Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0711

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 711/2013 z dne 24. julija 2013 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

OJ L 200, 25.7.2013, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/711/oj

25.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 200/16


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 711/2013

z dne 24. julija 2013

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1), zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali ji dodaja dodatne pododdelke in se predpiše s posebnimi določbami Unije za uporabo tarifnih in drugih ukrepov pri blagovni menjavi.

(3)

Po navedenih splošnih pravilih se blago iz stolpca (1) razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznako KN, ki je označena v stolpcu (2), iz razlogov iz stolpca (3) navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) še tri mesece sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in niso v skladu s to uredbo.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu (1) razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca (2) navedene razpredelnice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je še tri mesece mogoče sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. julija 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Nesestavljena plastična figurica iz dveh delov, visoka približno 4,5 cm. Nahaja se v plastičnem vsebniku v obliki jajca, ta pa se lahko razstavi na dve polovici, ki se z robom tesno prilegata druga drugi.

Figurica ima podobo človeka, natančneje moškega. Nima premičnih delov ali snemljivih oblačil in lahko ohranja položaj brez dodatne opore.

Figurica upodablja lik čarovnika iz serije stripov in je del zbirke, ki jo sestavljajo drugi liki iz serije.

9503 00 95

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 2(a), 5(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 9503 00 in 9503 00 95.

Uvrstitev pod oznako KN 9503 00 21 kot lutke je izključena, saj proizvod ni lutka. Lutka je posnetek človeškega bitja moškega ali ženskega spola, običajno dojenčka, majhne deklice ali fantka ali pa manekenke. Majhne negibljive figurice, ki lahko ohranjajo položaj brez dodatne opore, se ne štejejo za lutke.

Uvrstitev pod oznako KN 9503 00 49 med igrače v obliki živali ali nečloveških bitij, razen polnjene, je prav tako izključena, saj ima figurica objektivne značilnosti človeka; figurica nima živalskih ali nečloveških lastnosti.

Gre za človeško figurico, ki upodablja lik iz stripa (glej tudi pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature k oznakam KN 9503 00 81 do 9503 00 99). Figurica se zato uvršča pod tarifno oznako KN 9503 00 95 kot druge igrače iz plastične mase.


Top