EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0978

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 978/2013 z dne 11. oktobra 2013 o vpisu imena v register zajamčenih tradicionalnih posebnosti (Sklandrausis (ZTP))

OJ L 272, 12.10.2013, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/978/oj

12.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 272/33


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 978/2013

z dne 11. oktobra 2013

o vpisu imena v register zajamčenih tradicionalnih posebnosti (Sklandrausis (ZTP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1151/2012 je razveljavila in nadomestila Uredbo Sveta (ES) št. 509/2006 z dne 20. marca 2006 o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil (2).

(2)

V skladu s členom 8(2) Uredbe (ES) št. 509/2006 je bila vloga Latvije za registracijo imena „Sklandrausis“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (3).

(3)

Ker Komisija ni prejela nobene izjave o ugovoru v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 509/2006, bi bilo treba ime „Sklandrausis“ registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. oktobra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL L 93, 31.3.2006, str. 1.

(3)  UL C 349, 15.11.2012, str. 23.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi in živila, našteti v točki II Priloge I k Uredbi (EU) št. 1151/2012:

Skupina 2.3   Kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski izdelki

LATVIJA

Sklandrausis (ZTP)


Top