Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0870

Uredba Sveta (EU) št. 870/2013 z dne 9. julija 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 2866/98 glede menjalnega razmerja eura za Latvijo

OJ L 243, 12.9.2013, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/870/oj

12.9.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/1


UREDBA SVETA (EU) št. 870/2013

z dne 9. julija 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 2866/98 glede menjalnega razmerja eura za Latvijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 140(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2866/98 z dne 31. decembra 1998 o menjalnih razmerjih med eurom in valutami držav članic, ki sprejmejo euro (1), določa menjalna razmerja od 1. januarja 1999.

(2)

V skladu s členom 4 Akta o pristopu iz leta 2003 je Latvija država članica z odstopanjem, kot je opredeljeno v členu 139(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

(3)

Na podlagi Sklepa Sveta 2013/387/EU z dne 9. julija 2013 o uvedbi eura v Latviji dne 1. januarja 2014 (2) Latvija izpolnjuje zahtevane pogoje za uvedbo eura, tako da se odstopanje v korist Latvije odpravi z učinkom od 1. januarja 2014.

(4)

Uvedba eura v Latviji zahteva sprejetje menjalnega razmerja med eurom in latvijskim latsom. Razmerje se določi na 0,702804 latsov za 1 euro, kar ustreza trenutnemu osrednjemu tečaju latsa v mehanizmu deviznih tečajev (ERM II).

(5)

Uredbo (ES) št. 2866/98 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 1 Uredbe (ES) št. 2866/98 se med menjalnima razmerjema, ki se uporabljata za ciprski funt in luksemburški frank, vstavi naslednja vrstica:

„= 0,702804 latvijskih latsov“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. julija 2013

Za Svet

Predsednik

R. ŠADŽIUS


(1)  UL L 359, 31.12.1998, str. 1.

(2)  UL L 195, 18.7.2013, str. 24.


Top