Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0731

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 731/2013 z dne 29. julija 2013 o stosedemindevetdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida

OJ L 203, 30.7.2013, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/731/oj

30.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 203/10


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 731/2013

z dne 29. julija 2013

o stosedemindevetdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida (1), zlasti člena 7(1)(a) in člena 7a(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 22. julija 2013 sklenil s seznama oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov, črtati eno fizično osebo, potem ko je proučil njeno zahtevo za umik s seznama in celovito poročilo varuha človekovih pravic, pripravljeno na podlagi Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1904(2009). Poleg tega je 19. julija 2013 sklenil spremeniti en vnos na seznamu.

(3)

Prilogo I k Uredbi (ES) št. 881/2002 bi bilo zato treba ustrezno posodobiti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. julija 2013

Za Komisijo

V imenu predsednika

Vodja službe za instrumente zunanje politike


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

(1)

pod naslovom „Fizične osebe“ se črta naslednji vnos:

„Muhammad ‘Abdallah Salih Sughayr (tudi (a) Muhammad’ Abdallah Salih Al- Sughayir, (b) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughaier, (c) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayer, (d) Mohd Al-Saghir, (e) Muhammad Al- Sugayer, (f) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sughair, (g) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sugair, (h) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Suqayr, (i) Mohammad Abdullah S Ssughayer, (j) Abu Bakr, (k) Abu Abdullah). Datum rojstva: 20. 8. 1972. Kraj rojstva: Al-Karawiya, Oneiza, Saudova Arabija. Potni list št.: E864131 (Saudove Arabije, izdan 30. 12. 2001, prenehal veljati 6. 11. 2006). Državljanstvo: Saudove Arabije. Drugi podatki: vpleten v financiranje, dobavo orožja, novačenje in na drugačen način zagotovljeno pomoč skupini Abu Sayyaf Group. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 9. 10. 2007.“;

(2)

vnos „Omar Mahmoud Uthman (tudi (a) Al-Samman Uthman, (b) Umar Uthman, (c) Omar Mohammed Othman, (d) Abu Qatada Al- Filistini, (e) Abu Umr Takfiri, (f) Abu Omar Abu Umar, (g) Abu Umar Umar (e) Abu Ismail). Datum rojstva: (a) 30. 12. 1960, (b) 13. 12. 1960. Kraj rojstva: Betlehem, Zahodni breg, palestinsko ozemlje. Državljanstvo: jordansko. Naslov: Združeno kraljestvo (od leta 1993). Drugi podatki: priprt v Združenem kraljestvu med oktobrom 2002 in marcem 2005 ter med avgustom 2005 in junijem 2008. V priporu v Združenem kraljestvu od decembra 2008 (stanje marca 2009). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 17. 10. 2001,“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Omar Mahmoud Uthman (tudi (a) Al-Samman Uthman, (b) Umar Uthman, (c) Omar Mohammed Othman, (d) Abu Qatada Al-Filistini, (e) Abu Umr Takfiri, (f) Abu Omar Abu Umar, (g) Abu Umar Umar, (h) Abu Ismail). Datum rojstva: (a) 30. 12. 1960, (b) 13. 12. 1960. Kraj rojstva: Betlehem, Zahodni breg, palestinsko ozemlje. Državljanstvo: jordansko. Naslov: Jordanija (od julija 2013). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 17. 10. 2001.“


Top