EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0932

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 932/2013 z dne 26. septembra 2013 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot, odprtih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1273/2011 za podobdobje september 2013

OJ L 255, 27.9.2013, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/932/oj

27.9.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 255/13


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 932/2013

z dne 26. septembra 2013

o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot, odprtih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1273/2011 za podobdobje september 2013

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1273/2011 z dne 7. decembra 2011 o odprtju in zagotovitvi upravljanja nekaterih tarifnih kvot za uvoz riža in lomljenega riža (3) ter zlasti prvega odstavka člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 1273/2011 je odprla in določila način upravljanja nekaterih uvoznih tarifnih kvot za riž in lomljeni riž, porazdeljenih po državi porekla in razdeljenih v več podobdobij v skladu s Prilogo I k navedeni izvedbeni uredbi.

(2)

September je četrto podobdobje za kvoto, ki je določena v členu 1(1)(a) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011, tretje podobdobje za kvoto, ki je določena v členu 1(1)(d) Izvedbene uredbe in prvo podobdobje za kvoto, ki je določena v členu 1(1)(e) navedene izvedbene uredbe.

(3)

Iz sporočil, poslanih v skladu s členom 8(a) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011, izhaja, da zahtevki za kvote z zaporedno številko 09.4112 – 09.4117 – 09.4119 – 09.4168, predloženi v prvih desetih delovnih dneh meseca septembra 2013 v skladu s členom 4(1) navedene izvedbene uredbe, zajemajo količino, ki presega razpoložljivo količino. Zato bi bilo treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevano količino za zadevne kvote, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja.

(4)

Iz navedenih sporočil izhaja, da zahtevki za kvote z zaporedno številko 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4116 – 09.4118, predloženi v prvih desetih delovnih dneh meseca septembra 2013 v skladu s členom 4(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011, zajemajo količino, ki je manjša od razpoložljive količine.

(5)

Neporabljena količina kvot z zaporednimi številkami 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 za podobdobje september se prenese v kvoto z zaporedno številko 09.4138 za naslednje podobdobje v skladu s členom 2 Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011.

(6)

Za kvoti z zaporednima številkama 09.4138 in 09.4168 bi bilo treba določiti skupno razpoložljivo količino za naslednje podobdobje v skladu s prvim pododstavkom člena 5 Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011.

(7)

Za zagotovitev učinkovitega upravljanja postopka izdaje uvoznih dovoljenj bi morala ta uredba začeti veljati takoj po objavi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Na podlagi zahtevkov za uvozna dovoljenja za riž v okviru kvot z zaporednimi številkami 09.4112 – 09.4117 – 09.4119 – 09.4168 iz Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011, predloženih v prvih desetih delovnih dneh meseca septembra 2013, se izdajo dovoljenja za zahtevane količine, za katere se uporabijo koeficienti dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

2.   Skupna razpoložljiva količina v okviru kvot z zaporednima številkama 09.4138 in 09.4168 iz Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011 za naslednje podobdobje je določena v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. septembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 325, 8.12.2011, str. 6.


PRILOGA

Količine, ki se dodelijo za podobdobje september 2013, in razpoložljive količine za naslednje podobdobje v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1273/2011

(a)

Kvota za popolnoma brušen riž ali manj brušen riž iz oznake KN 1006 30, kot je določena v členu 1(1)(a) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011:

Poreklo

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za podobdobje september 2013

Skupna razpoložljiva količina za podobdobje oktober 2013 (v kg)

Združene države

09.4127

 (1)

 

Tajska

09.4128

 (1)

 

Avstralija

09.4129

 (1)

 

Drugo poreklo

09.4130

 (2)

 

Vse države

09.4138

 

8 809 427

(b)

Kvota za popolnoma brušen riž ali manj brušen riž iz oznake KN 1006 30, kot je določena v členu 1(1)(d) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011:

Poreklo

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za podobdobje september 2013

Tajska

09.4112

20,000000 %

Združene države

09.4116

 (3)

Indija

09.4117

64,100655 %

Pakistan

09.4118

 (3)

Drugo poreklo

09.4119

22,863613 %

Vse države

09.4166

 (4)

(c)

Kvota za lomljen riž iz oznake KN 1006 40 00, kot je določena v členu 1(1)(e) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011:

Poreklo

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za podobdobje september 2013

Skupna razpoložljiva količina za podobdobje oktober 2013 (v kg)

Vse države

09.4168

0,958982 %

0


(1)  Zahtevki zajemajo količine, ki so nižje od razpoložljivih količin ali jim enake: vsi zahtevki se upoštevajo.

(2)  Za to podobdobje se koeficient dodelitve ne uporabi: Komisiji ni bil poslan noben zahtevek za izdajo dovoljenja.

(3)  Za to podobdobje se koeficient dodelitve ne uporabi: Komisiji ni bil poslan noben zahtevek za izdajo dovoljenja.

(4)  Za to podobdobje ni razpoložljive količine.


Top