Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0753

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 753/2013 z dne 2. avgusta 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 607/2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 v zvezi z zaščitenimi označbami porekla in geografskimi označbami, tradicionalnimi izrazi, označevanjem in predstavitvijo nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja

OJ L 210, 6.8.2013, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 210, 6.8.2013, p. 8–10 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/753/oj

6.8.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/21


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 753/2013

z dne 2. avgusta 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 607/2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 v zvezi z zaščitenimi označbami porekla in geografskimi označbami, tradicionalnimi izrazi, označevanjem in predstavitvijo nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) ter zlasti točk (k) in (m) prvega pododstavka člena 121 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Hrvaška je pristopila k Evropski uniji 1. julija 2013.

(2)

Zakonodaja vinskega sektorja, ki se je na Hrvaškem uporabljala pred njenim pristopom k Uniji, ne vključuje določb glede zaščitenih označb porekla in geografskih označb ter določb glede označevanja vinskih proizvodov, ki ustrezajo določbam prava Unije, zlasti tistim, ki jih določa Uredba Komisije (ES) št. 607/2009 (2). Da bi gospodarskim subjektom s sedežem na Hrvaškem omogočili trženje proizvodov, proizvedenih v skladu z določbami, veljavnimi na Hrvaškem pred njenim pristopom k Uniji, je treba tem subjektom omogočiti prodajo zalog vinskih proizvodov, proizvedenih v skladu s pravili, veljavnimi pred pristopom.

(3)

Hrvaška je zaradi pristopa k Evropski uniji 1. julija 2013 v skladu s členom 62(3) Uredbe (ES) št. 607/2009 zahtevala, da se imena sort vinskih trt „Alicante Bouschet“, „Burgundac crni“, „Burgundac sivi“, „Burgundac bijeli“, „Borgonja istarska“ in „Frankovka“, ki se tradicionalno uporabljajo za prodajo vina, proizvedenega na njenem ozemlju, in so sestavljena iz zaščitene označbe porekla ali geografske označbe ali tako označbo vsebujejo, lahko še naprej uporabljajo na etiketah hrvaških vin z zaščiteno označbo porekla ali geografsko označbo. Po pregledu Komisija potrjuje, da se lahko ime Hrvaške z datumom pristopa k EU vpiše v del A Priloge XV k navedeni uredbi v zvezi z imeni sort vinskih trt, na katere se ta zahteva nanaša.

(4)

Hrvaška je zahtevala tudi, da so imena sort vinskih trt in njihovi sinonimi „Aglianico crni“, „Nebbiolo“, „Primitivo“, „Rajnski rizling“, „Radgonska ranina“, „Sangiovese“, „Stajerska belina“, „Stajerka“ in „Vermentino“, ki so delno sestavljeni iz zaščitene označbe porekla ali geografske označbe in se neposredno nanašajo na geografski element zaščitene označbe porekla ali zadevne geografske označbe, lahko navedeni na etiketi hrvaškega proizvoda z zaščiteno označbo porekla ali geografsko označbo. Po pregledu Komisija potrjuje, da se lahko ime Hrvaške z datumom pristopa k EU vpiše v del B Priloge XV k navedeni uredbi v zvezi z imeni sort vinskih trt, na katere se ta zahteva nanaša.

(5)

Uredbo (ES) št. 607/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 607/2009 se spremeni:

1.

členu 73 se doda odstavek 4:

„4.   Vina, proizvedena na Hrvaškem do vključno 30. junija 2013, ki so skladna z določbami, ki so na ta datum veljala na Hrvaškem, se lahko tržijo do porabe zalog. Ti proizvodi se lahko označujejo v skladu z določbami, ki so se na Hrvaškem uporabljale na dan 30. junija 2013.“;

2.

Priloga XV se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. avgusta 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 193, 24.7.2009, str. 60.


PRILOGA

Priloga XV k Uredbi (ES) št. 607/2009 se spremeni:

1.

Del A se spremeni:

(a)

v vrstici št. 2 se v četrti stolpec doda ime „Hrvaška“;

(b)

za vrstico št. 14 se vstavi vrstica 14a:

„14a

Bourgogne (FR)

Borgonja istarska

Hrvaška“

(c)

za vrstico št. 15 se vstavi vrstica 15a:

„15a

Bourgogne (FR)

Burgundac bijeli

Hrvaška“

(d)

vrstica št. 16 se črta;

(e)

v vrstici št. 17 se v četrti stolpec doda ime „Hrvaška“;

(f)

v vrstici št. 39 se v četrti stolpec doda ime „Hrvaška“.

2.

Del B se spremeni:

(a)

za vrstico št. 2 se vstavi vrstica 2a:

„2a

Aglianico del Taburno (IT)

Aglianico crni

Hrvaška“

(b)

v vrstici št. 33 se v četrti stolpec doda ime „Hrvaška“;

(c)

v vrstici št. 37 se v četrti stolpec doda ime „Hrvaška“;

(d)

v vrstici št. 39 se v četrti stolpec doda ime „Hrvaška“;

(e)

v vrstici št. 45 se v četrti stolpec doda ime „Hrvaška“;

(f)

v vrstici št. 51 se v četrti stolpec doda ime „Hrvaška“;

(g)

v vrstici št. 52 se v četrti stolpec doda ime „Hrvaška“;

(h)

za vrstico št. 52 se vstavi vrstica 52a:

„52a

Štajerska Slovenija (SV)

Štajerka

Hrvaška“

(i)

v vrstici št. 58 se v četrti stolpec doda ime „Hrvaška“.


Top