EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1026

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1026/2013 z dne 22. oktobra 2013 o zaključku delnega vmesnega pregleda protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz določenih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, kakor so bili razširjeni na uvoz izdelkov, poslanih iz Malezije, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelki s poreklom iz Malezije ali ne

OJ L 283, 25.10.2013, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1026/oj

25.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/7


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 1026/2013

z dne 22. oktobra 2013

o zaključku delnega vmesnega pregleda protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz določenih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, kakor so bili razširjeni na uvoz izdelkov, poslanih iz Malezije, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelki s poreklom iz Malezije ali ne

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba) ter zlasti členov 11(3) in 13(4) Uredbe,

ob upoštevanju predloga, ki ga je po posvetovanju s svetovalnim odborom predložila Evropska komisija,

ob upoštevanju naslednjega:

1.   POSTOPEK

1.1   Veljavni ukrepi

(1)

Svet je z Uredbo Sveta (ES) št. 91/2009 (2), kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 924/2012 (3), uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz določenih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla, ki se trenutno uvrščajo pod oznake KN ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 in ex 7318 22 00, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (v nadaljnjem besedilu: veljavni ukrepi).

(2)

Svet je z Izvedbeno uredbo (EU) št. 723/2011 (4) razširil veljavne ukrepe na uvoz določenih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla, poslanih iz Malezije, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelki s poreklom iz Malezije ali ne (v nadaljnjem besedilu: veljavni ukrepi, kakor so bili razširjeni).

1.2   Zahtevek za delni vmesni pregled

(3)

Zahtevek za delni vmesni pregled v skladu s členoma 11(3) in 13(4) osnovne uredbe je vložila družba Malaysian Precision Manufacturing SDN BHD (v nadaljnjem besedilu: vložnik), proizvajalec izvoznik iz Malezije.

(4)

Zahtevek je bil po obsegu omejen na odobritev izvzetja vložnika iz veljavnih ukrepov, kakor so bili razširjeni.

(5)

V zahtevku je vložnik trdil, da je dejanski proizvajalec določenih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla in da je sposoben proizvesti celotno količino določenih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla, ki jih je poslal v Unijo od začetka obdobja preiskave proti izogibanju, ki je privedla do uvedbe veljavnih ukrepov, kakor so bili razširjeni.

(6)

Vložnik je predložil dokaze prima facie, da je bil v Maleziji uveljavljen kot proizvajalec določenih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla že dolgo pred uvedbo veljavnih ukrepov. Poleg tega je vložnik navedel, da je sicer povezan z določenimi proizvajalci določenih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla v Ljudski republiki Kitajski, vendar so bili odnosi s povezanimi družbami v Ljudski republiki Kitajski vzpostavljeni pred uvedbo veljavnih ukrepov in da ti odnosi niso bili uporabljeni za izogibanje veljavnim ukrepom, kakor so bili razširjeni.

1.3   Začetek delnega vmesnega pregleda

(7)

Potem ko je Komisija po posvetovanju s svetovalnim odborom ugotovila, da zahtevek vsebuje zadostne dokaze prima facie, ki upravičujejo začetek delnega vmesnega pregleda, je 14. maja 2013 z obvestilom, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije  (5) (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o začetku), začela delni vmesni pregled v skladu s členoma 11(3) in 13(4) osnovne uredbe. Ta delni pregled je bil omejen na preverjanje možnosti, da se za vložnika odobri izvzetje iz veljavnih ukrepov, kakor so bili razširjeni.

1.4   Zainteresirane stranke

(8)

Komisija je o začetku delnega vmesnega pregleda uradno obvestila vložnika, predstavnike Malezije in Ljudske republike Kitajske ter združenje proizvajalcev Unije. Zainteresirane stranke so imele možnost, da pisno predstavijo svoja stališča in da v roku, ki je določen v obvestilu o začetku, zahtevajo zaslišanje. Javil se je le vložnik. Zaslišanje ni bilo zahtevano.

(9)

Da bi pridobila informacije, ki so po njenem mnenju potrebne za preiskavo, je Komisija vložniku poslala vprašalnik, vendar ta v predpisanem roku nanj ni odgovoril.

2.   UMIK ZAHTEVKA IN ZAKLJUČEK POSTOPKA

(10)

Vložnik je 18. junija 2013 umaknil svoj zahtevek za delni vmesni pregled veljavnih ukrepov, kakor so bili razširjeni. Vložnik je trdil, da Komisiji ni mogel predložiti podatkov, ki jih je v vprašalniku zahtevala glede z njim povezanih podjetij. Poleg tega je vložnik trdil, da je bil rok za oddajo odgovorov na vprašalnik prekratek. Kljub temu pa ni vložil utemeljenega zahtevka za podaljšanje roka za predložitev odgovorov na vprašalnik.

(11)

Glede na umik zahtevka je bilo preučeno, ali bi bilo preiskavo v zvezi s pregledom upravičeno nadaljevati po uradni dolžnosti. Komisija je ugotovila, da niso obstajali nobeni utemeljeni razlogi, ki bi vodili do zaključka, da zaključek ne bi bil v interesu Unije. Na podlagi tega bi bilo treba preiskavo v zvezi s pregledom zaključiti.

(12)

Zainteresirane stranke so bile obveščene o nameri, da se preiskava v zvezi s pregledom zaključi, in so imele možnost predložiti pripombe. Prejete niso bile nobene pripombe.

(13)

Zato se sklene, da bi bilo treba delni vmesni pregled protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz določenih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, kakor so bili razširjeni na uvoz določenih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla, poslanih iz Malezije, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelki s poreklom iz Malezije ali ne, zaključiti brez spremembe veljavnih protidampinških ukrepov, kakor so bili razširjeni –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Delni vmesni pregled protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz določenih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, kakor so bili razširjeni na uvoz določenih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla, poslanih iz Malezije, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelki s poreklom iz Malezije ali ne, ki je bil uveden v skladu s členoma 11(3) in 13(4) Uredbe (ES) št. 1225/2009, se zaključi brez spremembe veljavnih protidampinških ukrepov, kakor so bili razširjeni.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 22. oktobra 2013

Za Svet

Predsednik

L. LINKEVIČIUS


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL L 29, 31.1.2009, str. 1.

(3)  UL L 275, 10.10.2012, str. 1.

(4)  UL L 194, 26.7.2011, str. 6.

(5)  UL C 134, 14.5.2013, str. 34.


Top