EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0708

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 708/2013 z dne 23. julija 2013 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

OJ L 200, 25.7.2013, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/708/oj

25.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 200/10


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 708/2013

z dne 23. julija 2013

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1), zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa ji dodaja dodatne pododdelke in se predpiše s posebnimi določbami Unije, da bi se lahko uporabljali tarifni in drugi ukrepi v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih se blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznako KN, ki je v stolpcu 2, zaradi utemeljitve v stolpcu 3 iste razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti še tri mesece sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in niso v skladu s to uredbo (2).

(5)

Odbor za carinski zakonik ni dal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 iste razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je mogoče še tri mesece sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. julija 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Izdelek (tako imenovani „trak LED“) vključuje diode za sevanje svetlobe (LED), tranzistorje, upore in zaščitne diode. Komponente so zbrane na tiskanem vezju v obliki prožnega kovinskega traku s samolepilnim slojem, ki ga na spodnji strani varuje odstranljiv papir z merami približno 17 × 1 cm. Komponente so med seboj povezane.

Kontakti na koncih traku so pripravljeni za spajkanje (npr. žic) in omogočajo priključitev na električno napajanje z enosmerno napetostjo 12 V.

Izdelek oddaja svetlobo, kadar skozenj teče električni tok.

Izdelek predstavlja pribor za svetilke, ki je bil zasnovan za uporabo npr. na pohištvu.

 (1) Glej sliko.

9405 40 99

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 2(a) in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 9405, 9405 40 in 9405 40 99.

Ker izdelek vsebuje tiskano vezje (glej tudi pojasnjevalne opombe k oznaki KN za tarifno podštevilko KN 8443 99 10, ki zajema elektronske sestave), ne izpolnjuje pogojev za polprevodniški element ali za diskretni element LED v smislu tarifne številke 8541. Uvrstitev pod tarifno številko 8541 je zato izključena.

Izdelek ima vse objektivne značilnosti pribora za svetilke pod tarifno številko 9405. Uvrstitev pod tarifno številko 8543 je zato izključena.

Glede na objektivne značilnosti ima izdelek bistven značaj celovitega pribora za svetilke pod tarifno številko 9405, saj za delovanje potrebuje le priključitev na električno napajanje.

Izdelek se zato uvrsti pod oznako KN 9405 40 99 kot drugi pribor za druge električne svetilke.

Image


(1)  Slika je zgolj informativna.


Top