EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0872

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 872/2013 z dne 9. septembra 2013 o odobritvi manjših sprememb specifikacije za ime, registrirano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Salame Brianza (ZOP))

OJ L 243, 12.9.2013, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/872/oj

12.9.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/10


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 872/2013

z dne 9. septembra 2013

o odobritvi manjših sprememb specifikacije za ime, registrirano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Salame Brianza (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti drugega pododstavka člena 53(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v skladu s prvim pododstavkom člena 53(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012 preučila vlogo Italije za odobritev spremembe specifikacije za zaščiteno označbo porekla „Salame Brianza“, registrirano v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1107/96 (2).

(2)

Namen zahtevka je spremeniti specifikacijo tako, da se dodatno opredelijo metoda pridobivanja, označevanje in prilagoditve veljavnim predpisom, zlasti v zvezi z nadzorom.

(3)

Komisija je zadevno spremembo proučila in sklenila, da je upravičena. Ker je sprememba manjša v smislu tretjega pododstavka člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012, jo Komisija lahko odobri brez uporabe postopka iz členov 50 do 52 Uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Specifikacija zaščitene označbe porekla „Salame Brianza“ se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Prečiščen enotni dokument z glavnimi točkami specifikacije je vključen v Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. septembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL L 148, 21.6.1996, str. 1.


PRILOGA I

Odobri se naslednja sprememba specifikacije za označbo porekla „Salame Brianza“:

Metoda pridobivanja

V členu 4, ki zadeva „metodo priprave“ proizvoda z ZOP „Salame Brianza“, je bil spremenjen odstavek 2 v zvezi z mletjem. V veljavni specifikaciji je določeno, da se salama, katere masa ne presega 300 gramov, zmelje v mesoreznici z mrežico z luknjami, velikimi od 4 do 4,5 mm (fino sekljanje), salama „z maso več kot 300 gramov“ pa v mesoreznici z mrežico z luknjami, velikimi od 7 do 8 mm (grobo sekljanje), kar bi pomenilo, da je premer zrn te salame odvisen od njene mase.

Dejansko ni nobene povezave med maso salame in premerom zrn. Zato se je zdelo smiselno, da se v spremenjeni različici specifikacije ta povezava črta in se ohrani le navedba velikosti lukenj mesoreznice.

V členu 5, ki se nanaša na „zorenje“, je bila preglednica s podatki o najkrajšem trajanju zorenja proizvoda z ZOP „Salame Brianza“ posodobljena na podlagi treh meril.

Prvič, trajanje zorenja je bilo v do zdaj veljavni specifikaciji navedeno v tednih, kar je bilo v novi različici spremenjeno tako, da se zdaj navaja v dnevih, saj je tako podatek o predpisanem časovnem obdobju natančnejši in preglednejši.

Drugič, ugotovljeno je bilo, da je ob upoštevanju načinov trženja, določenih v členu 8 veljavne specifikacije, smiselno navesti tudi natančen podatek o najkrajšem trajanju zorenja za vakuumsko zapakirano salamo in salamo, zapakirano v spremenjeni atmosferi ali mikroperforirani plastični foliji, saj se v teh primerih trajanje zorenja razlikuje od trajanja zorenja nepakirane salame. V novi preglednici so za salamo manjše velikosti (v tem primeru s premerom do 55 mm) namreč navedeni podatki, iz katerih je razvidno, da zorenje zapakiranega proizvoda traja nekoliko dlje kot pri proizvodu, ki se prodaja neposredno, saj se zapakirana salama ne more več naravno sušiti.

Nazadnje je bilo še ugotovljeno, da je treba razširiti izbor premerov proizvoda „Salame Brianza“, ko se ta da na trg, saj je treba dodati velike premere, ki v preteklosti niso bili na voljo, ker na trgu ni bilo mogoče dobiti dovolj velikih črev. Zorenje proizvoda „Salame Brianza“ vključuje tudi sušenje, zato je njegovo trajanje odvisno od premera salame. Z večjim številom premerov se torej razširi izbor proizvodov in podaljša zorenje.

Označevanje

V člen 8 je bil vstavljen logotip proizvoda z ZOP „Salame Brianza“, ki je tako odslej vključen v samo specifikacijo, medtem ko je bil v predhodni različici priložen v ločenem dokumentu ter poleg tega ni bil nikoli niti opisan niti uporabljen. Sedanji logotip označbe s kolorimetričnimi navedbami je torej vstavljen v člen 8.

Nadzor – prilagoditev predpisov

Člen 7, ki zadeva „nadzor“, je bil posodobljen v delu, s katerim so bile organizaciji za zaščito ZOP podeljene pristojnosti, za katere se je izkazalo, da niso zakonite na podlagi členov 10 in 11 Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 (1), ki določata, da zadevni nadzor opravlja ločen subjekt.

Nazadnje je bila v členu 1 ter členu 8(1) in (3) navedba DOC, ki se je v Italiji uporabljala pred sprejetjem Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 (2), v skladu s predpisi Skupnosti nadomeščena z navedbo DOP.


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL L 208, 24.7.1992, str. 1.


PRILOGA II

PREČIŠČEN ENOTNI DOKUMENT

Uredba Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1)

SALAME BRIANZA

Št. ES: IT-PDO-0217-0326-21.02.2008

ZGO ( ) ZOP ( X )

1.   Ime

„Salame Brianza“

2.   Država članica ali tretja država

Italija

3.   Opis kmetijskega proizvoda ali živila

3.1   Vrsta proizvoda

Skupina 1.2

Mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itd.)

3.2   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz točke 1

Proizvod z ZOP „Salame Brianza“ se trži v valjasti obliki. Je kompakten in neelastičen.

Njegov prerez je kompaktnega in enotnega videza, vsebuje koščke maščobe brez žaltavih delov, rezina pa ne vsebuje vidnih mišičnih ovojnic in je enotne rubinasto rdeče barve. Ima značilno nežno aromo, okus pa je zelo blag in nežen ter nikoli kisel.

Poleg tega ima proizvod z ZOP „Salame Brianza“ v času trženja naslednje kemijske in fizikalno-kemijske lastnosti:

skupna vsebnost proteinov: vsaj 23 %,

razmerje med kolagenom in proteini: največ 0,10,

razmerje med vodo in proteini: največ 2,00,

razmerje med maščobami in proteini: največ 1,5,

pH: večji ali enak 5,3.

V zvezi z mikrobiološkimi značilnostmi je treba še dodati, da je vsebnost mezofilnih mikroorganizmov večja od 1 × 10 enot na gram, pri čemer prevladujejo mlečnokislinske bakterije in koki.

3.3   Surovine (samo za predelane proizvode)

Salama z ZOP „Salame Brianza“ se proizvaja iz svinjskega mesa: plečet, iz katerih se z ustrezno tehniko odstranijo kosti in vezivno tkivo, mesa, ki ostane pri razkosavanju, sesekljanega mesa zgornjega dela stegen, potrebušine in/ali vratu brez mehkega maščobnega tkiva. Mesu se dodata zdrobljena in/ali zmleta sol in poper.

Uporabiti je mogoče še vino, sladkor in/ali dekstrozo in/ali fruktozo in/ali laktozo, kulture za sproženje fermentacije, natrijev in/ali kalijev nitrat (največ 195 delcev na milijon), natrijev in/ali kalijev nitrit (največ 95 delcev na milijon), askorbinsko kislino in njeno natrijevo sol ter česen v zelo majhnih količinah.

3.4   Krma (samo za proizvode živalskega izvora)

Pri uporabi in sestavi krmnega obroka je treba upoštevati natančna pravila. Krmljenje prašičev poteka v dveh fazah in temelji predvsem na žitnih proizvodih, pridelanih na širšem območju, opredeljenem v točki 4. Sirarne na opredeljenem geografskem območju dobavljajo stranske proizvode sirarstva (sirotko, sirnino in pinjenec).

3.5   Posebni proizvodni postopki, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju

Proizvodnja proizvoda z ZOP „Salame Brianza“ (čiščenje, mletje, mešanje sestavin, polnjenje črevesa, sušenje in zorenje) mora potekati na tradicionalnem proizvodnem območju na ozemlju pokrajine Brianza, opredeljenem v točki 4.

3.6   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itn.

Pakiranje proizvoda z ZOP „Salame Brianza“ in rezanje na rezine ali kose mora potekati na proizvodnem območju, opredeljenem v točki 4, pod nadzorom pooblaščenega nadzornega organa, da se zagotovi kakovost proizvoda. Ta salama je namreč občutljiva na zunanje dejavnike, zlasti na svetlobo in oksidacijo pod vplivom zraka in toplote. Med pripravo proizvoda „Salame Brianza“ za rezanje je treba nujno odstraniti črevo, zato je njegov užitni del neposredno izpostavljen zraku. Če je proizvod nenadzorovano izpostavljen zunanjim dejavnikom, se spremenijo njegove organoleptične značilnosti. Da bi ohranili njegove prvotne značilnosti, ga je treba torej narezati in zapakirati takoj po koncu zorenja na kraju, kjer je bil proizveden.

3.7   Posebna pravila za označevanje

Proizvod „Salame Brianza“ se lahko trži cel, v kosih ali rezinah, brez embalaže, vakuumsko zapakiran ali zapakiran v spremenjeni atmosferi.

Ime zaščitene označbe porekla „Salame Brianza“ mora biti na etiketi navedeno z razločnimi in neizbrisnimi črkami, ki se jasno ločijo od vseh drugih navedb, takoj za njim pa mora biti navedeno še „Denominazione di Origine Protetta“ (zaščitena označba porekla).

Obe navedbi morata biti v italijanščini.

Poleg tega je lahko drugje na etiketi v istem vidnem polju navedena še kratica „ZOP“. Za proizvode, namenjene mednarodnim trgom, se lahko navedba „Denominazione di Origine Protetta“ prevede v jezik ciljne države.

Te navedbe so neločljivo povezane z logotipom zaščitene označbe porekla.

Image

Prepovedano je dodajanje kakršnih koli drugih opisov, ki niso izrecno predvideni.

Dovoljena pa je uporaba navedb, ki se nanašajo na nazive, imena podjetij ali zasebne blagovne znamke, pod pogojem, da ne hvalijo proizvoda in ne zavajajo kupcev, in morebitna navedba imena prašičjih farm, s katerih izvira proizvod „Salame Brianza“, če so uporabljene izključno surovine s teh farm.

Če je logotip neposredno na etiketi proizvodnih obratov, se mora količina etiket, ki jo nadzira pooblaščeni nadzorni organ, ujemati s količino surovin, namenjenih za proizvodnjo te salame.

4.   Kratka opredelitev geografskega območja

Proizvod „Salame Brianza“ se proizvaja iz mesa prašičev, ki se vzrejajo na prašičjih farmah na ozemlju naslednjih dežel: Lombardije, Emilije - Romanje in Piemonta (za zadevno ZOP se uporablja odstopanje iz člena 2(3) Uredbe (ES) št. 510/2006).

Proizvaja se na ozemlju pokrajine Brianza. To pokrajino na severu omejuje predgorje gore Ghisallo, na jugu kanal Villoresi, na vzhodu globoka struga reke Adda, na zahodu pa nacionalna cesta Comasina, h kateri se doda še 2-kilometrski pas onkraj nje.

5.   Povezanost z geografskim območjem

5.1   Posebnosti geografskega območja

Pokrajina na širšem geografskem območju, na katerem vzrejajo prašiče za proizvodnjo „Salame Brianza“, je zelo enolična in obsega zlasti popolnoma ravninsko regijo doline reke Pad. Prepredena je z veletoki, rekami in kanali ter bogata z vegetacijo, zlasti nasadi koruze in travniki. Podnebje zaznamujejo dokaj ostre, zelo vlažne in meglene jeseni in zime ter zmerne in deževne pomladi, medtem ko so za poletja značilne dokaj visoke temperature in pogosto, sicer kratkotrajno, a večkrat zelo obilno deževje.

Znotraj tega širšega območja je za ožje območje, kjer poteka proizvodnja „Salame Brianza“, to je ozemlje pokrajine Brianza, značilno izmenjavanje rodovitnih ravnin in osončenih gričevij, ki jih na severu varuje gorski masiv, ki filtrira zračne tokove in vremenske motnje, zato nastajajo različni atmosferski pojavi, kot so filtriranje zraka, topli vetrovi, ki pihajo po pobočjih navzdol, hladni vetrovi (ko piha s severa in ne z zahoda) in megla.

5.2   Posebnosti proizvoda

„Salame Brianza“ ima edinstvene značilnosti. Rezina je enotne rubinasto rdeče barve ter gostega in kompaktnega videza. Ima značilno nežno aromo, okus pa je zelo blag in nikoli kisel.

5.3   Vzročna povezanost geografskega območja s kakovostjo ali značilnostmi proizvoda (pri ZOP) oziroma z določeno kakovostjo, slovesom ali značilnostjo proizvoda (pri ZGO)

Lastnosti, ki jih mora imeti proizvod z ZOP „Salame Brianza“, so odvisne od okoljskih razmer ter naravnih in človeških dejavnikov.

Posebej pomembne so surovine, ki imajo posebne značilnosti zaradi razmer na širšem geografskem območju, opredeljenem v točki 4, medtem ko se pri proizvodnji „Salame Brianza“ s pridom izkoriščajo razmere na ožjem območju, prav tako opredeljenem v točki 4.

Posebne značilnosti in naravni viri na širšem geografskem območju so omogočili velik razmah poljedelstva in živinoreje, zato so danes vidni pozitivni učinki takega razvoja na gospodarske dejavnosti na tem območju: tu se razprostirajo obširni nasadi koruze in delujejo številni obrati za predelavo žit v krmo za prašičje in goveje farme, ki jih na tem območju ne manjka.

Čeprav je bilo širše geografsko območje od nekdaj idealen vir oskrbe s surovinami (koruzo in sirotko), ki jih rejci potrebujejo za krmo prašičev in njihovo vzrejo, pa so po drugi strani geografske in morfološke značilnosti pokrajine Brianza eden glavnih dejavnikov, ki so omogočili razvoj tipične proizvodnje, kakršna je proizvodnja „Salame Brianza“.

Zaradi Alp, ki na severozahodu omejujejo ozemlje pokrajine Brianza, ima namreč celotna piemontska regija posebno podnebje: gorski masivi filtrirajo zračne tokove in vremenske motnje, zato nastajajo različni atmosferski pojavi, kot so filtriranje zraka, topli vetrovi, ki pihajo po pobočjih navzdol, hladni vetrovi (ko piha s severa in ne z zahoda) in megla. Opisani naravni dejavniki so idealni za zorenje proizvoda „Salame Brianza“, saj je za fermentacijo, ki se začne med zorenjem, potreben skupek mikroflore, ki jo najdemo v okolju predelave in zorenja proizvodov ter ki je pogojena z okoljskimi značilnostmi tega območja (temperaturo, vlago itd.).

Sklic na objavo specifikacije

(člen 5(7) Uredbe (ES) št. 510/2006)

Pristojni organi so začeli nacionalni postopek ugovora z objavo predloga za spremembo zaščitene označbe porekla „Salame Brianza“ v Uradnem listu Italijanske republike št. 8 z dne 10. januarja 2008.

Celotno besedilo specifikacije za zaščiteno označbo porekla „Salame Brianza“ je na voljo:

na spletni strani:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ali

neposredno na domači strani ministrstva za kmetijsko, prehrambno in gozdarsko politiko (www.politicheagricole.it), kjer izberete „Qualità e sicurezza“ („Kakovost in varnost“) (v desnem zgornjem kotu zaslona) in nato „Disciplinari di produzione all’esame dell’UE“.


(1)  Nadomeščena z Uredbo (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil.


Top