Uredbo (ES) št. 889/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem regulativnega odbora za ekološko pridelavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V odstavku 11 člena 95 Uredbe (ES) št. 889/2008 se datum „1. julija 2013“ nadomesti z datumom „1. januarja 2015“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. oktobra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 189, 20.7.2007, str. 1.

(2)  UL L 250, 18.9.2008, str. 1.

(3)  UL L 204, 6.8.2009. str. 15.

(4)  UL L 139, 5.6.2009, str. 29.


Top