EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0668

Uredba Komisije (EU) št. 668/2013 z dne 12. julija 2013 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za 2,4-DB, dimetomorf, indoksakarb in piraklostrobin v ali na nekaterih proizvodih Besedilo velja za EGP

OJ L 192, 13.7.2013, p. 39–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 192, 13.7.2013, p. 17–49 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/668/oj

13.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 192/39


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 668/2013

z dne 12. julija 2013

o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za 2,4-DB, dimetomorf, indoksakarb in piraklostrobin v ali na nekaterih proizvodih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) in zlasti člena 14(1)(a) in člena 49(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za 2,4-DB, indoksakarb in piraklostrobin so določene v Prilogi II in delu B Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005. MRL za dimetomorf so določene v delu A Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005.

(2)

Treba bi bilo vnesti nekatere tehnične spremembe, zlasti bi bilo treba ime aktivne snovi „2,4 DB“ nadomestiti z „2,4-DB“. Prilogo II in del B Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Za 2,4-DB je Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) podala utemeljeno mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(2) Uredbe (ES) št. 396/2005 v povezavi s členom 12(1) Uredbe (2). Agencija je predlagala spremembo opredelitve ostanka. Agencija je ugotovila, da v zvezi z MRL za ječmenovo zrnje, ovseno zrnje, rženo zrnje in pšenično zrnje, za meso, maščobo, jetra in ledvica prašičev, goveda, ovac in koz ter za mleko goveda, ovčje mleko in kozje mleko nekatere informacije niso bile na voljo in da je bil potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni ali ravni, ki jo določi Agencija. Navedene MRL bodo pregledane ob upoštevanju informacij, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe.

(4)

Za dimetomorf je Agencija podala utemeljeno mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(2) Uredbe (ES) št. 396/2005 v povezavi s členom 12(1) Uredbe (3). Agencija je predlagala spremembo opredelitve ostanka. Agencija je priporočila zmanjšanje MRL za ananas, krompir, spomladansko čebulo, kumare, kumarice za vlaganje, bučke, melone, kolerabico, endivijo, vitlof, fižol (presen, brez strokov), makovo seme in seme oljne ogrščice, za meso, maščobo, jetra ter ledvica prašičev, goveda, ovac in koz, za meso, maščobo in jetra perutnine ter za mleko goveda, ovčje mleko, kozje mleko in ptičja jajca. Za druge proizvode je priporočila dvig ali ohranitev obstoječih MRL. Agencija je ugotovila, da v zvezi z MRL za robide, maline in špinačo nekatere informacije niso bile na voljo in da je bil potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni ali ravni, ki jo določi Agencija. Navedene MRL bodo pregledane ob upoštevanju informacij, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe. Za drugo zelenjavo – čebulnice bi bilo treba določiti drugačno stopnjo MRL, kot jo je določila Agencija, na podlagi dodatnih informacij o dobri kmetijski praksi, ki jih je predložila Nemčija, in ker ni tveganja za potrošnike. Za česen, čebulo, šalotko, brokoli, glavnato zelje, listnate kapusnice, solato, endivijo, špinačo, blitvo in zeleno je po predložitvi mnenja iz prvega stavka Agencija predložila dodatna mnenja o MRL (4)  (5). Primerno je, da se ta mnenja upoštevajo.

(5)

Za indoksakarb je Agencija podala utemeljeno mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(2) Uredbe (ES) št. 396/2005 v povezavi s členom 12(1) Uredbe (6). Agencija je predlagala spremembo opredelitve ostanka. Agencija je priporočila zmanjšanje MRL za ameriške borovnice, ribez, kosmulje, šipek, murvo, plodove gloga, bezgove jagode, brstični ohrovt, glavnato zelje, endivijo, zemeljske oreške, seme oljne ogrščice in koruzno zrnje. Za druge proizvode je priporočila dvig ali ohranitev obstoječih MRL. Agencija je ugotovila, da v zvezi z MRL za jabolka, brokoli, cvetačo, motovilec, rukvico, rukolo, liste in poganjke brassica, meso, maščobo in jetra perutnine ter ptičja jajca nekatere informacije niso bile na voljo in da je bil potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni ali ravni, ki jo določi Agencija. Navedene MRL bodo pregledane ob upoštevanju informacij, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe. Za jagode, maline, kitajski kapus, motovilec, fižol (presen, s stroki), kardij, koromač in rabarbaro je po predložitvi mnenja iz prvega stavka Agencija predložila dodatno mnenje o MRL (7). Primerno je, da se to mnenje upošteva.

(6)

Za piraklostrobin je Agencija podala utemeljeno mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(2) Uredbe (ES) št. 396/2005 v povezavi s členom 12(1) Uredbe (8). Agencija je priporočila zmanjšanje MRL za endivijo in volčji bob (sušen). Za druge proizvode je priporočila dvig ali ohranitev obstoječih MRL. Agencija je ugotovila, da v zvezi z MRL za namizno grozdje, belušno zeleno, bombažno seme in kavna zrna nekatere informacije niso bile na voljo in da je bil potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni ali ravni, ki jo določi Agencija. Navedene MRL bodo pregledane ob upoštevanju informacij, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe. Za pomaranče, listnate kapusnice, laneno seme, zemeljske oreške, makovo seme, sezamovo seme, seme oljne ogrščice, gorčično seme, bombažno seme, navadni rumenik, boreč, navadni riček in kloščevec je po predložitvi mnenja iz prvega stavka Agencija predložila dodatna mnenja o MRL (9)  (10). Primerno je, da se ta mnenja upoštevajo. Za češnje, breskve, slive, jagode, robide, maline, ameriške borovnice, papajo, čebulo, bučnice z užitno lupino, ječmen, oves, rž, sirek in pšenico je po predložitvi mnenja Agencije iz prvega stavka Komisija za Codex Alimentarius (CAC) (11) sprejela MRL Codexa (CXL) za piraklostrobin. Primerno je, da se te vrednosti CXL upoštevajo, z izjemo tistih vrednosti CXL, ki za skupino evropskih potrošnikov niso varne in za katere je Unija Komisiji CAC sporočila svoj pridržek (12).

(7)

Iz utemeljenih mnenj Agencije in ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, izhaja, da ustrezne spremembe MRL izpolnjujejo zahteve iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(8)

Upoštevane so bile pripombe, ki so jih glede novih MRL v okviru posvetovanj v Svetovni trgovinski organizaciji izrazili trgovinski partnerji Unije.

(9)

Preden se spremenjene MRL lahko uporabljajo, bi bilo treba določiti primeren rok, v katerem se države članice in zainteresirane strani lahko pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev zaradi spremembe MRL.

(10)

Prilogo II k Uredbi (ES) št. 396/2005 ter dela A in B Priloge III k navedeni uredbi bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Da se omogoči normalno trgovanje s proizvodi ter njihova predelava in uživanje, bi bilo v tej uredbi treba določiti prehodne ukrepe za proizvode, ki so bili zakonito proizvedeni pred spremembo MRL in za katere je iz informacij razvidno, da je ohranjena visoka raven varstva potrošnikov.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Različica Uredbe (ES) št. 396/2005 pred spremembami s to uredbo se še naprej uporablja za proizvode, ki so bili zakonito proizvedeni pred 2. februarjem 2014:

1.

za aktivni snovi 2,4-DB in dimetomorf v in na vseh proizvodih;

2.

za aktivno snov indoksakarb v in na vseh proizvodih razen glavnatega zelja in endivije (eskarijolke);

3.

za aktivno snov piraklostrobin v in na vseh proizvodih razen endivije (eskarijolke).

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 2. februarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. julija 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  Evropska agencija za varnost hrane; Ocena obstoječih mejnih vrednosti ostankov (MRL) za 2,4-DB v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005. EFSA Journal 2011; 9(10):2420 [35 str.].

(3)  Evropska agencija za varnost hrane; Ocena obstoječih mejnih vrednosti ostankov (MRL) za dimetomorf v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005. EFSA Journal 2011; 9(8):2348 [64 str.].

(4)  Evropska agencija za varnost hrane; Sprememba obstoječih MRL za dimetomorf v špinači in blitvi. EFSA Journal 2011; 9(11):2437 [24 str.].

(5)  Evropska agencija za varnost hrane; Sprememba obstoječih MRL za dimetomorf v nekaterih zelenjavnih pridelkih. EFSA Journal 2012; 10(7):2845 [35 str.].

(6)  Evropska agencija za varnost hrane; Ocena obstoječih mejnih vrednosti ostankov (MRL) za indoksakarb v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005. EFSA Journal 2011; 9(8):2343 [83 str.], kakor je bila objavljena 3. septembra 2012.

(7)  Evropska agencija za varnost hrane; Sprememba obstoječih MRL za indoksakarb v raznih kmetijskih rastlinah. EFSA Journal 2012; 10(7):2833 [33 str.], kakor je bila objavljena 5. septembra 2012.

(8)  Evropska agencija za varnost hrane; Ocena obstoječih mejnih vrednosti ostankov (MRL) za piraklostrobin v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005. EFSA Journal 2011; 9(8):2344 [92 str.].

(9)  Evropska agencija za varnost hrane; Sprememba obstoječih MRL za piraklostrobin v raznih kmetijskih rastlinah. EFSA Journal 2011; 9(3):2120 [41 str.].

(10)  Evropska agencija za varnost hrane; Sprememba obstoječih MRL za piraklostrobin v listnatih kapusnicah in raznih žitih. EFSA Journal 2012; 10(3):2606 [36 str.].

(11)  Poročila Odbora Codex za ostanke pesticidov so na voljo na:

http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRe.pdf.

Skupni program FAO/WHO za prehranske standarde, Komisija za Codex Alimentarius. Dodatka II in III. Petintrideseto zasedanje. Rim, Italija, 2.–7. julija 2012.

(12)  Znanstvena podpora za pripravo stališča EU na 44. zasedanju Odbora Codex za ostanke pesticidov (CCPR). EFSA Journal 2012; 10(7):2859 [155 str.].


PRILOGA

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita:

1.

Priloga II se spremeni:

(a)

stolpci za 2,4-DB, indoksakarb in piraklostrobin se nadomestijo z naslednjim:

Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številka oznake

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (1)

2,4-DB (vsota 2,4-DB, njegovih soli, njegovih estrov in njegovih konjugatov, izražena kot 2,4-DB) (R)

indoksakarb (vsota indoksakarba in njegovega R-enantiomera) (F)

Piraklostrobin (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE; LUPINARJI

 

 

 

0110000

(i)

Citrusi

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0110010

Grenivke (Pomelo, sweeties, tangelo (razen mineole), ugli in drugi hibridi)

 

 

1

0110020

Pomaranče (Bergamot, grenka pomaranča, chinotto in drugi hibridi)

 

 

2

0110030

Limone (Citrona, limona)

 

 

1

0110040

Limete

 

 

1

0110050

Mandarine (Klementine, tangerine, mineole in drugi hibridi)

 

 

1

0110990

Drugo

 

 

1

0120000

(ii)

Lupinarji (oluščeni ali neoluščeni)

0,05 (2)

0,02 (2)

 

0120010

Mandeljni

 

 

0,02 (2)

0120020

Brazilski oreški

 

 

0,02 (2)

0120030

Indijski orehi

 

 

0,02 (2)

0120040

Kostanj

 

 

0,02 (2)

0120050

Kokosovi orehi

 

 

0,02 (2)

0120060

Lešniki (Lešniki iz rodu Corylus)

 

 

0,02 (2)

0120070

Makadamija

 

 

0,02 (2)

0120080

Pekani

 

 

0,02 (2)

0120090

Pinjole

 

 

0,02 (2)

0120100

Pistacije

 

 

1

0120110

Orehi

 

 

0,02 (2)

0120990

Drugo

 

 

0,02 (2)

0130000

(iii)

Pečkato sadje

0,01 (2)

 

0,5

0130010

Jabolka (Lesnika)

 

0,5 (+)

 

0130020

Hruške (Naši)

 

0,5

 

0130030

Kutine

 

0,02 (2)

 

0130040

Nešplja

 

0,02 (2)

 

0130050

Japonska nešplja

 

0,02 (2)

 

0130990

Drugo

 

0,02 (2)

 

0140000

(iv)

Koščičasto sadje

0,01 (2)

1

 

0140010

Marelice

 

 

1

0140020

Češnje (Češnje, višnje)

 

 

3

0140030

Breskve (Nektarine in podobni hibridi)

 

 

0,3

0140040

Slive (Trnasta sliva, ringlo, plodovi črnega trna, mirabela, trnulja)

 

 

0,8

0140990

Drugo

 

 

0,02 (2)

0150000

(v)

Jagodičje in drobno sadje

0,01 (2)

 

 

0151000

(a)

Namizno grozdje in vinsko grozdje

 

2

 

0151010

Namizno grozdje

 

 

1 (+)

0151020

Vinsko grozdje

 

 

2

0152000

(b)

Jagode

 

0,6

1,5

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

 

 

0153010

Robide

 

0,5

3

0153020

Ostrožnice (Loganova robida, Boysenova robida in Rubus chamaemorus)

 

0,02 (2)

2

0153030

Maline (Japonska vinska robida, arktična robidnica/malina (Rubus arcticus), križanec Rubus arcticus in Rubus idaeus)

 

0,6

3

0153990

Drugo

 

0,02 (2)

2

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

 

 

0154010

Ameriške borovnice (Gozdne borovnice)

 

0,8

4

0154020

Ameriške brusnice (Evropska brusnica)

 

1

3

0154030

Ribez (rdeči, črni in beli)

 

0,8

3

0154040

Kosmulje (Vključno s hibridi z drugimi vrstami iz rodu Ribes)

 

0,8

3

0154050

Šipek

 

0,8

3

0154060

Murva (Navadna jagodičnica)

 

0,8

3

0154070

Plodovi gloga (sredozemska nešplja) (Drobnoplodni kivi (Actinidia arguta))

 

0,8

3

0154080

Bezgove jagode (Aronija (Aronia melanocarpa), jerebika, krhlika, (navadni rakitovec), glog, šmarna hrušica in drugo jagodičevje)

 

0,8

3

0154990

Drugo

 

0,8

3

0160000

(vi)

Mešano sadje

0,01 (2)

 

 

0161000

(a)

Užitna lupina

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0161010

Dateljni

 

 

 

0161020

Fige

 

 

 

0161030

Namizne olive

 

 

 

0161040

Kumkvat (Marumi kumkvati, nagami kumkvati, limkvati (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 

 

 

0161060

Kaki

 

 

 

0161070

Jambolan (javanska sliva) (Javansko jabolko (Syzygium javanicum Miq.) (water apple), malajsko jabolko (Syzygium Malaccense), rose apple (Syzygium jambos), brazilska češnja (Eugenia brasiliensis), surinamska češnja (Eugenia uniflora))

 

 

 

0161990

Drugo

 

 

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0162010

Kivi

 

 

 

0162020

Liči (Pulsan (Nephelium mutabile), rambutan, mangostin)

 

 

 

0162030

Pasijonka

 

 

 

0162040

Opuncija (kaktusov sadež)

 

 

 

0162050

Zvezdasta jabolka

 

 

 

0162060

Persimon (Virginijski kaki) (Črni sapotovec, beli sapotovec, zeleni sapotovec, rumeni sapotovec (Pouteria campechiana), in Pouteria sapota)

 

 

 

0162990

Drugo

 

 

 

0163000

(c)

neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

 

0163010

Avokado

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163020

Banane (Mini banana, rajska smokva, apple banana)

 

0,2

0,02 (2)

0163030

Mango

 

0,02 (2)

0,05

0163040

Papaja

 

0,02 (2)

0,07

0163050

Granatno jabolko

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163060

Cherimoya (Annona reticulata L., Annona squamosa, Annona daversifolia in druge vrste iz rodu Annonaceae s srednje velikimi plodovi)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163070

Guava (Rdeča pitaja ali zmajev sadež (Hylocereus undatus))

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163080

Ananas

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163090

Kruhovec (Jackfruit (Artocarpus heterophyllus))

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163100

Durian

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163110

Graviola

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163990

Drugo

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0200000

2.

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

 

0210000

(i)

zelenjava – korenovke in gomoljnice

0,01 (2)

 

 

0211000

(a)

Krompir

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0212010

Kasava (manioka) (Kolokazija (Clocasia esculenta), karibsko zelje (Xanthosoma sagittifolium))

 

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

 

0212030

Jam (Jicama (yam bean), mehiški yam bean)

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

0212990

Drugo

 

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

 

 

0213010

Rdeča pesa

 

0,02 (2)

0,1

0213020

Korenje

 

0,02 (2)

0,5

0213030

Gomoljna zelena

 

0,02 (2)

0,3

0213040

Hren (Korenine angelike, korenine luštrka, encijanove korenine)

 

0,02 (2)

0,3

0213050

Topinambur

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0213060

Pastinak

 

0,02 (2)

0,3

0213070

Peteršilj- koren

 

0,02 (2)

0,1

0213080

Redkev (Črna redkev, kitajska redkev, mesečna redkvica in podobne varietete, užitna ostrica (Cyperus esculentus))

 

0,3

0,5

0213090

Beli koren (Kozja brada, črni koren)

 

0,02 (2)

0,1

0213100

Podzemna koleraba

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0213110

Repa

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0213990

Drugo

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0220000

(ii)

Zelenjava - čebulnice

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0220010

Česen

 

 

0,3

0220020

Čebula (Srebrnjak)

 

 

1,5

0220030

Šalotka

 

 

0,3

0220040

Spomladanska čebula (Zimski luk in podobne varietete)

 

 

1,5

0220990

Drugo

 

 

0,02 (2)

0230000

(iii)

Zelenjava - plodovke

0,01 (2)

 

 

0231000

(a)

Razhudnikovke

 

 

 

0231010

Paradižnik (Paradižnik češnjevec, drevesni paradižnik, volčje jabolko, plod navadne kustovnice (Lycium barbarum in L. chinense))

 

0,5

0,3

0231020

Paprika (Feferoni, jajčevec)

 

0,3

0,5

0231030

Jajčevec (Pepino – črnikasti razhudnik (Solanum muricatum))

 

0,5

0,3

0231040

Bamija, oslez

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0231990

Drugo

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

 

0,5

0,5

0232010

Kumare

 

 

 

0232020

Kumarice za vlaganje

 

 

 

0232030

Bučke (Patisonke, cukini)

 

 

 

0232990

Drugo

 

 

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

 

0,5

0,5

0233010

Melone (Kivano (afriške kumare))

 

 

 

0233020

Orjaška buča (Navadna buča)

 

 

 

0233030

Lubenice

 

 

 

0233990

Drugo

 

 

 

0234000

(d)

Sladka koruza

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0239000

(e)

Druge plodovke

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0240000

(iv)

Kapusnice

0,01 (2)

 

 

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

 

0,3

0,1

0241010

Brokoli (Kalabrijski, kitajski brokoli, brokoli raab)

 

(+)

 

0241020

Cvetača

 

(+)

 

0241990

Drugo

 

 

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

 

 

0242010

Brstični ohrovt

 

0,06

0,3

0242020

Glavnato zelje (Koničasto zelje, rdeče zelje, belo zelje)

 

0,2

0,2

0242990

Drugo

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

 

1,5

0243010

Kitajski kapus (Sarepatska ogrščica, pak choi, listnati kitajski kapus, parakitajski kapus (tai goo choi), choi sum, pekinško zelje (pe-tsai))

 

3

 

0243020

Listni ohrovt (Kodrolistni ohrovt, portugalski listni ohrovt, portugalsko zelje, krmni ohrovt)

 

0,4

 

0243990

Drugo

 

0,4

 

0244000

(d)

Kolerabica

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0250000

(v)

Listna zelenjava in sveža zelišča

 

 

 

0251000

(a)

Solata in druge solatnice, vključno Brassicacea

0,01 (2)

 

 

0251010

Motovilec (Volnatoplodni motovilec)

 

30

10

0251020

Solata (Glavnata solata, rozetasta solata (rezivka), ledenka, vezivka)

 

2

2

0251030

Endivija (eskarijolka) (Cikorija, rdeči radič, kodrolistna endivija, sladkorni radič)

 

1

0,4

0251040

Kreša

 

0,02 (2)

10

0251050

Rana barbica

 

0,02 (2)

10

0251060

Rukvica, rukola (Divja rukvica)

 

2 (+)

10

0251070

Ogrščica

 

0,02 (2)

10

0251080

Listi in poganjki Brassica spp (Mizuna, listi graha in redkve ter ostali plodovi brassica z mladimi listi (plodovi se pobirajo do faze osmega pravega lista))

 

2 (+)

10

0251990

Drugo

 

0,02 (2)

10

0252000

(b)

Špinača in podobno (listi)

0,01 (2)

 

 

0252010

Špinača (Novozelandska špinača, vitkocvetni ščir)

 

2

0,5

0252020

Portulak (Kubanska špinača (Claytonia perfoliata), vrtni tolščak, tolščak, navadna kislica, osočnik, vrtna kreša (Salsola soda))

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0252030

Blitva (Listi drugih rastlin iz družine Brassicae)

 

0,02 (2)

0,5

0252990

Drugo

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0253000

(c)

Trtni listi

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0254000

(d)

Vodna kreša

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0255000

(e)

Vitlof

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0256000

(f)

Zelišča

0,02 (2)

 

2

0256010

Prava krebuljica

 

2

 

0256020

Drobnjak

 

2

 

0256030

Listi zelene (Listi janeža, koriandra, kopra, kumine, luštrka, angelike, navadni osočnik in druge rastline iz družine Apiacea)

 

2

 

0256040

Peteršilj

 

2

 

0256050

Žajbelj (Zimski in vrtni šatraj)

 

2

 

0256060

Rožmarin

 

2

 

0256070

Materina dušica (Majaron, origano)

 

2

 

0256080

Bazilika (Listi medenike, meta, poprova meta)

 

15

 

0256090

Lovorovi listi (lovor)

 

2

 

0256100

Pehtran (Ožep)

 

2

 

0256990

Drugo (Užitne rože)

 

2

 

0260000

(vi)

Stročnice (presne)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0260010

Fižol (s stroki) (Navadni fižol (nizek, fižol), laški fižol, stročji fižol, asparagus frižol)

 

0,3

 

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov) (Bob, Canavalia ensiformis, limski fižol, vigna (Vigna unguiculata L. Walp.))

 

0,02 (2)

 

0260030

Grah (s stroki) (Sladkorni grah)

 

0,02 (2)

 

0260040

Grah (brez strokov) (Grah, veliki, navadni grah, navadna čičerika)

 

0,02 (2)

 

0260050

Leča

 

0,02 (2)

 

0260990

Drugo

 

0,02 (2)

 

0270000

(vii)

Stebelna zelenjava (presna)

0,01 (2)

 

 

0270010

Špargelj

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0270020

Kardij

 

3

0,02 (2)

0270030

Belušna zelena

 

2

0,02 (2) (+)

0270040

Koromač

 

3

0,02 (2)

0270050

Artičoke

 

0,2

2

0270060

Por

 

0,02 (2)

0,7

0270070

Rabarbara

 

3

0,02 (2)

0270080

Bambusovi vršički

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0270090

Palmovi srčki

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0270990

Drugo

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0280000

(viii)

Gobe

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0280010

Gojene (Dvotrosni kukmak Šampinjon, bukov ostrigar, šitake)

 

 

 

0280020

Gozdne (Navadna lisička, poletna gomoljka, mavrah, užitni gobani)

 

 

 

0280990

Drugo

 

 

 

0290000

(ix)

Morske alge

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0300000

3.

STROČNICE, SUŠENE

0,01 (2)

 

 

0300010

Fižol (Bob, beli fižol, fižol, Canavalia ensiformis, limski fižol, vigna (Vigna unguiculata L. Walp.))

 

0,2

0,3

0300020

Leča

 

0,01 (2)

0,5

0300030

Grah (Čičerka, njivski grah, grahor)

 

0,2

0,3

0300040

Volčji bob

 

0,01 (2)

0,05

0300990

Drugo

 

0,01 (2)

0,3

0400000

4.

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

0,02 (2)

 

 

0401000

(i)

Seme oljnic

 

 

 

0401010

Laneno seme

 

0,02 (2)

0,2

0401020

Zemeljski oreški

 

0,02 (2)

0,04

0401030

Makovo seme

 

0,02 (2)

0,2

0401040

Sezamovo seme

 

0,02 (2)

0,2

0401050

Sončnično seme

 

0,02 (2)

0,3

0401060

Seme oljne ogrščice (Bird rapeseed (Brassica rapa), oljna repica)

 

0,04

0,2

0401070

Soja

 

0,5

0,05

0401080

Gorčično seme

 

0,02 (2)

0,2

0401090

Bombažno seme

 

1

0,3

0401100

Bučno seme (Drugo seme bučnic)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0401110

Navadni rumenik

 

0,02 (2)

0,2

0401120

Boreč

 

0,02 (2)

0,2

0401130

Navadni riček

 

0,02 (2)

0,2

0401140

Konoplja

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0401150

Kloščevec

 

0,02 (2)

0,2

0401990

Drugo

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0402000

(ii)

Plodovi oljnic

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0402010

Olive za proizvodnjo olja

 

 

 

0402020

Orehi oljne palme (koščice oljne palme)

 

 

 

0402030

Plodovi oljne palme

 

 

 

0402040

Kapokovec

 

 

 

0402990

Drugo

 

 

 

0500000

5.

ŽITA

 

0,01 (2)

 

0500010

Ječmen

0,05 (+)

 

1

0500020

Ajda (Ščir, kvinoja)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0500030

Koruza

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0500040

Proso (Italijansko proso, Eragrostis tef)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0500050

Oves

0,05 (+)

 

1

0500060

Riž

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0500070

0,05 (+)

 

0,2

0500080

Sirek

0,01 (2)

 

0,5

0500090

Pšenica (Pira, tritikala)

0,05 (+)

 

0,2

0500990

Drugo

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0600000

6.

ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI IN KAKAV

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0610000

(i)

Čaj (posušeni listi in stebla, fermentirani ali drugače obdelani, Camellia sinensis)

 

 

0,1 (2)

0620000

(ii)

Kavna zrna

 

 

0,3 (+)

0630000

(iii)

Zeliščni čaji (sušeni)

 

 

0,1 (2)

0631000

(a)

Cvetovi

 

 

 

0631010

Cvetovi kamilice

 

 

 

0631020

Cvetovi hibiskusa

 

 

 

0631030

Cvetni listi vrtnice

 

 

 

0631040

Cvetovi jasmina (Bezgov cvet (Sambucus nigra))

 

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

0631990

Drugo

 

 

 

0632000

(b)

Listi

 

 

 

0632010

Jagodni listi

 

 

 

0632020

Listi rooibos (Listi ginka)

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

0632990

Drugo

 

 

 

0633000

(c)

Koreni, korenike

 

 

 

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 

 

 

0633020

Koren ginsenga

 

 

 

0633990

Drugo

 

 

 

0639000

(d)

Drugi zeliščni čaji

 

 

 

0640000

(iv)

Kakav (fermentirana zrna)

 

 

0,1 (2)

0650000

(v)

Rožičevec

 

 

0,1 (2)

0700000

7.

HMELJ (sušen), vključno s hmeljnim granulatom in nekoncentriranim prahom

0,05 (2)

0,05 (2)

15

0800000

8.

ZAČIMBE

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0810000

(i)

Semena

 

 

 

0810010

Janež

 

 

 

0810020

Črnika

 

 

 

0810030

Semena zelene (Semena luštrka)

 

 

 

0810040

Semena koriandra

 

 

 

0810050

Semena kumine

 

 

 

0810060

Semena kopra

 

 

 

0810070

Janeževa semena

 

 

 

0810080

Božja rutica

 

 

 

0810090

Muškatni orešek

 

 

 

0810990

Drugo

 

 

 

0820000

(ii)

Sadje in jagodičevje

 

 

 

0820010

Pimet

 

 

 

0820020

Janežev poper (Japonski poper)

 

 

 

0820030

Kumina

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

0820050

Brinove jagode

 

 

 

0820060

Poper (črni in beli) (Dolgi poper, lažni (rožnati) poper)

 

 

 

0820070

Stroki vanilijie

 

 

 

0820080

Tamarinda

 

 

 

0820990

Drugo

 

 

 

0830000

(iii)

Skorja

 

 

 

0830010

Cimet (Kitajski cimet (kasija))

 

 

 

0830990

Drugo

 

 

 

0840000

(iv)

Korenine ali korenike

 

 

 

0840010

Sladki koren (likviricija)

 

 

 

0840020

Ingver

 

 

 

0840030

Kurkuma

 

 

 

0840040

Hren

 

 

 

0840990

Drugo

 

 

 

0850000

(v)

Brsti

 

 

 

0850010

Dišeči klinčevec

 

 

 

0850020

Kapre

 

 

 

0850990

Drugo

 

 

 

0860000

(vi)

Cvetni pestiči

 

 

 

0860010

Žafran

 

 

 

0860990

Drugo

 

 

 

0870000

(vii)

Semenski ovoj

 

 

 

0870010

Muškatov cvet

 

 

 

0870990

Drugo

 

 

 

0900000

9.

SLADKORNE RASTLINE

0,01 (2)

 

 

0900010

Sladkorna pesa (koren)

 

0,1

0,2

0900020

Sladkorni trs

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0900030

Koren cikorije

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0900990

Drugo

 

0,02 (2)

0,02 (2)

1000000

10.

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

 

 

 

1010000

(i)

Mesopripravki iz mesa, drobovina, kri, živalske maščobe, ki so ohlajeni ali zamrznjeni, nesoljeni, v razsolu, posušeni ali prekajeni, predelani v moko ali v obliki pripravljenega obroka drugi predelani proizvodi, kot so klobase ali iz njih pridobljeni živilski proizvodi

 

 

0,05 (2)

1011000

(a)

Prašiči

0,05 (2)

 

 

1011010

Meso

(+)

2

 

1011020

Maščoba brez mesa

(+)

2

 

1011030

Jetra

(+)

0,05

 

1011040

Ledvica

(+)

0,05

 

1011050

Užitna drobovina

 

0,05

 

1011990

Drugo

 

0,05

 

1012000

(b)

Govedo

 

 

 

1012010

Meso

0,2 (+)

2

 

1012020

Maščoba

0,2 (+)

2

 

1012030

Jetra

0,4 (+)

0,05

 

1012040

Ledvica

0,1 (+)

0,05

 

1012050

Užitna drobovina

0,1 (+)

0,05

 

1012990

Drugo

0,1 (+)

0,05

 

1013000

(c)

Ovca

 

 

 

1013010

Meso

0,2 (+)

2

 

1013020

Maščoba

0,2 (+)

2

 

1013030

Jetra

0,4 (+)

0,05

 

1013040

Ledvica

0,1 (+)

0,05

 

1013050

Užitna drobovina

0,1 (+)

0,05

 

1013990

Drugo

0,1 (+)

0,05

 

1014000

(d)

Koza

 

 

 

1014010

Meso

0,2 (+)

2

 

1014020

Maščoba

0,2 (+)

2

 

1014030

Jetra

0,4 (+)

0,05

 

1014040

Ledvica

0,1 (+)

0,05

 

1014050

Užitna drobovina

0,1 (+)

0,05

 

1014990

Drugo

0,1 (+)

0,05

 

1015000

(e)

Konj, osel, mula ali mezeg

 

 

 

1015010

Meso

0,2 (+)

2

 

1015020

Maščoba

0,2 (+)

2

 

1015030

Jetra

0,4 (+)

0,05

 

1015040

Ledvica

0,1 (+)

0,05

 

1015050

Užitna drobovina

0,1 (+)

0,05

 

1015990

Drugo

0,1 (+)

0,05

 

1016000

(f)

Perutnina, (piščanci, gosi, race, purani, pegatke) noji, golobi

0,05 (2)

0,01 (2) (+)

 

1016010

Meso

 

 

 

1016020

Maščoba

 

 

 

1016030

Jetra

 

 

 

1016040

Ledvica

 

 

 

1016050

Užitna drobovina

 

 

 

1016990

Drugo

 

 

 

1017000

(g)

Druge rejne živali (Kunci, kenguruji)

 

 

 

1017010

Meso

0,2 (+)

2

 

1017020

Maščoba

0,2 (+)

2

 

1017030

Jetra

0,4 (+)

0,05

 

1017040

Ledvica

0,1 (+)

0,05

 

1017050

Užitna drobovina

0,1 (+)

0,05

 

1017990

Drugo

0,1 (+)

0,05

 

1020000

(ii)

Mleko ali smetana, nezgoščena, brez dodanega sladkorja ali sladil, maslo in druge maščobe, pridobljene iz mleka, sira ali skute

1,5 (+)

0,1

0,01 (2)

1020010

Govedo

 

 

 

1020020

Ovca

 

 

 

1020030

Koza

 

 

 

1020040

Konj

 

 

 

1020990

Drugo

 

 

 

1030000

(iii)

Ptičja jajca, sveža ali kuhana jajca brez lupine in jajčni rumenjaki, sveži, sušeni, kuhani v vodi ali sopari, oblikovani, zamrznjeni ali kako drugače konzervirani, z ali brez dodatka sladkorja ali sladil

0,05 (2)

0,02 (+)

0,05 (2)

1030010

Piščanci

 

 

 

1030020

Race

 

 

 

1030030

Gosi

 

 

 

1030040

Prepelice

 

 

 

1030990

Drugo

 

 

 

1040000

(iv)

Med (Matični mleček, cvetni prah)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

1050000

(v)

Dvoživke in plazilci (Žabji kraki, krokodili)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

1060000

(vi)

Polži

0,05 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

1070000

(vii)

Drugi proizvodi iz kopenskih živali

0,05 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

(F)

=

topen v maščobi

(R)

=

Opredelitev ostankov se razlikuje za naslednje kombinacije pesticid-številka oznake:

2,4-DB - oznaka 1000000 razen 1040000: vsota 2,4-DB in njegovih konjugatov, izražena kot 2,4-DB

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je nekatere informacije o analitičnih metodah in metabolizmu označila kot nedostopne. Pri pregledu mejne vrednosti ostanka bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 13. julija 2015, če pa navedene informacije ne bodo predložene do navedenega datuma, bo upoštevala, kot da jih ni.

0500010

Ječmen

0500050

Oves

0500070

0500090

Pšenica (Pira, tritikala)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je nekatere informacije o analitičnih metodah označila kot nedostopne. Pri pregledu mejne vrednosti ostanka bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 13. julija 2015, če pa navedene informacije ne bodo predložene do navedenega datuma, bo upoštevala, kot da jih ni.

1011010

Meso

1011020

Maščoba brez mesa

1011030

Jetra

1011040

Ledvica

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je nekatere informacije o analitičnih metodah in krmljenju prežvekovalcev označila kot nedostopne. Pri pregledu mejne vrednosti ostanka bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 13. julija 2015, če pa navedene informacije ne bodo predložene do navedenega datuma, bo upoštevala, kot da jih ni.

1012010

Meso

1012020

Maščoba

1012030

Jetra

1012040

Ledvica

1012050

Užitna drobovina

1012990

Drugo

1013010

Meso

1013020

Maščoba

1013030

Jetra

1013040

Ledvica

1013050

Užitna drobovina

1013990

Drugo

1014010

Meso

1014020

Maščoba

1014030

Jetra

1014040

Ledvica

1014050

Užitna drobovina

1014990

Drugo

1015010

Meso

1015020

Maščoba

1015030

Jetra

1015040

Ledvica

1015050

Užitna drobovina

1015990

Drugo

1017010

Meso

1017020

Maščoba

1017030

Jetra

1017040

Ledvica

1017050

Užitna drobovina

1017990

Drugo

1020000

(ii)

Mleko ali smetana, nezgoščena, brez dodanega sladkorja ali sladil, maslo in druge maščobe, pridobljene iz mleka, sira ali skute

1020010

Govedo

1020020

Ovca

1020030

Koza

1020040

Konj

1020990

Drugo

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je nekatere informacije o hidrolizi označila kot nedostopne. Pri pregledu mejne vrednosti ostanka bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 13. julija 2015, če pa navedene informacije ne bodo predložene do navedenega datuma, bo upoštevala, kot da jih ni.

0130010

Jabolka (Lesnika)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je nekatere informacije o preskusih za ugotavljanje ostankov označila kot nedostopne. Pri pregledu mejne vrednosti ostanka bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 13. julija 2015, če pa navedene informacije ne bodo predložene do navedenega datuma, bo upoštevala, kot da jih ni.

0241010

Brokoli (Kalabrijski, kitajski brokoli, brokoli raab)

0241020

Cvetača

0251060

Rukvica, rukola (Divja rukvica)

0251080

Listi in poganjki Brassica spp (Mizuna, listi graha in redkve ter ostali plodovi brassica z mladimi listi (plodovi se pobirajo do faze osmega pravega lista))

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je nekatere informacije o metabolizmu označila kot nedostopne. Pri pregledu mejne vrednosti ostanka bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 13. julija 2015, če pa navedene informacije ne bodo predložene do navedenega datuma, bo upoštevala, kot da jih ni.

1016000

(f)

Perutnina, (piščanci, gosi, race, purani, pegatke) noji, golobi

1016010

Meso

1016020

Maščoba

1016030

Jetra

1016040

Ledvica

1016050

Užitna drobovina

1016990

Drugo

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je nekatere informacije o obstojnosti pri shranjevanju označila kot nedostopne. Pri pregledu mejne vrednosti ostanka bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 13. julija 2015, če pa navedene informacije ne bodo predložene do navedenega datuma, bo upoštevala, kot da jih ni.

1030000

(iii)

Ptičja jajca, sveža ali kuhana jajca brez lupine in jajčni rumenjaki, sveži, sušeni, kuhani v vodi ali sopari, oblikovani, zamrznjeni ali kako drugače konzervirani, z ali brez dodatka sladkorja ali sladil

1030010

Piščanci

1030020

Race

1030030

Gosi

1030040

Prepelice

1030990

Drugo

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je nekatere informacije o preskusih za ugotavljanje ostankov označila kot nedostopne. Pri pregledu mejne vrednosti ostanka bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 13. julija 2015, če pa navedene informacije ne bodo predložene do navedenega datuma, bo upoštevala, kot da jih ni.

0151010

Namizno grozdje

0270030

Belušna zelena

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je nekatere informacije o analitičnih metodah označila kot nedostopne. Pri pregledu mejne vrednosti ostanka bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 13. julija 2015, če pa navedene informacije ne bodo predložene do navedenega datuma, bo upoštevala, kot da jih ni.

0620000

(ii)

Kavna zrna

(b)

doda se naslednji stolpec za dimetomorf:

Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številka oznake

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (3)

dimetomorf (vsota izomerov)

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE; LUPINARJI

 

0110000

(i)

Citrusi

 

0110010

Grenivke (Pomelo, sweeties, tangelo (razen mineole), ugli in drugi hibridi)

0,01 (4)

0110020

Pomaranče (Bergamot, grenka pomaranča, chinotto in drugi hibridi)

0,8

0110030

Limone (Citrona, limona)

0,01 (4)

0110040

Limete

0,01 (4)

0110050

Mandarine (Klementine, tangerine, mineole in drugi hibridi)

0,01 (4)

0110990

Drugo

0,01 (4)

0120000

(ii)

Lupinarji (oluščeni ali neoluščeni)

0,02 (4)

0120010

Mandeljni

 

0120020

Brazilski oreški

 

0120030

Indijski orehi

 

0120040

Kostanj

 

0120050

Kokosovi orehi

 

0120060

Lešniki (Lešniki iz rodu Corylus)

 

0120070

Makadamija

 

0120080

Pekani

 

0120090

Pinjole

 

0120100

Pistacije

 

0120110

Orehi

 

0120990

Drugo

 

0130000

(iii)

Pečkato sadje

0,01 (4)

0130010

Jabolka (Lesnika)

 

0130020

Hruške (Naši)

 

0130030

Kutine

 

0130040

Nešplja

 

0130050

Japonska nešplja

 

0130990

Drugo

 

0140000

(iv)

Koščičasto sadje

0,01 (4)

0140010

Marelice

 

0140020

Češnje (Češnje, višnje)

 

0140030

Breskve (Nektarine in podobni hibridi)

 

0140040

Slive (Trnasta sliva, ringlo, plodovi črnega trna, mirabela, trnulja)

 

0140990

Drugo

 

0150000

(v)

Jagodičje in drobno sadje

 

0151000

(a)

Namizno grozdje in vinsko grozdje

3

0151010

Namizno grozdje

 

0151020

Vinsko grozdje

 

0152000

(b)

Jagode

0,7

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

0153010

Robide

0,05 (+)

0153020

Ostrožnice (Loganova robida, Boysenova robida in Rubus chamaemorus)

0,01 (4)

0153030

Maline (Japonska vinska robida, arktična robidnica/malina (Rubus arcticus), križanec Rubus arcticus in Rubus idaeus)

0,05 (+)

0153990

Drugo

0,01 (4)

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

0,01 (4)

0154010

Ameriške borovnice (Gozdne borovnice)

 

0154020

Ameriške brusnice (Evropska brusnica)

 

0154030

Ribez (rdeči, črni in beli)

 

0154040

Kosmulje (Vključno s hibridi z drugimi vrstami iz rodu Ribes)

 

0154050

Šipek

 

0154060

Murva (Navadna jagodičnica)

 

0154070

Plodovi gloga (sredozemska nešplja) (Drobnoplodni kivi (Actinidia arguta))

 

0154080

Bezgove jagode (Aronija (Aronia melanocarpa), jerebika, krhlika, (navadni rakitovec), glog, šmarna hrušica in drugo jagodičevje)

 

0154990

Drugo

 

0160000

(vi)

Mešano sadje

0,01 (4)

0161000

(a)

Užitna lupina

 

0161010

Dateljni

 

0161020

Fige

 

0161030

Namizne olive

 

0161040

Kumkvat (Marumi kumkvati, nagami kumkvati, limkvati (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 

0161060

Kaki

 

0161070

Jambolan (javanska sliva) (Javansko jabolko (Syzygium javanicum Miq.) (water apple), malajsko jabolko (Syzygium Malaccense), rose apple (Syzygium jambos), brazilska češnja (Eugenia brasiliensis), surinamska češnja (Eugenia uniflora))

 

0161990

Drugo

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

0162010

Kivi

 

0162020

Liči (Pulsan (Nephelium mutabile), rambutan, mangostin)

 

0162030

Pasijonka

 

0162040

Opuncija (kaktusov sadež)

 

0162050

Zvezdasta jabolka

 

0162060

Persimon (Virginijski kaki) (Črni sapotovec, beli sapotovec, zeleni sapotovec, rumeni sapotovec (Pouteria campechiana), in Pouteria sapota)

 

0162990

Drugo

 

0163000

(b)

neužitna lupina, veliki plodovi

 

0163010

Avokado

 

0163020

Banane (Mini banana, rajska smokva, apple banana)

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaja

 

0163050

Granatno jabolko

 

0163060

Cherimoya (Annona reticulata L., Annona squamosa, Annona daversifolia in druge vrste iz rodu Annonaceae s srednje velikimi plodovi)

 

0163070

Guava (Rdeča pitaja ali zmajev sadež (Hylocereus undatus))

 

0163080

Ananas

 

0163090

Kruhovec (Jackfruit (Artocarpus heterophyllus))

 

0163100

Durian

 

0163110

Graviola

 

0163990

Drugo

 

0200000

2.

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

0210000

(i)

zelenjava – korenovke in gomoljnice

 

0211000

(a)

Krompir

0,05

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

0,01 (4)

0212010

Kasava (manioka) (Kolokazija (Clocasia esculenta), karibsko zelje (Xanthosoma sagittifolium))

 

0212020

Sladki krompir

 

0212030

Jam (Jicama (yam bean), mehiški yam bean)

 

0212040

Maranta

 

0212990

Drugo

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

0213010

Rdeča pesa

0,01 (4)

0213020

Korenje

0,01 (4)

0213030

Gomoljna zelena

0,01 (4)

0213040

Hren (Korenine angelike, korenine luštrka, encijanove korenine)

0,01 (4)

0213050

Topinambur

0,01 (4)

0213060

Pastinak

0,01 (4)

0213070

Peteršilj- koren

0,01 (4)

0213080

Redkev (Črna redkev, kitajska redkev, mesečna redkvica in podobne varietete, užitna ostrica (Cyperus esculentus))

1,5

0213090

Beli koren (Kozja brada, črni koren)

0,01 (4)

0213100

Podzemna koleraba

0,01 (4)

0213110

Repa

0,01 (4)

0213990

Drugo

0,01 (4)

0220000

(ii)

Zelenjava - čebulnice

 

0220010

Česen

0,6

0220020

Čebula (Srebrnjak)

0,6

0220030

Šalotka

0,6

0220040

Spomladanska čebula (Zimski luk in podobne varietete)

0,2

0220990

Drugo

0,15

0230000

(iii)

Zelenjava - plodovke

 

0231000

(a)

Razhudnikovke

1

0231010

Paradižnik (Paradižnik češnjevec, drevesni paradižnik, volčje jabolko, plod navadne kustovnice (Lycium barbarum in L. chinense))

 

0231020

Paprika (Feferoni, jajčevec)

 

0231030

Jajčevec (Pepino – črnikasti razhudnik (Solanum muricatum))

 

0231040

Bamija, oslez

 

0231990

Drugo

 

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

0,5

0232010

Kumare

 

0232020

Kumarice za vlaganje

 

0232030

Bučke (Patisonke, cukini)

 

0232990

Drugo

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

0,5

0233010

Melone (Kivano (afriške kumare))

 

0233020

Orjaška buča (Navadna buča)

 

0233030

Lubenice

 

0233990

Drugo

 

0234000

(d)

Sladka koruza

0,01 (4)

0239000

(e)

Druge plodovke

0,01 (4)

0240000

(iv)

Kapusnice

 

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

 

0241010

Brokoli (Kalabrijski, kitajski brokoli, brokoli raab)

5

0241020

Cvetača

0,05

0241990

Drugo

0,01 (4)

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

0242010

Brstični ohrovt

0,01 (4)

0242020

Glavnato zelje (Koničasto zelje, rdeče zelje, belo zelje)

6

0242990

Drugo

0,01 (4)

0243000

(c)

Listnate kapusnice

3

0243010

Kitajski kapus (Sarepatska ogrščica, pak choi, listnati kitajski kapus, parakitajski kapus (tai goo choi), choi sum, pekinško zelje (pe-tsai))

 

0243020

Listni ohrovt (Kodrolistni ohrovt, portugalski listni ohrovt, portugalsko zelje, krmni ohrovt)

 

0243990

Drugo

 

0244000

(d)

Kolerabica

0,02

0250000

(v)

Listna zelenjava in sveža zelišča

 

0251000

(a)

Solata in druge solatnice, vključno Brassicacea

 

0251010

Motovilec (Volnatoplodni motovilec)

10

0251020

Solata (Glavnata solata, rozetasta solata (rezivka), ledenka, vezivka)

15

0251030

Endivija (eskarijolka) (Cikorija, rdeči radič, kodrolistna endivija, sladkorni radič)

6

0251040

Kreša

10

0251050

Rana barbica

10

0251060

Rukvica, rukola (Divja rukvica)

10

0251070

Ogrščica

10

0251080

Listi in poganjki Brassica spp (Mizuna, listi graha in redkve ter ostali plodovi brassica z mladimi listi (plodovi se pobirajo do faze osmega pravega lista))

10

0251990

Drugo

10

0252000

(b)

Špinača in podobno (listi)

 

0252010

Špinača (Novozelandska špinača, vitkocvetni ščir)

1

0252020

Portulak (Kubanska špinača (Claytonia perfoliata), vrtni tolščak, tolščak, navadna kislica, osočnik, vrtna kreša (Salsola soda))

0,01 (4)

0252030

Blitva (Listi drugih rastlin iz družine Brassicae)

1

0252990

Drugo

0,01 (4)

0253000

(c)

Trtni listi

0,01 (4)

0254000

(d)

Vodna kreša

0,01 (4)

0255000

(e)

Vitlof

0,05

0256000

(f)

Zelišča

10

0256010

Prava krebuljica

 

0256020

Drobnjak

 

0256030

Listi zelene (Listi janeža, koriandra, kopra, kumine, luštrka, angelike, navadni osočnik in druge rastline iz družine Apiacea)

 

0256040

Peteršilj

 

0256050

Žajbelj (Zimski in vrtni šatraj)

 

0256060

Rožmarin

 

0256070

Materina dušica (Majaron, origano)

 

0256080

Bazilika (Listi medenike, meta, poprova meta)

 

0256090

Lovorovi listi (lovor)

 

0256100

Pehtran (Ožep)

 

0256990

Drugo (Užitne rože)

 

0260000

(vi)

Stročnice (presne)

 

0260010

Fižol (s stroki) (Navadni fižol (nizek, fižol), laški fižol, stročji fižol, asparagus frižol)

0,01 (4)

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov) (Bob, Canavalia ensiformis, limski fižol, vigna (Vigna unguiculata L. Walp.))

0,04

0260030

Grah (s stroki) (Sladkorni grah)

0,01 (4)

0260040

Grah (brez strokov) (Grah, veliki, navadni grah, navadna čičerika)

0,1

0260050

Leča

0,01 (4)

0260990

Drugo

0,01 (4)

0270000

(vii)

Stebelna zelenjava (presna)

 

0270010

Špargelj

0,01 (4)

0270020

Kardij

0,01 (4)

0270030

Belušna zelena

15

0270040

Koromač

0,01 (4)

0270050

Artičoke

2

0270060

Por

1,5

0270070

Rabarbara

0,01 (4)

0270080

Bambusovi vršički

0,01 (4)

0270090

Palmovi srčki

0,01 (4)

0270990

Drugo

0,01 (4)

0280000

(viii)

Gobe

0,01 (4)

0280010

Gojene (Dvotrosni kukmak Šampinjon, bukov ostrigar, šitake)

 

0280020

Gozdne (Navadna lisička, poletna gomoljka, mavrah, užitni gobani)

 

0280990

Drugo

 

0290000

(ix)

Morske alge

0,01 (4)

0300000

3.

STROČNICE, SUŠENE

0,01 (4)

0300010

Fižol (Bob, beli fižol, fižol, Canavalia ensiformis, limski fižol, vigna (Vigna unguiculata L. Walp.))

 

0300020

Leča

 

0300030

Grah (Čičerka, njivski grah, grahor)

 

0300040

Volčji bob

 

0300990

Drugo

 

0400000

4.

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

0,02 (4)

0401000

(i)

Seme oljnic

 

0401010

Laneno seme

 

0401020

Zemeljski oreški

 

0401030

Makovo seme

 

0401040

Sezamovo seme

 

0401050

Sončnično seme

 

0401060

Seme oljne ogrščice (Bird rapeseed (Brassica rapa), oljna repica)

 

0401070

Soja

 

0401080

Gorčično seme

 

0401090

Bombažno seme

 

0401100

Bučno seme (Drugo seme bučnic)

 

0401110

Navadni rumenik

 

0401120

Boreč

 

0401130

Navadni riček

 

0401140

Konoplja

 

0401150

Kloščevec

 

0401990

Drugo

 

0402000

(ii)

Plodovi oljnic

 

0402010

Olive za proizvodnjo olja

 

0402020

Orehi oljne palme (koščice oljne palme)

 

0402030

Plodovi oljne palme

 

0402040

Kapokovec

 

0402990

Drugo

 

0500000

5.

ŽITA

0,01 (4)

0500010

Ječmen

 

0500020

Ajda (Ščir, kvinoja)

 

0500030

Koruza

 

0500040

Proso (Italijansko proso, Eragrostis tef)

 

0500050

Oves

 

0500060

Riž

 

0500070

 

0500080

Sirek

 

0500090

Pšenica (Pira, tritikala)

 

0500990

Drugo

 

0600000

6.

ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI IN KAKAV

0,05 (4)

0610000

(i)

Čaj (posušeni listi in stebla, fermentirani ali drugače obdelani, Camellia sinensis)

 

0620000

(ii)

Kavna zrna

 

0630000

(iii)

Zeliščni čaji (sušeni)

 

0631000

(a)

Cvetovi