EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0658

Uredba Komisije (EU) št. 658/2013 z dne 10. julija 2013 o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih Besedilo velja za EGP

OJ L 190, 11.7.2013, p. 38–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/658/oj

11.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 190/38


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 658/2013

z dne 10. julija 2013

o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih (1) in zlasti člena 31(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1223/2009, ki nadomešča Direktivo Sveta 76/768/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki (2), se bo začela uporabljati 11. julija 2013.

(2)

Prilogi II in III k Direktivi 76/768/EGS sta bili spremenjeni z Izvedbeno direktivo Komisije 2012/21/EU (3) po sprejetju Uredbe z vključitvijo ene snovi za barvanje las v Prilogo II, 26 snovi za barvanje las v del 1 Priloge III in s spremembo najvišje dovoljene koncentracije v končnem kozmetičnem izdelku za dve snovi za barvanje las v delu 1 Priloge III. Navedene spremembe bi se zdaj morale odražati v Uredbi (ES) št. 1223/2009.

(3)

V skladu z Izvedbeno direktivo 2012/21/EU morajo države članice uporabljati sprejete zakone in druge predpise, ki so bili sprejeti za popolno uskladitev z navedeno direktivo, od 1. septembra 2013. Zato se bi morala ta uredba uporabljati od navedenega datuma.

(4)

Uredbo (ES) št. 1223/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za kozmetične izdelke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 1223/2009 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. septembra 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. julija 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 342, 22.12.2009, str. 59.

(2)  UL L 262, 27.9.1976, str. 169.

(3)  UL L 208, 3.8.2012, str. 8.


PRILOGA

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 1223/2009 se spremenita:

1.

v Prilogi II se doda naslednji vnos:

Referenčna številka

Opredelitev snovi

Kemijsko ime/INN

Številka CAS

Številka ES

„1373

N-(2-nitro-4-aminofenil)-alilamin (HC Red No. 16) in njegove soli

160219-76-1“

 

2.

Priloga III se spremeni:

(a)

pod referenčne številke 198 do 200 se dodajo naslednji vnosi:

Referenčna številka

Opredelitev snovi

Omejitve

Besedilo pogojev uporabe in opozoril

Kemijsko ime/INN

Ime iz glosarja skupnih imen sestavin

Številka CAS

Številka ES

Vrsta izdelka, deli telesa

Najvišja koncentracija v izdelkih, pripravljenih za uporabo

Drugo

„198

2,2’-[(4-aminofenil)imino]bis(etanol) sulfat

N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-p-Phenylenediamine Sulfate

54381-16-7

259-134-5

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 2,5 % (računano kot sulfat).

Ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki,

največja vsebnost nitrozamina: 50 μg/kg,

hraniti v posodah, ki ne vsebujejo nitritov.

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

Image Barve za lase lahko povzročijo hude alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.‘

199

1,3-benzendiol, 4-kloro-

4-Chlororesorcinol

95-88-5

202-462-0

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 2,5 %.

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

Image Barve za lase lahko povzročijo hude alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.‘

200

2,4,5,6-tetraaminopirimidin sulfat

Tetraaminopyrimidine Sulfate

5392-28-9

226-393-0

(a)

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

(a)

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 3,4 % (računano kot sulfat).

(a)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

Image Barve za lase lahko povzročijo hude alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.‘ “

(b)

snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las

(b)

3,4 % (računano kot sulfat)

(b)

pod referenčne številke 206 do 214 se dodajo naslednji vnosi:

„206

3-(2-hidroksietil)-p-fenilendiamonijev sulfat

Hydroxyethyl-p-Phenylenediamine Sulfate

93841-25-9

298-995-1

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 2,0 % (računano kot sulfat).

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

Image Barve za lase lahko povzročijo hude alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.‘

207

1H-indol-5,6-diol

Dihydroxyindole

3131-52-0

412-130-9

(a)

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

(a)

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 0,5 %.

(a)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

Za (a) in (b):

Image Barve za lase lahko povzročijo hude alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.‘

(b)

snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las

(b)

0,5 %

208

5-amino-4-kloro-2-metilfenol hidroklorid

5-Amino-4-Chloro-o-Cresol HCl

110102-85-7

 

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 1,5 % (računano kot hidroklorid).

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

Image Barve za lase lahko povzročijo hude alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.‘

209

1H-indol-6-ol

6-Hydroxyindole

2380-86-1

417-020-4

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 0,5 %.

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

Image Barve za lase lahko povzročijo hude alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.‘

210

1H-indol-2,3-dion

Isatin

91-56-5

202-077-8

snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las

1,6 %

 

Image Barve za lase lahko povzročijo hude alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.‘

211

2-aminopiridin-3-ol

2-Amino-3-Hydroxypyridine

16867-03-1

240-886-8

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 1,0 %.

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

Image Barve za lase lahko povzročijo hude alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.‘

212

2-metil-1-naftil acetat

1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene

5697-02-9

454-690-7

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 2,0 % (če sta v formulaciji za barvanje las prisotna 2-Methyl-1-Naphthol in 1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene, najvišja dovoljena koncentracija 2-Methyl-1-Naphthola na glavi ne sme preseči 2,0 %).

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

Image Barve za lase lahko povzročijo hude alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.‘

213

1-hidroksi-2-metilnaftalen

2-Methyl-1-Naphthol

7469-77-4

231-265-2

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 2,0 % (če sta v formulaciji za barvanje las prisotna 2-Methyl-1-Naphthol in 1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene, najvišja dovoljena koncentracija 2-Methyl-1-Naphthola na glavi ne sme preseči 2,0 %).

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

Image Barve za lase lahko povzročijo hude alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.‘

214

dinatrijev 5,7-dinitro-8-oksido-2-naftalensulfonat CI 10316

Acid Yellow 1

846-70-8

212-690-2

(a)

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

(a)

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 1,0 %.

(a)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

Za (a) in (b):

Image Barve za lase lahko povzročijo hude alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.‘ “

(b)

snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las

(b)

0,2 %

(c)

vnos pod referenčno številko 240 se nadomesti z:

„240

4-nitro-1,2-fenilendiamin

4-Nitro-o-Phenylenediamine

99-56-9

202-766-3

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 0,5 %.

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

Image Barve za lase lahko povzročijo hude alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.‘ “

(d)

vnos pod referenčno številko 251 se nadomesti z:

„251

2-(4-amino-3-nitroanilino)etanol

HC Red No. 7

24905-87-1

246-521-9

snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las

1,0 %

Ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki,

največja vsebnost nitrozamina: 50 μg/kg,

hraniti v posodah, ki ne vsebujejo nitritov.

Image Barve za lase lahko povzročijo hude alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.‘ “

(e)

vnos pod referenčno številko 253 se nadomesti z:

„253

2-[bis(2-hidroksietil)amino]-5-nitrofenol

HC Yellow No. 4

59820-43-8

428-840-7

snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las

1,5 %

Ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki,

največja vsebnost nitrozamina: 50 μg/kg,

hraniti v posodah, ki ne vsebujejo nitritov.“

 

(f)

vnosa pod referenčnima številkama 255 in 256 se nadomestita z:

„255

2-[(2-nitrofenil)amino]etanol

HC Yellow No. 2

4926-55-0

225-555-8

(a)

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

(a)

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 0,75 %.

Za (a) in (b):

ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki,

največja vsebnost nitrozamina: 50 μg/kg,

hraniti v posodah, ki ne vsebujejo nitritov.

(a)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

Image Barve za lase lahko povzročijo hude alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.‘

(b)

snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las

(b)

1,0 %

256

4-[(2-nitrofenil)amino]fenol

HC Orange No. 1

54381-08-7

259-132-4

snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las

1,0 %“

 

 

(g)

pod referenčne številke 258 do 264 se dodajo naslednji vnosi:

„258

2-nitro-N1-fenil-benzen-1,4-diamin

HC Red No. 1

2784-89-6

220-494-3

snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las

1,0 %

 

Image Barve za lase lahko povzročijo hude alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.‘

259

1-metoksi-3-(beta-aminoetil)amino-4-nitrobenzen, hidroklorid

HC Yellow No. 9

86419-69-4

415-480-1

snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las

0,5 % (računano kot hidroklorid)

Ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki,

največja vsebnost nitrozamina: 50 μg/kg,

hraniti v posodah, ki ne vsebujejo nitritov.

 

260

1-(4’-aminofenilazo)-2-metil-4-(bis-2-hidroksietil) aminobenzen

HC Yellow No. 7

104226-21-3

146-420-6

snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las

0,25 %

 

 

261

N-(2-hidroksietil)-2-nitro-4-trifluormetil-anilin

HC Yellow No. 13

10442-83-8

443-760-2

(a)

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

(a)

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 2,5 %.

Za (a) in (b):

Ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki,

največja vsebnost nitrozamina: 50 μg/kg,

hraniti v posodah, ki ne vsebujejo nitritov.

(a)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

Image Barve za lase lahko povzročijo hude alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.‘

(b)

snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las

(b)

2,5 %

262

3-[(4,5-dihidro-3-metil-5-okso-1-fenil-1H-pirazol-4-il)azo]-N,N,N trimetilbenzenaminijev klorid

Basic Yellow 57

68391-31-1

269-943-5

snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las

2,0 %

 

 

263

2,2’-[[4-[(4-aminofenil)azo]fenil]imino]bisetanol

Disperse Black 9

20721-50-0

243-987-5

snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las

0,3 % (mešanice v razmerju 1: 1 2,2’-[4-(4-aminofenilazo)fenilimino]dietanol in lignosulfat)

 

 

264

9,10-antracendion, 1,4-bis[(2,3-dihidroksipropil)amino]-

HC Blue No.14

99788-75-7

421-470-7

snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las

0,3 %

Ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki,

največja vsebnost nitrozamina: 50 μg/kg,

hraniti v posodah, ki ne vsebujejo nitritov.“

 

(h)

vnosi pod referenčnimi številkami 16, 22, 221 in 250 se nadomestijo z:

Referenčna številka

Opredelitev snovi

Omejitve

Besedilo pogojev uporabe in opozoril

Kemijsko ime/INN

Ime iz glosarja skupnih imen sestavin

Številka CAS

Številka ES

Vrsta izdelka, deli telesa

Najvišja koncentracija v izdelkih, pripravljenih za uporabo

Drugo

„16

1-naftalenol

1-Naphthol

90-15-3

201-969-4

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 2,0 %.

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

Image Barve za lase lahko povzročijo hude alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.‘

22

1,3-benzendiol

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

(a)

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

(a)

1.

Splošna uporaba

2.

Poklicna uporaba

Za 1 in 2:

po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 1,25 %.

(a)

1.

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

Image Barve za lase lahko povzročijo hude alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.

Vsebuje resorcinol.

Po uporabi lase dobro sprati.

Če pride izdelek v stik z očmi, jih je treba takoj sprati.

Ne uporabljajte za barvanje obrvi ali trepalnic.‘

2.

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

‚Samo za poklicno uporabo.

Vsebuje resorcinol.

Če pride izdelek v stik z očmi, jih je treba takoj sprati.

ImageBarve za lase lahko povzročijo hude alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.‘

(b)

Vsebuje resorcinol.

(b)

losjoni za lase in šamponi

(b)

0,5 %

221

2-(4-metil-2-nitroanilino)etanol

Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine

100418-33-5

408-090-7

(a)

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

(a)

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 1,0 %.

Za (a) in (b):

ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki,

največja vsebnost nitrozamina: 50 μg/kg,

hraniti v posodah, ki ne vsebujejo nitritov.

(a)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

Image Barve za lase lahko povzročijo hude alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.‘

(b)

snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las

(b)

1,0 %

250

1-amino-2-nitro-4-(2’,3’-dihidroksipropil)amino-5-klorobenzen + 1,4-bis-(2’,3’-dihidroksipropil)amino-2-nitro-5-klorobenzen

HC Red No. 10 + HC Red No. 11

95576-89-9 + 95576-92-4

 

(a)

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

(a)

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 1,0 %.

Za (a) in (b):

ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki,

največja vsebnost nitrozamina: 50 μg/kg,

hraniti v posodah, ki ne vsebujejo nitritov.

(a)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

Image Barve za lase lahko povzročijo hude alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaje na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.‘ “

(b)

snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las

(b)

2,0 %


Top