EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0915

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 915/2013 z dne 23. septembra 2013 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 314/2004 o nekaterih omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju

OJ L 252, 24.9.2013, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/915/oj

24.9.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/23


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 915/2013

z dne 23. septembra 2013

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 314/2004 o nekaterih omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 314/2004 z dne 19. februarja 2004 o nekaterih omejevalnih ukrepih v zvezi z Zimbabvejem (1), zlasti člena 11(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga III k Uredbi (ES) št. 314/2004 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Sklep Sveta 2011/101/SZVP z dne 15. februarja 2011 o omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju (2) opredeljuje fizične in pravne osebe, za katere veljajo omejitve, kakor je določeno v členu 5 navedenega sklepa, Uredba (ES) št. 314/2004 pa uveljavlja navedeni sklep v obsegu, v katerem je potrebno ukrepanje na ravni Unije.

(3)

Svet se je 23. septembra 2013 odločil črtati en vnos s seznama oseb in subjektov, za katere bi morale veljati omejitve. Prilogo III k Uredbi (ES) št. 314/2004 bi bilo treba spremeniti, da se zagotovi njena skladnost z navedeno odločitvijo Sveta.

(4)

Uredbo (ES) št. 314/2004 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (ES) št. 314/2004 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. septembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Vodja službe za instrumente zunanje politike


(1)  UL L 55, 24.2.2004, str. 1.

(2)  UL L 42, 16.2.2011, str. 6–23.


PRILOGA

Priloga III k Uredbi (ES) št. 314/2004 se spremeni:

pod naslovom „II. Subjekti“ se črta naslednji vnos:

„(11)

Zimbabwe Mining Development Corporation

90 Mutare Road, PO Box 2628, Harare, Zimbabwe

povezano z vladno frakcijo ZANU-PF; za korporacijo je odgovoren minister za rudarstvo in razvoj rudarstva, ki je član stranke ZANU-PF“


Top