EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0855

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 855/2013 z dne 4. septembra 2013 o prepovedi ribolovnih dejavnosti za pasti, registrirane v Italiji, za ribolov modroplavutega tuna v Atlantskem oceanu, vzhodno od zemljepisne dolžine 45° Z, in v Sredozemskem morju

OJ L 237, 5.9.2013, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/855/oj

5.9.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 237/8


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 855/2013

z dne 4. septembra 2013

o prepovedi ribolovnih dejavnosti za pasti, registrirane v Italiji, za ribolov modroplavutega tuna v Atlantskem oceanu, vzhodno od zemljepisne dolžine 45° Z, in v Sredozemskem morju

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 40/2013 z dne 21. januarja 2013 o določitvi ribolovnih možnosti, ki so na voljo v vodah EU in ki so plovilom EU na voljo v nekaterih vodah zunaj EU, za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi, za leto 2013 (2), določa količino modroplavutega tuna, ki jo lahko v letu 2013 ulovijo ribiška plovila in pasti Evropske unije v Atlantskem oceanu, vzhodno od zemljepisne dolžine 45° Z, in v Sredozemskem morju.

(2)

Uredba Sveta (ES) št. 302/2009 z dne 6. aprila 2009 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, spremembah Uredbe (ES) št. 43/2009 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1559/2007 (3) od držav članic zahteva, da obvestijo Komisijo o individualnih kvotah, dodeljenih njihovim plovilom z dolžino nad 24 metrov. Pri plovilih za ulov z dolžino manj kot 24 m in pasteh morajo države članice Komisijo obvestiti vsaj o kvotah, dodeljenih organizacijam proizvajalcev ali skupinam plovil, ki lovijo s podobno opremo.

(3)

Skupna ribiška politika je zasnovana tako, da s trajnostnim izkoriščanjem živih vodnih virov na podlagi previdnostnega pristopa zagotavlja dolgoročno sposobnost preživetja ribiškega sektorja.

(4)

Kadar Komisija v skladu s členom 36(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 na podlagi podatkov držav članic in drugih podatkov, ki jih ima, ugotovi, da za ribolovne možnosti, ki so na voljo Evropski uniji, državi članici ali skupini držav članic, velja, da so bile izčrpane za eno ali več orodij oziroma ladjevij, o tem obvesti zadevne države članice in prepove ribolovne dejavnosti za zadevno območje, orodje, stalež, skupino staležev ali ladjevje, vključeno v te posebne ribolovne dejavnosti.

(5)

Informacije, ki jih ima Komisija, kažejo, da so ribolovne možnosti za modroplavutega tuna v Atlantskem oceanu, vzhodno od zemljepisne dolžine 45° Z, in v Sredozemskem morju, dodeljene pastem, ki so registrirane v Italiji, izčrpane.

(6)

Italija je 1. julija 2013 obvestila Komisijo, da je svojim trem pastem, ki so v letu 2013 lovile modroplavutega tuna, 14. junija 2013 ob 17:00 prepovedala komercialne ribolovne dejavnosti. Italija je Komisijo obvestila tudi, da so bile dve od teh pasti po tem datumu vpletene v znanstveni program, ki ga je določila Mednarodna komisija za ohranitev atlantskih tunov (ICCAT – International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas) in je bil opredeljen v okrožnici ICCAT Circular #2779/2013 z dne 28. maja 2013.

(7)

Italija je 3. julija 2013 obvestila Komisijo o dejstvu, da so bile vse znanstvene ribolovne dejavnosti italijanskih pasti, kakor so opredeljene v okrožnici Circular #2779/2013 z dne 28. maja 2013, zaključene 2. julija.

(8)

Brez poseganja v navedene ukrepe Italije je nujno, da Komisija potrdi prepoved ribolova modroplavutega tuna v Atlantskem oceanu, vzhodno od zemljepisne dolžine 45° Z, in v Sredozemskem morju z učinkom od 14. junija 2013 ob 17:00 dalje za pasti, ki so registrirane v Italiji, razen ribolova modroplavutega tuna z dvema pastema v znanstvene namene, kakor je bilo opredeljeno v okrožnici ICCAT Circular #2779/2013 z dne 28. maja 2013. Poleg tega je nujno, da Komisija potrdi končno zaključitev vseh dejavnosti navedenih pasti od 3. julija 2013 ob 00:00 dalje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Ribolov modroplavutega tuna v Atlantskem oceanu, vzhodno od zemljepisne dolžine 45° Z, in v Sredozemskem morju s pastmi, ki so registrirane v Italiji, je od 14. junija 2013 ob 17:00 prepovedan.

Modroplavutega tuna, ulovljenega z navedenimi pastmi po navedenem datumu, je prepovedano dajati v mrežaste kletke za pitanje ali gojenje, pretovarjati, prenašati, izloviti ali iztovarjati.

2.   Z odstopanjem se določbe iz odstavka 1 ne uporabljajo za modroplavutega tuna, ujetega v znanstvene namene z dvema italijanskima pastema v skladu z okrožnico ICCAT Circular #2779/2013 z dne 28. maja 2013, ki se lahko iztovorijo za osebno porabo posadke ali za dobrodelne namene in jim je priložen izvod ladijskega dnevnika, kakor je opredeljeno v okrožnici ICCAT Circular #2779/2013 z dne 28. maja 2013.

Člen 2

Ves ribolov modroplavutega tuna v Atlantskem oceanu, vzhodno od zemljepisne dolžine 45° Z, in v Sredozemskem morju s pastmi, ki so registrirane v Italiji, je od 3. julija 2013 ob 00:00 prepovedan.

Modroplavutega tuna, ulovljenega z navedenimi pastmi po navedenem datumu, je prepovedano dajati v mrežaste kletke za pitanje ali gojenje, pretovarjati, prenašati, izloviti ali iztovarjati.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. septembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Maria DAMANAKI

Članica Komisije


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 23, 25.1.2013, str. 1.

(3)  UL L 96, 15.4.2009, str. 1.


Top